Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Azure Cosmos DB

Snelle NoSQL-database met open API's voor elke schaal

Ontwikkel eenvoudig en eenvoudig apps op elke schaal met Azure Cosmos DB, een volledig beheerde en serverloze gedistribueerde database die NoSQL en relationele workloads ondersteunt. Gegarandeerde snelheid en beschikbaarheid voor NoSQL-gegevens, automatische en directe schaalbaarheid en ondersteuning voor open source PostgreSQL, MongoDB en Cassandra. Azure Cosmos DB biedt rendabele prijsmodellen voor apps van elke grootte, van ontwikkelen/testen tot productie.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Het prijsmodel van Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB factureert voor drie verschillende soorten gebruik: berekening, opslag en bandbreedte. Op de onderstaande tabbladen wordt elk prijsmodel voor berekening nauwkeurig beschreven met de bijbehorende prijsmodellen voor opslag en bandbreedte.

Nadat een prijsmodel voor berekening en API zijn gekozen, kunnen deze niet meer worden gewijzigd.

Berekeningsprijzen:

Aanvraageenheid (doorvoer): Azure Cosmos DB factureert met gebruik van aanvraageenheden (RU) gemeten per seconde (RU/s). Aanvraageenheden zijn een proxy voor berekening, geheugen en IO die worden gebruikt voor het verwerken van databaseverrichtingen en worden gefactureerd in alle geselecteerde Azure-regio's voor uw Azure Cosmos DB-account.

Opties voor doorvoer zijn, onder andere: standaard ingerichte doorvoer, ingerichte doorvoer voor automatische schaalaanpassing en serverloos.

Toepasselijke API's: NoSQL, MongoDB (RU), Cassandra, Gremlin en Table.

vCore: Azure Cosmos DB factureert voor vCores (berekening en geheugen) per knooppunt om databaseverrichtingen te verwerken, het wordt gefactureerd op de grootte en het aantal van ingerichte knooppunten.

Toepasselijke API's: PostgreSQL en MongoDB (vCore).

Prijzen voor opslag:

Verbruikte opslag: Azure Cosmos DB factureert voor verbruikte opslag, afgerond naar de volgende GB per container/verzameling/tabel/grafiek per regio. Verbruikte opslag omvat alle transactionele en analytische gegevens evenals indexen en back-ups.

Toepasselijke API's: NoSQL, MongoDB (RU), Cassandra, Gremlin en Table.

Disk Storage: Azure Cosmos DB factureert voor schijven die voor elk knooppunt zijn ingericht op opslaggrootte.

Toepasselijke API's: PostgreSQL en MongoDB (vCore).

Bandbreedteprijzen:

Data Egress: Azure factureert voor gegevens die de Azure-cloud binnenkomen of die het Azure WAN tussen regio's of beschikbaarheidszones doorvoeren.

Toepasselijke API's: alle.

API's: NoSQL, MongoDB (RU), Cassandra, Gremlin en Table.

Ingerichte doorvoer

Ingerichte doorvoer biedt de beste prestatie op basis van SLA's. Dit is ideaal voor grote, essentiële werkbelastingen waarvoor voorspelbare prestaties zijn vereist. Nieuwe accounts komen in aanmerking voor het ontvangen van 1,000 aanvraageenheden per seconde (RU/s) doorvoer en 25 GB-opslag per maand met Gratis laag van Azure Cosmos DB.

Er zijn twee capaciteitsbeheeropties voor ingerichte doorvoer: ingerichte doorvoer voor automatische schaalaanpassing en standaard ingerichte doorvoer. Er is meer informatie op Kiezen tussen standaarddoorvoer (handmatig) en ingerichte doorvoer voor automatische schaalaanpassing.

U kunt uw ingerichte doorvoer schatten met behulp van de capaciteitsplanner van Azure Cosmos DB (RU-calculator).

Standaard (handmatig) ingerichte doorvoer

Beheer capaciteit rechtstreeks met de standaard ingerichte doorvoer. Deze optie is ideaal voor grote, essentiële workloads met voorspelbare verkeerspatronen.

Standaard ingerichte doorvoer begint bij een minimum van 400 aanvraageenheden per seconde (RU/s) en kan handmatig voor uw container of database worden geconfigureerd met Azure Portal of programmatisch met behulp van een API in stappen van 100 RU/s. U wordt per uur gefactureerd voor aanvraageenheden per seconde (RU/s) die zijn ingericht in uw container of database.

Standaard ingerichte doorvoer Totale RU/s per uur Prijs per 100 RU/s
Schrijfaccount voor één regio zonder gegevensdistributie naar meerdere regio's of zonder beschikbaarheidszones 100 RU/s x 1 regio $-
Schrijfaccount voor één regio verdeeld over N geselecteerde Azure-regio's zonder beschikbaarheidszone 100 RU/s x N regio‘s $-
Schrijfaccount voor één regio verdeeld over N geselecteerde Azure-regio's zonder beschikbaarheidszone en met Y regio's met beschikbaarheidszone (100 RU/s x N regio's zonder beschikbaarheidszone) + (100 RU/s x 1,25 x Y-regio's met beschikbaarheidszone) $-
Schrijfaccount voor meerdere regio‘s (voorheen voor meerdere masters) met N regio‘s* (met of zonder beschikbaarheidszones)** 100 RU/s x N regio‘s $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing.

Er moet een doorvoer van minimaal 400 RU/s worden ingericht voor Azure Cosmos DB-containers en -databases.

* Zie de onderstaande sectie Beschikbaarheidszone voor meer informatie.

** De prijs voor schrijfaccounts voor meerdere regio‘s die zijn gemaakt voor 1 december 2019 is (N regio's + 1) x schrijfkosten voor meerdere regio's.

Regionale gegevensdistributie

Azure Cosmos DB ondersteunt gegevensreplicatie in alle Azure-regio's voor ingerichte op doorvoer gebaseerde accounts. U kunt desgewenst regio's toevoegen aan en verwijderen uit uw Azure Cosmos DB-account. Als distributie voor meerdere regio's is ingeschakeld, worden ingerichte doorvoer, verbruikte opslag en toegewezen gateway gefactureerd in elke regio die aan het account gekoppeld is. De netwerkbandbreedte die wordt gebruikt voor het repliceren van gegevens in Azure-regio's, wordt verrekend met behulp van bandbreedtetarieven voor Azure Network.

Accounts kunnen ook worden ingeschakeld voor schrijfbewerkingen in meerdere regio's. Als u op dergelijke wijze configureert, worden accounts gefactureerd tegen een tarief voor meerdere regio's.

Gereserveerde capaciteit voor standaard ingerichte doorvoer

Profiteer van kostenbesparingen tot wel 30 procent en verminder tegelijkertijd de last van capaciteitsplanning met Azure Cosmos DB-prijzen voor gereserveerde capaciteit. Reserveer automatische schaalaanpassing of standaard ingerichte doorvoer, vanaf 100 RU/s, voor een termijn van één of drie jaar en deel de gereserveerde doorvoer in alle regio's, API's, databaseaccounts en abonnementen onder een bepaalde inschrijving.

Termijnkorting van één jaar Termijnkorting van drie jaar
Aanvraageenheden voor gereserveerde capaciteit per seconde (RU/s) 20% 30%

Reserveringen gelijk aan of groter dan 1 miljoen RU/s hebben een kostenbesparing tot 63 procent. Zie de documentatiepagina voor meer informatie. De bovenstaande tabel bevat een overzicht van de beschikbare reserveringsgrootten en bevat niet alle opties. Ga naar de Azure Portal om alle opties voor gereserveerde capaciteit te bekijken.

Het gebruik van RU/s wordt bepaald door de Azure-regio waarin ze worden gebruikt. Raadpleeg de reserveringskorting per regio voor specifieke informatie. De besparingsgegevens worden weergegeven in het aankoopscherm van Azure Portal.

