Prijzen voor Application Insights

Application Insights kent twee prijsmodellen, Basic en Enterprise. Met Basic betaalt u op basis van het telemetrievolume dat uw toepassing verzendt, met de eerste 1 GB gratis per maand. Deze gratis hoeveelheid biedt een uitstekende gelegenheid om Application Insights uit te proberen wanneer u begint, en maakt het mogelijk Application Insights gratis te blijven gebruiken voor foutopsporing en toepassingen met een klein volume.

In het Enterprise-prijsmodel betaalt u voor het aantal knooppunten waarop uw toepassing wordt gehost, en u krijgt een dagelijks gegevensquotum per knooppunt. Extra gegevens boven het dagquotum worden berekend per GB. Een 'knooppunt' is een server of een Platform-as-a-Service-exemplaar waarop uw toepassing wordt uitgevoerd en waarvan we telemetriegegevens ontvangen.

Met de Enterprise-optie kunt u gegevens ongelimiteerd en continu exporteren zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

Prijsdetails

Basic Enterprise
Basisprijs per maand Gratis (onbeperkt aantal knooppunten) $- per knooppunt
Inbegrepen gegevens 1 GB per maand 200 MB per knooppunt per dag
Aanvullende gegevens $- per GB $- per GB
Gegevensretentie (onbewerkte en samengevoegde gegevens) 90 dagen 90 dagen
APM-functies (Application Performance Management) en analysefuncties Inbegrepen Inbegrepen
Continue export $- per GB Onbeperkt
Connector voor Operations Management Suite Log Analytics Niet inbegrepen Inbegrepen
Webtests met meerdere stappen $- per test per maand $- per test per maand

Er is één knooppunt van Application Insights Enterprise inbegrepen bij de E1- en E2-abonnementen van Microsoft Operations Management Suite. Meer informatie over Operations Management Suite.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Voor Application Insights garanderen we een beschikbaarheid van minstens 99,9%. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

 • Een knooppunt kan een fysieke of virtuele machine of een PaaS-exemplaar (Platform-as-a-Service) zijn waarop uw app wordt gehost. Als uw toepassing bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op drie Azure App Service-exemplaren en één virtuele machine, wordt uw toepassing gehost op vier knooppunten.

 • We tellen het aantal afzonderlijke knooppunten die elk uur telemetriegegevens verzenden. Als een knooppunt tijdens een bepaald uur geen telemetriegegevens verzendt, wordt dat knooppunt niet meegeteld. Bij de maandelijkse prijs per knooppunt zoals hierboven geïllustreerd, wordt ervan uitgegaan dat een knooppunt elk uur van de maand telemetriegegevens verzendt. Als er dus in de loop van de maand inactieve perioden voor de toepassing zijn, zal de uiteindelijke prijs lager uitvallen.

  Wanneer uw toepassing omhoog of omlaag wordt geschaald, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra webservers tijdens perioden met veel activiteit, gaan ook de kosten voor Application Insights Enterprise omhoog of omlaag.

 • Er zijn een paar situaties waarin knooppunten niet worden meegeteld (hoewel gegevensvolume altijd wordt geteld):

  • Werkstations van ontwikkelaars waarop een toepassing wordt uitgevoerd tijdens het opsporen van fouten, worden niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de JavaScript-browserclient-SDK gebruikt (of bepaalde andere SDK's die geen 'roleInstance' rapporteren) worden de computers van uw eindgebruikers niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de HockeyApp-bridge-app gebruikt, worden de door HockeyApp bewaakte mobiele apparaten niet meegeteld als knooppunten.

  Lees meer over het beheren van prijzen en gegevensvolumes in Application Insights.

 • Geen probleem. We tellen alleen de unieke knooppunten die telemetriegegevens verzenden binnen uw Azure-abonnement (factureringsaccount). Als u bijvoorbeeld 5 afzonderlijke websites hebt die worden uitgevoerd op dezelfde fysieke server en elke website is geconfigureerd met Application Insights Enterprise (berekend per knooppunt), tellen deze samen als één knooppunt.

  U kunt in hetzelfde Azure-abonnement ook toepassingen hebben die gebruikmaken van Application Insights Basic (berekend per GB). Dit heeft geen invloed op het aantal knooppunten voor de toepassingen die gebruikmaken van Application Insights Enterprise.

 • Wanneer u voor het Enterprise-prijsmodel kiest, krijgt uw toepassing een dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens toegewezen op basis van het aantal knooppunten dat telemetriegegevens verzendt. Als u bijvoorbeeld vijf knooppunten hebt die gegevens verzenden, hebt u een gezamenlijke limiet van 1 GB per dag voor uw toepassing (zoals gedefinieerd door de Application Insights-resource die u hebt ingesteld). Het maakt niets uit of bepaalde knooppunten meer gegevens verzenden dan andere omdat het gaat om de totale hoeveelheid gegevens verdeeld over alle knooppunten van een gegeven Azure-abonnement. Als u op een bepaalde dag meer gegevens verzendt dan is inbegrepen in uw overeengekomen dagelijks totaal, zijn de tarieven voor overschrijding per GB van toepassing. Niet-gebruikte gegevens binnen uw daglimiet worden niet meegenomen naar de volgende dag.

  De totale dagelijkse limiet wordt berekend als het aantal uren op een dag dat elk knooppunt telemetriegegevens verzendt, gedeeld door 24 maal 200 MB. Als u dus vier knooppunten hebt die 15 van de 24 uur per dag telemetriegegevens verzenden, is de hoeveelheid inbegrepen gegevens voor die dag gelijk aan ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Als u het Enterprise-prijsmodel hebt gekozen voor meerdere toepassingen binnen hetzelfde Azure-abonnement, wordt de dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens verdeeld over die toepassingen. Die dagelijks toegestane hoeveelheid wordt niet gedeeld met toepassingen waarvoor u het Basic-prijsmodel hebt gekozen.

 • Met de functie- en prijzenblade van Application Insights in Azure Portal kunt u zien hoeveel gegevens uw toepassing heeft verzonden en een schatting maken van uw maandelijkse factuur op basis van het gegevensvolume. Hier kunt u ook het aantal knooppunten zien dat voor uw toepassing is waargenomen, zodat u eveneens inzicht krijgt in de kosten van de Enterprise-optie.

 • U kunt een daglimiet instellen voor de hoeveelheid gegevens die Application Insights van uw toepassing accepteert, zodat u de kosten in de hand kunt houden. Zodra de dagelijkse limiet is bereikt, worden extra gegevens voor de verdere duur van die dag (in UTC-tijd) genegeerd en wordt het verzenden op de gebruikelijke wijze herstart aan het begin van de volgende dag.

  U kunt ook gebruikmaken van sampling om de hoeveelheid gegevens te beperken die u vanuit uw toepassing naar Application Insights verstuurt.

  Lees meer over het beheren van prijzen en gegevensvolumes in Application Insights.

 • Nee, u kunt deze maandelijkse tegoeden niet gebruiken om Application Insights-services te kopen. Het maandelijks tegoed voor abonnees van Visual Studio is bedoeld om Azure-services zonder enig risico uit te proberen, zodat u met verschillende services kunt experimenteren en eenvoudige ontwikkelactiviteiten kunt uitvoeren. U kunt natuurlijk ook Application Insights aanschaffen met uw eigen middelen via dit abonnement, en Application Insights wordt geschraagd door een SLA.

  Vergeet niet dat u gratis en doorlopend met Application Insights Basic kunt blijven werken als uw toepassing minder dan 1 GB aan gegevens per maand verzendt.

 • Ja. Hier zijn de aanbiedingen van het Dev/Test-team die vandaag beschikbaar zijn:

 • Elke aangeschafte eenheid van de E1- en E2-abonnementen op Operations Management Suite geeft recht op één knooppunt van de Enterprise-tier van Application Insights. Elk knooppunt van Application Insights Enterprise is inclusief 200 MB opgenomen Application Insights-gegevens per dag, met een bewaarperiode van 90 dagen zonder extra kosten. Deze gegevens staan los van Log Analytics.

  Meer informatie over Operations Management Suite.

 • Als u vragen hebt over hoe de prijzen voor Application Insights werken, kunt u altijd een vraag stellen in ons forum.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Application Insights

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Aan de slag met Application Insights

Gratis account