Spring over navigation

Hvad er cloudcomputing?

En begynderguide

Cloudcomputing er helt enkelt levering af computertjenester – herunder servere, lager, databaser, netværk, software, analyse og intelligens – via internettet, så du får hurtigere adgang til ny innovation, fleksible ressourcer og stordriftsfordele. Du betaler typisk kun for de cloudtjenester, du bruger, og du kan dermed reducere dine driftsomkostninger, køre din infrastruktur mere effektivt og skalere i takt med udviklingen i din virksomhed.

De største fordele ved cloudcomputing

Cloudcomputing indebærer en radikal ændring af den traditionelle tankegang med hensyn til it-ressourcer inden for virksomhedsdrift. Her er syv primære grunde til, at organisationer vælger cloudtjenester:

Omkostninger

Cloudcomputing fjerner anlægsudgifterne til køb af hardware og software samt konfiguration og drift af lokale datacentre, herunder serverracks, udgifter til strøm og nedkøling døgnet rundt og løn til de it-medarbejdere, som skal administrere infrastrukturen. Det løber hurtigt op.

Hastighed

De fleste cloudtjenester tilbydes som selvbetjening og efter behov, så selv store mængder ressourcer til cloudcomputing kan klargøres på få minutter – ofte blot med et par klik med musen – hvilket giver en stor fleksibilitet for virksomheder og gør kapacitetsplanlægningen nemmere.

Global skalering

En af fordelene ved cloudtjenester er muligheden for elastisk skalering. I cloudverdenen betyder det, at den relevante mængde it-ressourcer – f.eks. mere eller mindre databehandlingskraft, lager, båndbredde – kan leveres præcist, når der er brug for den, og fra den relevante geografiske placering.

Produktivitet

Lokale datacentre kræver typisk en masse arbejde med konfigurering af hardware og problemløsning i forbindelse med software samt andre tidskrævende it-opgaver. Med cloudcomputing fjernes mange af disse opgaver, så it-afdelingen kan bruge tiden på at fokusere på vigtige forretningsmål.

Ydeevne

De største cloudtjenester leveres fra et verdensomspændende netværk af sikre datacentre, som regelmæssigt opgraderes til den nyeste generation af hurtig og effektiv hardware inden for databehandling. Dette indebærer en række fordele i forhold til et enkelt datacenter i en virksomhed, herunder reduceret netværksventetid for programmer samt flere stordriftsfordele.

Pålidelighed

Med cloudcomputing bliver sikkerhedskopiering af data, it-katastrofeberedskab samt selve driften af virksomheden nemmere og billigere, da data kan spejles på flere uafhængige steder i cloududbyderens netværk.

Sikkerhed

Mange cloududbydere tilbyder en bred vifte af politikker, teknologier og kontroller, der styrker din overordnede sikkerhed, og som hjælper dig med at beskytte dine data, dine apps og din infrastruktur mod potentielle trusler.

Typer af cloudcomputing

Ikke alle cloudmiljøer er ens, og der findes ikke én type cloudcomputing, som passer til alle. Der er udviklet en række forskellige modeller, typer og tjenester, så du kan finde den rette løsning til dine behov.

Først skal du fastlægge, hvilken type cloududrulning eller arkitektur til cloudcomputing dine cloudtjenester skal implementeres på. Der er tre forskellige måder at installere cloudbaserede tjenester på: offentlig cloud, privat cloud og hybridcloud. Få mere at vide om de offentlige, private og hybride cloudmiljøer.

Offentlig cloud

Offentlige cloudmiljøer ejes og drives af en tredjepartsudbyder af cloudtjenester, som leverer databehandlingsressourcer, f.eks. servere og lager, via internettet. Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig cloud. I forbindelse med en offentlig cloud ejes og drives al hardware, software og anden understøttende infrastruktur af cloududbyderen. Du har adgang til disse tjenester og kan administrere din konto ved hjælp af en webbrowser. Få mere at vide om det offentlige cloudmiljø.

Privat cloud

En privat cloud omfatter ressourcer til cloudcomputing, som udelukkende bruges af en enkelt virksomhed eller organisation. En privat cloud kan være fysisk placeret i virksomhedens lokale datacenter. Nogle virksomheder betaler også tredjepartstjenesteudbydere til at hoste deres private cloud. En privat cloud er en cloud, hvor tjenester og infrastruktur vedligeholdes i et privat netværk. Få mere at vide om det private cloudmiljø.

Hybridcloud

Hybridcloudmiljøer indeholder både offentlige og private cloudmiljøer, som er forbundet af en teknologi, der tillader deling af data og programmer mellem de forskellige cloudmiljøer. Ved at tillade flytning af data og programmer mellem private og offentlige cloudmiljøer tilfører en hybridcloud større fleksibilitet, giver flere udrulningsmuligheder og hjælper din virksomhed med at optimere den eksisterende infrastruktur, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder. Få mere at vide om det hybride cloudmiljø.

