Priser for Cognitive Services – Computer Vision-API

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, tale, sprog og viden

Denne avancerede cloudbaserede API giver udviklere adgang til avancerede algoritmer, så du kan få adgang til detaljerede oplysninger fra afbildninger med henblik på kategorisering og behandling af visuelle data. Funktionerne omfatter billedanalyser, tagging, genkendelse af berømtheder, tekstudtrækning og oprettelse af miniaturer.

Prisoplysninger

Niveau Funktioner Pris
Computer Vision-API – Gratis 5.000 gratis transaktioner pr. måned
S1 – Op til 10 transaktioner pr. sekund for disse funktioner: Tag, Face, GetThumbnail, Color, and Image Type 0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
OCR (udskrift), Adult, Celebrity og Landmark 0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Beskrivelse og OCR (håndskrift) $- pr. 1.000 transaktioner

Support og SLA 

 • Free billing and subscription management support are included.
 • We guarantee that Cognitive Services running in the standard tier will be available at least 99.9 percent of the time. No SLA is provided for the free tier. Read the SLA.

Ofte stillede spørgsmål

Computer Vision-API

 • Se dokumentationen, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af disse handlinger.

  • Tag – Computer Vision-API returnerer tags baseret på mere end 2,000 genkendelige objekter, levende væsener, landskaber og handlinger. I de tilfælde, hvor tags kan være tvetydige eller ikke almen viden, giver API-svaret "tip", der tydeliggør taggets betydning.
  • Face – Registrerer menneskeansigter i et billede
  • GetThumbnail – Når et billede er uploadet, genererer GetThumbnail en miniature i høj kvalitet. Computer Vision-API-algoritmen analyserer objekterne i billedet og beskærer derefter billedet, så det passer til kravene i interesseområdet.
  • Color – Computer Vision-algoritmen udtrækker farver fra et billede. Farverne analyseres i tre forskellige kontekster: forgrund, baggrund og helhed. Farverne er grupperet i 12 dominerende farver.
  • Image Type – Computer Vision-API kan angive et boolesk flag for at indikere, om et billede er sort/hvidt eller i farver og kan desuden bruge samme metode til at angive, om et billede er en stregtegning eller ej. Image Type angiver desuden, om et billede er clipart eller ej, samt kvaliteten.
  • OCR – Teknologien OCR, optisk tegngengivelse, registrerer tekstindhold i et billede. Den identificerede tekst trækkes ud som løbende tekst, der kan læses af en maskine og bruges til søgning og talrige andre formål lige fra sygejournaler til sikkerhed og bankdrift. Sproget registreres automatisk. OCR sparer tid og gør det praktisk for brugerne, fordi de simpelthen kan tage billeder af tekst i stedet for at transskribere den. Du kan se understøttede sprog i dokumentationen.
  • Adult – Anvend indstillinger for indhold beregnet for voksne/pornografisk indhold for at aktivere automatisk begrænsning af indhold beregnet til voksne i billeder.
  • Celebrity – Azures nye funktion til genkendelse af berømtheder genkender 200,000 berømtheder inden for erhverv, politik, sport og underholdning fra hele verden.
  • Analyze—Call multiple operations at once. Specify which functions you want to run and the API will run all of these together. Each operation included in “Analyze” will be counted as a separate transaction.
 • Each operation that you call (either individually or through “Analyze”) will be counted as a transaction. The total bill will be based on the number of transactions for each type of operation within a monthly billing period.

  As a specific example, let’s say you make the following calls in a certain monthly billing period:

  • 1,500,000 Analyze operations, each calling both Tag and Describe operations
  • 500,000 OCR (printed) operations
  • 4,000,000 OCR (handwriting) operations

  Your total bill will be constructed as follows:

  Operations Calculations
  1,500,000 Tag operations: First 1,000,000 transactions: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Remaining 500,000 transactions: $-/1000 * 500,000 = $-
  500,000 OCR (printed) operations: $-/1000 * 500,000 = $-
  5,500,000 Describe and OCR (handwriting) operations: $-/1000 * 5,500,000 = $-

Generelt

 • Humør-API, Ansigtsregistrerings-API, Language Understanding Intelligent Service-API, Tale til tekst-API fra Bing og Tekst til tale-API fra Bing faktureres pr. 1.000 API-transaktionskald, når et kald til en produktions-API udføres aktivt. Der faktureres forholdsmæssigt for antal produktions-API-transaktionskald.

  Tjenesten Bing Long Form Speech API faktureres pr. time for tale, der analyseres. Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis.

  Recommendations-API og Text Analytics-API kan købes i enheder på standardniveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.

 • Enhver anmærkning til et dokument tæller som en transaktion. Batchscoringskald tager også højde for det antal dokumenter, der skal scores i den pågældende transaktion. Hvis der f.eks. sendes 1.000 dokumenter til synspunktsanalyse i et enkelt API-kald, tælles det som 1.000 transaktioner. Hvis en API understøtter mere end én anmærkningshandling, tages der også højde for det. Hvis det antages, at et API-kald udfører både synspunktsanalyse og foretager udtræk af vigtige udtryk for 1.000 dokumenter, tælles dette som 2.000 transaktioner (2 anmærkninger * 1.000 dokumenter).

 • Hvis forbruget på et standardniveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.

 • Alle API-kald (med undtagelse af batchscoringskald) tælles som en transaktion. Batchscoringskald tælles på baggrund af antallet af elementer, der skal scores i den pågældende transaktion.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau. Batchscoring understøttes ikke på Gratis niveau.

 • Recommendations-API kan købes i enheder på Standard-niveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto