Priser for Cognitive Services – Text Analytics API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, sprog og søgning

Tekstanalyse er en tjeneste med kunstig intelligens, der afdækker indsigt, såsom synspunkter, enheder og nøgleudtryk i ustruktureret tekst. Tekstanalyse omfatter fire hovedfunktioner: Analyse af synspunkter, udtrækning af nøgleudtryk, registrering af sprog og genkendelse af tegnenhed.

Vi introducerer også Tekstanalyse til sundhed, som bruger behandling af naturligt sprog til at finde og forsyne oplysninger i ustrukturerede kliniske dokumenter med mærkater. Der opkræves intet for at bruge Tekstanalyse til sundhed, så længe den er en offentlig prøveversion. Dette er en beskyttet funktion. Få mere at vide om beskyttelsesprocessen her. Priserne frigives, når funktionen bliver generelt tilgængelig.

Prisoplysninger

Text Analytics kan købes på niveauer.

Tekstposter svarer til antallet af 1.000 tegnenheder i et dokument, der leveres som input til en anmodning til Tekstanalyse-API'en.

Instans Funktioner Pris
Gratis - Web/Container Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed (ikke tilgængelig i objektbeholder)
5.000 gratis transaktioner pr. måned
Standard - Web/Container Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed (ikke tilgængelig i objektbeholder)
0-500.000 tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
0,5-2,5 mio. tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
2,5-10,0 mio. tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
10 mio.+ tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
S0 Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed
$- pr. måned
Op til 25,000 transaktioner pr. måned
Overskud: $- pr. 1.000 transaktioner
S1 Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed
$- pr. måned
Op til 100,000 transaktioner pr. måned
Overskud: $- pr. 1.000 transaktioner
S2 Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed
$- pr. måned
Op til 500,000 transaktioner pr. måned
Overskud: $- pr. 1.000 transaktioner
S3 Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed
$- pr. måned
Op til 2,500,000 transaktioner pr. måned
Overskud: $- pr. 1.000 transaktioner
S4 Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed
$- pr. måned
Op til 10,000,000 transaktioner pr. måned
Overskud: $- pr. 1.000 transaktioner
Tekstposter svarer til antallet af 1.000-tegnenheder i et dokument, der leveres som input til en anmodning til Tekstanalyse-API.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
  • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for den gratis prøveversion. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

  • Tekstanalyse-API'en kan købes i enheder på S0-S4-niveau til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned. På S-niveauet faktureres tjenesten kun for det antal tekstposter, der sendes til tjenesten.
  • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.
  • Enhver anmærkning til et dokument tæller som en transaktion. Batchscoringskald tager også højde for det antal dokumenter, der skal scores i den pågældende transaktion. Hvis der f.eks. sendes 1.000 dokumenter til synspunktsanalyse i et enkelt API-kald, tælles det som 1.000 transaktioner. Hvis en API understøtter mere end én anmærkningshandling, tages der også højde for det. Hvis det antages, at et API-kald udfører både synspunktsanalyse og foretager udtræk af vigtige udtryk for 1.000 dokumenter, tælles dette som 2.000 transaktioner (2 anmærkninger x 1.000 dokumenter).
  • Hvis forbruget på et S0-S4-niveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.
  • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.
  • Et tekstpost på S-niveauet indeholder op til 1.000 tegn, som målt af StringInfo.LengthInTextElements. Hvis et inputdokument i tekstanalyse-API'en indeholder mere end 1.000 tegn, tæller hver enhed på 1.000 tegn som én tekstpost. Hvis et inputdokument, der sendes til API'en, f.eks. indeholder 7.500 tegn, tæller det som otte tekstposter. Hvis et inputdokument, der sendes til API'en, indeholder 500 tegn, tæller det som én tekstpost. Hvis der sendes to dokumenter, ét dokument med 500 tegn og ét dokument med 1.200 tegn, faktureres tjenesten for i alt tre tekstposter: én post for dokumentet med 500 tegn og to tekstposter for dokumentet med 1.200 tegn.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis