Navigatie overslaan

Prijzen voor Application Insights

Prestaties van toepassingen beheren met bruikbare inzichten

Application Insights is een uitgebreide APM-service (Application Performance Management) voor webontwikkelaars die op meerdere platforms apps bouwen en beheren.

Prijsinformatie

Application Insights wordt gefactureerd op basis van het volume aan telemetriegegevens die uw toepassing verzendt en het aantal webstests dat u wilt uitvoeren. De telemetriegegevens worden gefactureerd op basis van de Azure Log Analytics-tarieven voor gegevensopname.

Functie Details
Gegevensopname Zie de prijzen voor Azure Log Analytics
Gegevens bewaren 90 dagen
Webtests met meerdere stappen $- per test per maand

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Voor Application Insights garanderen we een beschikbaarheid van minstens 99,9%. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

 • In het oudere prijsmodel zijn twee lagen beschikbaar: Basic en Enterprise. Vanaf 2 april 2018 ontvangen klanten die de Basic-laag gebruiken een factuur volgens het bovenstaande prijsmodel, waarin meer functies worden geboden zonder meerprijs. Klanten die de Basic-laag gebruiken behouden het recht op 1 GB aan gratis gegevens per resource per maand, naast de 5 GB aan gratis gegevens per abonnement per maand die via de Azure Log Analytics-service wordt geboden. Vanaf 2 april 2018 ontvangen Basic-klanten tevens toegang tot continue export en de Application Insights-connector voor Operations Management Suite Log Analytics. Bovendien kunt u in het nieuwe abonnement uw maandelijks tegoed als abonnee van Visual Studio gebruiken om te betalen voor Application Insights.

  Klanten die de Enterprise-laag gebruiken kunnen het oudere prijsmodel blijven gebruiken of op elk gewenst moment overschakelen naar het hierboven vermelde prijsmodel. Alle klantabonnementen waarvoor vóór 2 april 2018 Application Insights is ingeschakeld, worden gefactureerd op basis van $- per GB voor gegevens die zijn opgenomen door Application Insights. Dit is echter alleen voordeliger als u de OMS Suite hebt aangeschaft. In dit geval geeft elke aangeschafte eenheid van de E1- en E2-abonnementen op Operations Management Suite recht op één knooppunt van de Enterprise-laag van Application Insights. Elk knooppunt van Application Insights Enterprise is inclusief 200 MB opgenomen Application Insights-gegevens per dag, met een bewaarperiode van 90 dagen zonder extra kosten.

  Enterprise
  Basisprijs per maand $- per knooppunt
  Inbegrepen gegevens 200 MB per knooppunt elke dag
  Aanvullende gegevens $- per GB
  Gegevensretentie (onbewerkte en samengevoegde gegevens) 90 dagen
  APM-functies (Application Performance Management) en analysefuncties Inbegrepen
  Continue export Onbeperkt
  Webtests met meerdere stappen $- per test per maand
 • Nee. Klanten die Application Insights voor 2 april 2018 zijn gaan gebruiken, blijven een rekening ontvangen op basis van $- per GB voor alle gegevens die zijn opgenomen door Application Insights.

 • U kunt een daglimiet instellen voor de hoeveelheid gegevens die Application Insights van uw toepassing accepteert, zodat u de kosten in de hand kunt houden. Zodra de dagelijkse limiet is bereikt, worden extra gegevens voor de verdere duur van die dag (in UTC-tijd) genegeerd en wordt het verzenden op de gebruikelijke wijze herstart aan het begin van de volgende dag.

  U kunt ook gebruikmaken van sampling om de hoeveelheid gegevens te beperken die u vanuit uw toepassing naar Application Insights verstuurt.

  Lees meer over het beheren van prijzen en gegevensvolumes in Application Insights.

