Trace Id is missing
Ugrás a tartalomtörzsre
Azure

Azure-szolgáltatások díjának közvetlen kiegyenlítéséről szóló kiegészítés

Ahhoz, hogy ez a Kiegészítés érvényes legyen, a Vásárlónak el kell azt fogadnia az Azure Portalon leírtak szerint.
 

Az Azure-szolgáltatások díjának közvetlen kiegyenlítéséről szóló kiegészítésről („Kiegészítés”) a vásárló fél („Vásárló”) és a Microsoft jogi személyisége („Microsoft”) állapodik meg. Ezek a felek már kötöttek egy szerződést az Open mennyiségi licencprogram keretein belül („Szerződés”), amelynek értelmében a Vásárló Microsoft Azure-szolgáltatásokat vásárolt. A felek elfogadják, hogy a Kiegészítés kiegészíti a Szerződést, és kizárólag az alábbiakban megvásárolt Előfizetésre érvényes (az alábbiak szerint).
 

 1. Definiált kifejezések

  Azok a kifejezések, amelyek a jelen Kiegészítésben nagy kezdőbetűvel szerepelnek, de nincsenek definiálva, a Szerződésben leírt jelentésekkel bírnak. A jelen Kiegészítésben a következő definíciók szerepelnek:

  A „Microsoft Azure-szolgáltatások” kifejezés egy vagy több olyan Microsoft Azure-szolgáltatásra és -funkcióra utal, amelyek licenceivel a Microsoft rendelkezik, és amelyek a  szolgáltatásainkat felsoroló lapon azonosíthatók, kivéve a Microsoft Azure Marketplace-t, amely külön vásárolható meg.

  A „Portál” kifejezés arra az online portálra utal, amelyen keresztül a Vásárló megvásárolhatja az Előfizetést  díjszabási lapunkon  vagy egy Microsoft által megjelölt másik webhelyen.

  Az „Előfizetés” szó egy meghatározott értékű előfizetést jelent, amely adott mennyiségű Microsoft Azure-szolgáltatásra váltható be egy meghatározott Időszakban.

  Az „Időszak” kifejezés arra az időszakra utal, amely az alábbiak szerint megvásárolt Előfizetés beváltásának napjával veszi kezdetét, és azon a napon jár le, (1) amikor a vásárló felhasználja az Előfizetés teljes értékét, vagy legkésőbb (2) tizenkét hónappal a beváltás után.

 2. Ajánlat részletei

  Az Előfizetés megvásárlásával a Vásárló vállalja, hogy meghatározott mennyiségű Microsoft Azure-szolgáltatást vásárol, amelyeket a meghatározott Időszak alatt kíván felhasználni, valamint hogy azonnal, a felhasználás előtt fizet. Ha a Vásárló további vagy egyéb felhasználást igényel (például olyan felhasználást, amely meghaladja az Előfizetésben foglalt keret mennyiségét), akkor annak érdekében, hogy a Microsoft Azure-szolgáltatások Vásárló felé való teljesítése ne szakadjon meg, még az ilyen további vagy egyéb felhasználás megkezdése előtt új Előfizetés vásárlása szükséges egy különálló Kiegészítés alapján. A Vásárló a Szerződés feltételei mellett veheti igénybe a Microsoft Azure-szolgáltatásokat. Ezek a feltételek az egyértelműség érdekében tartalmazzák a termékhasználati jogosítványokat.

 3. Szolgáltatáshasználati díjak és a hitelkártya-terhelések engedélyezése
  • Szolgáltatáshasználati díjak A Microsoft Azure-szolgáltatások használati díjai bármikor módosulhatnak, de erről hirdetményt teszünk közzé.
  • Hitelkártya megterhelésének engedélyezése A jelen Kiegészítés elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy kifizeti az Előfizetés díját és felhatalmazza a Microsoftot, hogy az Előfizetés díját (amely a jelen Kiegészítés elfogadásakor a Portálon szerepel) a Vásárló hitelkártyájára terhelje.
    
