A távoli monitorozásban rejlő lehetőségek kiaknázása az IoT segítségével

Az üzleti cél meghatározása

Határozza meg a javítani kívánt üzleti folyamatokat, a monitorozás segítségével elérni kívánt eredményeket és az üzleti terv egyéb elemeit. Térképezze fel a teljes forgatókönyvet, és határozza meg a magas szintű követelményeket.

A megoldás fejlesztése előtt szerezze meg a vezetőség és az érdekelt felek támogatását annak érdekében, hogy kisebb legyen az esélye a projekt menet közbeni leállításának.

Első lépésként határozza meg a távoli monitorozási projekt üzleti céljait. Ezek lehetnek például a berendezésekkel kapcsolatos problémákra adott gyorsabb válaszok, illetve az eszközteljesítmény hatékonyabb elemzése. Minél pontosabban tudja meghatározni az elérni kívánt eredményeket, annál jobb. Ez fontos része a projekt üzleti tervének.

A fejleszteni kívánt üzleti folyamat meghatározása után adja meg a folyamat azon elemeit, amelyek fejlesztésében segíthet egy IoT távoli monitorozási megoldás. Ehhez valószínűleg szükség lesz a teljes üzleti folyamat elemzésére: hogyan működik jelenleg a folyamat, hol kellene növelni a hatékonyságot, illetve milyen módosításokat szeretne végrehajtani.

Például azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan létrehozzon egy szolgáltatási riasztást vagy hibajegyet, ha egy távoli eszköz által mért hőmérséklet elér egy bizonyos küszöbértéket. Ehhez azonosítania kell azokat a rendszereket, eszközöket és csapatokat, amelyeknek részt kell venniük ennek megvalósításában, valamint a teljesítendő követelményeket, illetve a jelenlegi hiányosságokat és akadályokat.

Ez az elemzéstípus segít meghatározni, milyen képességekkel kell rendelkeznie a megoldásnak, valamint jelzi, hogy mennyire kiterjedt módosítások szükségesek az üzleti folyamatban. Ha például azt szeretné, hogy az úton lévő karbantartási szakemberek valós idejű riasztásokat kapjanak a berendezésekkel kapcsolatos problémákról, akkor olyan eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek fogadni tudják a riasztásokat. Ha azt szeretné, hogy a szakemberek azonnal reagáljanak a riasztásokra, akkor a munkafolyamatukat úgy kell módosítani, hogy riasztás érkezése esetén dinamikusan változhassanak a prioritásaik.

A részt vevő eszközök profiljának elkészítése

Térképezze fel és kategorizálja az eszközöket – vegye figyelembe az eszköztípusokat, az eszközök helyét, azt, hogy biztonságos módon csatlakoznak-e, és hogy milyen adatok gyűjtésére képesek. Határozza meg, kik férhetnek hozzá az eszközökhöz, és hogy ezek a személyek milyen típusú adatokat tekinthetnek meg.

Fontos, hogy megoldása számos eszköztípussal és csatlakozási módszerrel működjön – a meglévő és a potenciális jövőbeli eszközökkel is.

Ha meghatározta, melyik üzleti folyamattal szeretne foglalkozni, el kell készítenie a részt vevő eszközök profilját. Ezek lehetnek a fiókirodákban világszerte található okoseszközök, távoli berendezések érzékelői vagy akár ügyfelek telephelyein felszerelt termékek is. Több elemet is meg kell határoznia:

 • Eszköztípusok – nagy értékű berendezések, például gyártórobotok, automatizálási berendezések vagy különálló érzékelők és működtetőszerkezetek.
 • Operációs rendszerek – például Windows, Linux, Android, iOS, saját fejlesztésű rendszerek vagy a nem okoseszközök esetében nincs operációs rendszer.
 • Helyek – az eszközök földrajzi helye és a környezeti feltételek, amelyek között működnek.
 • Adatok – milyen adatokat gyűjtenek és küldenek az eszközök.
 • Kapcsolati protokollok – az eszközök belső rendszerekhez vagy felhőalapú adattárolási helyekhez történő csatlakozásának módja.

Fontolja meg egy eszközregisztrációs adatbázis létrehozását, amellyel meghatározhat egyéni eszközidentitásokat, és egy bizonyos eszközt (vagy eszközcsoportot) az általa létrehozott adatokhoz társíthat. Az eszközjellemzők feltérképezése előkészíti az eszközregisztrációs adatbázis létrehozását, valamint az eszközfelügyeletet és a prediktív karbantartást.

Fontos, hogy megtervezze az eszközszintű biztonságot, például azt, hogy melyik eszközhöz ki férhet hozzá, és hogy ezek a személyek mely adatokat tekinthetik meg.

A további szükséges összetevők meghatározása

Ha kell, telepítsen további eszközöket az érzékeny vagy régebbi eszközök csatlakoztatásához. Tervezze meg a teljes körű biztonságot. Mérje fel, milyen mértékű integráció és mennyi fejlesztési munka szükséges az üzleti igényei kielégítéséhez.

A megoldás további összetevői lehetnek például új érzékelők vagy olyan átjárók, amelyek régebbi kommunikációs módszereket használó eszközökhöz csatlakoznak.

Tekintse át egy IoT távoli monitorozási megoldás kulcsfontosságú elemeit annak érdekében, hogy azonosíthassa a további összetevőket, amelyekre a megoldásban szüksége lehet:

 • Létesítsen kapcsolatot azokkal a meglévő eszközökkel, amelyek még nem csatlakoznak belső rendszerekhez vagy a felhőhöz. Néhány esetben a kapcsolat létesítéséhez átjáróeszközökre lehet szükség. Az átjárók olyan eszközökhöz csatlakoznak, amelyek nem tudnak csatlakozni, illetve nem szabad csatlakozniuk közvetlenül üzleti rendszerekhez vagy a felhőhöz. Ilyenek például a régebbi vagy saját fejlesztésű kommunikációs protokollokat használó eszközök, valamint azok az eszközök, amelyeknek biztonsági okokból nem szabad közvetlenül csatlakozniuk. Az átjárók összesítik és elküldik a megfelelő helyre az ezekről az eszközökről származó adatokat.
 • Tervezze meg a teljes körű biztonságot. Fontos, hogy érvényben legyenek biztonsági intézkedések 1) az eszköz adatai, 2) a továbbított adatok és 3) az adatokat fogadó belső rendszerek és felhőszolgáltatások védelmére. Előfordulhat, hogy a meglévő hálózati biztonsági és azonosítási/hitelesítési intézkedéseket ki kell terjesztenie ezekre az eszközökre, ha ez még nem történt meg.
 • Mérje fel, milyen mértékű integráció szükséges adott üzleti igények kielégítéséhez. A bizonyos háttérrendszerekkel vagy üzleti alkalmazásokkal való integráció fontos a távoli monitorozás és egyéb IoT-megoldások (például a prediktív karbantartás) előnyeinek kihasználásához.

Az adatok értelmezése

Létrehozhat adatprofilokat, beleértve az eszközök által létrehozott adatok típusait és mennyiségét, az új adatok elérhetőségének gyakoriságát és az adatok helyét. Meghatározhatja, kinek milyen adatokra van szüksége, és hogy milyen hamar van szükségük az adatokra annak érdekében, hogy azok értékesek legyenek.

Ahhoz, hogy biztosan elérhesse a kívánt eredményeket, fontos átlátnia az összegyűjtött adatokat. Létrehozhat adatprofilokat, többek között a következőket:

 • Típus – az adatok tartalmának (például hőmérséklet, szint, rezgés) formátuma és egyéb leíró jellemzők.
 • Méret – az eszköz által továbbított adatfájlok mérete.
 • Kommunikáció gyakorisága – az adatok továbbításának gyakorisága.
 • Hely – az adatok feldolgozásának és tárolásának helye, illetve a rendszerek közötti megosztásának módja (ha van).

Az adatok értékelése során előfordulhat, hogy hozzá kell adnia vagy módosítania kell eszközöket az üzleti célja eléréséhez szükséges adatok beszerzéséhez. Például előfordulhat, hogy utólag kell felszerelnie egy érzékelőt egy eszközre, vagy frissítenie kell egy operációs rendszert az adatátvitel engedélyezéséhez.

Az adatértékelés másik fontos szempontja annak meghatározása, hogy kinek milyen adatokra van szüksége, és hogy mikor van szükségük az adatokra annak érdekében, hogy azok értékesek legyenek. Más szóval a szervezet mely csapatainak milyen típusú adatokra van szüksége és milyen gyorsan, annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassák ki belőlük. A hőmérsékleti adatok kulcsfontosságúak lehetnek az üzemeltetési csapat tagjai számára, hogy órákon belül intézkedhessenek, és így elkerülhető legyen a berendezések károsodása. Előfordulhat, hogy egy hosszú élettartamú eszközalkatrész állapotával kapcsolatos adatokra csak hetente vagy havonta van szükség. Ezek az információk befolyásolják az adatok gyűjtésének és feldolgozásra történő továbbításának gyakoriságát, és azt, hogy melyik rendszereket kell integrálni annak érdekében, hogy az adatok a megfelelő személyek számára legyenek elérhetőek a megfelelő időben.

