Navigáció kihagyása

Azure Purview – díjszabás

Az egységes adatszabályozással maximalizálhatja az adatok üzleti értékét

Az Azure Purview egy egységes adatirányítási szolgáltatás, amely segít a hibrid adatok üzleti értékének maximalizálásában. A Purview Data Map funkciójával automatizálhatja az adatok nagy méretekben történő vizsgálatát és bizalmassági besorolását. A Purview Data Catalog funkciója lehetővé teszi az adatok önkiszolgáló feltárását, így felgyorsítható az üzleti elemzés, az analitika, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás.

Ismerje meg a díjszabási lehetőségeket

Szűrők alkalmazásával testre szabhatja a díjszabási lehetőségeket saját igényei szerint.

Azure Purview Data Map

A Data Map az adatirányítás alapja, és együtt tudja kezelni a helyszíni, a többfelhős és az SaaS-forrásokat. A Data Map metaadatokat, adatéletutat és bizalmassági besorolási információkat nyer ki a meglévő adattárakból, és lehetővé teszi a szélesebb körű értelmezésüket a felhő méretében is osztályozók használatával. Az adatokat több mint 100 beépített bizalmassági osztályozóval és saját osztályozókkal is besorolhatja. A Purview Data Map használatával a szervezetek az adataikat központilag kezelhetik, tehetik közzé és leltározhatják a felhő méreteit használva, a lehetőségeket pedig az Atlas Apache nyitott API-jaival bővíthetik.

Ár
Kapacitásegység $- 1 kapacitásegység/óránként
Az API kiépített átviteli sebessége 1 kapacitásegység = 1 API/másodperc
Metaadattár Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes

Vizsgálat és besorolás

Ár
A Power BI online esetén Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes
A helyszíni SQL Server esetén Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes
Más adatforrások esetén $- 1 virtuális magóránként

Megjegyzés: Az Azure Purview felügyelt erőforrásként egy tárfiókot és egy Azure Event Hubs-fiókot épít ki. Ez további díjakkal járhat, amelyek a legtöbb esetben nem haladják meg a vizsgálat díjainak 2%-át. Információért tekintse meg az Azure Portalon az Azure Purview Resource JSON-ban a Felügyelt erőforrások szakaszt.

Megjegyzés: Az Azure Purview-t az Amazon AWS S3-adatok kezelésére használó ügyfeleknél további díjak is megjelenhetnek az Amazon AWS számlázásánál az adatátvitel és az API-hívások következtében. Ez a díj a régiótól függően változhat. A díjakat megtekintheti az AWS felügyeleti konzolján a Számlázási és felügyeleti konzolon.

Azure Purview Data Catalog

Az Azure Purview Data Catalog megbízható és pontos adatokat biztosít az adatfogyasztóknak, így maximalizálhatja az adatok üzleti értékét. A Purview Data Catalog olyan funkciókat kínál, mint például a szemantikai keresés és tallózás, az üzleti szószedet és a vizualizációs adatéletút, így egyszerűbben lehet a hibrid adatokat keresni, értelmezni és emelni a megbízhatóságukat.

Ár
Ingyenes Tartalmazza a Data Map
Adategységek keresése és tallózása
C1 Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes
Üzleti szószedet, adatéletút-vizualizáció és katalógusok betekintő adatai
D0 Az előzetes verzió ideje alatt ingyenes
Bizalmas adatok azonosítása

Az Azure díjszabása és megvásárlási lehetőségei

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül

Ismerje meg az Azure díjszabását. Megismerheti a felhőmegoldásának díjszabását, információt szerezhet a költségoptimalizálásról, és egyéni ajánlatot is kérhet.

Beszéljen egy értékesítési szakértővel

Vásárlási lehetőségek

Az Azure-szolgáltatásokat megvásárolhatja az Azure webhelyén, egy Microsoft-képviselőn keresztül vagy egy Azure-partnertől.

Tekintse át a lehetőségeket

Gyakori kérdések

  • While in preview, you will only be charged for Purview Data Map capacity units and scanning. Data Map metadata storage and the Data Catalog are free in preview. To begin using Azure Purview, you will need to provision the Data Map. The Data Map is charged per capacity unit and metadata storage. You will be charged for the Data Map once you provision the Data Map until you deprovision your Azure Purview instance. While in preview, metadata storage is free. Scanning is charged per serverless vCore-hour. While in preview, scanning of select Power BI and SQL Server assets are free. Please see the following FAQs for more details. While in preview, the Data Catalog is free. Data Catalog pricing will be announced at a future date.
  • Csak azért a vizsgálati virtuálismag-órákért kell fizetnie, amelyeket felhasznált. A felhasználást a következő egész percre kerekítjük. Az előzetes verzió ideje alatt a Power BI- és SQL Server-objektumok vizsgálata ingyenes. További információt alább talál. A különböző adattárakhoz használt összekötőkért nem számítunk fel növekményes díjat.
  • Az előzetes verzióban az Azure Purview ingyenesen használható vizsgálatra és bizalmassági besorolásra a helyszíni SQL Serverhez, amely az Azure Purview-hoz csatlakoztatható a helyszínen üzemeltetett vizsgálati és besorolási futtatókörnyezet használatával. A felhőbeli futtatókörnyezetet használó egyéb SQL-kiszolgálókra nem vonatkozik az ingyenes vizsgálat.
  • Az előzetes verzióban az Azure Purview ingyenesen használható vizsgálatra és besorolásra az online Power BI-bérlőkhöz az Azure Purview által használatra engedélyezett felügyeleti API-kkal. Az előzetes verzió ideje alatt a helyszíni Power BI Premium nincs támogatva.
  • A Data Map adategységek, a hozzájuk kapcsolódó metaadatok és az adategységek adatéletútjának a térképe. A kapacitásegység kiépített erőforrásokat jelent, amelyekkel a Data Map üzemeltethető. Egy kapacitásegység másodpercenként körülbelül 1 API-hívást tud támogatni. Ezt a kapacitást az Azure Purview Studio vagy az Apache Atlas API-k felhasználói felületei használják.
  • A Data Map az adategységekhez tartozó üzleti és technikai metaadatokat kereshető gráf formátumban tárolja. A metaadatok tára kereshető gráftároló GB-ban. Az előzetes verzió ideje alatt Data Map-kapacitásegységenként 3 GB metaadat tárolása ingyenes. A díjszabást később jelentjük be.
  • Az előzetes verzió ideje alatt a Data Mapet kiépítheti akár 4, akár 16 kapacitásegységgel. A Data Map metaadat-tárolásánál egy kapacitásegységenkénti 3 GB-os korlátozás van érvényben. Az előzetes verzió ideje alatt a Data Map kapacitása nem módosítható a kiépítést követően.

Az Azure díjszabásának részleteiről érdeklődjön egy értékesítési szakembernél. Ismerje meg a felhőmegoldásának díjszabását.

Ingyenes felhőszolgáltatásokat és egy $200 értékű kreditet kaphat, mellyel 30 napig ismerkedhet az Azure-ral.