Navigatie overslaan

Ondersteuningsplanaanbieding voor Enterprise Overeenkomst

Voorwaarden voor nieuwe klanten:

Microsoft biedt Standard Support (met uitsluitingen) van 1 juli 2018 tot 30 juni 2018 aan Microsoft Azure-klanten die voldoen aan de volgende kwalificaties om in aanmerking te komen:

 1. Microsoft Azure-services hebben met een Enterprise Overeenkomst (EA) of een Microsoft-product- of -servicesovereenkomst (beide een 'Overeenkomst'); en
 2. Een EA-overeenkomst hebben voor Azure, Azure Government of Azure Duitsland (niet van toepassing op Premier Support-, Geavanceerde ondersteuning voor partners- en 'Azure in China'-accounts); en
 3. De EA-overeenkomst is ondertekend en/of verlengd tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 ('Kwalificatieperiode').

Alle nieuwe klanten die op of na 1 juli 2018 Azure-services aanschaffen, ontvangen gratis Azure Standard Support voor de periode van twaalf maanden binnen de kwalificatieperiode. De periode van twaalf maanden begint op de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend en/of verlengd. De voordelen van deze EA-ondersteuningsaanbieding kunnen worden verlengd zolang de klant voldoet aan de kwalificaties om in aanmerking te komen.

Voorwaarden voor bestaande klanten:

Bestaande klanten die binnen de vorige termijn van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 van deze aanbieding hebben gebruikgemaakt, behouden het huidige ondersteuningsplan tot aan hun jaarlijkse inschrijvingsdatum. Na de inschrijfdatum of verlenging van de EA-inschrijving gebeurt het volgende:

Ondersteuningsplan tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 Bij de volgende inschrijvingsdatum na 1 juli 2018
Standard Support Standard Support
Ontvangen Professional Direct-ondersteuning (ProDirect) via de EA Standard-upgrade Standard Support
Professional Direct-ondersteuning via EA-aanbieding Standard Support

Disclaimers

Microsoft levert overheidsklanten via deze aanbieding mogelijk bepaalde voordelen zonder aanvullende kosten. Microsoft doet afstand van alle rechten op compensatie van overheidsklanten voor dergelijke voordelen. Microsoft beoogt dat de levering van deze voordelen aan overheidsklanten voldoet aan de toepasselijke wetten voor geschenken en ethisch handelen en andere wet- en regelgeving met betrekking tot gratis goederen en services. Microsoft beoogt dat de levering van deze services uitsluitend ten goede komt aan en mag worden gebruikt door overheidsklanten en niet ten behoeve komt van het persoonlijke gebruik of voordeel van individuele overheidswerknemers.

Microsoft kan de voorwaarden van deze EA-ondersteuningsaanbieding naar eigen goeddunken op elk moment beëindigen, wijzigen of herzien. De klant kan deelname aan de EA-ondersteuningsaanbieding te allen tijde beëindigen door Microsoft hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Veelgestelde vragen

 • U hoeft geen actie te ondernemen. Alle in aanmerking komende klanten worden binnen 45 dagen geüpgraded naar Standard Support. Als u zich aanmeldt bij Azure Portal en op Nieuwe ondersteuningsaanvraag klikt, ziet u uw ondersteuningsabonnement in de vervolgkeuzelijst.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager, de informatie van de Azure-ondersteuningsafdeling voor Enterprise Overeenkomst raadplegen of de koppeling voor Help en ondersteuning in Enterprise Portal gebruiken.

 • Bestaande klanten die binnen de vorige termijn (1 mei 2017 - 30 juni 2018) van deze aanbieding hebben gebruikgemaakt, behouden dat ondersteuningsplan tot aan hun jaarlijkse inschrijvingsdatum. Binnen dertig dagen na deze jaarlijkse inschrijvingsdatum gaan klanten over op Standard Support. Uw Professional Direct Support Delivery Manager informeert u tijdens uw maandelijkse servicebeoordeling over vervolgstappen.

  Als u Professional Direct-ondersteuning hebt aangeschaft, behoudt u uw betaalde Professional Direct-ondersteuningsplan volgens de overeengekomen voorwaarden.

 • U houdt nog twaalf maanden na uw aankomende jaarlijkse inschrijvingsdatum toegang tot Standard Support. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van Standard Support.
 • Nee. Deze EA-upgradeaanbieding is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in een ander voordeel.
 • Klanten met Premier of Unified Support ontvangen momenteel een breder pakket aan ondersteuningsmogelijkheden dan het pakket dat via deze EA-upgradeaanbieding beschikbaar is. Uren voor Azure technische ondersteuning (probleemoplossingsservices) worden niet in mindering gebracht op uw Premier- of Unified-contract.
 • Bezoek de pagina voor Azure-ondersteuning voor meer informatie over de inhoud van de verschillende ondersteuningsplannen, neem contact op met uw accountmanager of gebruik de koppeling voor Help en ondersteuning in Enterprise Portal.