Előzetes verzióban elérhető az Azure Digital Twins

Közzétéve: 2018. szeptember 24., hétfő

Előzetes verzióban elérhető az Azure Digital Twins. A Digital Twins egy felhő-, AI- és IoT-platform, amely egyedülálló módon teszi lehetővé, hogy az ügyfelek és a partnerek átfogó digitális modellt hozzanak létre a fizikai környezetről, beleértve az embereket, a helyeket és az eszközöket, valamint az ezeket összekötő kapcsolatokat és folyamatokat. Digitális ikreket hozhat létre a fizikai környezetről az emberek, a helyek és az eszközök közötti kapcsolatok virtuális replikálásával, amelyekkel elemezhető a tér kihasználtsága, és optimalizálható annak érdekében, hogy jobban megfeleljen az emberek igényeinek. Az Azure Digital Twins használatával gyorsabban érhetőek el eredmények a térintelligenciát használó megoldásoknál, egyszerűbbé tehető a fejlesztés folyamata, és csökkenthetők a költségek.

A Digital Twins az alábbi képességeket kínálja:

  • Térintelligencia-gráf – ez a fizikai környezet tényleges virtuális reprezentációja, amely az emberek, a helyek és az eszközök közötti kapcsolatokat modellezi. Ez a digitális iker olyan információkat tesz elérhetővé, amelyekkel a szervezetek különféle megoldásokat hozhatnak létre az energiahatékonyság, a térkihasználtság, a használói élmény és sok más aspektus javítására. Használható a blobtárolás, amellyel térképek, dokumentumok, kézikönyvek, képek és más fájlok metaadatként tárolhatók és csatolhatók hozzá a gráfon belüli helyekhez, emberekhez és eszközökhöz.
  • Ikerobjektum-modellek: a szolgáltatás előre definiált sémákat és eszközprotokollokat is kínál, amelyek az adott megoldás konkrét szükségleteihez igazodnak, így az gyorsabban és egyszerűbben hozható létre.
  • Speciális számítás felhasználó által definiált függvényekkel: Testre szabhatók azok a függvények, amelyek értesítéseket vagy műveleteket küldenek végpontokhoz a bejvő telemetriai üzenetek alapján.
  • Beépített szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) és Azure Active Directory: biztonságosan szabályozható a hozzáférés és meghatározott műveletek elvégzésének lehetősége adott helyre vonatkozóan.
  • Több-bérlős és beágyazott bérlős megoldás: a beépített több-bérlős és beágyazott bérlős képességek használatával olyan megoldásokat hozhat létre, amelyek több bérlőn és albérlőn át skálázhatóak és biztonságosan replikálhatóak, és biztosítható az adatok elkülönítése is.

Ezeknek a képességeknek az együttes használatával partnereinknek lehetősége nyílik ügyfeleik eredményeit jelentősen javítani, hiszen fejlett relációs modellezést tehetnek elérhetővé számukra, miközben az adatvédelem, a biztonság és a globális skálázhatóság fontos követelményeinek is meg tudnak felelni.

Részletek

Bevezetés

Dokumentáció elolvasása