Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Termer inden for cloudcomputing

migrering af program

Processen med at flytte programmer fra ét databehandlingsmiljø til et andet, ofte som en del af en cloudimplementeringsstrategi. Organisationer kan migrere deres programmer fra servere i det lokale miljø til cloudmiljøet og fra ét cloudmiljø til et andet. Få mere at vide.

modernisering af program

Opdatering af ældre programmer, processer og dataadministration med cloudcomputingteknologier. Modernisering kan hjælpe organisationer med at forbedre it-ydeevnen, forbedre kunde- og medarbejderoplevelser og fremskynde time-to-market for nye tilbud og opdateringer. Få mere at vide.

kunstig intelligens (AI)

Et computersystems evne til at imitere menneskelig intelligens. Ved hjælp af matematik og logik simulerer computersystemet de ræsonnementer, som mennesker bruger til at lære af nye oplysninger og træffe beslutninger. Få mere at vide.

kunstig intelligens (AI) vs. maskinel indlæring (ML)

“Intelligente” computere bruger kunstig intelligens til at behandle oplysninger på samme måde som mennesker og udfører opgaver på egen hånd. Maskinel indlæring – som er et program med kunstig intelligens – bruger algoritmer til at give computersystemer mulighed for at lære uden menneskelig instruktion og udvikle deres egen intelligens. Få mere at vide.

big data-analyse

Består af de værktøjer, systemer og programmer, som virksomheder bruger til at indsamle, behandle og få indsigt fra store datasæt med høj hastighed. Disse komplekse datasæt stammer fra forskellige kilder, herunder internettet, mails, sociale medier og smarte enheder. Få mere at vide.

værktøjer til virksomhedsanalyse

Værktøjer, som trækker data ud af virksomhedssystemer og integrerer dem i et lager, f.eks. et datalager, for videre analyse. Analyseværktøjer dækker alt fra regneark med statistiske funktioner til avancerede værktøjer til datamining og modellering af forudsigelser. Få mere at vide.

cachelagring

Processen med at gemme vigtige data i midlertidig hukommelse hurtigere og mere effektivt end traditionelt lagrede data. Cachelagring hjælper med at optimere databaseomkostningerne, forbedre dataoverførselshastigheden, reducere ventetiden og øge appens ydeevne. Få mere at vide.

cloudmiljøet

En metafor for et globalt databehandlingsnetværk af fjernservere, som kører programmer, gemmer data og leverer indhold og tjenester. Cloudmiljøet gør det muligt at få adgang til data online fra internetaktiverede enheder i stedet for udelukkende fra lokale computere. Få mere at vide.

cloudbursting

En konfiguration mellem en privat cloud og en offentlig cloud til administration af behovet for cloudressourcer. Hvis 100 procent af ressourcekapaciteten i en privat cloud anvendes, føres overskydende trafik til den offentlige cloud ved hjælp af cloudbursting. Få mere at vide.

cloudcomputing

En leveringsmodel for databehandlingsressourcer, hvor forskellige servere, programmer, data og andre ressourcer integreres og udbydes som en service via internettet. Ressourcer virtualiseres ofte, og brugerne betaler typisk kun for de tjenester, de bruger. Få mere at vide.

typer af cloudcomputing

Der findes mange typer af cloudcomputing, men de tre mest populære er Software som en service (SaaS) til webbaserede programmer, Infrastruktur som en service (IaaS) til internetbaseret adgang til lager og databehandling og Platform som en service (PaaS) til at give udviklere de nødvendige værktøjer til at udvikle og hoste webprogrammer. Få mere at vide.

cloudinfrastruktur

De hardware- og softwarekomponenter, der bruges til at levere cloudcomputingtjenester via internettet. Disse komponenter omfatter servere, lager, netværksudstyr og virtualiseringsteknologi. Få mere at vide.

cloudmigrering

Processen med at flytte nogle eller alle virksomhedens ressourcer til en eller flere placeringer i cloudmiljøet. Selvom cloudmigrering ofte indebærer flytning af ressourcer fra placeringer i det lokale miljø til en cloududbyders servere, kan det også indebære flytning af ressourcer mellem cloudmiljøer. Få mere at vide.

fordele ved cloudmigrering

Der er mange fordele ved cloudmigrering. De omfatter optimerede it-omkostninger, større fleksibilitet og skalerbarhed, forbedret sikkerhed og overholdelse af angivne standarder, forbedret forretningskontinuitet og forenklet ressourceadministration og -overvågning. Få mere at vide.

cloududbyder

En tredjepartsvirksomhed, der tilbyder tjenester og ressourcer til cloudcomputing, typisk efter forbrug. Velkendte cloududbydere omfatter Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon Web Services. Få mere at vide.

cloudtjenesteudbyder

En virksomhed, der tilbyder en cloudbaseret platforms-, infrastruktur-, program- eller lagertjeneste, som regel for et gebyr. Få mere at vide.

cloudlager

Gruppe af computere i netværk, som arbejder sammen om at udføre store opgaver, såsom analyse af enorme datasæt og vejrmodellering. Med cloudcomputing kan du anvende store computernetværk i bestemte perioder og til bestemte formål og kun betale for dit forbrug, så du sparer tid og udgifter på anskaffelse og udrulning af de nødvendige ressourcer. Få mere at vide.

computergitre

En tjeneste, der giver dig mulighed for at gemme, få adgang til og administrere data på et lagersystem uden for virksomheden, der vedligeholdes af en tredjepart. Cloudlagersystemer er typisk skalerbare efter en persons eller organisations behov. Få mere at vide

computer vision

En form for kunstig intelligens, der emulerer den måde, mennesker ser, forstår og genkender billeder på. Computer vision bruger algoritmer og automatisering til at give computere mulighed for at identificere og fortolke de personer og objekter, der vises i billeder og videoer. Få mere at vide.

objektbeholder

En softwareenhed, der grupperer et programs kode med de konfigurationsfiler, biblioteker og afhængigheder, det skal køre. Objektbeholdere giver it-teams mulighed for at udrulle programmer på tværs af forskellige miljøer med minimale justeringer. Få mere at vide.

datastyring

Organisationer, der er afhængige af data til virksomhedsvækst, har brug for en strategi for at administrere disse data effektivt. Datastyring refererer til de unikke processer, politikker og standarder, som en organisation bruger til at holde sine data sikre, private og nøjagtige. Få mere at vide.

dataintegration

Processen med at kombinere og konsolidere data fra flere forskellige kilder til et enkelt system med en samlet visning. Få mere at vide.

datasø

En type datalager, der registrerer både relationelle og ikke-relationelle data fra en række kilder. Til forskel fra et data warehouse, som kun kan gemme strukturerede data, kan en datasø udover strukturerede data også gemme semistrukturerede og ustrukturerede data. Få mere at vide.

datamigrering

Overførsel af data fra én lagerplacering, f.eks. en server i det lokale miljø, til en anden placering, f.eks. en cloududbyders server. Datamigrering indebærer valg, forberedelse, udtrækning og overførsel af data fra ét computerlagersystem til et andet. Få mere at vide.

datavidenskabsforskere

Forskere, der bruger teknologi, matematisk, forretningsmæssig og kommunikationsmæssig ekspertise til at udtrække værdifulde oplysninger fra store datasæt. Dataloger bruger big data til at afdække mønstre, oprette forudsigelser og oprette strategier på mange forskellige områder. Få mere at vide.

data warehouse

En central lagerplacering til strukturerede og semistrukturerede data, der bruges til rapportering og analyse. Oplysninger kan sendes til et data warehouse fra flere forskellige kilder, herunder salgssystemer, programmer og relationsdatabaser. Få mere at vide.

databasesikkerhed

De processer, værktøjer og kontroller, som organisationer bruger til at sikre og beskytte deres databaser mod trusler og sikkerhedsrisici. Databasesikkerhed beskytter selve databasen, databasestyringssystemer, fysiske og virtuelle servere og netværksinfrastruktur. Få mere at vide.

databasesharding

En form for partitionering, der giver dig mulighed for at opdele din store database i mindre databaser, som kan administreres hurtigere og nemmere på tværs af servere. Få mere at vide.

databaser

Med den bredeste definition er en database en samling af oplysninger, der er relaterede. I computervidenskab refererer en database til en samling data, der er gemt i et computersystem. De mest grundlæggende typer databaser er relationelle og ikke-relationelle. Få mere at vide.

deep learning

En type maskinel indlæring, hvor kunstige neurale netværk behandler, lærer og træffer beslutninger baseret på ustrukturerede data. Det bruges ofte til at analysere store, komplekse datasæt, udføre ikke-lineære opgaver og reagere på input hurtigere og mere præcist end mennesker. Få mere at vide.

DevOps

Foreningen af mennesker, processer og teknologi, der muliggør kontinuerligt at levere værdi til kunderne. DevOps-øvelsen samler udviklings- og driftsteams for at sætte skub i softwareleveringen og for at gøre produkterne mere sikre og pålidelige. Få mere at vide.

grænseberegning

En teknologi, der gør det muligt for Tingenes internet-enheder (IoT) at behandle data på “kanten” af et netværk, enten af selve enheden eller af en lokal server. Dette forbedrer svartiden på eksterne enheder og giver virksomheder mulighed for at få mere rettidig indsigt fra enhedsdata. Få mere at vide.

elastisk databehandling

Evnen til dynamisk at klargøre og annullere computerbehandling, hukommelse og lagerressourcer med henblik på at opfylde forskellige behov uden at bekymre sig om kapacitetsplanlægning og teknik i perioder med spidsbelastning. Få mere at vide.

ansigtsgenkendelse

En personlig identifikationsteknologi, der bruger optisk analyse til at analysere et billede. Ansigtsgenkendelse kan bruges til ansigtsidentifikation, gruppering og bekræftelse. Få mere at vide.

grid computing

En tjeneste, der bruger en gruppe af netværkscomputere, der arbejder sammen som en virtuel supercomputer for at udføre store eller datatunge opgaver. Få mere at vide.

Hybrid cloudcomputing

En type databehandling, hvor datacentre i det lokale miljø kombineres med cloudcomputingprodukter og -tjenester for at modernisere ældre ressourcer. Det giver virksomheder mulighed for at forbedre it-ydeevnen, optimere omkostningerne og øjeblikkeligt skalere kapaciteten op eller ned. Få mere at vide.

Infrastruktur som en service (IaaS)

Et virtuelt computermiljø, som leveres som en service via internettet af en udbyder. Infrastrukturen kan indeholde servere, netværksudstyr og software. Få mere at vide.

Tingenes internet (IoT)

Tingenes internet, eller IoT, henviser til det udstyr, de maskiner, de produkter og de enheder, der er knyttet til cloudmiljøet og konfigureret til at indsamle og overføre data sikkert. IoT hjælper mange brancher med at analysere data og træffe velbegrundede beslutninger om dem i realtid. Få mere at vide.

Java-programmeringssprog

Et objektorienteret computersprog til flere platforme, som driver programmer, smartphoneoperativsystemer, virksomhedssoftware og mange velkendte programmer på milliarder af enheder verden over. Få mere at vide.

Java Spring Boot

En udvidelse til Spring (et webprogrammiljø med åben kildekode, der er baseret på Java), der hjælper med at strømline udviklingen af Java-apps. Få mere at vide.

