DocumentDB

Rychlé a škálovatelné aplikace databázová NoSQL s globální distribucí a dosahem
Play
Globální replikace dat z databáze NoSQL

Globální distribuce

Využijte možnost snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku a nemuset si přitom dělat starosti s komplexními konfiguracemi různých datových center. Služba DocumentDB, která je navržená jako globálně distribuovaný databázový systém, automaticky replikuje všechna vaše data do libovolného počtu zvolených oblastí po celém světě a zajišťuje tak přístup s rychlou odezvou.

Garance nízké latence DocumentDB

Garance nízké latence

Spolehněte se na latenci <10 ms pro čtení a <15 ms pro zápisy, která je garantovaná nejméně pro 99 procent požadavků. DocumentDB využívá databázový stroj, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive). Díky distribuci dat po celém světě zajišťuje globální škálování s požadavky obsluhovanými v oblastech, které jsou uživatelům nejblíž.

Databáze NoSQL s neomezeným škálováním

Škálovatelnost bez omezení

Využijte elastické a nezávislé škálování propustnosti dat a úložiště, ne jenom v jedné oblasti, ale napříč mnoha geograficky oddělenými regiony. Za zlomek ceny ve srovnání s ostatními oblíbenými databázemi NoSQL rozšíříte kapacitu a zvládnete obsloužit miliony požadavků za sekundu.

Výhody SQL a JavaScriptu bez schémat

Dotazy JavaScriptu a SQL bez schémat

Využijte možnost zadávat dotazy pomocí oblíbené syntaxe SQL a JavaScriptu nad automaticky indexovanými daty JSON, aniž byste museli předem definovat schéma nebo sekundární indexy. Definujte svoji obchodní logiku jako uložené procedury, aktivační události a uživatelsky definované funkce a nechte je transakčně spouštět přímo v databázovém stroji.

Azure DocumentDB obsahuje více možností

Modely konzistence s možností vyladění

Už se nemusíte rozhodovat mezi silnou konzistencí a konzistencí konečného výsledku. DocumentDB nabízí čtyři jasně definované úrovně konzistence – silná, omezená neaktuálnost, relace a konečný výsledek. Výsledkem je intuitivní programovací model s nízkou latencí a vysokou dostupností, který je odolný vůči místním i regionálním selháním.

Smlouvy SLA na podnikové úrovni

Plně spravované se smlouvami SLA na podnikové úrovni

Soustřeďte se na svou aplikaci a nedělejte si starost se správou databázové infrastruktury. Vytvořte kolekci pro data, nastavte propustnost a nechte DocumentDB, ať zbytek udělá za vás. DocumentDB nabízí komplexní sadu smluv SLA včetně 99,99 dostupnosti, latence, propustnosti a konzistence, a je kompatibilní se standardem ISO 27001, zákonem HIPAA a modelovými klauzulemi EU.

Zákazníci využívající DocumentDB

Co je možné vytvořit s využitím Azure DocumentDB?

Další informace o případech použití:

Aplikace s globálním dosahem

Elasticky horizontálně navyšte kapacitu úložiště i propustnost prostřednictvím transparentního přidávání dalších oddílů do jednotlivých kolekcí DocumentDB, které vyhovují vzorcům používání webových a mobilních aplikací v internetovém měřítku. Replikujte data napříč libovolnými dalšími oblastmi podle vaší volby. Zajistíte tak globální uživatelské základě přístup s nízkou latencí.

Další informace
Diagram of Global Reach solution

IoT a telematika

Snadno ukládejte velké objemy dat Internetu věcí (IoT) ze zařízení. Kanály změn v reálném čase vám umožní, abyste rychle reagovali na anomálie.

Další informace
Diagram of IoT and Telematics solution

Přizpůsobení v reálném čase

DocumentDB nabízí úrovně konzistence s možností vyladění a latence pro čtení a zápis na úrovni jednotlivých milisekund. Umožňuje tak aplikacím efektivně načítat profily uživatelů a přizpůsobená nastavení a rychle vykreslovat uživatelská rozhraní.

Další informace
Diagram of Real-time Personalization solution

Katalog produktů

Atributy katalogu produktů jsou velice proměnlivé a často se v průběhu času mění. Automatické indexování DocumentDB přes flexibilní schémata je ideálním řešením pro ukládání katalogů produktů, registrů zařízení IoT a dalších katalogových systémů.

Další informace
Diagram of Product Catalog solution

Hry

Moderní hry často spoléhají na cloudové databáze, jejichž prostřednictvím zaručují společenský a personalizovaný obsah, jako jsou herní statistiky nebo žebříčky nejlepších výsledků. Herní databáze často pro čtení a zápis vyžadují latenci na úrovni jednotlivých milisekund, aby byla zaručeno prostředí bez prodlev, a při uvedení nové hry nebo nových funkcí musí zvládnout výrazný nárůst počtu požadavků.

Další informace
Diagram of Gaming solution

Teprve s DocumentDB začínáte?

Podívejte se na Co je DocumentDB nebo si přečtěte Představujeme DocumentDB a přesvědčte se, jestli je naše služba databáze dokumentů NoSQL s nízkou latencí vhodná pro vaše aplikace, včetně aplikací pro internet věcí (IoT), sociální sítě nebo hraní webových her.

Proč používat databázi NoSQL?

Další informace o rozdílech mezi databázemi NoSQL a databázemi SQL najdete v tématu NoSQL versus SQL.

Máte aplikaci MongoDB?

Zapněte podporu protokolů pro MongoDB a využijte DocumentDB jako plně spravovanou databázovou službu pro vaše aplikace MongoDB. Nemusíte přitom dělat žádné změny kódu.

Nevíte, jak začít?

Podívejte se, jak vytvořit účet databáze DocumentDB pomocí portálu Azure, a potom si pusťte podrobného průvodce, který vám ukáže, jak zvládnout běžné úkoly.

Jste vývojář? Přímo touto cestou.

Začněte tím, že vytvoříte jednoduchou aplikaci .NET nebo Node.js, nebo rovnou vytvořte kompletní webovou aplikaci a využijte přitom stávající dovednosti NoSQL s podporou protokolů služby DocumentDB pro MongoDB. Můžete využít REST API nebo nejrůznější sady SDK, včetně .NET, Node.js, Javy a Pythonu.

Související produkty a služby

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

DocumentDB pro rychlé a škálovatelné NoSQL s globální distribucí