Priser for Cognitive Services – Computer Vision-API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, sprog og søgning.

Denne avancerede cloudbaserede API giver udviklere adgang til avancerede algoritmer, så du kan få adgang til detaljerede oplysninger fra afbildninger med henblik på kategorisering og behandling af visuelle data. Funktionerne omfatter billedanalyser, tagging, genkendelse af berømtheder, tekstudtrækning og oprettelse af miniaturer.

Prisoplysninger

Nedenstående priser for Brand træder i kraft den 29. januar 2019.

Instans Transaktioner pr. sekund (TPS)** Funktioner Pris
Gratis - Web/Container 20 pr. minut
S1 - Web/Container 10 TPS Mærke
Ansigt
GetThumbnail
Farve
Billedtype
GetAreaOfInterest
0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
5 mio.-10 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
10 mio.-100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
OCR
Adult
Celebrity
Landmark
Registrer, objekter
Brand
0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
5 mio.-10 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
10 mio.-100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Describe+
Genkend tekst *
Læs
$- pr. 1.000 transaktioner

Kunderne opkræves pr. transaktion og ikke pr API-kald. Få mere at vide om, hvad transaktioner er, nedenfor.

* Produkter i prøveversion

+ Alle andre sprog end engelsk er prøveversioner

** TPS gælder kun for webslutpunkter

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for den gratis prøveversion. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • Se dokumentationen, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af disse Computer Vision-funktioner.

  • Voksen – registrerer indhold beregnet til voksne eller pikant indhold for at aktivere automatisk begrænsning på billeder.
  • Analyse – kalder flere funktioner ad gangen. Angiv, hvilke funktioner du vil køre, så kører API’en alle disse samlet. Hver enkelt funktion, der er inkluderet i "Analyse", tælles som en separat transaktion.
  • Berømthed – genkender 200,000 berømtheder inden for erhverv, politik, sport og underholdning fra hele verden.
  • Farve – udtrækker farver fra et billede. Farverne analyseres i tre forskellige kontekster: forgrund, baggrund og helhed. Farverne er grupperet i 12 dominerende farver.
  • Ansigtsregistrering – analyserer personers ansigter på et billede.
  • Hent Miniature – genererer en miniature i høj kvalitet,, når et billede er uploadet. Den analyserer objekterne på billedet og beskærer derefter billedet, så det passer til kravene i interesseområdet.
  • Billedtype – indikerer, om et billede er sort/hvidt eller i farver og kan desuden bruge samme metode til at angive, om et billede er en stregtegning eller ej. Den angiver desuden, om et billede er clipart eller ej, samt kvaliteten.
  • OCR og Læs – begge funktioner anvender OCR-teknologi (optisk tegngenkendelse) til registrering af tekst på et billede, som kan udtrækkes til flere formål. Læsefunktionen giver den største nøjagtighed i forbindelse med udtræk af trykt og håndskrevet tekst. I dokumentationen kan du se de understøttede sprog for OCR og Læs.
  • Tag – returnerer tags baseret på mere end 2,000 genkendelige objekter, levende væsener, landskaber og handlinger. I de tilfælde, hvor tags kan være tvetydige eller ikke almen viden, giver API-svaret "tip", der tydeliggør taggets betydning.
 • Hver enkelt funktion, du vælger, tælles som en transaktion. Der er nogle få særtilfælde, du skal bemærke:

  1. Med Analyse kan du vælge flere funktioner på én gang. Et Analyse-kald, der angiver Tag-, Ansigtsregistrerings- og Voksenfunktioner, tælles f.eks. som tre transaktioner.
  2. Med Læs kan du uploade PDF-dokumenter på flere sider. Hver enkelt side tælles som en funktion. Et dokument på 200 sider tæller f.eks. som 200 transaktioner.
  3. Alle Hent-kald, der foretages for at se resultaterne af de asynkrone Læs- og Genkend tekst-funktioner tælles som transaktioner, men de er gratis.
 • Hver handling, som du kalder (enten individuelt eller via “Analyse”), tælles som en transaktion. Den samlede faktura baseres på antallet af transaktioner for hver handlingstype inden for en månedlig faktureringsperiode.

  Som et specifikt eksempel kan vi sige, at du følgende kald i en bestemt månedlig faktureringsperiode:

  • 1,500,000 Handlinger af typen Analyse, der kalder både Mærke og Beskrivelse
  • 500,000 OCR-handlinger
  • 4,000,000 Handlinger af typen Genkend tekst

  Din samlede faktura struktureres på følgende måde:

  Aktiviteter Ressource- Beregninger Subtotal
  Handlinger af typen 1,500,000 Tag og 1,500,000 Face: S1 transaktioner Første 1,000,000 transaktioner: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Resterende 2,000,000 transaktioner: $-/1000 * 2,000,000 = $-
  $-
  500,000 OCR-handlinger: S2 transaktioner $-/1000 * 500,000 = $- $-
  Handlinger af typen1,500,000 Describe og 4,000,000 Recognize Text: S3 transaktioner $-/1000 * 5,500,000 = $- $-
  Total $- $-

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis