SQL Server Stretch Database – díjszabás

SQL Server adatbázisok dinamikus kiterjesztése az Azure-ra

Az SQL Server Stretch Database segítségével dinamikusan kiterjesztheti az Azure-ra a Microsoft SQL Server online és offline tranzakciós adatait. A szokásos offline adatkezelési megoldásokkal szemben a Stretch Database használata esetén adatai mindig kéznél vannak. A Stretch Database hosszabb megőrzési időt biztosít a nagy mennyiségű adatok számára a vállalati adattárolás vertikális felskálázása nélkül. A teljesítményigénytől függően beállíthatja a teljesítmény szintjét, amit később igény szerint növelhet és csökkenthet.

Díjszabás részletei

A Stretch Database külön számlát küld a Compute és a Storage használatáról. A Compute használatát adatbázis-kiterjesztési egységben (DSU-ban) mérjük, az ügyfelek által igényelt teljesítmény/DSU szint pedig bármikor növelhető és csökkenthető.

Compute

Teljesítményszint (DSU) Ár
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Az adatbázis maximális mérete 240 TB.

A havi díjak becslése állandó adatszolgáltatási szint mellett havi 730 órányi használaton alapul.

A Stretch DB minden régióban általánosan elérhető, kivéve Dél-Indiát, Észak-Kínát, Dél-Brazíliát, az USA északi középső régióját, Nyugat-Indiát, Ausztráliát, Japánt és az USA-beli államigazgatás régióit.

Kimenő adatforgalom díja

A kimenő forgalmat a normál adatátviteli díjak szerint számoljuk el.

Tárterület és pillanatképek

A tárterület használatának díjszabása $-/GB/hó alapú. A használt tárterületbe a Stretch DB adatbázis és a biztonságimásolat-pillanatképek mérete is beleértendő. Minden Stretch Database adatbázis 7 napnyi növekményes biztonságimásolat-pillanatképet tartalmaz.

Megjegyzés: A tárolási tranzakciókért nem számítunk fel díjat. Csak a tárolt adatok után kell fizetnie, a tárolási tranzakciókért nem.

Georedundáns biztonsági másolat

Vészhelyreállítási célból létrehozhat egy georedundáns másodpéldányt Stretch Database adatbázisáról. A georedundáns másolatokra az Azure Standard Disk RA-GRS díjai vonatkoznak, ami $-/GB/hó.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
 • Támogatási csomagjaink már $29 havi díjtól elérhetők. Csomag keresése
 • Garantált 99,99%-os hasznos üzemidő. Részletek

Gyakori kérdések

 • A Stretch Database az SQL Server 2016 egyik szolgáltatása, amely az SQL Server 2016 minden kiadásán elérhető. A Stretch Database-ről további információt az SQL Server 2016 Stretch Database – Áttekintés című témakörben talál.

 • A Stretch Database teljesítményszintje állítható. A teljesítményszint módosítása csupán pár percet vesz igénybe, és az adatbázisok a művelet során is online és elérhetők maradnak.
 • A lekérdezési teljesítmény hatékonyságát jelző SQL Stretch Database adatbázis-kiterjesztési egység (DSU) számszerűen a számításifeladat-célokkal határozható meg, tehát a táblasorok írásának, olvasásának és elszámolásának sebessége alapján. Ez a mértékegység megkönnyíti az ügyfelek számára a számítási feladatokhoz szükséges relatív teljesítménymennyiség meghatározását.

 • A számla egy rögzített tárolási havi díjból és egy változó számítási díjból tevődik össze. A Compute díja a felhasznált számítási erőforrások mennyiségétől (a DSU-któl) függően havonta változhat. A Storage- és a számítási díjak elkülönítve jelennek meg a számlán, így könnyebben meghatározható a számítási erőforrások felhasználásának mértéke.

 • A Stretch Database adatbázis üzemeltetéséért óradíjat számolunk fel, tekintet nélkül az aktivitásra, illetve arra, hogy egy óránál rövidebb ideig volt-e használatban. Ha például létrehoz egy Stretch Database-adatbázist, majd 5 perc múlva törli, ez a számláján 1 óra számítási adatbázis-használatként fog megjelenni, az adott adatbázis által felhasznált tárterület díjával együtt. Ha töröl egy adatbázist, majd azonos néven létrehoz egy másikat, az adott órára két külön adatbázis díját (számítási és tárolási díjakat) számoljuk el.

 • A DSU-k számlázása óradíjalapú, és a díj kiszámításakor az adott órában elért legnagyobb teljesítményt vesszük alapul. Ha 100 DSU-val létrehoz egy Stretch Database-adatbázist, amit azonnal 400 DSU-ra növel, az első órában a 400 DSU alapján fogjuk felszámítani a számítási díjat.

 • A Stretch Database teljesítményszintje állítható. A teljesítményszint módosítása csupán pár percet vesz igénybe, és az adatbázisok a művelet során is online és elérhetők maradnak.

 • Legfeljebb 240 TB adatot terjeszthet ki a Stretch Database használatával.

 • Adatait bármikor visszahelyezheti a helyszíni környezetbe. Ha úgy dönt, hogy lemondja a Stretch Database előfizetését, adatait vissza kell helyeznie helyszíni környezetbe. Ezt megteheti a kiterjesztés megszüntetésével, vagy exportálhatja az adatokat egy tárolási szolgáltatásba, hogy továbbra is elérhetőek maradjanak. Megjegyzés: a kimenő adatforgalom díja az Azure-ból áthelyezett adatokra vonatkozik. A kiterjesztés megszüntetéséről és az adatok exportálásáról további információt az SQL Server 2016 Stretch Database dokumentációjában talál.

 • Az adatbázisok hozzávetőlegesen ugyanakkora tárhelyet fognak foglalni a Stretch Database szolgáltatásban, mint az SQL Serveren, mivel az eredetileg az SQL Serveren tárolt adatokat helyezi át a Stretch Database-be.

 • A Stretch Database jelenleg nem támogatja a kiterjesztést másik SQL Serverre. Egy SQL Server-adatbázist nem terjeszthet ki egy másik SQL Server adatbázisra. Ha SQL Server-adatbázisát vagy -tábláját a Stretch Database helyett egy másik SQL Serverre szeretné kiterjeszteni, ide küldjön részletes visszajelzést.

 • A közvetlen frissítés nem támogatott. Ha meg kell őriznie az Azure-ra kiterjesztett adatokat, először vissza kell állítania az Azure-ra kiterjesztett adatokat az SQL Server-adatbázisba. Ha ezt elvégezte, a frissítés után újra kiterjesztheti az adatokat az új Stretch Database szolgáltatásra. Vegye figyelembe, hogy az adatok migrációjának visszaállítása adatforgalmi díjakat von maga után. Ha a rendszer RC1-es vagy újabb verzióját használja, az SQL Server által támogatott frissítési módszerek bármelyikével frissíthet az új verzióra.

 • Ehhez először vissza kell állítania az Azure-ba migrált adatokat az SQL Server-adatbázisba. Ha ezt elvégezte, a frissítés után újra kiterjesztheti az adatokat az új Stretch Database szolgáltatásra. Vegye figyelembe, hogy az adatok migrációjának visszaállítása adatforgalmi díjakat von maga után.

Források

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

SQL Server Stretch Database – további információ

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Becslésbe felvéve. Nyomja meg a 'v'-t a kalkulátorban való megtekintéshez

$200 értékű kredittel tanulhat és fejleszthet, és ingyenesen dolgozhat tovább