 4. Adók

  Az árak semmilyen adót nem tartalmaznak. A Vásárlónak meg kell fizetnie a Microsoft részére a jelen szerződés keretében keletkezett vásárlói rendeléseket terhelő esetleges forgalmi, értékesítési, értéknövelési és más hasonló olyan adókat, amelyek követelésére a Microsoft a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult. A Vásárló felelőssége megfizetni minden olyan vonatkozó illetéket és minden egyéb adót, amelyet a Vásárló jogi kötelezettsége megfizetni, ideértve azokat az adókat is, amelyek annak kapcsán jelentkeznek, hogy a Microsoft Azure-szolgáltatásokat a Vásárló Társvállalatainak rendelkezésére bocsátjuk. A Microsoft felelőssége minden olyan adót megfizetni, amely az adózott eredménye vagy a tulajdonjoga alapján keletkezik. Abban az esetben, ha egyes adóösszegeket vissza kell tartani a Vásárló Microsoft felé történő kifizetéseiből, ezeket az adókat a Vásárló levonhatja a Microsoft felé mutatkozó kötelezettségéből, és megfizetheti a megfelelő adóhatóságnak, ekkor azonban a Vásárlónak haladéktalanul be kell szereznie és be kell mutatnia az ezekről a visszatartott összegekről szóló hivatalos igazolást, illetve azokat az egyéb dokumentumokat, amelyeket a Microsoftnak méltányos bekérnie visszatérítés vagy a külföldön megfizetett adó jóváírásának igényléséhez. A Vásárló köteles biztosítani, hogy az esetlegesen visszatartott adóösszegek a vonatkozó törvényeknek megfelelő keretek között a lehető legkisebbek legyenek.

 5. Egyéb rendelkezések
  • Időtartam és megszűnés A Kiegészítés hatálya automatikusan megszűnik a meghatározott Időszak lejártakor. A jelen Kiegészítés értelmében megvásárolt Előfizetés a Szerződés megszűnése vagy lejárta után is a Szerződés, illetve a vonatkozó termékhasználati jogosítványok hatálya alá esik.
  • Ellentmondások feloldása Amennyiben a Kiegészítés bármely rendelkezése és a Szerződés bármely rendelkezése között ellentmondás lép fel, akkor a jelen Kiegészítés a mérvadó.
  • Teljes megállapodás Ez a Kiegészítés alkotja a felek közötti teljes megállapodást a jelen Kiegészítés tárgyát illetően, és minden más olyan szóbeli vagy írásbeli megállapodást felülír, amely a jelen Kiegészítés tárgyára vonatkozik. A jelen Kiegészítés eltérő rendelkezésein túl a Megállapodás változatlan formában és tartalommal, változatlan időbeli és jogi hatállyal érvényes.
  • Képviseleti jog megléte Amennyiben a szerződő fél olyan magánszemély, aki egy jogi személy nevében fogadja el ezeket a feltételeket, kijelenti, hogy megvan a jogi felhatalmazása arra, hogy a jogi személy nevében elfogadja ezt a Kiegészítést.
  • Ausztráliai kapcsolt vállalatok E Kiegészítés vagy a Szerződés bármely feltételének ellenére, Új-Zélandon és az Óceánia országaiban nem adhat le ezen Kiegészítés vagy a Szerződés által szabályozott rendeléseket semmilyen Ausztráliában működő Társvállalatnál, és ilyen Társvállalatnak felügyeleti jogosultságot sem biztosíthat Előfizetésének kezelésére, ha úgy dönt, hogy eléri és használja az ausztráliai adatközpontjaink által nyújtott online szolgáltatásokat. Az ausztráliai adatközpontjaink által nyújtott online szolgáltatásokat elérni és használni kívánó Társvállalatoknak saját Előfizetéssel kell rendelkezniük, és külön Open Program licencszerződést kell kötniük.