Ingerichte doorvoer-RU/s hoger dan de gereserveerde capaciteitshoeveelheid die is gekocht, wordt gefactureerd tegen normale doorvoertarieven.

Verbruikte opslag

Azure Cosmos DB biedt onbeperkte transactionele opslag gefactureerd in GB's per logische opslag waarvan een back-up is gemaakt op de SSD-schijf en die voor gegevens en indexen is gebruikt in alle regio's die zijn geselecteerd voor geo-replicatie. Azure Cosmos DB biedt ook onbeperkte en analytische opslag (Azure Synapse Link) gefactureerd in GB's van opslag die voor gegevens en indexen is gebruikt. Als u bijvoorbeeld een Azure Cosmos DB-account naar drie regio's repliceert, betaalt u voor de totale opslagkosten in elk van die drie regio's.

Gegevens worden op twee aparte opslaglagen beheerd, transactioneel en analytisch, met werkbelastingen die met dezelfde logische gegevens werken zonder elkaar te verstoren. Transactionele opslag is standaard ingeschakeld, analytische opslag moet echter expliciet worden ingeschakeld in uw Azure Cosmos DB-container om Azure Synapse Link te gebruiken voor het uitvoeren van analyses op gegevens in Azure Cosmos DB met behulp van de Azure Cosmos DB voor NoSQL, Azure Cosmos DB voor MongoDB of de Azure Cosmos DB voor Apache Gremlin.

Ingerichte doorvoer (RU/s) wordt geschaald ten opzichte van de hoeveelheid transactionele opslag met een snelheid van 1 RU/s voor elke 1 GB aan opslag. Gebruik het hulpprogramma Capaciteitsplanning om ervoor te zorgen dat u voldoende doorvoer hebt ingericht om te voldoen aan uw opslagbehoeften.

Verbruikte opslag Totale GB Prijs
Transactionele opslag (rijgericht) 1 GB x N regio's $-/maand
Analytische opslag (kolomgericht) 1 GB x N regio's $-/maand

Back-upopslag

In accounts kan zowel periodieke als continue back-up worden geselecteerd voor ingerichte op doorvoer gebaseerde accounts. Standaard is periodieke back-up geactiveerd in alle accounts en worden er gratis twee back-ups van uw gegevens opgeslagen. Periodieke gegevensback-ups kunnen worden geconfigureerd als geo, lokaal of zone-tolerant. Raadpleeg de technische documentatie voor details.

Periodieke back-upopslag Totale GB Prijs per GB
Opgeslagen periodieke back-upgegevens (2 kopieën) GB‘s per kopie Gratis/maand
Opgeslagen periodieke back-upgegevens (>2 kopieën) GB‘s per kopie $-/maand

Er kan in plaats van periodieke back-ups een continue back-up worden geactiveerd op ingerichte doorvoeraccounts. Na activering worden back-ups maandelijks verrekend op basis van de totale hoeveelheid opgeslagen gegevens in alle geselecteerde Azure-regio's. Voor een herstel naar een bepaald tijdstip vanuit de continue back-upgegevens, wordt het totaal aan GB's van herstelde gegevens naar de primaire schrijfregio gefactureerd.

Continue back-upopslag Totale GB Prijs per GB
Continue back-upgegevens: retentie van 7 dagen GB's x N regio's Gratis/maand
Continue back-upgegevens: retentie van 30 dagen GB's x N regio's $-/maand
Herstel naar een bepaald tijdstip GB $-

Transacties voor analytische opslag (Azure Synapse Link)

IO-transacties (invoer/uitvoer) voor analytische opslag worden gefactureerd op de hoeveelheid bewerkingen.

Transacties Operations Prijs
Schrijfbewerkingen - analytische opslag 10,000 $-
Leesbewerkingen - analytische opslag 10,000 $-
Voor een meer gedetailleerde schatting van de bewerkingen voor de analytische opslag (Azure Synapse-koppeling) voor uw workload gebruikt u het hulpprogramma voor capaciteitsplanning en raadpleegt u de prijsgegevens voor de analytische opslag van Azure Cosmos DB voor meer informatie.

Opmerking: De prijzen van transactionele opslag worden niet beïnvloed door het gebruik van analytische opslag.

Toegewezen gateway

Een toegewezen gateway stuurt aanvragen door naar de back-endpartities in uw Azure Cosmos DB voor NoSQL-account. Zodra dit is ingeschakeld, worden er in alle regio's die aan uw account gekoppeld zijn berekeningsmiddelen op basis van vCore gemaakt.

Geïntegreerde cache

Zodra een toegewezen gatewaycluster is gemaakt, wordt er zonder extra kosten een in Azure Cosmos DB geïntegreerde cache ingeschakeld en deze kan worden gebruikt om de leesprestaties verder te verbeteren. De geïntegreerde cache is beschikbaar voor Azure Cosmos DB for NoSQL.

Gerealiseerde weergave

Gerealiseerde weergave met Azure Cosmos DB for Apache Cassandra biedt de mogelijkheid om weergaven te maken boven op een basistabel voor toegang tot de tabelgegevens met behulp van verschillende unieke id's of sleutels (niet beperkt tot alleen de primaire sleutel) aan de serverzijde, automatisch op de achtergrond en met één schrijfbewerking naar de basistabel.

Naam vCPU Geheugen Kosten (per exemplaar, varieert per regio)
Toegewezen gateway - Algemeen gebruik - D4 4 16 GB $- per uur
Toegewezen gateway - Algemeen gebruik - D8 8 32 GB $- per uur
Toegewezen gateway - Algemeen gebruik - D16 16 64 GB $- per uur

Beschikbaarheidszones

U kunt beschikbaarheidszones inschakelen wanneer u regio‘s selecteert om te koppelen aan uw Azure Cosmos DB-account in het Azure Portal. Dit biedt aanvullende redundantie binnen een bepaalde regio door gegevens in meerdere zones in die regio te repliceren. Raadpleeg Beschikbaarheidszone service en regionale ondersteuning voor meer informatie over regio's met ondersteuning voor beschikbaarheidszone.

De gevolgen voor de facturering zijn:

 • Voor schrijfaccounts met één regio met standaard ingerichte doorvoer worden aanvraageenheden per seconde (RU/s) vermenigvuldigd met factor 1.25 in elke regio die is aangewezen als beschikbaarheidszone
 • Voor serverloze accounts met één regio worden aanvraageenheden (RU) vermenigvuldigd met factor 1.25
 • Voor schrijfaccounts met meerdere regio’s (voorheen voor meerdere masters) met ingerichte doorvoer, is er geen sprake van impact op de facturering

Bandbreedte

Azure Cosmos DB factureert voor gegevens die de Azure-cloud naar een bestemming op internet verplaatsen of de Azure WAN tussen regio's doorvoeren.

Inkomende gegevensoverdracht (inkomend)

Prijs
Gegevensoverdracht naar een willekeurige regio Gratis
Gegevensoverdracht binnen elke regio Gratis
Gegevensoverdracht binnen een beschikbaarheidszone of tussen beschikbaarheidszones binnen elke regio Gratis

Uitgaande gegevensoverdracht (uitgaand)

Eerste 5 GB/maand Prijs
Gegevensoverdracht vanuit elke regio in Europa of Noord-Amerika naar andere regio's of een bestemming op internet Gratis $0.05 per GB
Gegevensoverdracht vanuit elke regio in Azië of Oceanië of Midden-Oosten en Afrika naar een andere regio of een bestemming op internet (met uitzondering van China) Gratis $0.08 per GB
Gegevensoverdracht van elke regio in Zuid-Amerika naar een andere regio binnen hetzelfde continent of tussen continenten of een bestemming op internet Gratis $0.16 per GB

Probeer Azure Cosmos DB gratis uit

Er zijn verschillende manieren waarop u gratis aan de slag kunt gaan met Azure Cosmos DB.