Typer af cloudtjenester: IaaS, PaaS, serveruafhængig og SaaS

De fleste cloudtjenester falder inden for fire brede kategorier: Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS), serveruafhængig og Software as a service (SaaS). De kaldes ofte for en "cloudcomputingstak", fordi de bygges oven på hinanden. Hvis du ved, hvad de går ud på, og hvilke forskelle der er mellem dem, kan du nemmere nå virksomhedens mål.

 • Infrastruktur as a service (IaaS)

  Den mest grundlæggende kategori af cloudtjenester. Med IaaS lejer du it-infrastrukturen – servere og virtuelle maskiner (VM'er), lager, netværk, operativsystemer – hos en cloududbyder og betaler efter forbrug.

  Få mere at vide om IaaS
 • Platform as a Service (PaaS)

  Platform as a Service henviser til cloudtjenester, som skaber et miljø til udvikling, test, levering og administration af softwareprogrammer. PaaS er udviklet med henblik på at gøre det nemmere for udviklere hurtigt at oprette web- eller mobilapps uden at bekymre sig om konfiguration eller administration af den underliggende infrastruktur af servere, lager, netværk og databaser, som er nødvendige for udviklingen.

  Få mere at vide om PaaS
 • Serveruafhængig databehandling

  Som en udvidelse til PaaS har serverløs databehandling fokus på at bygge appfunktionalitet uden at bruge tid på løbende administration af servere og infrastruktur. Cloududbyderen står for installation, planlægning af kapacitet og serveradministration for dig. Serveruafhængige arkitekturer er særdeles skalerbare og hændelsesdrevne og bruger kun ressourcer, når en specifik funktion eller hændelse sker.

  Få mere at vide om serverløs databehandling
 • Software som en service (SaaS)

  Software as a service er en metode til levering af softwareprogrammer via internettet efter behov og ofte via en abonnementsordning. Med SaaS hoster og administrerer cloududbydere softwareprogrammet og den underliggende infrastruktur samt håndterer vedligeholdelse som f.eks. softwareopgraderinger og sikkerhedsreparation. Brugere opretter forbindelse til programmet via internettet – oftest via en webbrowser på deres mobil, tablet eller computer.

  Få mere at vide om SaaS

Anvendelser af cloudcomputing

Du bruger sandsynligvis allerede cloudcomputing, selvom du ikke er klar over det. Hvis du bruger en onlinetjeneste til at sende mails, redigere dokumenter, se film eller tv, lytte til musik, spille spil eller gemme billeder og andre filer, er det højst sandsynligt, at det er cloudcomputing, som arbejder i kulissen. De første cloudtjenester er blot ti år gamle, men der er allerede en række organisationer – fra små iværksættervirksomheder til store private, offentlige og velgørende organisationer – som har taget teknologien til sig af mange forskellige årsager.

Her kan du se nogle eksempler på, hvad der i dag er muligt med cloudtjenester fra en cloududbyder:

 • Opret programmer, der er udviklet til cloudmiljøet

  Du kan hurtigt bygge, udrulle og skalere programmer – web, mobil og API. Benyt fordelene ved teknologier og tilgange, der er udviklet til cloudmiljøet, f.eks. objektbeholdere, Kubernetes, mikrotjenestearkitektur, API-drevet kommunikation og DevOps.

 • Test og byg programmer

  Reducer omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med programudvikling ved at bruge cloudinfrastrukturer, der nemt kan skaleres op eller ned.

 • Gem, sikkerhedskopiér og genopret data

  Beskyt dine data billigst muligt – og i kæmpe skala – ved at overføre dine data via internettet til et eksternt cloudlagersystem, som du kan få adgang til alle steder fra og på enhver enhed.

 • Analysér data

  Foren data på tværs af teams, afdelinger og placeringer i clouden. Brug derefter cloudtjenester som maskinel indlæring og kunstig intelligens til at få større indsigt i dataene, så du kan træffe oplysninger på et bedre grundlag.

 • Stream lyd og video

  Kom i kontakt med dine målgrupper uanset tid og sted og på enhver enhed med HD-video og lyd med global distribution.

 • Integrer intelligens

  Brug intelligente modeller som en hjælp til at engagere kunder, og giv værdifuld indsigt baseret på de registrerede data.

 • Tilbyd software efter behov

  Software med adgang efter behov kaldes også SaaS (software as a service), og du kan bruge det til at sikre, at dine kunder altid har adgang til de nyeste versioner og opdateringer, når og hvor de har brug for det.

Microsoft og cloudcomputing

Microsoft er en af de førende globale udbydere af cloudtjenester til virksomheder i alle størrelser. Du kan få mere at vide om Microsoft-cloudplatformen, vores Kubernetes on Azure-tilbud, vores platform til serveruafhængige programmer og en sammenligning af Microsoft Azure med andre cloududbydere i Hvad er Azure? og Azure vs. AWS.