Priser for Azure Sentinel

Lad SIEM og intelligente sikkerhedsanalyser, der er udviklet direkte til cloudmiljøet, hjælpe dig med at beskytte din virksomhed

Med Azure Sentinel får du intelligente sikkerhedsanalyser på tværs af virksomheden. Dataene for denne analyse opbevares i et Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområde. Azure Sentinel faktureres på grundlag af de data, der indtages til analyse i Azure Sentinel og opbevares i Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområdet. Azure Sentinel omfatter en model til fleksibel og forudsigelig prisfastsættelse. Du kan betale for Azure Sentinel-tjenesten på to måder: Kapacitetsreservationer og betalt efter forbrug.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Kapacitetsreservationer

Med kapacitetsreservationer faktureres du et fast gebyr på grundlag af det valgte niveau, hvilket sikrer forudsigelige samlede omkostninger for Azure Sentinel. Med kapacitetsreservation får du en rabat (på op til 60 %) på omkostningerne på grundlag af din valgte kapacitetsreservation sammenlignet med betalt efter forbrug-prisfastsættelse. Du har fleksibilitet til at fravælge kapacitetsniveauet når som helst efter de første 31 dages forpligtelse. De viste priser er relateret til de analyser, der aktiveres af Azure Sentinel, og omfatter ikke de relaterede dataindtagelsesgebyrer for Log Analytics. Se Azure Monitor Log Analytics-prisfastsættelsen for at få oplysninger om de relaterede gebyrer for dataindtagelse.

Kapacitet1 Pris Rabat2
100 GB pr. dag $- pr. dag 50 %
200 GB pr. dag $- pr. dag 55 %
300 GB pr. dag $- pr. dag 57 %
400 GB pr. dag $- pr. dag 58 %
500 GB pr. dag $- pr. dag 60 %
Mere end 500 GB pr. dag $- pr. dag + $- pr. dag (for hver 100 GB gradvise forøgelse efter 500 GB i daglig kapacitet) 60 %

1Hvis den mængde data, der indtages i Azure Sentinel, overskrider den daglige kapacitetsreservation, debiteres yderligere data til de betalt efter forbrug-satser, der er angivet nedenfor.

2Ved sammenligning med betalt efter forbrug-model

Betalt efter forbrug

With Pay-As-You-Go pricing, you are billed per gigabyte (GB) for the volume of data ingested for analysis in Azure Sentinel and stored in the Azure Monitor Log Analytics workspace. Data volume is measured by the volume of data that will be stored in GB (10^9 bytes). Prices shown below are related to the security analytics enabled by Azure Sentinel. Prices shown below are related to the analytics enabled by Azure Sentinel and do not include the related data ingestion charges for Log Analytics. Please refer to the Azure Monitor Log Analytics pricing for the related data ingestion charges.

Charges for Azure Sentinel will go into effect on November 1, 2019.

Funktion Pris
Azure Sentinel $- pr. importeret GB

Gratis prøveversion

Azure Sentinel kan aktiveres uden ekstra betaling på et Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområde i de første 31 dage. Brug efter de første 31 dage faktureres i overensstemmelse med priserne nedenfor. Gebyrer for brugen af Azure Monitor Log Analytics til dataimport og yderligere funktioner til Automation og Bring your own Machine Learning gælder stadig under den gratis prøveversion.

Dataopbevaring

Når Azure Sentinel er aktiveret i dit Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområde, kan alle de GB data, der indtages i arbejdsområdet, opbevares uden omkostninger de første 90 dage. Opbevaring ud over 90 dage debiteres i henhold til Azure Monitor Log Analytics-standardpriserne for opbevaring.

Azure Monitor Log Analytics

Azure Sentinel er bygget på det veldokumenterede grundlag for Azure Monitor Log Analytics-platformen og giver mulighed for et omfattende forespørgselssprog med henblik på analyse af, interaktion med og afledning af indsigt fra enorme mængder driftsdata på få sekunder. Azure Sentinel faktureres på grundlag af de data, der importeres til analyse i Azure Sentinel og opbevares i Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområdet. Se Azure Monitor Log Analytics-prisfastsættelsen for at få oplysninger om de relaterede gebyrer for dataindtagelse.

Automation og Bring your own Machine Learning

Azure Sentinel kan integreres med mange andre Azure-tjenester, hvilket giver forbedrede funktioner for SIEM (Security Information and Event Management) samt SOAR (Security Orchestration and Automation and Response). Der opkræves muligvis yderligere gebyrer for nogle af disse tjenester:

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Sentinel

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Sentinel.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Sentinel-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

 • Nye og eksisterende Azure Sentinel-kunder kan importere AWS CloudTrail-logge gratis indtil den 30. juni 2020. Relevante data overføres ved hjælp af AWS CloudTrail-dataConnector i Azure Sentinel.
 • Kapacitetsreservationer giver dig mulighed for at reservere en fast daglig dataindtagelseskapacitet for Azure Monitor og Azure Sentinel mod et fast forudsigeligt dagligt gebyr. Du kan opgradere din ønskede kapacitet når som helst. Den minimale forpligtelsesperiode, før du kan fravælge eller reducere kapacitetsreservationen, er 31 dage.

  • Tilføjelse af mere kapacitet til din reservation – du kan opgradere din ønskede kapacitet når som helst. Din nye kapacitetsreservation gælder fra starten af den følgende UTC-dag.
  • Reduktion af din valgte kapacitetsreservation – du kan reducere din kapacitetsreservation eller fravælge kapacitetsreservation helt efter de første 31 dage. Perioden på 31 dage nulstilles, hver gang du foretager ændringer (øger eller reducerer) din valgte kapacitetsreservation. Din nye kapacitetsreservation eller valg af forretningsmodel gælder fra starten af den følgende UTC-dag.
 • Du kan vælge en kapacitetsreservation når som helst. Når du har tilmeldt dig, fortsætter du med at være på dit valgte kapacitetsniveau, medmindre du beslutter at vælge en anden prisfastsættelsesmodel eller opgradere eller nedgradere din kapacitetsreservation.
 • Kapacitetsreservationer gælder på arbejdsområdeniveau og kan ikke grupperes på tværs af arbejdsområder eller abonnementer.
 • Azure-aktivitetslogge, Office 365-overvågningslogge (alle SharePoint-aktiviteter og Exchange-administratoraktiviteter) og vigtige beskeder fra Microsoft Threat Protection-produkter (Azure Defender, Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Endpoint), Azure Security Center, Microsoft Cloud App Security og Azure Information Protection kan indtages i både Azure Sentinel og Azure Monitor Log Analytics uden yderligere omkostninger.

  Bemærk! Azure Active Directory (AAD)-overvågningsdata er ikke gratis, og de faktureres ved import til både Azure Sentinel og Azure Monitor Log Analytics.

 • Alle Azure-tjenester, du bruger udover Azure Sentinel, debiteres i henhold til de gældende priser. F.eks. Log Analytics, Logic Apps, Machine Learning osv.
 • Ud over de tilknyttede omkostninger for dataindtagelse og opbevaring er der ingen yderligere betaling for Azure Sentinel-funktioner, som er i prøveversion (indikeres med et "Prøveversion"-tag). Priserne på de funktioner, der er i prøveversion, annonceres senere, og der gives besked forud for afslutningen af prøveversionen. Hvis du vælger at fortsætte med at bruge funktioner, der er i prøveversion, efter prøveversionsperioden, bliver du faktureret i henhold til de gældende priser.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.