30 dagen gratis. Voer een niet-productie Azure Cosmos DB-database gedurende een beperkte periode uit. Aan de slag: U kunt Azure Cosmos DB tijdelijk gratis en zonder een Azure-abonnement proberen. U kunt zo vaak u wilt vernieuwen.
Gratis laag van Azure Cosmos DB. Ontwikkel en test toepassingen of voer kleine productieworkloads uit, gratis binnen de Azure-omgeving. Aan de slag: Schakel de gratis laag in voor een nieuw account en ontvang elke maand gratis 1,000 RU/s ingerichte doorvoer en 25 GB aan opslag voor de volledige levensduur van één Azure Cosmos DB-account per Azure-abonnement.
Gratis Azure-account. Nieuw bij Azure? Ontwikkel en test een pre-productietoepassing met Azure Cosmos DB en andere Azure-services. Aan de slag: Probeer Azure Cosmos DB en andere Azure-services uit met een gratis Azure-account voor 12 maanden. Krijg een tegoed van $200 voor 30 dagen en ontvang gratis 400 RU/s aan ingerichte doorvoer en 25 GB aan opslag per maand. Nieuwe gratis Azure-accounts kunnen ook de gratis laag van Azure Cosmos DB inschakelen voor nog meer gratis ingerichte doorvoer en opslag.
Lokale emulator van Azure Cosmos DB. Test toepassingen vanaf uw lokale computer zonder een Azure-abonnement te maken of kosten te betalen. Aan de slag: Download de gratis Azure Cosmos DB-emulator naar uw lokale Windows- of Linux-computer. Zodra u tevreden bent met uw database, kunt u deze implementeren door naar een Azure Cosmos DB-instantie in de cloud te wijzen.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Azure Cosmos DB

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Cosmos DB.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Azure Cosmos DB bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Cosmos DB-bronnen.

 • Aanvraageenheden zijn de valuta voor databasebewerkingen in Azure Cosmos DB. Elke bewerking, zoals een schrijfbewerking, update, leesbewerking en query, verbruikt CPU, geheugen en IOPS-resources. Voor deze resources worden kosten in rekening gebracht die worden uitgedrukt in aanvraageenheden (RU). Ingerichte doorvoer is de totale doorvoercapaciteit voor databasebewerkingen en is ingesteld als aanvraageenheden per seconde (RU/s). Bezoek de pagina over aanvraageenheden in Azure Cosmos DB voor meer informatie.
 • U wordt per uur gefactureerd voor de ingerichte doorvoer, uitgedrukt in aanvraageenheden per seconde (RU/s), die u voor uw database of container hebt ingesteld.

  Standaard ingerichte doorvoer voor een afzonderlijke container:

  Als u een Azure Cosmos DB-databaseaccount in US - oost 2 maakt met twee containers met een standaard ingerichte doorvoer van respectievelijk 500 RU/s en 700 RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 1200 RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 12 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke container hebt verhoogd met 500 RU/s, terwijl u ook een nieuwe container maakt met een verbruik van 20.000 RU/s, zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/s zijn (=1000 RU/s + 1200 RU/s + 20.000 RU/s). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 1200 RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 22.200 RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/maand.

  Ingerichte doorvoer voor een database (een set met containers):

  Als u een account in US - oost 2 maakt met twee Cosmos DB-databases (met een reeks verzamelingen onder elk van beide) met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 50K RU/s en 70K RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 120K RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 1200 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de ingerichte doorvoer van elke database hebt verhoogd met 10K RU/s elk, zou uw totale ingerichte capaciteit 140K RU/s worden (60K RU/s + 80K RU/s). Uw factuur zou dan worden: 1400 * $- = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 120K RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 140K RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $- + $- = $-/maand.

 • Met automatische schaalaanpassing (voorheen bekend als Autopilot) kunt u een maximale ingerichte doorvoerlimiet instellen in RU/s waarmee uw database of container kan worden geschaald. U wordt vervolgens per uur gefactureerd voor RU/s van gebruikte ingerichte doorvoer, vanaf 400 aanvraageenheden per seconde (RU/s) of 10% van uw maximum. Als u bijvoorbeeld een maximum van 8000 RU/s instelt, wordt Azure Cosmos DB automatisch geschaald tussen 800 en 8000 RU/s op basis van het werkelijke gebruik.
 • Als de gratis laag is ingeschakeld voor een nieuw Azure Cosmos DB-account, krijgt u de eerste 1000 RU/s en 25 GB aan opslagruimte gratis voor de levensduur van het account. Daarnaast kunt u, wanneer u gedeelde doorvoerdatabases gebruikt, maximaal 25 containers maken die 1000 RU/s op databaseniveau delen (maximaal 5 gedeelde databases per account in de gratis laag). Er geldt een maximum van één gratis laag per Azure-abonnement en u moet zich inschrijven wanneer u het account maakt.
 • In accounts in de gratis laag ontvangt u elke maand de eerste 400 RU/s aan ingerichte doorvoer en 5 GB aan opslag gratis. Ingerichte doorvoer en opslag boven 400 RU/s en 5 GB worden gefactureerd conform de reguliere Azure Cosmos DB-tarieven. De 400 RU/s is van toepassing op de standaard ingerichte doorvoer, ingerichte doorvoer met automatische schaalaanpassing en schrijfbewerkingen voor meerdere regio's (multi-master). De gratis laag is niet van toepassing op serverloze omgevingen.

  De korting in de gratis laag wordt toegepast op accountniveau. Als een account in één maand bijvoorbeeld in totaal 400 RU/s en drie regio's heeft gebruikt, met 5 GB in elke regio, wordt 800 RU/s (400 RU/s x 3 regio's - 400 RU/s) en 10 GB aan opslag (5 GB x 3 regio's - 5 GB) in rekening gebracht voor elk uur in die maand. Als er voor de regio's verschillende tarieven voor RU/s en opslag gelden, wordt de korting toegepast volgens de tarieven van de regio waarin het account is gemaakt.

 • Wanneer u ervoor kiest om een Azure Cosmos DB-account te maken (met databases en containers) dat meerdere geografische regio's moet omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: US - oost, Europa - noord en Azië - oost. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in US - west om gegevens in US - oost, Europa - noord en Azië - oost te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Wanneer u ervoor kiest containers te gebruiken die meerdere geografische regio's omspannen, wordt u gefactureerd voor de ingerichte doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. U wordt gefactureerd voor de ingerichte doorvoer.
 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container of database bestaat, wordt een bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container of database minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container of database maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur één uur vermeld.

 • U wordt gefactureerd voor de maximale ingerichte doorvoer voor een bepaald uur.

  Als u bijvoorbeeld de ingerichte doorvoer 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 400 RU/s naar 1000 RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 400 RU/s, worden er voor twee uur 1000 RU/s in rekening gebracht.

  Als u de ingerichte doorvoer voor een container of een reeks containers 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 100K RU/s naar 200K RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 100K RU/s, worden er voor twee uur 200K RU/s in rekening gebracht.

 • U kunt de ingerichte doorvoer (de aanvraageenheden per seconde) omhoog of omlaag schalen voor elke container of een database met behulp van Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's, ARM-sjabloon, PowerShell, Azure CL of de REST API.

 • Met gereserveerde Azure Cosmos DB-capaciteit kunt u geld besparen dankzij een korting als u vooruitbetaalt voor één jaar of drie jaar aan ingerichte doorvoer. Gereserveerde capaciteit biedt factuurkorting en heeft geen invloed op de runtime-status van uw resources. U kunt gereserveerde capaciteit voor Azure Cosmos DB kopen in Azure Portal. Lees de documentatie van Azure Cosmos DB voor meer informatie over gereserveerde capaciteit.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?