Navigáció kihagyása

SLA a következőhöz: Azure Cosmos DB

Utolsó frissítés dátuma: 2020. december

Az Azure Cosmos DB a Microsoft gyors, Open API-kkal rendelkező, bármekkorára méretezhető NoSQL adatbázisa. Az átlátható méretezhetőségnek és adatreplikálásnak köszönhetően kulcsrakész globális elosztást kínál bármennyi Azure-régióra vonatkozóan, bárhol is tartózkodjanak a felhasználók. A szolgáltatás átfogó, 99,99%-os SLA-kat kínál, amelyek lefedik az átvitelre, a konzisztenciára, a rendelkezésre állásra és a késésre vonatkozó garanciákat egyetlen Azure-régióra vonatkozó Azure Cosmos DB Adatbázis-fiókok esetében az öt Konzisztenciaszint bármelyikére konfigurálva, illetve több Azure-régióra kiterjedő Adatbázis-fiókok esetében a négy relaxált Konzisztenciaszint bármelyikére konfigurálva. Az Azure Cosmos DB lehetővé teszi több Azure-régió írható végpontként történő konfigurálását egy Adatbázis-fiók számára. Ebben a konfigurációban az Azure Cosmos DB 99,999%-os SLA-t kínál az olvasás és írás rendelkezésre állása tekintetében.

A jelen Microsoft Online Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szint Megállapodás (a továbbiakban a jelen „SLA”) az Ön Microsoft mennyiségi licencszerződésének (a továbbiakban a „Szerződés”) részét képezi. A jelen SLA-ban használt, de ott nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben meghatározott jelentésével. A jelen SLA a benne felsorolt Microsoft Online Szolgáltatásokra (a továbbiakban egy „Szolgáltatás” vagy a „Szolgáltatások”) alkalmazandó, de nem alkalmazandó a Szolgáltatásokkal együtt vagy azokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett külön márkájú szolgáltatásokra, sem pedig semmilyen olyan helyszíni szoftverre, amely bármely Szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben nem érjük el és nem tartjuk fenn a Szolgáltatási Szinteket valamelyik Szolgáltatás vonatkozásában a jelen SLA-ban foglaltak szerint, Ön jogosult lehet havi szolgáltatási díjai egy részének jóváírására. Előfizetésének kezdeti időszakában nem fogjuk módosítani az Ön SLA-jának a feltételeit; azonban ha megújítja előfizetését, akkor a jelen SLA-nak a megújításkor hatályos változata fog vonatkozni a teljes megújítási időszakra. A jelen SLA lényegi kedvezőtlen módosítása előtt legalább 90 nappal értesítést küldünk.

Meghatározások

Az „Alkalmazandó Havi Időszak” azoknak a napoknak a száma egy olyan naptári hónapban, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár, amely napok alatt Ön előfizetője egy Szolgáltatásnak.

Az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díj” az Ön által egy Szolgáltatásért ténylegesen fizetett összes díj arra a hónapra vonatkozóan, amelyben Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek.

Az „Állásidőt” az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan az alábbi Szolgáltatásspecifikus Feltételek határozzák meg.

A „Hibakód” annak kijelzése, hogy sikertelen volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód az 5xx tartományban.

A „Külső Adatkapcsolat” a támogatott protokolloknak (például a HTTP és a HTTPS protokollnak) megfelelő olyan kétirányú hálózati adatforgalom, amely nyilvános IP-címről küldhető, és nyilvános IP-címen fogadható.

Esemény” (i) bármely olyan önálló esemény, vagy (ii) bármely olyan eseménysor, amely Állásidőt eredményez.

A „Felügyeleti Portál” azt a Microsoft által biztosított webes felhasználói felületet jelenti, amelyen keresztül az ügyfelek a Szolgáltatást kezelhetik.

A „Szolgáltatás-jóváírás” az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjaknak az Ön számára az igény Microsoft általi jóváhagyását követően jóváírt százaléka.

A „Szolgáltatási Szint” a Microsoft által a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban vállalt, a jelen SLA-ban meghatározott egy vagy több teljesítési mérőszám.

A „Szolgáltatási Erőforrás” egy Szolgáltatáson belül igénybe vehető önálló erőforrást jelent.

A „Sikerkód” annak kijelzése, hogy sikeres volt egy művelet; ilyen lehet például egy HTTP-állapotkód a 2xx tartományban.

A „Támogatási Időablak” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy Szolgáltatási funkció vagy egy önálló termékkel vagy szolgáltatással való kompatibilitás támogatott.

Feltételek

Igények
A Microsoft csak akkor fog foglalkozni egy igénnyel, ha Ön az igényt az igény Microsoft általi elbírálásához szükséges összes információval együtt nyújtja be a Microsoft Corporation ügyfélszolgálatához. Ilyen szükséges információk többek között a következők: (i) az Esemény részletes leírása; (ii) az Állásidő időpontjára és időtartamára vonatkozó információ; (iii) az érintett felhasználók száma és helye (ha alkalmazható); és (iv) annak ismertetése, hogy az Eseményt annak előfordulásakor Ön hogyan próbálta megoldani.

A Microsoft Azure-ral kapcsolatos igény esetén az igényt annak a számlázási hónapnak a végétől számított két hónapon belül kell megkapnunk, amelyben az igény tárgyát képező Esemény bekövetkezett. Az összes többi Szolgáltatással kapcsolatos igény esetén az igényt az Esemény bekövetkeztének hónapját követő naptári hónap végéig kell megkapnunk. Ha például az Esemény február 15-én történt, az igényt minden szükséges információval együtt március 31-ig kell előterjesztenie.

Minden észszerűen rendelkezésünkre álló információt figyelembe fogunk venni, és jóhiszemű döntést fogunk hozni arról, hogy jár-e Szolgáltatás-jóváírás. Gazdaságilag észszerű lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az igények a rákövetkező hónapban és az igény befogadását követő 45 (negyvenöt) napon belül feldolgozásra kerüljenek. Ön köteles betartani a Szerződés összes rendelkezését ahhoz, hogy jogosult legyen Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy Szolgáltatás-jóváírás jár Önnek, azt az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában írjuk jóvá.

Ha több Szolgáltatást is vásárolt (nem csomagként), akkor a fenti eljárási rend szerint úgy terjesztheti elő igényeit, mintha mindegyik Szolgáltatásra külön SLA vonatkozna. Ha például Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást is vásárolt (nem egy csomag részeként), és az előfizetés időtartama alatt egy Esemény Állásidőt eredményezett mindkét Szolgáltatás vonatkozásában, Ön két külön Szolgáltatás-jóváírásra lehet jogosult (mindegyik Szolgáltatásért egy Szolgáltatás-jóváírásra), amennyiben két igényt terjeszt elő a jelen SLA szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Esemény miatt egy adott Szolgáltatás esetén egynél több Szolgáltatási Szint betartása is meghiúsult, Önnek ki kell választania egyetlen olyan Szolgáltatási Szintet, amelynek alapján az adott Esemény miatt igényt támaszt. Kivéve, ha egy konkrét SLA ettől eltérően rendelkezik, egy Alkalmazandó Havi Időszakban Szolgáltatásonként csak egy Szolgáltatás-jóváírás megengedett.

Szolgáltatás-jóváírások
A Szolgáltatás-jóváírás egy Szolgáltatás teljesítmény- vagy hozzáférési hibájáért a Szerződés és a jelen SLA alapján igénybe vehető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőség. Ön nem jogosult semmilyen teljesítmény- vagy hozzáférési hibáért az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjai vonatkozásában egyoldalúan beszámítással élni.

