Data Factory – díjszabás

Adatok átalakítása megbízható információkká

Az Azure Data Factory lehetővé teszi az adatfolyamatok létrehozását, ütemezését, figyelését és felügyeletét. Az adatfolyamatok olyan tevékenységekből állnak, amelyek adatáthelyezést tudnak végrehajtani helyszíni és felhőalapú adattárak között, és adatokat tudnak átalakítani megbízható információk létrehozásához.

Díjszabás

A Data Factory használatának díjszabása az alábbi tényezőktől függ:

 • A tevékenységek gyakoriságától (nagyon nagy vagy kevésbé gyakori). A kevésbé gyakori tevékenységekre naponta legfeljebb egyszer (például naponta, hetente vagy havonta) kerül sor, míg a nagy sűrűségű tevékenységekre naponta többször is (például óránként vagy 15 percenként). Lásd alább a Tevékenységhasználat szakaszt.
 • A tevékenységek futtatási helyétől (felhőbeli vagy helyszíni). Lásd alább, az Adatáthelyezés szakaszt.
 • Hogy a folyamat aktív agy sem. Lásd alább az Inaktív folyamatok szakaszt.
 • Hogy ismételten futtat-e tevékenységeket. Lásd alább a Tevékenységek ismételt futtatása szakaszt.

Tevékenységhasználat

Kevésbé gyakori Nagyon gyakori
Felhőben futó tevékenységek

(példák: másolási tevékenység, amely egy Azure-blobból az Azure SQL Database-be helyez át adatokat; Hive-tevékenység Hive-parancsfájl futtatásához az Azure HDInsight-fürtön).
$-/tevékenység havonta $-/tevékenység havonta
A helyszínen futó, adatkezelési átjárót is érintő tevékenységek

(példák: egy másolási tevékenység, amely adatokat helyez át egy helyszíni SQL Server-adatbázisból az Azure-blobba; tárolt eljárás tevékenység, amely egy tárolt eljárást futtat egy helyszíni SQL Server-adatbázison)
$-/tevékenység havonta $-/tevékenység havonta

Megjegyzések:

 • A 100 tevékenység/hónap aktivitást meghaladó használat esetén 20% kedvezményt adunk mind a kevésbé gyakori, mind a nagyon gyakori tevékenységek esetében.
 • A hónap első 5 kevésbé gyakori tevékenysége mind a felhőbeli, mind a helyszíni változatban ingyenes.

Adatáthelyezés

Az Azure Data Factory adatokat tud másolni különböző adattárak között biztonságos, megbízható, skálázható módon, nagy teljesítményt nyújtva. Az Azure Data Factory szolgáltatásban az adatmennyiségnek és az adatforgalomnak megfelelően felskálázható Arról, hogy miként növelheti adatáthelyezési teljesítményét adatáthelyezési egységek kihasználásával, bővebben a Másolási tevékenység teljesítménye – útmutató című cikkben olvashat.

Adatáthelyezés felhőalapú adattárolók között $- óránként
Adatáthelyezés helyszíni adattár használatával $- óránként
Megjegyzés:
Adatforgalmi díjat is felszámítunk, amely külön sortételként, kimenő adatforgalom néven jelenik meg a számlán. Kimenő adatforgalmi díjat abban az esetben számítunk fel, ha az adatok elhagyják az Azure adatközpontjait. További információt az Adatátviteli díjszabás tartalmaz.

Inaktív folyamatok

Az Azure Data Factory szolgáltatásban üzembe helyezett minden egyes folyamat esetében meg kell adnia egy aktív adatfeldolgozási időszakot (időszak kezdete és vége) egy dátum- és időtartomány segítségével. A folyamat a megadott időszakon belül akkor is aktívnak tekintendő, ha tevékenységei nem futnak ténylegesen. Minden más időszakban inaktívnak tekintendő.

Az inaktív folyamat havi díja $-.

Azon folyamatokért, amelyek egy teljes hónapon keresztül inaktívak voltak, az „inaktív folyamat” díját számoljuk fel az adott hónapra. A hónap egy részében inaktív folyamatok esetében az inaktív időszakokat arányos alapon, a hónap során inaktívan töltött órák száma után számítjuk fel. Például ha egy folyamat kezdő időpontja 2016. 01. 01. 12:00 óra, a vége pedig 2016. 01. 20. 12:00 óra, a folyamat ebben a 20 napban tekintendő aktívnak, és inaktívnak a fennmaradó 11 napon. Az inaktív folyamatot ($-) 11 napra szóló díjjal számoljuk fel.

Ha egy folyamathoz nincs megadva aktív adatfeldolgozási időszak (az időszak kezdete és vége), akkor inaktívnak tekintendő.

Tevékenységek ismételt futtatása

A tevékenységek szükség esetén (például, ha az adatforrás nem állt rendelkezésre az ütemezett futtatás idején) újrafuttathatók. A tevékenységek ismételt futtatása után felszámított díj a futtatás helyétől függően változik. A felhőtevékenységek ismételt futtatásának díja $- 1 000 újrafuttatásonként. A helyszíni tevékenységek ismételt futtatásának díja $- 1 000 újrafuttatásonként.

