Hvad er cloudcomputing?

En begynderguide

Simply put, cloud computing is the delivery of computing services—including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence—over the Internet (“the cloud”) to offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. You typically pay only for cloud services you use, helping you lower your operating costs, run your infrastructure more efficiently, and scale as your business needs change.

De største fordele ved cloudcomputing

Cloud computing is a big shift from the traditional way businesses think about IT resources. Here are seven common reasons organizations are turning to cloud computing services:

Omkostninger

Cloud computing eliminates the capital expense of buying hardware and software and setting up and running on-site datacenters—the racks of servers, the round-the-clock electricity for power and cooling, and the IT experts for managing the infrastructure. It adds up fast.

Hastighed

De fleste cloudtjenester tilbydes som selvbetjening og efter behov, så selv store mængder ressourcer til cloudcomputing kan klargøres på få minutter – ofte blot med et par klik med musen – hvilket giver en stor fleksibilitet for virksomheder og gør kapacitetsplanlægningen nemmere.

Global skalering

The benefits of cloud computing services include the ability to scale elastically. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT resources—for example, more or less computing power, storage, bandwidth—right when they’re needed, and from the right geographic location.

Produktivitet

Lokale datacentre kræver typisk en masse arbejde med konfigurering af hardware og problemløsning i forbindelse med software samt andre tidskrævende it-opgaver. Med cloudcomputing fjernes mange af disse opgaver, så it-afdelingen kan bruge tiden på at fokusere på vigtige forretningsmål.

Ydeevne

De største cloudtjenester leveres fra et verdensomspændende netværk af sikre datacentre, som regelmæssigt opgraderes til den nyeste generation af hurtig og effektiv hardware inden for databehandling. Dette indebærer en række fordele i forhold til et enkelt datacenter i en virksomhed, herunder reduceret netværksventetid for programmer samt flere stordriftsfordele.

Pålidelighed

Med cloudcomputing bliver sikkerhedskopiering af data, it-katastrofeberedskab samt selve driften af virksomheden nemmere og billigere, da data kan spejles på flere uafhængige steder i cloududbyderens netværk.

Sikkerhed

Mange cloududbydere tilbyder en bred vifte af politikker, teknologier og kontroller, der styrker din overordnede sikkerhed, og som hjælper dig med at beskytte dine data, dine apps og din infrastruktur mod potentielle trusler.

Typer af cloudcomputing

Not all clouds are the same and not one type of cloud computing is right for everyone. Several different models, types, and services have evolved to help offer the right solution for your needs.

First, you need to determine the type of cloud deployment, or cloud computing architecture, that your cloud services will be implemented on. There are three different ways to deploy cloud services: on a public cloud, private cloud, or hybrid cloud.

Offentlig cloud

Public clouds are owned and operated by a third-party cloud service providers, which deliver their computing resources, like servers and storage, over the Internet. Microsoft Azure is an example of a public cloud. With a public cloud, all hardware, software, and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. You access these services and manage your account using a web browser.

Privat cloud

En privat cloud omfatter ressourcer til cloudcomputing, som udelukkende bruges af en enkelt virksomhed eller organisation. En privat cloud kan være fysisk placeret i virksomhedens lokale datacenter. Nogle virksomheder betaler også tredjepartstjenesteudbydere til at hoste deres private cloud. En privat cloud er en cloud, hvor tjenester og infrastruktur vedligeholdes i et privat netværk.

Hybridcloud

Hybridcloudmiljøer indeholder både offentlige og private cloudmiljøer, som er forbundet af en teknologi, der tillader deling af data og programmer mellem de forskellige cloudmiljøer. Ved at tillade flytning af data og programmer mellem private og offentlige cloudmiljøer tilfører en hybridcloud større fleksibilitet, giver flere udrulningsmuligheder og hjælper din virksomhed med at optimere den eksisterende infrastruktur, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder.

Typer af cloudtjenester: IaaS, PaaS, serveruafhængig og SaaS

De fleste cloudtjenester falder inden for fire brede kategorier: Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS), serveruafhængig og Software as a service (SaaS). De kaldes ofte for en cloudcomputing-stak, fordi de bygges oven på hinanden. Hvis du ved, hvad de går ud på, og hvilke forskelle der er mellem dem, kan du nemmere nå virksomhedens mål.

 • Infrastruktur as a service (IaaS)

  The most basic category of cloud computing services. With IaaS, you rent IT infrastructure—servers and virtual machines (VMs), storage, networks, operating systems—from a cloud provider on a pay-as-you-go basis

  Learn more about IaaS
 • Platform as a Service (PaaS)

  Platform as a service refers to cloud computing services that supply an on-demand environment for developing, testing, delivering, and managing software applications. PaaS is designed to make it easier for developers to quickly create web or mobile apps, without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of servers, storage, network, and databases needed for development.

  Learn more about PaaS
 • Serveruafhængig databehandling

  Overlapping with PaaS, serverless computing focuses on building app functionality without spending time continually managing the servers and infrastructure required to do so. The cloud provider handles the setup, capacity planning, and server management for you. Serverless architectures are highly scalable and event-driven, only using resources when a specific function or trigger occurs.

  Learn more about serverless computing
 • Software som en service (SaaS)

  Software as a service is a method for delivering software applications over the Internet, on demand and typically on a subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software application and underlying infrastructure, and handle any maintenance, like software upgrades and security patching. Users connect to the application over the Internet, usually with a web browser on their phone, tablet, or PC.

  Learn more about SaaS

Anvendelser af cloudcomputing

You’re probably using cloud computing right now, even if you don’t realize it. If you use an online service to send email, edit documents, watch movies or TV, listen to music, play games, or store pictures and other files, it’s likely that cloud computing is making it all possible behind the scenes. The first cloud computing services are barely a decade old, but already a variety of organizations—from tiny startups to global corporations, government agencies to non-profits—are embracing the technology for all sorts of reasons.

Here are a few examples of what’s possible today with cloud services from a cloud provider:

 • Opret nye apps og tjenester

  Du kan hurtigt bygge, udrulle og skalere programmer – web, mobil og API – på enhver platform. Du får adgang til de ressourcer, du har brug for med hensyn til ydeevne, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder.

 • Test og byg programmer

  Reducer omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med programudvikling ved at bruge cloudinfrastrukturer, der nemt kan skaleres op eller ned.

 • Gem, sikkerhedskopiér og genopret data

  Beskyt dine data billigst muligt – og i kæmpe skala – ved at overføre dine data via internettet til et eksternt cloudlagersystem, som du kan få adgang til alle steder fra og på enhver enhed.

 • Analysér data

  Foren data på tværs af teams, afdelinger og placeringer i clouden. Brug derefter cloudtjenester som maskinel indlæring og kunstig intelligens til at få større indsigt i dataene, så du kan træffe oplysninger på et bedre grundlag.

 • Stream lyd og video

  Kom i kontakt med dine målgrupper uanset tid og sted og på enhver enhed med HD-video og lyd med global distribution.

 • Integrer intelligens

  Brug intelligente modeller som en hjælp til at engagere kunder, og giv værdifuld indsigt baseret på de registrerede data.

 • Tilbyd software efter behov

  Software med adgang efter behov kaldes også SaaS (software as a service), og du kan bruge det til at sikre, at dine kunder altid har adgang til de nyeste versioner og opdateringer, når og hvor de har brug for det.

Microsoft og cloudcomputing

Microsoft is a leading global provider of cloud computing services for businesses of all sizes. To learn more about the Microsoft cloud platform, our serverless application platform, and how Microsoft Azure compares to other cloud providers, see What is Azure? and Azure vs. AWS.