Szolgáltatás-jóváírás csak az adott Szolgáltatásért, Szolgáltatási Erőforrásért vagy Szolgáltatási Szintért kifizetett díjakra vonatkozik, amennyiben ezek esetében nem teljesül egy Szolgáltatási Szint. Amennyiben a Szolgáltatási Szintek egy önálló Szolgáltatási Erőforrásra vagy egy önálló Szolgáltatási Szintre alkalmazandók, Szolgáltatás-jóváírás csak az érintett Szolgáltatási Erőforrásért, illetve Szolgáltatási Szintért (amelyik alkalmazandó) kifizetett díjakra vonatkozik. Egy konkrét Szolgáltatással vagy Szolgáltatási Erőforrással kapcsolatban bármely számlázási hónapban adott Szolgáltatás-jóváírás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az Önnek az adott Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatási Erőforrásra (amelyik alkalmazandó) vonatkozó adott számlázási hónapbeli havi szolgáltatási díját.

Ha Ön egy csomag részeként vagy egyéb önálló ajánlatként vásárolt Szolgáltatásokat, akkor az Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak és a Szolgáltatás-jóváírás mindegyik Szolgáltatás vonatkozásában arányosításra kerülnek.

Ha viszonteladónál vásárolta a Szolgáltatást, Ön közvetlenül a viszonteladótól, a viszonteladó pedig közvetlenül tőlünk részesül a Szolgáltatás-jóváírásban. A Szolgáltatás-jóváírást az adott Szolgáltatásra irányadó becsült kiskereskedelmi ár alapján fogjuk meghatározni, saját belátásunk szerint, észszerű keretek között.

Korlátozások
Sem a jelen SLA, sem semelyik alkalmazandó Szolgáltatási Szint nem vonatkozik olyan teljesítmény- vagy rendelkezésre állási problémákra, amelyek:

  1. olyan tényezők miatt következtek be, amelyeket józan belátás szerint nem befolyásolhatunk (például természeti katasztrófa, háború, terrorcselekmények, felkelések, kormányzati tevékenység, illetve adatközpontjainkon kívüli hálózati vagy eszközhibák, ideértve az Ön telephelyén, illetve az Ön telephelye és a mi adatközpontunk között bekövetkezetteket is);
  2. nem általunk biztosított szolgáltatások, hardver vagy szoftver használatából következtek be, nem korlátozó jelleggel ideértve a nem megfelelő sávszélességből adódó vagy egy harmadik fél szoftverével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat is;
  3. a Szolgáltatás Ön általi használatából származnak, miután azt tanácsoltuk Önnek, hogy módosítsa a Szolgáltatás használatát, de Ön ezt nem tette meg a tanácsoltak szerint;
  4. a Szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti, béta vagy próbaverzióinak időszakában vagy ilyen verzióival kapcsolatban (a Microsoft meghatározása szerint), vagy Microsoft-előfizetés-jóváírás felhasználásával végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban következnek be;
  5. az Ön jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából fakadnak, vagy az Ön alkalmazottjainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak, vagy az Ön jelszavával vagy berendezéseivel hálózatunkhoz hozzáférő bármely más személynek jogosulatlan tevékenységéből vagy mulasztásából adódnak, vagy más módon következnek abból, hogy Ön nem követi a megfelelő biztonsági gyakorlatot;
  6. abból adódnak, hogy Ön eltért valamelyik előírt konfigurációtól, nem a támogatott platformokat használja, nem követi az elfogadható használatra vonatkozó valamelyik szabályt, vagy Ön a Szolgáltatás jellemzőivel és funkcióival össze nem egyeztethető módon (például nem támogatott műveleteket próbál meg végrehajtani) vagy nem a nyilvánosságra hozott útmutatásunkkal összhangban használja a Szolgáltatást;
  7. hibás bemenő adat, utasítás vagy argumentum (például nem létező fájlok elérésére irányuló kérések) miatt következnek be;
  8. abból adódnak, hogy Ön olyan műveleteket próbál meg végrehajtani, amelyek meghaladják az előírt kvótákat, vagy amelyek gyanított ártó magatartással kapcsolatos intézkedéseinkből adódnak;
  9. olyan Szolgáltatási funkciók Ön általi használatából adódnak, amelyek kívül esnek a társított Támogatási Időablakon; vagy
  10. az Esemény időpontjában lefoglalt, de ki nem fizetett licencekkel kapcsolatosak.

