Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Navigáció kihagyása

Előzetes verziók

A visszajelzések begyűjtése céljából az Azure az alábbi betekintési szolgáltatásokat nyújtja értékelési célokra. A betekintési szolgáltatás lehet előzetes verzió, bétaverzió vagy egyéb megjelenés előtti funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók. A betekintési szolgáltatásokra korlátozott vagy eltérő szolgáltatási feltételek vonatkoznak, ahogyan az az Ön szolgáltatási szerződésében és a betekintési szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő feltételekben is olvasható. A betekintési szolgáltatások azzal a feltétellel érhetők el, hogy Ön beleegyezik ezekbe a felhasználási feltételekbe, amelyek kiegészítik az Azure használatát szabályozó szerződését.

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and you pay only for the resources you consume.

Learn more

Advisor

Azure Advisor is your personalized recommendation engine that helps you follow Azure best practices. It analyzes your Azure resource configuration and usage telemetry data and provides recommendations that will reduce your cost and improve performance, security and reliability of your applications.

Learn more

Azure Container Registry

Azure Container Registry is a place to store and manage container images for all types of container deployments (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). The Azure Container Registry provides local, network-close storage of your container images. You can benefit from using familiar and open source Docker CLI tools to push and pull images from Azure Container registry.

Learn more

Web Apps on Linux

Azure App Service provides default containers for versions of node.js and php that make it easy to quickly get up and running on the service. With our new container support, developers can create a customized container based on the defaults. For example, developers could create a container with specific builds of node.js and php that differ from the default versions provided by the service. This enables developers to use new or experimental framework versions that are not available in the default containers.

Learn more

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight is an enterprise-grade, open-source, streaming ingestion service that is cost-effective and easy to provision, manage, and use. This service enables you to build real-time solutions like IoT, fraud detection, click-stream analysis, financial alerts, and social analytics.

Learn more

Analysis Services

Az SQL Server Analysis Services bevált elemzési motorjára épülő Azure Analysis Services a nagyvállalati szintű üzleti adatelemzés szemantikus modellezési funkcióit a felhő skálázhatóságával, rugalmasságával és könnyű kezelhetőségével ötvözi. Az Azure Analysis Services segítségével az összetett adatokat hasznos információkká alakíthatja át. eddigi befektetéseiből pedig még többet hozhat ki cége meglévő szakismereteinek, eszközeinek és adatainak hasznosításával.

Részletek

Visual Studio Application Insights

A Visual Studio Application Insights egy teljes körű telemetriai szolgáltatás, amely segítséget nyújt a hibák észlelésében, a problémák megoldásában és a webes alkalmazások folyamatos fejlesztésében. Arra tervezték, hogy a fejlesztési folyamat szerves részévé váljon, és valós idejű, teljes körű rálátást biztosítson az alkalmazások rendelkezésre állásával, teljesítményével és használatával kapcsolatban. Használja ki a gyors, proaktív és reaktív hibakezelésre tervezett hatékony adatáttekintési eszközöket. Ismerje meg, hogyan használják a felhasználók az alkalmazását, és hozzon tudatos döntéseket annak érdekében, hogy a legnagyobb jelentőséggel bíró területekre összpontosíthassa eszközeit.

Részletek

Billing Alert Service (számlázási értesítési szolgáltatás)

Az Azure Billing Alert Service (számlázási értesítési szolgáltatás) segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre személyre szabott számlázási értesítéseket, amelyek segítséget nyújtanak az Azure-fiókokhoz kapcsolódó számlázási tevékenység felügyeletében és kezelésében.

Részletek

Cognitive Services

Olyan API-k és SDK-k gyűjteménye, amelyek segítségével a fejlesztők egyszerűen bővíthetik megoldásaikat intelligens szolgáltatásokkal, például látással, beszéddel, valamint nyelvi, ismeretkezelési és keresési képességekkel.

Részletek

Customer Insights Dynamics 365

A Customer Insights hasznos információkkal látja el az alkalmazottakat a kész megoldásokról, így hatékonyabban tudja megszólítani az ügyfeleit is. A merev szervezeti felosztás határainak áttörésével és a különálló ügyféladatok egyesítésével dinamikus, teljes körű áttekintést kaphat az ügyfelek tevékenységeiről, előjegyzéseiről és korábbi vásárlásairól.

Részletek

Médiaelemzés

Az Azure Médiaelemzés beszéd- és vizuális összetevők gyűjteménye, amely egyszerűbbé teszi a szervezetek és vállalatok számára, hogy a fejlett gépi tanulási technológia révén a gyakorlatban is használható elemzéseket készítsenek videofájljaikból. Az Azure Médiaelemzés szolgáltatásai az Azure Media Services platformon üzemelnek, amely az Azure hang- és videotartalmak kódolására, titkosítására, valamint méretezhető, élő vagy igény szerinti (VOD) online továbbítására szolgáló felhőalapú médiakezelési megoldása. A nagyvállalati szinten elérhető Médiaelemzési szolgáltatások biztosítják a nagy szervezetek számára szükséges megfelelőséget, biztonságot és globális hatókört.

Részletek

Azure Monitor

Az Azure Monitor lehetővé teszi az Azure-erőforrások megfigyelését, automatikus méretezését és riasztások készítését hozzájuk, és segítségével az erőforrás- és szolgáltatásszintű naplófájlokat használhatja a problémák egy központi helyen történő diagnosztizálásához.

Részletek

Az Azure Web Apps és Mobile Apps teljesítménytesztje

Mostantól teljesítménytesztek és terheléses tesztek futtatására is lehetősége nyílik, így terhelés alatt ellenőrizheti az alkalmazások teljesítményét. Világszerte különféle helyekről bejelentkező virtuális felhasználók ezreit generálhatja, hogy valószerű forgalmat szimuláljon az alkalmazás számára. A funkció nyilvános előzetesét ingyenesen használhatja.

Részletek

Azure Resource Health

Az új Azure Resource Health szolgáltatás információt nyújt az egyes Azure-erőforrások állapotáról, és hasznos útmutatást nyújt a problémák elhárításához. A Resource Health célja csökkenteni az ügyfél által hibaelhárítással töltött időt, különös tekintettel annak megállapítására, hogy a probléma az alkalmazásban keresendő-e, vagy az Azure-platformban történt eseményből adódott.

Részletek

R Server for HDInsight

Az R Server for HDInsight az R nyelv kiterjesztett megvalósítása a HDInsight használatával létrehozott Hadoop- és Spark-fürtökkel integrálva. Ez egy felhőben futó, 100%-osan nyílt forráskódú R-implementáció.

Részletek

Storage Service Encryption

Az Azure Blob Storage-hez készült Storage Service Encryption segítségével a blobtároló – a blokkblobok, a lapblobok és a naplóíró blobok automatikus titkosításával választ adhat a szervezeti biztonsági és megfelelőségi követelményekre. Az Azure Storage teljes mértékben átlátható módon kezeli az összes titkosítási, visszafejtési és kulcskezelési feladatot. Minden adat titkosítása 256 bites AES technológiával történik, amely a jelenleg elérhető egyik legerősebb blokktitkosító. A funkciót díjmentesen engedélyezheti az újonnan létrehozott ARM-tárfiókokon is.

Részletek

StorSimple Virtual Array

A StorSimple Virtual Array ugyanazokat az előnyöket (elsődleges tárolás, pillanatfelvételek és telephelyen kívüli adatvédelem a hibrid Azure-integráció révén) kínálja, mint a StorSimple – egy virtuális gép formájában. A rendkívül rugalmas üzembe helyezési lehetőségeket kínáló StorSimple Virtual Array támogatja mind a VMware, mind a Hyper-V gazdaplatformként való használatát, valamint a natív iSCSI és SMB protokollt.

Részletek

Azure Active Directory feltételes hozzáférési házirendek

Az Azure Active Directory mostantól feltételes hozzáférési házirendeket biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzáférési szabályokat hozzon létre az Azure Active Directory szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásokhoz a felhasználó tartózkodási helye és csoporttagsága alapján. A bizalmasabban kezelendő alkalmazásokhoz szigorúbb házirendek rendelhetők, mint például az Azure Multi-Factor Authentication hitelesítés igénylése a vállalati hálózaton kívül, míg a kevésbé bizalmasan kezelendő alkalmazások nyitottabb házirendekkel is rendelkezhetnek.

Azure Active Directory dinamikus csoporttagság

Ezzel az előnézettel a rendszergazdák a csoporttagságok dinamikus meghatározásához szabályokat állíthatnak be akármelyik csoporthoz az Azure Active Directoryban olyan felhasználói tulajdonságok alapján, mint a „részleg” vagy az „ország”. E csoportok az alkalmazásokhoz vagy felhőbeli erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítására, valamint a licencek felhasználókhoz történő hozzárendelésére is felhasználhatóak.

Azure Active Directory jelszóváltás

Az Azure Active Directory lehetővé teszi a megosztott alkalmazásfiókok csoportokhoz való hozzárendelését. Ez különösen a vállalati tulajdonban lévő közösségimédia-fiókokhoz – például Twitter, Facebook vagy LinkedIn – való hozzáférés kezeléséhez fontos. Az ilyen fiókok valódi jelszavát csak a rendszergazda ismeri, a csoport más tagjai pedig a munkahelyi fiókjukkal jelentkezhetnek be. Ez biztonságosabbá teszi a rendszert, mert lehetővé teszi a jelszavak automatikus váltásának beállítását. Ezáltal a megosztott fiókok biztonságát növeli azzal, hogy meghatározott időközönként automatikusan új, erős, összetett jelszavakat hoz létre, minimálissá téve annak veszélyét, hogy a vállalati tulajdonban lévő közösségimédia-fiókokat feltörjék.

Azure Active Directory emelt szintű identitáskezelés

A prémium szintű Azure Active Directory új funkciója, a Privileged Identity Management lehetővé teszi az emelt szintű identitások és azok erőforrásokhoz való hozzáférésének felderítését, korlátozását és figyelését, valamint az igény szerinti adminisztratív hozzáférés kényszerítését. Ez a lehetőség jelenleg nyilvános előzetes verzióban van, és a Microsoft Azure Portalon keresztül érhető el.

Részletek

Azure Active Directory önkiszolgáló hozzáférési kérelmei

Ez az előzetes verzió lehetővé teszi az Azure Active Directory felhasználóinak, hogy válasszanak a vállalatuk által elérhetővé tett alkalmazások listájából, és önkiszolgáló folyamattal elérjék azokat. Ez a folyamat azonnali vagy egy jóváhagyási munkafolyamat utáni hozzáférést adhat a választott alkalmazásokhoz.