Priser for Cognitive Services – Computer Vision API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, tale, sprog og viden

Denne avancerede cloudbaserede API giver udviklere adgang til avancerede algoritmer, så de kan få adgang til detaljerede oplysninger fra afbildninger med henblik på kategorisering og behandling af visuelle data. Funktionerne omfatter billedanalyser, tagging, genkendelse af berømtheder, tekstudtrækning og oprettelse af miniaturer.

Prisoplysninger

Niveau Funktioner Enhed Pris
Computer Vision-API – Gratis   Transaktioner 5.000 gratis transaktioner pr. måned
S1 Op til 10 transaktioner pr. sekund
Kan bruges til følgende handlinger: Tag, Face, GetThumbnail Color og Image Type
Transaktioner 0-1 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 5 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
S2 Op til 10 transaktioner pr. sekund
Kan bruges til følgende handlinger: OCR (udskrift), Adult, Celebrity og Landmark
Transaktioner 0-1 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 5 mio. transaktioner  –  $- pr. 1.000 transaktioner
S3 Op til 10 transaktioner pr. sekund
Kan bruges til følgende handlinger: Beskrivelse og OCR (håndskrift)
Transaktioner $- pr. 1.000 transaktioner

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på Standard-niveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for det gratis niveau. Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Computer Vision-API

 • Se dokumentationen, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af disse handlinger.

  • Tag: Computer Vision-API returnerer tags baseret på mere end 2.000 genkendelige objekter, levende væsener, landskaber og handlinger. I de tilfælde, hvor tags kan være tvetydige eller ikke almen viden, giver API-svaret "tip", der tydeliggør taggets betydning.
  • Face: Registrerer menneskeansigter i et billede.
  • GetThumbnail: Efter upload af et billede genererer GetTumbnail en miniature i høj kvalitet. Computer Vision-API-algoritmen analyserer objekterne i billedet og beskærer derefter billedet, så det passer til kravene i "interesseområdet".
  • Color: Computer Vision-algoritmen udtrækker farver fra et billede. Farverne analyseres i tre forskellige kontekster, forgrund, baggrund og helhed. Farverne er grupperet i 12 dominerende farver.
  • Image Type: Computer Vision-API kan angive et boolesk flag for at indikere, om et billede er sort/hvidt eller farve og kan desuden bruge samme metode til at angive, om et billede er en stregtegning eller ej. Image Type angiver desuden, om et billede er clipart eller ej samt kvaliteten.
  • OCR: Teknologien OCR, optisk tegngengivelse, registrerer tekstindhold i et billede. Den identificerede tekst trækkes ud som løbende tekst, der kan læses af en maskine og bruges til søgning og talrige andre formål lige fra sygejournaler til sikkerhed og bankdrift. Sproget registreres automatisk. OCR sparer tid og gør det praktisk for brugerne, fordi de simpelthen kan tage billeder af tekst i stedet for at transskribere den. Du kan se understøttede sprog i dokumentationen.
  • Adult: Anvend indstillinger for indhold beregnet for voksne/pornografisk indhold for at aktivere automatisk begrænsning af indhold beregnet til voksne i billeder.
  • Celebrity: Azures nye funktion til genkendelse af berømtheder genkender 200.000 berømtheder indenfor erhverv, politik, sport og underholdning fra hele verden

Generelt

 • Humør-API, Ansigtsregistrerings-API, Language Understanding Intelligent Service-API, Tale til tekst-API fra Bing og Tekst til tale-API fra Bing faktureres pr. 1.000 API-transaktionskald, når et kald til en produktions-API udføres aktivt. Der faktureres forholdsmæssigt for antal produktions-API-transaktionskald.

  Tjenesten Bing Long Form Speech API faktureres pr. time for tale, der analyseres. Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis.

  Recommendations-API og Text Analytics-API kan købes i enheder på standardniveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.

 • Hvis forbruget på et standardniveau overskrides, begynder overforbrug at blive opsamlet på kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.

 • Alle API-kald (med undtagelse af batchscoringskald) tælles som en transaktion. Batchscoringskald tælles på baggrund af antallet af elementer, der skal scores i den pågældende transaktion.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau. Batchscoring understøttes ikke på Gratis niveau.

 • Recommendations-API kan købes i enheder på Standard-niveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Bing Search API'erne, Bing Autosuggest API'en og Bing Speller API'en faktureres på månedlig basis. Afhængigt af det købte niveau vil der være inkluderet transaktionsmængder, der er defineret som API-kald. De inkluderede mængder er altid knyttet til kalendermåneden, uanset hvornår brugen starter. Hvis brugeren overskrider det inkluderede antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen. Dette overforbrug beregnes ikke forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. De inkluderede mængder for hvert niveau nulstilles hver måned.

 • Please visit the Cognitive Services subscription page to request free trials.

 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.

Ressourcer

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Produktoplysninger

Få mere at vide om Cognitive Services

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag