Ana içeriğe atla

Azure Logic Apps Kaynak GUID’si ve Ad Değişikliği

Azure Logic Apps, iş süreçleri ve iş akışları oluşturmaya yönelik görsel bir tasarımcı sunarak müşterilerin SaaS ve kurumsal uygulamalarını bağlamalarına yardımcı olur. Standartlara yönelik güçlü desteği sayesinde Logic Apps, ticari iş ortaklarının ve sözleşmelerin yönetiminde de önemli bir araç haline geliyor.

Daha yüksek düzeyde saydamlık sağlamak adına Kasım 2017’den itibaren Eylemler ve Bağlayıcılar fiyatlandırmaları birbirinden ayrılacaktır. Ayrıca, XML işlemeye ve işletmeler arası (B2B) basit iş yüklerine yönelik olarak yeni bir Kurumsal Tümleştirme “temel” hesabı kullanıma sunulacaktır.

Kasım 2017’den önce özel uygulamalarınızın kaynak GUID’lerinde gerekli değişiklikleri yapmanızı öneririz. Aşağıdaki tabloda çeşitli kaynak türlerinin önceki ve sonraki GUID'leri listelenmektedir.

Eski kaynak GUID’si Kaynak adı Eski bölge Yeni kaynak GUID’si Yeni bölge
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 43ef502e-4dec-4ef5-93b3-18a7703eba9c Avustralya Doğu
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 4119ccfb-7d77-4ff9-a08b-367e7c8b1a4e Avustralya Güneydoğu
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 4439e902-8fbb-4c16-8811-a08fa51e9816 Doğu Asya
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel ffb17b0c-abb6-4b4e-acb2-208aa1a553f5 Orta Hindistan
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 41c752a3-5ae8-4170-ac0e-1fc1d9be394c Güney Hindistan
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 63375a3f-af7c-4573-9662-319b646d1c6c Batı Hindistan
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 334b48eb-970f-4609-8894-807cb5367771 Japonya Doğu
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel afc2c736-8fa5-481b-9462-b616f8629d1e Batı Japonya
155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4 Eylemler Küresel 9be71924-a8d1-40a5-a065-2ac0c5d69a07 Brezilya Güney

Hizmet türlerinin adlandırılmasında ve kaynak adlarında da değişiklikler yapıyoruz. Uygulamanızda kod değişikliği yapılması gerekmez, ancak ölçüm adlarına veya kaynak GUID’sine dayalı faturalama yordamlarını değiştirmeniz gerekebilir. Ad değişikliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Hizmet Türü Kaynak adı Kaynak GUID’si
Önceki Ad Tümleştirme Hesap d72ce48a-7f30-4f1c-a977-5b8f0578eaf1
Yeni Adı Standart Tümleştirme Hesabı
Önceki Ad Logic Apps Eylemleri Eylemler 155afecf-5804-4ca4-ae3d-2cff595ab8d4
Yeni Adı
Önceki Ad Kurumsal Bağlantı f928ef88-0cf4-42f3-91af-fbf61c7d816c
Yeni Adı Kurumsal Bağlayıcı