Kubernetes

En software til orkestrering med åben kildekode, der hjælper dig med at udrulle, administrere og skalere objektbeholdere. Få mere at vide

Kubernetes i forhold til Docker

Docker er en teknologi med åben kildekode og objektbeholderfilformat til automatisering af udrulningen af programmer i objektbeholdere. Kubernetes er orkestreringssoftware med åben kildekode, der giver en API til at styre, hvordan og hvor objektbeholdere kører. Selvom der er en almindelig fejlopfattelse, at du skal vælge mellem Kubernetes og Docker, fungerer de normalt godt sammen. Få mere at vide

maskinel indlæring

Processen, hvor matematiske modeller bruges til at forudsige resultater i forhold til et sæt instruktioner. Maskinel indlæring fungerer ved at identificere mønstre i data, oprette en analysemodel og bruge den til at foretage forudsigelser og træffe beslutninger. Processen ligner den måde, mennesker lærer på, idet øget oplevelse kan øge nøjagtigheden. Få mere at vide.

algoritmer til maskinel indlæring

Hjælp datateknikerne med at identificere mønstre i datasæt. Algoritmer til maskinel indlæring er valgt på baggrund af det ønskede resultat – forudsigelse af værdier, identificering af afvigelser, søgning efter struktur eller fastlæggelse af kategorier – og de er ofte delt efter, hvorvidt de bruges til overvåget indlæring, ikke-overvåget indlæring eller forstærket indlæring. Få mere at vide.

Microsoft Azure

Microsofts cloudplatform, der indeholder en lang række produkter og tjenester, der er udviklet til at hjælpe dig med at vække nye løsninger til live. Azure gør det muligt for dig at udvikle, køre og administrere programmer på tværs af flere cloudmiljøer, lokale miljøer og grænsemiljøer. Få mere at vide.

middleware

Software, der ligger mellem et operativsystem og de programmer, som kører på det. Middleware giver mulighed for kommunikation og datastyring for distribuerede programmer. Eksempler kunne være webservere, programservere og systemer til indholdsstyring. Få mere at vide.

udvikling af mobilapps

Alle de processer, der er involveret i udvikling, kodning og udgivelse af et mobilprogram til brug på bærbare elektroniske enheder, f.eks. smartphones, tablets, bærbare computere, e-læsere, smart watches og håndholdte spilkonsoller. Få mere at vide.

multicloud

Multicloud er den praksis, hvor tjenester fra flere cloududbydere bruges til at optimere arbejdsbelastningens ydeevne, øge fleksibiliteten og mindske risikoen for at være afhængig af en hvilken som helst leverandør. Få mere at vide.

NoSQL-databaser

NoSQL-databaser, der i flæng kaldes “ikke-relationsdatabaser”, “NoSQL-databaser“ eller “ikke-SQL”, bruger fleksible datamodeller, der ikke er afhængige af et fast skema, som f.eks. relationsdatabaser (SQL) er, for at give mulighed for effektivt, skalerbart lager, der kan håndtere store mængder hurtigt skiftende, ustrukturerede data.  Få mere at vide

maskinel indlæring med åben kildekode

Maskinel indlæring gør det muligt for algoritmer og statistiske modeller i forskellige teknologier at forbedre ydeevnen, når de eksponeres for flere data. Et stigende antal virksomheder er begyndt at gøre algoritmer og softwarebiblioteker til maskinel indlæring offentligt tilgængelige, hvilket giver udviklere mulighed for at eksperimentere med projekter til maskinel indlæring med åben kildekode. Denne eksperimenteren har ført til hurtig vækst og udvikling af strukturer og biblioteker til maskinel indlæring. Få mere at vide

platform som en service (PaaS)

En databehandlingsplatform (operativsystem og andre tjenester), som leveres som en tjeneste via internettet af en cloududbyder såsom Azure. Et miljø til programudvikling, som du kan abonnere på og bruge med det samme, er et eksempel på PaaS. Få mere at vide.