Az Open, az Open Value és az Open Value Subscription mennyiségi licencszerződések keretében vásárolt Szolgáltatások, valamint a termékkulcs formájában vásárolt Office 365 Small Business Premium csomagbeli Szolgáltatások nem jogosultak szolgáltatási díj alapú Szolgáltatás-jóváírásra. Az ilyen Szolgáltatások esetében az Önt esetleg megillető Szolgáltatás-jóváírást nem szolgáltatási díjként, hanem szolgáltatási időként (azaz napokként) fogjuk jóváírni, és az „Alkalmazandó Havi Szolgáltatási Díjak”-ra vonatkozó bármely hivatkozás törlendő, és az „Alkalmazandó Havi Időszak”-ra vonatkozó hivatkozással helyettesítendő.

További fogalommeghatározások

A „Tároló” az adatelemeket tárolja, valamint mértékegység a tranzakciókhoz és lekérdezésekhez.

A „Felhasznált Kérelemegységek” az összes kérés által felhasznált Kérelemegységek összessége, amelyeket feldolgozott az Azure Cosmos DB-Tároló az adott másodpercben.

Az „Adatbázisfiók” a legfelsőbb szintű erőforrás az Azure Cosmos-adatbázis erőforrásmodelljében. Az Azure Cosmos-adatbázis Adatbázisfiókja egy vagy több adatbázist tartalmazhat.

Sikertelen Kérések” mindazok az Összes Kérésbe tartozó kérések, amelyek vagy Hibakódot adnak vissza, vagy az alábbi táblázatban feltüntetett maximális felső korláton belül nem adnak vissza Sikerkódot.

A „Sikertelen Olvasási Kérések” mindazok az Összes Olvasási Kérésbe tartozó kérések, amelyek vagy Hibakódot adtak vissza vagy nem adtak vissza sikeres végrehajtásra vonatkozó kódot az alábbi táblázatban dokumentált felső időkorláton belül.

Művelet A feldolgozási késés maximális felső határa
Az összes Adatbázisfiók-konfigurációt érintő művelet 2 perc
Új régió hozzáadása 60 perc
Kézi feladatátvétel 5 perc
Erőforrást érintő műveletek 5 másodperc
Adathordozót érintő műveletek 60 másodperc

A „Biztosított RU-k” egy adott másodpercben egy adott Azure Cosmos DB-Tároló vonatkozásában kiosztott Kérési Egységek teljes száma.

A „Kvóta Által Korlátozott Kérések” olyan kérések, amelyek 429-es állapotkódot küldenek vissza az Azure Cosmos DB-Tárolóból, azt jelezve, hogy egy adott másodperben a Felhasznált RU-k száma meghaladta a Tároló egy partíciója számára Biztosított RU-k számát.

A „Kérési Egység (RU)” az átvitel mérési egysége az Azure Cosmos DB-ben.

Az „Erőforrás” egy Adatbázisfiókhoz társított URI-címezhető entitások halmaza.

A „Sikeres Kérések” az Összes Kérésből levonva a Sikertelen Kéréseket.

Az „Összes Kérés” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban az egy egyórás időintervallumban az Erőforrásokra vonatkozóan kiadott összes kérést jelenti, ideértve a Korlátozott Sebességű Kéréseket és az összes Sikertelen Kérést is.

Az „Összes Olvasási Kérés” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy adott számlázási hónapban egy adott egyórás időintervallumban az Erőforrásnak küldött összes olvasási kérést jelenti, beleértve az Aránykorlátozott Kéréseket és a Sikertelen Olvasási Kéréseket is.

Rendelkezésre állásra vonatkozó SLA

Az „Olvasási Hibák Aránya” egy adott egyórás időintervallumbeli Sikertelen Olvasási Kérések száma elosztva az egy adott Azure-előfizetésben található összes Erőforrás együttes Összes Olvasási Kérésének adott egyórás időintervallumbeli számával. Ha egy adott egyórás időintervallumban az Összes Olvasási Kérés nulla, akkor erre az intervallumra az Olvasási Hibák Aránya 0%.

A „Hibák Aránya” egy adott egyórás időintervallumbeli Sikertelen Kérések száma elosztva az egy adott Azure-előfizetésben található összes Erőforrás együttes Összes Kérésének adott egyórás időintervallumbeli számával. Ha egy adott egyórás időintervallumban az Összes Kérés nulla, akkor erre az intervallumra a Hibák Aránya 0%.

A „Hibák Átlagos Aránya” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott számlázási hónap minden egyes órájára vonatkozóan a Hibák Arányának összege, és ez elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

Az „Olvasási Hibák Átlagos Aránya” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott számlázási hónap minden egyes órájára vonatkozóan az Olvasási Hibák Arányának összege, és ez elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

A „Havi Százalékos Rendelkezésre Állás” az Azure Cosmos Adatbázis-szolgáltatásra vonatkozóan, amely az önálló Azure régiókra vonatkozó adatbázis-fiókban lett telepítve az öt Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, esetleg a több régiót magában foglaló adatbázis-fiókban a négy relaxált Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, a következő értéket jelenti: a 100% érték és a Hibák Átlagos Arányának különbsége az adott Microsoft Azure-előfizetésre vonatkozóan a számlázási hónapban. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = 100% – Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.99% 10%
< 99% 25%

A „Havi Százalékos Rendelkezésre Állás, rendelkezésre állási zónákkal rendelkező egyetlen régió (SR-AZ)” az Azure Cosmos Adatbázis-szolgáltatásra vonatkozóan, amely rendelkezésre állási zónákkal rendelkező egyetlen Azure régióra vonatkozó Adatbázis-Fiókokban lett telepítve az öt Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, a következő értéket jelenti: a 100% érték és a Hibák Átlagos Arányának különbsége egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetében egy számlázási hónapban. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = 100% – Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos Lekérdezés Rendelkezésre Állás (SR-AZ) Szolgáltatás-jóváírás
< 99.995% 10%
< 99% 25%

A „Havi Százalékos Olvasási Rendelkezésre Állása” az Azure Cosmos Adatbázis-szolgáltatásra vonatkozóan, amely két vagy több régióra kiterjedő adatbázis-fiókban lett telepítve, a következő értéket jelenti: a 100% érték és az Olvasási Hibák Átlagos Arányának különbsége az adott Microsoft Azure-előfizetésre vonatkozóan a számlázási hónapban. A Havi Százalékos Olvasási Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Olvasási Rendelkezésre Állás = 100% - Olvasási Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos Olvasási Rendelkezésre Állás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.999% 10%
< 99% 25%

A „Havi Többszörös Íráshelyszín Rendelkezésre Állási Százalék” az Azure Cosmos Adatbázis-szolgáltatásra vonatkozóan, amely több írható hellyel rendelkező Azure-régióra kiterjedő adatbázis-fiókban lett telepítve, a következő értéket jelenti: a 100% érték és az Olvasási Hibák Átlagos Arányának különbsége az adott Microsoft Azure-előfizetésre vonatkozóan a számlázási hónapban. A Havi Százalékos Rendelkezésre Állás a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Rendelkezésre Állás = 100% – Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Többszörös Íráshelyszín Rendelkezésre Állási Százalék Szolgáltatás-jóváírás
< 99.999% 10%
< 99% 25%

Átvitelre vonatkozó SLA

A „Sikertelen Átviteli Kérések” olyan Kvóta Által Korlátozott Kérések, amelyeket a Hibakódot eredményeznek, mielőtt egy adott másodperben a Felhasznált RU-k száma meghaladná a Tároló egy partíciója számára Biztosított RU-k számát.

A „Hibák Aránya” egy adott egyórás időintervallumbeli Sikertelen Átviteli Kérések száma elosztva az egy adott Azure-előfizetésben található összes Erőforrás együttes Összes Kérésének az adott egyórás időintervallumbeli számával. Ha egy adott egyórás időintervallumban az Összes Kérés nulla, akkor erre az intervallumra a Hibák Aránya 0%.

A „Hibák Átlagos Aránya” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott számlázási hónap minden egyes órájára vonatkozóan a Hibák Arányának összege, és ez elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

Az Azure Cosmos DB Szolgáltatás „Havi Százalékos Átviteli Kapacitása” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: a 100%-ból levonva az adott havi Hibák Átlagos Aránya. A Havi Százalékos Átvitel a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos Átvitel = 100% - Hibák Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos Átvitel Szolgáltatás-jóváírás
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Konzisztenciára vonatkozó SLA

A „K” egy adott adatelem olyan verzióinak a száma, amelyek esetében az olvasás lassabb, mint az írás.

A „T” egy adott időintervallum.

A „Konzisztenciaszint” egy adott, konzisztenciagaranciát támogató olvasási kérésnek a beállítása. A következő táblázat a Konzisztenciaszintekhez tartozó garanciákat foglalja össze. Vegye figyelembe, hogy a Munkamenetre, a Korlátozott Frissességre, a Konzisztens Előtagra és a Végleges Konzisztenciaszintekre mint „relaxált” elemekre hivatkozik.

Konzisztenciaszint Konzisztenciára vonatkozó garancia
Erős Linearizálhatóság
Munkamenet A saját maga által írtakat olvassa
(az írási tartományon belül)
Monoton olvasás
Konzisztens prefix
Korlátozott frissesség A saját maga által írtakat olvassa
(az írási tartományon belül)
Monoton olvasás
(egy tartományon belül)
Konzisztens prefix
Korlátozott frissesség < K,T >
Konzisztens prefix Konzisztens prefix
Végleges Végleges

A „Konzisztenciasértési Arány” úgy határozható meg, hogy egy adott Azure-előfizetés esetén egy adott egyórás időintervallumban az összes Erőforrást illetően vesszük az olyan Sikeres Kéréseknek a számát, amelyeket nem lehetett teljesíteni a kiválasztott Konzisztenciaszinthez meghatározott konzisztenciagaranciák végrehajtásakor, és ezt elosztjuk az Összes Kéréssel. Ha egy adott egyórás időintervallumban az Összes Kérés nulla, akkor erre az intervallumra a Konzisztencia-megsértések Aránya 0%.

Az „Átlagos Konzisztenciasértési Arány” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: az adott számlázási hónap minden egyes órájára vonatkozóan a Konzisztenciasértési Arányok összege, és ez elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

Az Azure Cosmos DB szolgáltatás „Havi Százalékos Konzisztenciamegvalósulása” egy adott Microsoft Azure-előfizetés esetén egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: a 100%-ból levonva az adott havi Átlagos Konzisztenciasértési Arány.

Havi Százalékos Konzisztencia = 100% - Konzisztencia-megsértések Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos Konzisztencia-megvalósulás Szolgáltatás-jóváírás
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Késésre vonatkozó SLA

Az „Alkalmazás” az Azure Cosmos Adatbázis-alkalmazás, amelyet egy gyorsított hálózatkezelésre alkalmas helyi Azure-régióban telepítettek az Azure Cosmos-adatbázis ügyfél-SDK segítségével, beállított közvetlen TCP-kapcsolattal a Microsoft Azure-előfizetéshez a számlázási hónapban.

