Azure-portál elérhetőségi táblázat

Az alábbi táblázat használatával ellenőrizheti, hogy mely oldalak támogatják az Ön által használt Azure-szolgáltatásokat és -alkalmazásokat

Ismerkedés az Azure-portállal

Szolgáltatások Azure-portál Régi típusú Azure-portál
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Webalkalmazások
App Service-környezet
Application Insights
Automation
Azure Active Directory
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery szolgáltatás
Azure Active Directory Connect Health szolgáltatás
Azure Active Directory emelt szintű identitáskezelés
Azure Container Service
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Event Hubs-eseményközpontok
Azure Search
Backup
Batch
BizTalk Services
Cloud Services (Felhőszolgáltatások)
Cognitive Services
Content Delivery Network
Data Catalog
Data Factory
Data Lake Analytics
Data Lake Store
DocumentDB
Dynamics Lifecycle Services-projektek
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute-átjárók
ExpressRoute ExpressRoute-kapcsolatcsoportok
HDInsight
IoT Hub
Log Analytics
Machine Learning
Managed Cache Service
Managed Disks
Media Services
Microsoft Intune
Mobile Engagement
Mobile Services (Classic)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Recovery Services (Helyreállítási szolgáltatások)
Redis Cache
RemoteApp
Scheduler
Security Center
Service Bus
Site Recovery
SQL Data Warehouse
SQL Database
Storage
Storage (Klasszikus)
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Traffic Manager (Klasszikus)
Virtual Network
Virtuális gépek
Virtuális gépek (Klasszikus)
Virtuális hálózat (Klasszikus)
Visual Studio Team Services

Tapasztalja meg, hogy az Azure portállal mennyivel egyszerűbb a felhő használata.

Kipróbálás

Ingyenes fiók létrehozása