SQL Server Stretch Database Díjszabás

SQL Server adatbázisok dinamikus kiterjesztése az Azure-ra

Az SQL Server Stretch Database segítségével dinamikusan kiterjesztheti az Azure-ra a Microsoft SQL Server online és offline tranzakciós adatait. A szokásos offline adatkezelési megoldásokkal szemben a Stretch Database használata esetén adatai mindig kéznél vannak. A Stretch Database hosszabb megőrzési időt biztosít a nagy mennyiségű adatok számára a vállalati adattárolás vertikális felskálázása nélkül. A teljesítményigénytől függően beállíthatja a teljesítmény szintjét, amit később igény szerint növelhet és csökkenthet.

Díjszabás részletei

A Stretch Database külön számlát küld a Compute és a Storage használatáról. A Compute használatát adatbázis-kiterjesztési egységben (DSU-ban) mérjük, az ügyfelek által igényelt teljesítmény/DSU szint pedig bármikor növelhető és csökkenthető.

Az alábbi árak a nyilvánosan elérhető verzió díjszabását tükrözik, amely 2016. szeptember 1-jén lép érvénybe.

Compute

Teljesítményszint (DSU) Ár
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Az adatbázis maximális mérete 240 TB.

A havi díjak becslése állandó adatszolgáltatási szint mellett havi 744 órányi használaton alapul.

A Stretch DB minden régióban általánosan elérhető, kivéve Dél-Indiát, Észak-Kínát, Dél-Brazíliát, az USA északi középső régióját, Nyugat-Indiát, Ausztráliát, Japánt és az USA-beli államigazgatás régióit.

Kimenő adatforgalom díja

A kimenő forgalmat a normál adatátviteli díjak szerint számoljuk el.

Tárterület és pillanatképek

A tárterület használatának díjszabása $-/GB/hó alapú. A használt tárterületbe a Stretch DB adatbázis és a biztonságimásolat-pillanatképek mérete is beleértendő. Minden Stretch Database adatbázis 7 napnyi növekményes biztonságimásolat-pillanatképet tartalmaz.

Megjegyzés: A tárolási tranzakciókért nem számítunk fel díjat. Csak a tárolt adatok után kell fizetnie, a tárolási tranzakciókért nem.

Georedundáns biztonsági másolat

Vészhelyreállítási célból létrehozhat egy georedundáns másodpéldányt Stretch Database adatbázisáról. A georedundáns másolatokra az Azure Standard Disk RA-GRS díjai vonatkoznak, ami $-/GB/hó.

Támogatás és szolgáltatásszintek

  • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
  • Támogatási csomagjaink már $29.0 havi díjtól elérhetők. Csomag keresése
  • Garantált 99,99%-os hasznos üzemidő. Részletek

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Termékadatok

SQL Server Stretch Database – további információ

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más segédanyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?