PostgreSQL

En relationsdatabase med åben kildekode, som er populær blandt udviklere og administratorer på grund af dens fleksibilitet og integritet. PostgreSQL bruges på tværs af flere forskellige områder, herunder finansielle tjenester, produktion, detailhandel og logistik. Få mere at vide.

privat cloud

Cloudcomputingtjenester, som tilbydes via internettet eller via et privat internt netværk til udvalgte brugere og ikke til den generelle offentlighed. Få mere at vide.

private, offentlige og hybride cloudmiljøer

En offentlig cloud er afhængig af cloudressourcer, der ejes og drives af en tredjepartstjenesteudbyder, mens en privat cloud udelukkende bruges af én organisation. En hybridcloud kombinerer en infrastruktur i det lokale miljø – eller en privat cloud – med en offentlig cloud. Få mere at vide.

offentlig cloud

Cloudcomputingtjenester, som tilbydes over internettet af en tredjepartsudbyder og er tilgængelige for alle, der vil købe dem. Få mere at vide.

quantum computing

Brugen af kvantemekanik til at køre beregninger på specialiseret hardware. Kvantecomputere anvender kvantefysikkens funktionsmåde til databehandling, herunder superposition, sammenfiltring og kvanteinterferens. Få mere at vide.

qubit

Den grundlæggende oplysningsenhed i quantum computing. Selvom en klassisk binær bit kun kan repræsentere en enkelt binær værdi, f.eks. 1 eller 0, kan en qubit (også kaldet en kvantebit) repræsentere 0 eller 1 eller en hvilken som helst del af 0 og 1 i superpositionen af begge tilstande. Få mere at vide.

relationsdatabase

En effektiv, fleksibel type database, der gemmer og organiserer datapunkter med definerede relationer for at få hurtig adgang. Data er organiseret i tabeller, der indeholder oplysninger om hvert objekt og viser foruddefinerede kategorier som rækker og kolonner. Få mere at vide.

udskalering vs. opskalering

Med lodret skalering (opskalering) kan du øge eller reducere beregningskapacitet eller databaser efter behov. Vandret skalering (udskalering) omfatter tilføjelse af flere databaser eller opdeling af en stor database i mindre noder ved hjælp af en datapartitioneringstilgang, der kaldes sharding. Få mere at vide.

serverløs databehandling

En databehandlingsmodel, hvori skyudbyderen klargør og administrerer servere. Den gør det muligt for udviklere at bruge mere tid på at udvikle apps og mindre tid på at administrere infrastruktur. Få mere at vide.

software som en service (SaaS)

Et program, der leveres over internettet af en softwareudbyder. Programmet skal ikke købes, installeres eller køres på brugerens egen computer, men drives i stedet i cloudmiljøet. Få mere at vide.

SQL Database

Relationsdatabaser, der gemmer samlinger af tabeller og organiserer strukturerede datasæt i tabelformat med kolonner og rækker. SQL-databaser bygges ved hjælp af et programmeringssprog kaldet SQL (Structured Query Language). Få mere at vide

VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

It-infrastruktur, der giver dig adgang til computersystemer fra næsten enhver enhed (f.eks. en pc, smartphone eller tablet). Denne tjeneste fjerner behovet for, at din virksomhed leverer en fysisk maskine til dig. Få mere at vide.

virtuel maskine (VM)

En computerfil (ofte kaldet et billede), som opfører sig som en reel computer. Flere virtuelle maskiner kan køre samtidig på den samme fysiske computer. Få mere at vide.

virtuelt privat netværk (VPN)

Et virtuelt privat netværk, der etablerer en forbindelse mellem din computer og en fjernserver, der ejes af en VPN-udbyder. Denne forbindelse opretter en punkt til punkt-tunnel, der krypterer dine personlige data, maskerer din IP-adresse og giver dig mulighed for at navigere rundt i webstedsblokke og firewalls. Få mere at vide.

virtualisering

Oprettelse af en virtuel version af et databehandlingsmiljø, herunder computerhardware, operativsystem og lagerenheder. Organisationer bruger virtualisering til at omdanne en enkelt fysisk computer til flere virtuelle maskiner, der deler værtsmaskinens ressourcer. Få mere at vide.