Visual Studio Code

Výkonný a nenáročný editor kódu pro cloudový vývoj

Zdarma a v open sourcu

Spouštění v macOS, Windows i Linuxu

Sestavování a ladění v Node.js, Javě, Pythonu a dalších jazycích

Nasazování a správa prostředků Azure z editoru

Výkonné úpravy a ladění

Funkce IntelliSense pro inteligentní dokončování kódu na základě typů proměnných, definic funkcí a importovaných modulů zvýší vaši produktivitu. Funkce, jako jsou Přejít k definici a Najít všechny odkazy, umožňují snadno procházet i velký základní kód. Ladit můžete přímo v editoru, a to s využitím zarážek, kompletního zásobníku volání a interaktivní konzoly.

Zjednodušení práce s JavaScriptem a Node.js

Automatické importy pro JavaScript a TypeScript automaticky přidávají příkazy pro import pro lokální závislosti i závislosti npm. Využijte výhod funkcí pro kontrolu typů v TypeScriptu, i když používáte Vanilla JavaScript.

Vývoj a ladění bez serveru v místním prostředí

Spouštěním a testováním aplikací založených na datech v místním prostředí s využitím přesně stejných modulů runtime, které využívá služba Azure Functions v cloudu, a jejich následným nasazením přímo z editoru kódu ušetříte čas i prostředky.

Podpora pro stovky programovacích jazyků

Visual Studio Code podporuje téměř všechny hlavní programovací jazyky. Podpora pro běžné webové jazyky, jako jsou JavaScript, TypeScript, CSS a HTML, je součástí balení. Bohatá rozšíření z Visual Studio Marketplace poskytují dokončování, linting, ladění a podporu refaktoringu pro stovky dalších.

Připojení k vývojářským službám a prostředkům

Visual Studio Code usnadňuje práci s místními a vzdálenými prostředky současně. Využijte možnost vývoje a testování kontejnerizované aplikace spuštěné na místní databázi MongoDB. Jakmile bude hotová, nasaďte kontejner do App Service a databázi do Cosmos DB, a to všechno, aniž byste opustili editor kódu.

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Funkce Azure

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Cosmos DB

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Zdarma. V open sourcu. Běží kdekoli.