Üzleti szabályok meghatározása

Adja meg a riasztást kiváltó feltételeket, például ha az adatok túllépnek egy küszöbértéket. Határozza meg, milyen műveletnek kell ezután következnie, például egy szakember útnak indulása és utasításokkal való ellátása arra vonatkozóan, hogyan vizsgálja ki a problémát.

Gondoljon azokra az üzleti folyamatokra, amelyeket régebben implementálni szeretett volna, de nem tudott, például az automatizált karbantartásra vagy a valós idejű riasztásokra történő reagálásra. Ez mostantól lehetségessé válik.

Az IoT távoli monitorozási megoldások legnagyobb előnye, hogy meg lehet határozni üzleti szabályokat, vagyis azokat a feltételeket vagy eseményeket, amelyek automatikusan aktiválnak egy riasztást és/vagy egy műveletet.

Ehhez azonosítani kell a triggert vezérlő adatértékeket. Például ha a hőmérséklet túllép egy adott küszöbértéket, vagy ha a hőmérséklet több mint egy órán át egy adott tartományban marad. Ha nem biztos abban, hogy melyik értékeket kell használnia, megadhat kiindulási pontként használható értékeket, amelyeket a tapasztalatok alapján idővel finomhangolhat.

Azokat a riasztásokat és műveleteket is meg kell határoznia, amelyek akkor aktiválódnak, ha egy adott feltétel előfordul – például ha a hőmérséklet túllép egy bizonyos küszöbértéket, a legközelebbi karbantartási személy útnak indul, és utasításokat kap arra vonatkozóan, hogyan vizsgálja ki a problémát. Ha egy eszköz támogatja a kétirányú kommunikációt, akkor képes műveleteket végrehajtani – például egy küszöbérték túllépése esetén lehet küldeni egy parancsot az eszköznek, hogy futtasson diagnosztikai tesztet.

Néhány forgatókönyvben előfordulhat, hogy egyszerűen csak egy e-mail- vagy sms-riasztást szeretne küldeni egy személynek vagy egy csoportnak. Egyéb forgatókönyvekben lehet, hogy azt szeretné, ha egy személy és/vagy egy gép elvégezne egy műveletet.

Az üzleti szabályok meghatározásakor vegye figyelembe az üzleti folyamatok módosításait is. Ha például egy személy felelős azért, hogy reagáljon a riasztásokra, riasztás esetén hogyan priorizálja a feladatait, és milyen hosszú a várt válaszidő?

Üzembe helyezés és az üzleti érték kinyerése

Befejezheti a megoldás fejlesztését, és implementálhatja az üzleti folyamat módosításait. Skálázhatja és integrálhatja a megoldást a háttérrendszerekkel és az alkalmazásokkal. Valós idejű átláthatóságot és új megállapításokat szerezhet, és felhasználhatja ezeket az információkat az üzemeltetés javítására.

Ha elegendő adattal rendelkezik, azonosíthatja a problémákat, és előre jelezheti az eseményeket, amelyek az anomáliaészlelés és a későbbi prediktív karbantartás kiindulási elemei.

A távoli monitorozási megoldás kritikus fontosságú elemeinek meghatározása után a következő lépés a megoldás fejlesztése és implementálása. Ha próbaüzemmel kezdi, a skálázás előtt ellenőrizheti a tervezett technológiát és az üzleti folyamat módosításait. Ezenkívül lehetősége van az üzleti szabályok finomítására és a lehetséges adathiányosságok azonosítására is.

Skálázás közben valószínű, hogy további integrációt is végre kell hajtania a háttérrendszerekkel és az üzleti alkalmazásokkal. Ezáltal a legtöbbet hozhatja ki megoldásából. Ha például leáll egy termék egy ügyfélhelyen, a CRM-rendszerben naplózni lehet egy automatikus szolgáltatási kérést. A szolgáltatási szakembert ezután értesíteni lehet, hogy javítsa ki a problémát, vagy ha az adatok alapján a gépet vissza kell küldeni javítás céljából, akkor az ügyfél leállási költségeitől függően fontolóra veheti, hogy küld egy helyettesítő csereterméket az ügyfélnek.

A távoli monitorozás előnyei változóak lehetnek, de gyakran magukban foglalják az üzemeltetési feltételek közel valós idejű átláthatóságát, a problémák gyorsabb megoldását és a korábban nem látható trendek észlelését. Mindez hozzájárul a költségek csökkentéséhez és a működési hatékonyság növekedéséhez.

Emellett a távoli monitorozás a prediktív karbantartás kiindulópontjaként szolgál. A távoli monitorozási megoldással gyűjtött adatokból, különösen azokból, amelyek a normál feltételeket jelzik a problémás feltételekhez képest létrehozhat egy prediktív elemzési modellt. Ez a prediktív modell a prediktív karbantartási program alapja.

Távoli monitorozási megoldás létrehozása

Az első lépések