Példa

Lássunk egy olyan példát, amelyben egy adatfolyamathoz tartozó alábbi két (kevésbé gyakori) tevékenység naponta egyszer fut:

 1. Egy másolási tevékenység, amely egy helyszíni SQL Server-adatbázisból másol adatokat egy Azure-blobba.
 2. Egy Hive-tevékenység, amely egy Hive-parancsfájlt futtat egy Azure HDInsight-fürtön.

Feltételezzük, hogy naponta 2 órát vesz igénybe az adatokat a helyszíni SQL Server-adatbázisból az Azure Blob Storage-ba áthelyezni. Az ehhez a folyamathoz kapcsolódó költségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Első tevékenység (adatmásolás a helyszínről az Azure-ba)
Adatáthelyezés díja (havi) 30 nap/hó
2 óra/nap
$-
$-
Tevékenységhasználat költsége (havonta) $-
Részösszeg (havonta) $-
Második tevékenység (az Azure HDInsight-on futó Hive-parancsfájl)
Adatáthelyezés díja (havi) $-
Tevékenységhasználat költsége (havonta) $-
Részösszeg (havonta) $-
Tevékenységek teljes száma (havonta) $-

Az ehhez a forgatókönyvhöz tartozó díjakat a Data Factory díjkalkulátor segítségével is kiszámolhatja.

Megjegyzések:

 • Az első öt felhőbeli és helyszíni tevékenység díjmentes. A fenti díjak feltételezik, hogy már felhasznált havonta 5-5 helyszíni és felhőbeli tevékenységet (más folyamatokban).
 • Az Azure Storage és a HDInsight szolgáltatásokat a szolgáltatási díjaknak megfelelően külön kiszámlázzuk.

Támogatás és szolgáltatásszintek

 • A számlázással és az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és támogatás díjmentes.
 • Támogatási csomagjaink már $29.0 havi díjtól elérhetők. Csomag vásárlása
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában sikeresen feldolgozzuk a Data Factory-erőforrásokkal kapcsolatos művelet-végrehajtási kérelmeket.
 • Garantáljuk, hogy az idő legalább 99,9%-ában minden művelet-végrehajtás a tervezett végrehajtási időtől számított 4 percen belül megkezdődik.
 • A szolgáltatási szintekről szolgáltatásszint-szerződésünk oldalain tájékozódhat bővebben.

Gyakori kérdések

 • A tevékenységek határozzák meg az adatokon végrehajtandó műveleteket. Minden tevékenység nulla vagy több bemeneti adatkészletből egy vagy több adatkészletet hoz létre. Az Azure Data Factoryben a tevékenység az adatelőkészítés egy meghatározott egysége.

  A másolási tevékenység használatával például az egyik adattárból a másikba másolhatja az adatokat. Hasonlóképpen, egy Hive-tevékenység használatával Hive-lekérdezést futtathat egy Azure HDInsight-fürtön az adatok átalakításához és elemzéséhez. Az Azure Data Factory számos adatátalakítási és adatáthelyezési tevékenységet támogat. Saját kód futtatásához akár saját egyéni .NET-tevékenységet is létrehozhat.

 • A folyamatok a tevékenységek logikus csoportosításai. A folyamatok a felhasználó által megadott időszakban aktívak (az időszak kezdete és vége adható meg). A folyamatok minden más időszak során inaktívak.
 • Igen. Ha a tevékenység a HDInsighthoz hasonló Azure-szolgáltatásokat használ, akkor ezeket a szolgáltatásokat a szolgáltatási díjaknak megfelelően külön kiszámlázzuk.
 • Adatmásoláskor kétféle díjat számítunk fel. Az adatátvitel-mérőszámok jelzik, hogy a másolás elvégzése mennyi számítási erőforrást vett igénybe. Az adatátvitel díja aszerint változik, hogy az átvitel felhőbe vagy helyi környezetbe történik. A helyszíni adatátvitel kevesebb költséggel jár, mivel a másolással járó számítások egy részét a saját, helyszíni erőforrások végzik. Az adatátviteli díjak mérése percalapon történik, felfelé kerekítve. (Például egy 41 perc 23 másodpercig tartó adatmásolási művelet esetén 42 percet számítunk fel.)

  Emellett adatforgalmi díjat is felszámítunk, amely külön sortételként, kimenő adatforgalom néven jelenik meg a számlán. Kimenő adatforgalmi díjat abban az esetben számítunk fel, ha az adatok elhagyják az Azure adatközpontjait. További információt az Adatátviteli díjszabás tartalmaz.

Erőforrások

Díjkalkulátor

Azure-szolgáltatások várható havi díjának becslése

Gyakori vásárlási kérdések

Gyakori kérdések az Azure díjszabásáról

Termékadatok

Data Factory – további információ

Dokumentáció

Műszaki oktatóanyagok, videók és más háttéranyagok

Ha most regisztrál, $200 összegű Azure-kredittel jutalmazzuk

Miért várna holnapig?