Navigatie overslaan

Ondersteuningsplanaanbieding voor Enterprise Overeenkomst

Voorwaarden voor klanten:

Microsoft biedt Standard Support (met uitsluitingen) van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 aan Microsoft Azure-klanten die voldoen aan alle volgende kwalificaties om in aanmerking te komen:

  • Microsoft Azure-services gekocht met een Enterprise Overeenkomst (EA), een Enrollment for Education Solutions-overeenkomst (EES), een Server Cloud Enrollment-overeenkomst (SCE) of een Microsoft-klantovereenkomst (MCA) van een Microsoft-vertegenwoordiger.
  • Moeten een overeenkomst hebben voor Azure, Azure Government of Azure Duitsland (niet van toepassing op accounts met Premier Support of geavanceerde ondersteuning voor partners en Microsoft Azure Operated by 21Vianet-accounts in China).
  • Onderteken of verleng de overeenkomst tussen de kwalificatieperiode van 1 juli 2022 en 30 juni 2023.

Alle nieuwe klanten die op of na 1 juli 2022 Azure-services aanschaffen, ontvangen gratis Standard Support voor de periode van twaalf maanden binnen de kwalificatieperiode. De periode van twaalf maanden begint op de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend en/of verlengd.

Disclaimers

Microsoft levert overheidsklanten via deze aanbieding mogelijk bepaalde voordelen zonder aanvullende kosten. Microsoft doet afstand van alle rechten op compensatie van overheidsklanten voor dergelijke voordelen. Microsoft beoogt dat de levering van deze voordelen aan overheidsklanten voldoet aan de toepasselijke wetten voor geschenken en ethisch handelen en andere wet- en regelgeving met betrekking tot gratis goederen en services. Microsoft beoogt dat de levering van deze services uitsluitend ten goede komt aan en mag worden gebruikt door overheidsklanten en niet ten behoeve komt van het persoonlijke gebruik of voordeel van individuele overheidswerknemers.

Microsoft kan de voorwaarden van deze EA-ondersteuningsaanbieding naar eigen goeddunken op elk moment beëindigen, wijzigen of herzien. De klant kan deelname aan de EA-ondersteuningsaanbieding te allen tijde beëindigen door Microsoft hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Veelgestelde vragen

  • U hoeft geen actie te ondernemen. Alle in aanmerking komende klanten worden binnen 45 dagen geüpgraded naar Standard Support. Als u zich aanmeldt bij Azure Portal en op Nieuwe ondersteuningsaanvraag klikt, ziet u uw ondersteuningsabonnement in de vervolgkeuzelijst.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager, de informatie van de Azure-ondersteuningsafdeling voor Enterprise Overeenkomst raadplegen of de koppeling voor Help en ondersteuning in Azure Portal gebruiken.

  • U houdt nog twaalf maanden na uw aankomende jaarlijkse inschrijvingsdatum toegang tot Standard Support. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van Standard Support.

  • Nee. Deze aanbieding voor het Azure-ondersteuningsplan is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in een ander voordeel.
  • Klanten met Premier of Unified Support ontvangen momenteel een breder pakket aan ondersteuningsmogelijkheden dan het pakket dat via deze EA-upgradeaanbieding beschikbaar is. Uren voor Azure technische ondersteuning (probleemoplossingsservices) worden niet in mindering gebracht op uw Premier- of Unified-contract.
  • Bezoek de pagina voor Azure-ondersteuning voor meer informatie over de inhoud van de verschillende ondersteuningsplannen, neem contact op met uw accountmanager of gebruik de koppeling voor Help en ondersteuning in Azure Portal.