Az Azure Automation Service Management REST API-kat 2020. január 30-án kivezetjük

Közzététel dátuma: augusztus 14, 2019

A kivonás határidejét 2020. január 30-ig meghosszabbítottuk.

Az Azure Service Management (ASM) REST API-jait 2020. január 30-án kivezetjük és nem támogatjuk többé. Ezeknek az API-knak a helyét a következő generációs felhőinfrastruktúra-veremünk, az Azure Resource Manager veszi át, amely többek között a következő előnyökkel szolgál:

  • Fejlettebb biztonság szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC-vel)
  • Erőforrás-csoportosítás és címkék támogatása
  • Leegyszerűsített üzembe helyezés és felügyeleti folyamat 

Érintett API-k:

Ez csak az Azure Automationhöz kapcsolódó API-kat érinti. Például a PowerShell-parancsmagok közül csak azok vannak érintve, amelyeknek a nevében szerepel az „AzureAutomation”; azok az itt felsorolt parancsmagok, amelyek Get-AzureAutomationAccount szöveggel kezdődnek. Csak a „Műveletek az Automationben (klasszikus)” részben felsorolt REST API-k érintettek. Ez a bejelentés nem érinti az Azure-modul más parancsmagjait.

Hogyan érinti ez Önt:

Ha nem tudja, hogy használ-e Service Management REST API-kat, tekintse meg a kódban vagy a szolgáltatásban hivatkozott URI-t. Ha ez a https://management.core.windows.net kifejezés, Ön Service Management REST API-kat használ, és migrálnia kell a Resource Manager REST API-kra.

Ha nem tudja, hogy Service Management PowerShell-parancsmagokat használ-e, ellenőrizze, hogy a parancsmag neve tartalmazza-e az AzureRM (például Get-AzureRmAutomationAccount) vagy az AZ kifejezést (például Get-AzAutomationAccount). Ha nem tartalmazza az AzureRM vagy az Az kifejezést (például Get-AzureAutomationAccount), migrálnia kell a Resource Manager PowerShell-parancsmagjaira.

Szükséges művelet:

2020. január 30-ig migráljon minden Azure Automation Service Management REST API-t és Azure Automationhöz készült PowerShell-parancsmagot a Resource Manager REST API-jaiba vagy a legújabb PowerShell-parancsmagokba, így kihasználhatja a fejlett funkciókat, és elkerülheti a szolgáltatáskimaradást.

  • Automatizálás
  • Retirements

Kapcsolódó termékek