 • Een knooppunt kan een fysieke of virtuele machine of een PaaS-exemplaar (Platform-as-a-Service) zijn waarop uw app wordt gehost. Als uw toepassing bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op drie Azure App Service-exemplaren en één virtuele machine, wordt uw toepassing gehost op vier knooppunten. We tellen het aantal afzonderlijke knooppunten die elk uur telemetriegegevens verzenden. Als een knooppunt tijdens een bepaald uur geen telemetriegegevens verzendt, wordt dat knooppunt niet meegeteld. Bij de maandelijkse prijs per knooppunt zoals hierboven geïllustreerd, wordt ervan uitgegaan dat een knooppunt elk uur van de maand telemetriegegevens verzendt. Als er dus in de loop van de maand inactieve perioden voor de toepassing zijn, zal de uiteindelijke prijs lager uitvallen.

  Wanneer uw toepassing omhoog of omlaag wordt geschaald, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra webservers tijdens perioden met veel activiteit, gaan ook de kosten voor Application Insights Enterprise omhoog of omlaag.

  Er zijn een paar situaties waarin knooppunten niet worden meegeteld (hoewel gegevensvolume altijd wordt geteld):

  • Werkstations van ontwikkelaars waarop een toepassing wordt uitgevoerd tijdens het opsporen van fouten, worden niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de JavaScript-browserclient-SDK gebruikt (of bepaalde andere SDK's die geen 'roleInstance' rapporteren) worden de computers van uw eindgebruikers niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de HockeyApp-bridge-app gebruikt, worden de door HockeyApp bewaakte mobiele apparaten niet meegeteld als knooppunten.

  Wat als ik hetzelfde knooppunt gebruik voor meerdere toepassingen die ik bewaak? Dat is geen probleem. We tellen alleen de unieke knooppunten die telemetriegegevens verzenden binnen uw Azure-abonnement (factureringsaccount). Als u bijvoorbeeld 5 afzonderlijke websites hebt die worden uitgevoerd op dezelfde fysieke server en elke website is geconfigureerd met Application Insights Enterprise (berekend per knooppunt), tellen deze samen als één knooppunt.

  U kunt in hetzelfde Azure-abonnement ook toepassingen hebben die gebruikmaken van Application Insights Basic (berekend per GB). Dit heeft geen invloed op het aantal knooppunten voor de toepassingen die gebruikmaken van Application Insights Enterprise.

  Hoe zit het precies met de dagelijkse 200 MB aan gegevens in Application Insights Enterprise? Wanneer u voor het Enterprise-prijsmodel kiest, krijgt uw toepassing een dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens toegewezen op basis van het aantal knooppunten dat telemetriegegevens verzendt. Als u bijvoorbeeld vijf knooppunten hebt die gegevens verzenden, hebt u een gezamenlijke limiet van 1 GB per dag voor uw toepassing (zoals gedefinieerd door de Application Insights-resource die u hebt ingesteld). Het maakt niets uit of bepaalde knooppunten meer gegevens verzenden dan andere omdat het gaat om de totale hoeveelheid gegevens verdeeld over alle knooppunten van een gegeven Azure-abonnement. Als u op een bepaalde dag meer gegevens verzendt dan is inbegrepen in uw overeengekomen dagelijks totaal, zijn de tarieven voor overschrijding per GB van toepassing. Niet-gebruikte gegevens binnen uw daglimiet worden niet meegenomen naar de volgende dag.

  De totale dagelijkse limiet wordt berekend als het aantal uren op een dag dat elk knooppunt telemetriegegevens verzendt, gedeeld door 24 maal 200 MB. Als u dus vier knooppunten hebt die 15 van de 24 uur per dag telemetriegegevens verzenden, is de hoeveelheid inbegrepen gegevens voor die dag gelijk aan ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Als u het Enterprise-prijsmodel hebt gekozen voor meerdere toepassingen binnen hetzelfde Azure-abonnement, wordt de dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens verdeeld over die toepassingen. Die dagelijks toegestane hoeveelheid wordt niet gedeeld met toepassingen waarvoor u het Basic-prijsmodel hebt gekozen.

 • Ja. Hier zijn de aanbiedingen van het Dev/Test-team die vandaag beschikbaar zijn:

 • Als u vragen hebt over hoe de prijzen voor Application Insights werken, kunt u altijd een vraag stellen in ons forum.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Application Insights

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Aan de slag met Application Insights