Az „N” egy adott Alkalmazás esetén azoknak a Sikeres Kéréseknek a száma egy adott óra alatt, amelyek vagy adatelem-olvasási, vagy adatelem-írási, legfeljebb 1 KB hasznos adattal dolgozó műveleteket hajtanak végre.

Az „S” egy adott Alkalmazás esetén azon, egy adott óra alatt beküldött Sikeres Kérések válaszidejének a késés alapján növekvő sorrendbe rendezett halmaza, amely kérések vagy dokumentumolvasási, vagy dokumentumírási, legfeljebb 1 KB hasznos adattal dolgozó műveleteket hajtanak végre.

A „Rangszám” az alábbi képletet használó legközelebbi rang módszerével meghatározott 99-ik percentilis:

Sorszámrang = (99 / 100) * N

A „P99-Késés” az S Rangszámához tartozó érték.

A „Hosszú Késésű Órák” azoknak az egyórás időintervallumoknak a teljes száma, amelyek alatt egy Alkalmazás által beküldött Sikeres Kérések adatelem-olvasási műveletek esetében legalább 10 ms-os, adatelem-írási műveletek esetében legalább 10 ms-os P99-Késést eredményeztek. Ha egy adott egyórás időintervallumban a Sikeres Kérések száma nulla, akkor erre az intervallumra a Túlzott Késési Órák száma 0.

A „Hosszú Késések Átlagos Aránya” egy számlázási hónapban a következő értéket jelenti: a Hosszú Késésű Órák összege elosztva az adott számlázási hónapbeli órák teljes számával.

A „Havi Százalékos P99-késés Megvalósulása” az adott Azure Cosmos Adatbázis-alkalmazásra vonatkozóan, amely az önálló Azure régiókra vonatkozó adatbázis-fiókban lett telepítve az öt Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, esetleg a több régiót magában foglaló adatbázis-fiókban a négy relaxált Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, a következő értéket jelenti: a 100% érték és a Túlzott Késés Átlagos Arányának különbsége az adott Microsoft Azure-előfizetésre vonatkozóan a számlázási hónapban. A Havi Százalékos P99-késés Megvalósulása a következő képlettel határozható meg:

Havi Százalékos P99-késés Megvalósulása = 100% - Túlzott Késés Átlagos Aránya

Szolgáltatás-jóváírás:

Havi Százalékos P99-késés Megvalósulása Szolgáltatás-jóváírás
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Korábbi verziók

1.4 Utolsó frissítés dátuma: 2021. május
Kibocsátási megjegyzések: A Kiszolgáló Nélküli GA-indítása.

1.3 Utolsó frissítés dátuma: 2020. december
Kibocsátási megjegyzések: 10 ms-os írásra fejlesztett SLA minden fiókhoz.

1.2 Utolsó frissítés dátuma: 2018. szeptember
Kibocsátási megjegyzések: Fejlesztett írható SLA, amikor több Azure-régió kerül konfigurálásra írható végpontként. 10 ms íráskésés hozzáadása a Hálózatra Optimalizált Alkalmazásokhoz.

1.1 Utolsó frissítés dátuma: 2017. november
Kibocsátási megjegyzések: Az Azure Cosmos-adatbázis immár egy új konfigurációt is támogat: Több régiót magukban foglaló adatbázis-fiókok Erős Konzisztenciával – ez a konfiguráció egyaránt rendelkezik Konzisztenciára vonatkozó, Átvitelre vonatkozó és Olvasási Rendelkezésre Állásra vonatkozó SLA-val. A meglévő konfigurációkra vonatkozó SLA (önálló régiókra vonatkozó Cosmos adatbázis-fiókok az öt Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva, illetve több régiót magában foglaló adatbázis-fiókok a négy relaxált Konzisztenciaszint valamelyikére konfigurálva) változatlan marad. A Garantált Tisztázott Konzisztencia táblázata az ipari szabványoknak megfelelően.

1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2017. május
Kibocsátási megjegyzések: A szolgáltatás márkanevének változása: Azure Cosmos DB.