Ana içeriğe atla

Güncelleştirmelerin Arşivleri

Ürün kategorisi
Durum:

Aralık 2023 için Aylık güncelleştirmeler

8 Ara

Retirement: Azure Container Apps preview API versions 2023-04-01-preview

Hedeflenen kullanımdan kaldırma tarihi: Mart 06, 2024

Azure Resource Manager API version 2023-04-01-preview will be retired in March 2024. Upgrade to a newer version before then.

 • Azure Container Apps
 • Retirements
6 Ara

Public Preview: New AKS cost views for standard and premium tier clusters

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

New AKS cost views showing aggregated costs for clusters in a subscription and costs of all namespaces in clusters are now available in Cost analysis within Azure portal for standard and premium tier clusters.

 • Management
6 Ara

Generally Available: AKS support for API breaking change detection

KULLANIMA SUNULDU

AKS now alerts you on API breaking changes on minor version change cluster upgrades.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
6 Ara

Public preview: Node autoprovision support in AKS

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

AKS can now take care of VM SKU selection based on the workloads you are scheduling rather than you having to pre-allocate node pools of a certain SKU type.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
6 Ara

Generally Available: Azure Functions support on Apple Silicon Macs

KULLANIMA SUNULDU

You can now develop Azure Functions locally on the new Apple Silicon Macs.

 • Azure İşlevleri
 • Features
6 Ara

General Availability: Connection audit logs for Enterprise tier caches for Azure Cache for Redis

KULLANIMA SUNULDU

Hedef kullanılabilirlik: Q4 2023

Log all connections to your cache.

 • Redis için Azure Cache
 • Features
6 Ara

Public Preview: Accelerated logs in Azure Database for MySQL - Flexible Server

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Hedef kullanılabilirlik: Q4 2023

Gain a performance boost in the Business-Critical service tier of Azure Database for MySQL - Flexible Server with accelerated logs.

 • MySQL için Azure Veritabanı
 • Features
6 Ara

Generally available: PostgreSQL 16 support in Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server

KULLANIMA SUNULDU

Hedef kullanılabilirlik: Q4 2023

Unlock advanced logical replication, query optimizations, and faster data loading with PostgreSQL 16 on Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server.

 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • Features
6 Ara

Public Preview: Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server, enhanced disaster recovery features

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Hedef kullanılabilirlik: Q4 2023

Explore advanced disaster recovery with Virtual Endpoints and seamless role-swapping in Azure Database for PostgreSQL.

 • PostgreSQL için Azure Veritabanı
 • Features
5 Ara

General availability: Encryption with customer-managed keys in Azure Health Data Services

KULLANIMA SUNULDU

The ability to encrypt health data in the cloud with customer-managed keys using Azure Health Data Services is generally available.

 • Security
 • Features
5 Ara

Generally available: Azure Site Recovery update rollup 69 - November 2023

This article describes the improvements for the latest version of Azure Site Recovery components. 

 • Features
4 Ara

Azure Event Grid system topics support for resource management and health resources now in Public Preview

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

Health resources and resource management alerts available through Event Grid system topics

 • Event Grid
 • Features
4 Ara

Migration of Azure Virtual Network injected Azure Data Explorer cluster to Private Endpoints

ÖNİZLEME AŞAMASINDA

If you are using VNet injection to secure your Azure Data Explorer (ADX) cluster, you may face some challenges such as complexity, scalability, and public IP dependency. We recommend that you switch to Azure Private Endpoints, which allow you to connect to your cluster privately within your VNet. We have released a preview feature that lets you migrate your VNet injected ADX cluster to Private Endpoints easily and quickly.

 • Azure Veri Gezgini
 • Azure Özel Bağlantı
 • Security
 • Features
4 Ara

Azure support plan offer extended to June 30, 2024

KULLANIMA SUNULDU

Hedef kullanılabilirlik: Q1 2024

Beginning January 1, 2024, all new and renewing Azure customers who purchase an Enterprise Agreement (EA or EES) or are part of the field-led Microsoft Customer Agreement (MCA) will receive Azure Standard support. Qualifications for the promotion will end on June 30, 2024.

 • Services
1 Ara

Standard and High-Performance VPN Gateway SKUs will be retired on 30 September 2025

Hedeflenen kullanımdan kaldırma tarihi: Eylül 30, 2025

Standard and High-Performance VPN Gateway SKUs are retiring on September 30th, 2025

 • IP Adresleri
 • VPN Gateway
 • Security
 • Retirements
1 Ara

Pod Security Policy is being deprecated with AKS 1.25 and 2023-06-01 API version

Hedeflenen kullanımdan kaldırma tarihi: Ekim 14, 2025

Migrate your AKS cluster from Pod Security Policy to Pod Security Admission

 • Features
 • Retirements
1 Ara

Azure Object Anchors Retirement

KULLANIMA SUNULDU

Hedeflenen kullanımdan kaldırma tarihi: Mayıs 21, 2024

Please note that Azure Object Anchors (AOA) will be retired on May 20, 2024. Object anchoring capability is generally available (GA) in Dynamics 365 Guides.

 • Retirements
1 Ara

Azure Spatial Anchors Retirement

KULLANIMA SUNULDU

Hedeflenen kullanımdan kaldırma tarihi: Kasım 21, 2024

Please note that Azure Spatial Anchors (ASA) will be retired on November 20, 2024.

 • Retirements
1 Ara

Application Insights Availability Tests TLS 1.3 Enablement

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

TLS 1.3 will be enabled for Availability Tests in Azure Monitor Application Insights starting on 4 December 2023

 • Application Insights
 • Azure İzleyici
 • Compliance

Kaynaklar

En son haberler ve duyurular için Azure blogunu okuyun.

Blog

Sorularınızın yanıtlarını Microsoft ve Topluluk uzmanlarından alın.

Topluluk desteği

Azure güncelleştirmeleriyle ilgili sık sorulan soruları okuyun.

SSS

Azure hakkındaki düşüncelerinizi ve gelecekte görmek istediğiniz özellikleri bize bildirin.

Geri bildirim sağlayın

Azure, diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla bölgede kullanıma sunulmuştur.

Ürünün bölgenizde kullanılabilir olup olmadığını denetleyin