Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Navigáció kihagyása

Queue Storage

Megbízható üzenetkezelés, amely olyan esetekre lett kidolgozva, mint a munkafolyamat-feldolgozás vagy az alkalmazás-összetevők közötti kommunikáció

A Queue Storage szolgáltatást használó ügyfeleink

A gyors forgalomnövekedés kezelése

Az Azure Queue Storage megkönnyíti az alkalmazások számára a váratlan forgalomnövekedések kezelését, és megakadályozhatja a szerverek nagy mennyiségű kérelemmel való elárasztását. A szolgáltatás nem dobja el a bejövő kérelmeket, hanem az üzenetsorokban puffereli mindaddig, amíg a szerverek utol nem érik magukat, és így az alkalmazások átvészelhetik a forgalommegugrást.

A gyors forgalomnövekedés kezelése

Méretezze hatékonyabban alkalmazásait

A Queue Storage közvetlen visszajelzést küld arról, hogy a szerverek képesek-e feldolgozni az előtérrendszernek küldött kérelmeket. Az üzenetsorok hosszán alapuló erőforrások dinamikus kiosztása lehetővé teszi az optimális erőforrás-használatot.

Méretezze hatékonyabban alkalmazásait

Készítsen rugalmasabb alkalmazásokat

A Queue Storage lehetővé teszi, hogy az alkalmazás-összetevők (az alkalmazásban valamilyen funkciót betöltő kódrészek) kommunikáljanak egymással, azonban ne függjenek egymástól. Így olyan leválasztott összetevőket hozhat létre, amelyek elkülönítve futtathatók a felhőben, az asztalon, helyileg vagy a mobileszközökön. Az üzenetsorok révén az alkalmazások méretezhetőbbek és kevésbé érzékenyek az egyéni összetevők hibáira: ha leáll egy összetevő, a Queue Storage mindaddig puffereli a kérelmeket, amíg az összetevő újra működőképes nem lesz.

Készítsen rugalmasabb alkalmazásokat

Hatékony fejlesztési környezet

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

await queue.CreateIfNotExistsAsync();

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage("Hello World!"));

CloudQueueMessage peekedMessage = await queue.PeekMessageAsync();

Console.WriteLine("The peeked message is {0}", peekedMessage.AsString);

CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();

await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);

Kódminta, amely azt szemlélteti, hogy miként adható hozzá egy üzenet az üzenetsorhoz a .NET-klienskódtár használatával.

Az Azure Storage klienskódtárakat biztosít az alkalmazások .NET, Java, Android, C++ és Node.js, PHP, Ruby és Python nyelven történő fejlesztéséhez. A klienskódtárak megkönnyítik az üzenetsorokkal való kommunikációt és az alkalmazás-összetevők hibáinak kijavítását. Az Azure Storage-ban tárolt adatok a REST API használatával is elérhetők, amely minden HTTP/HTTPS-kérelmek létrehozására alkalmas nyelven meghívható.

A Queue Storage használatának első lépései