Priser for Web Application Firewall

En tjeneste, der oprindeligt er udviklet i cloudmiljøet, og som sikrer effektiv beskyttelse af webprogrammer

Azure Firewall for webprogram beskytter dine webprogrammer mod robotangreb og almindelige websikkerhedsrisici, f.eks. SQL-indskydning og scripting på tværs af websteder. Den kan udrulles på få minutter, og du skal kun betale for det, du bruger.

Priser for tjenesten Azure Firewall for webprogram

Application Gateway

Vi skal have betaling for programgateways på baggrund af den tid gatewayen er klargjort og tilgængelig, samt den datamængde, der behandles af disse programgateways.

Type af Application Gateway Basic Application Gateway Programgatewayen Firewalls for webprogrammer
Lille $- pr. gatewaytime (~$- pr. måned) Ikke tilgængelig
Mellem $- pr. gatewaytime (~$- pr. måned) $- pr. gatewaytime (~$- pr. måned)
Stor $- pr. gatewaytime (~$- pr. måned) $- pr. gatewaytime (~$- pr. måned)

* Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug pr. måned.
** Hvis du bruger flere instanser, faktureres du pr. instans.

Tekniske specifikationer og begrænsninger for de forskellige programgateways kan findes i denne oversigt.

Databehandling

Opkrævningen for databehandling er baseret på den datamængde, der behandles af programgateways.

Databehandling Lille Mellem Stor
Første 10 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 30 TB
(10-40 TB) pr. måned
$- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Mere end 40 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB

Indgående dataoverførsler

(dvs. data, der overføres til Azure-datacentre) – Gratis

Udgående dataoverførsler

(dvs. data, der udgår fra datacentre via programgateways) – Data, der overføres fra Azure-datacentre via programgateways, opkræves til standardprisen for dataoverførsler.

Application Gateway Standard_v2 og WAF_v2 SKU

Azure Application Gateway Standard_v2 og WAF_v2 SKU tilbyder ekstra understøttelse af automatisk skalering, zoneredundans og statisk VIP. Disse gateways tilbyder også en forbedret ydeevne, bedre opdateringstider i forhold til klargøring og konfiguration, headeromskrivninger og brugerdefinerede WAF-regler. Se yderligere produktdetaljer i dokumentationen samt oplysninger om priser og fakturering i afsnittet Ofte stillede spørgsmål herunder

Application Gateway Programgatewayen Firewalls for webprogrammer
Fast $- pr. gatewaytime $- pr. gatewaytime
Kapacitetsenhed1 $- pr. kapacitetsenhedstime $- pr. kapacitetsenhedstime
1 Du kan få flere oplysninger om kapacitetsenhed i afsnittet Ofte stillede spørgsmål nederst på siden.
* Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug pr. måned.

WAF (Firewall for webprogram) med Azure Front Door Service og CDN-priser1

Priser på WAF omfatter faste månedlige gebyrer og gebyrer baseret på behandlede anmodninger. Der er et månedligt gebyr for hver politik og tillægsgebyrer for Brugerdefinerede regler og Administrerede regelsæt, i forhold til hvordan de er konfigureret i politikken.

Politikpris pr. enhed Prisfastsættelsesenhed
$5 pr. måned
Brugerdefinerede regler Pris pr. enhed Prisfastsættelsesenhed
Regler $1 pr. måned
Behandlede anmodninger $0.6 Pr. millioner anmodninger
Administreret regelsæt Pris pr. enhed Prisfastsættelsesenhed
Standardregelsæt $20 pr. måned
Behandlede anmodninger $1 Pr. millioner anmodninger
1 WAF med Azure CDN fra Microsoft er tilgængelig som offentlig prøveversion med 50 % rabat. Fakturering starter den 1. april 2020.

Support og SLA 

  • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Application Gateway, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • Garantier for tilgængeligheden af Firewall for webprogram er inkluderet i SLA'en for den valgte udrulningsindstilling, dvs. App Gateway eller Azure Front Door. Du kan se flere oplysninger i SLA til App Gateway og SLA til Azure Front Door.

Ofte stillede spørgsmål

  • Ja, en del af en time faktureres som en fuld time for App Gateway.
  • Ja, der er en minimumstørrelse på svar, som du faktureres for. For al trafik, der sendes via Front Door, faktureres du for en minimumstørrelse på svar på 2 KB, der knyttes til dine udgående dataoverførsler. Hvis svarstørrelsen for en given anmodning er mindre end 2 KB, faktureres du stadig for 2 KB.
  • Kapacitetsenheder måler forbrugsbaserede omkostninger, der opkræves ud over de faste omkostninger. Gebyrer for kapacitetsenheder beregnes også på timebasis eller delvist på timebasis. En kapacitetsenhed indeholder tre dimensioner – beregningsenhed, faste forbindelser og gennemløb. Beregningsenhed er et mål for den forbrugte processorkapacitet.

Ressourcer

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Web Application Firewall

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis