Upgradeaanbieding voor ondersteuningsplan voor Enterprise Overeenkomst ('EA-upgradeaanbieding')

Microsoft verlengt haar Azure-ondersteuningsabonnement van 12 maanden * (met uitzonderingen) tot en met 30 juni 2018. Dit geldt voor klanten die aan de volgende kwalificaties voldoen:

 1. Klanten die Microsoft Azure-services hebben of van plan zijn te kopen met een Enterprise Overeenkomst of een Microsoft Product- en Servicesovereenkomst (beide een 'Overeenkomst'); en
 2. die een Overeenkomst hebben voor Azure, Azure Government of Azure Duitsland (niet van toepassing op Premier Support-, Geavanceerde ondersteuning voor partners- en 'Azure in China'-accounts); en
 3. de Overeenkomst is ondertekend en/of verlengd tussen 1 mei 2016 en 30 juni 2018 ('Kwalificatieperiode').

Sommige klanten kunnen in aanmerking komen voor extra voordelen als onderdeel van deze EA-upgradeaanbieding als de Overeenkomst een vooraf betaalde jaarlijkse toezegging voor Azure-services bevat van minimaal $1000001, of als het gebruik van Azure-services overeenkomt met minimaal $100001 per maand gedurende 3 opeenvolgende maanden ('Verplichtings- of Gebruiksvoorwaarde').

* De periode van twaalf maanden moet beginnen op de datum dat de Overeenkomst wordt ondertekend en/of verlengd. De voordelen van deze EA-upgradeaanbieding kunnen worden verlengd, zolang de Klant voldoet aan de kwalificaties om in aanmerking te komen.

Upgrade-voordelen

Als uw organisatie … U krijgt nu Als u voldoet aan de Verplichtings- of Gebruiksvoorwaarde hierboven, krijgt u een extra voordeel van...
Aangeschafte Azure=services zonder technische ondersteuning Gratis Standard-ondersteuning van Azure voor elke periode van twaalf maanden binnen de kwalificatietermijn, plus een upgrade naar ondersteuning van Azure Professional Direct (ProDirect) zonder extra kosten
koopt momenteel Microsoft Azure Standard-ondersteuning Gratis ondersteuning van Azure Professional Direct (ProDirect) voor elke periode van twaalf maanden binnen de kwalificatietermijn, plus Zes gratis sessies van Azure App Consulting Services2. Deze moeten binnen de huidige periode van twaalf maanden worden gebruikt
koopt momenteel ondersteuning van Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect) Zes gratis sessies van Azure App Consulting Services2 voor elke periode van twaalf maanden binnen de kwalificatietermijn, plus Zes gratis sessies van Azure App Consulting Services2. Deze moeten binnen de huidige periode van twaalf maanden worden gebruikt

1Of het equivalent in de lokale valuta, zoals bepaald in de Overeenkomst van de klant

2Het voordeel van App Consulting Services-ondersteuning geldt niet voor Azure Government en Azure Duitsland. Ga naar Azure Government-ondersteuning en Azure Duitsland-ondersteuning voor meer informatie.

Disclaimers

Microsoft levert overheidsklanten via deze promotie mogelijk bepaalde voordelen zonder aanvullende kosten. Microsoft doet afstand van alle rechten op compensatie van overheidsklanten voor dergelijke voordelen. Microsoft beoogt dat de levering van deze voordelen aan overheidsklanten voldoet aan de toepasselijke wetten voor geschenken en ethisch handelen en andere wet- en regelgeving met betrekking tot gratis goederen en services. Microsoft beoogt dat de levering van deze services uitsluitend ten goede komt aan en mag worden gebruikt door overheidsklanten en niet ten behoeve komt van het persoonlijke gebruik of voordeel van individuele overheidswerknemers.

Microsoft kan de voorwaarden van deze EA-upgradeaanbieding naar eigen goeddunken op ieder moment beëindigen, wijzigen of herzien. De klant kan zijn deelname aan de EA-upgradeaanbieding te allen tijde beëindigen door Microsoft hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Veelgestelde vragen

 • U hoeft geen actie te ondernemen. Alle in aanmerking komende klanten worden geüpgraded naar Standard-ondersteuning binnen 45 dagen. Als u binnen 45 dagen voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen, wordt er voor u een upgrade uitgevoerd naar ProDirect en/of Azure App Consults. Als u zich aanmeldt bij Azure Portal en op Nieuwe ondersteuningsaanvraag klikt, ziet u uw ondersteuningsabonnement in de vervolgkeuzelijst staan.

  Raadpleeg uw accountmanager of neem via Enterprise Portal contact op met de Azure-ondersteuningsafdeling voor Enterprise Overeenkomst voor meer informatie.

 • De voordelen van deze EA-upgradeaanbieding kunnen worden verlengd, zolang u voldoet aan de kwalificaties om in aanmerking te komen.
 • Een Azure App Consulting Services-sessie is een op maat gemaakte een-op-een-adviessessie met een Microsoft Azure Engineer over allerlei onderwerpen met betrekking tot Azure, zoals het opzetten van cloudomgevingen, het ontwerpen en implementeren van apps op Azure en de implementatie van workloads. Microsoft-technici kunnen diepgaand technisch advies geven over hoe u het best gebruik kunt maken van de mogelijkheden van Azure, dat is toegesneden op de doelstellingen van uw organisatie.

  Elke consultatie is een gestructureerde discussie die ontworpen is om de vragen of problemen van uw ontwikkelingsteam aan te pakken. Een Azure App-consultant werkt samen met uw ontwikkelingsteam om vereisten te identificeren, aangepast technisch advies te geven en een samenvattingsrapport te leveren dat een gedetailleerd actieplan bevat. Dit voordeel kan het best worden gebruikt door de ontwikkelingsresources in uw bedrijf. Een typische Azure App-consultatiesessie duurt tot 3 uur.

  De aanbieding voor Azure App Consulting Services geldt niet voor klanten met Azure Government en Azure Duitsland.

 • Nee. Deze EA-upgradeaanbieding is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in een ander voordeel.

 • Klanten met Premier-ondersteuning ontvangen momenteel een breder pakket aan ondersteuningsmogelijkheden dan het pakket dat via deze EA-upgradeaanbieding beschikbaar is. Uren voor Azure technische ondersteuning (probleemoplossingsservices) worden niet in mindering gebracht op uw Premier-contract.

 • Bezoek de pagina voor Azure-ondersteuning voor meer informatie over de verschillende ondersteuningsplannen, neem contact op met uw accountmanager of de Azure-ondersteuningsafdeling voor Enterprise Overeenkomst of gebruik de koppeling voor Help en ondersteuning in Enterprise Portal.