Ugrás a tartalomra

Azure-beli ipari IoT

Olyan nyílt, együttműködő IoT-megoldásokat hozhat létre, amelyek biztonságossá teszik és modernizálják az ipari rendszereket az Ipar 4.0 szolgáltatásaihoz

Gyorsabb út az Ipar 4.0-hoz

Olyan IoT-megoldásokat kereshet vagy hozhat létre, amelyek egyesítik az új vagy az örökölt gépeket, és egy globális ökoszisztémában kapcsolják össze a szállítókat, az ügyfeleket és az elosztott munkaerőt. Az Azure Industrial IoT arra az alapelvre épült, hogy az új megoldásoknak és az adatoknak iparági szabványok alapján kell együttműködniük, és meg kell akadályozni a szállítói elszigeteltséget. Nagy méretekben is eredményeket érhet el az objektumok gyorsabb felderítésével, a kategóriájában legjobb globális támogatással és a processzorlapkától a felhőig kiterjedő, több éves biztonsági szakértelemmel.

Irányítása alatt tarthatja a megoldását, barnamezős berendezéseket csatlakoztathat, és felkészülhet az új berendezések vagy a jövőbeli technológiák bevezetésére is. Olyan ipari IoT-megoldásokat hozhat létre, amelyek kompatibilisek az ipari eszközökkel és rendszerekkel az OPC UA szabványokon keresztül. Az adatokat hatékony vizualizációkkal helyezheti kontextusba az Azure felügyelt platformszolgáltatásaival, a nyílt forráskódú szoftverekkel és a nyitott ipari adatmodellekkel a peremen és a felhőben is.

Az eszközöket beépített biztonsággal védheti, mely proaktív módon észleli és állítja le a fenyegetéseket, mielőtt azok aktiválódnának. Az Azure Sphere, az Azure Defender és az Azure IoT OPC Vault mikroszolgáltatásának használatával egyszerűsítheti az ipari eszközök megvalósítását és karbantartását, megkönnyítve a kapcsolatok és a tanúsítványok bonyolult kezelését.

Technikai segítséget, tanácsot és támogatást kaphat, hogy olyan ipari IoT-megoldásokat fejlesszen ki és kínáljon, amelyek a világszínvonalú gyártók által igényelt szaktudásra épülnek. Az Azure-partneri megoldások szigorú és független technikai ellenőrzésen esnek át, ezzel biztosítva, hogy a képességeik megfelelnek a Microsoft specifikációinak. A partneri megoldások az Azure IoT-platformokkal működő ipari IoT-gyártási interfészek összes típusát támogatják. Az AppSource-on megtalálhatja az üzleti igényeinek legmegfelelőbb alkalmazást.

A támogatás hosszú távú fenntartásával maximalizálhatja a gyári és a berendezéseket érintő beruházásait. Az Azure konzisztens és kiszámítható útmutatást nyújt a termék teljes élettartama során a digitális átalakítás megtervezéséhez és megvalósításához. A nyílt szabványok, a partnerek nyitott ökoszisztémái és a nyílt forráskód iránti elkötelezettség segíti a berendezések életciklusának kiterjesztését és a hosszú távú skálázható architektúra létrehozását az innovatív üzleti modellekhez.

Az adatokat betekintő adatokká alakíthatja egy egységes és átfogó felülettel a felhőtől a peremhálózatig. Az Azure AI- és gépi tanulási képességei olyan alapelveket követnek, amely körébe tartozik a konzisztens alkalmazásfejlesztés, a mindenre kiterjedő biztonság, az egységes identitáskezelés, az egyszerűsített eszközkezelés, valamint egy olyan robusztus intelligens peremhálózati portfólió és ökoszisztéma, amely választási lehetőségeket kínál. Az adatok, az AI és a gépi tanulás együttes használatával maximalizálhatja a feldolgozás hatékonyságát a beépített AI-, idősor- és elemzési szolgáltatásokkal rendelkező adatmotor használatával.

A berendezések megbízhatóságának növelése előírt karbantartással

Azonosítsa a lehetséges problémákat, még mielőtt megtörténnének egy teljes egészében az Azure IoT-termékek felhasználásával létrehozott, előírt karbantartási megoldással. Ebből a bemutatóból megtudhatja, hogyan elemezheti az érzékelőkről és eszközökről érkező adatfolyamokat, gyűjthet folyamatosan adatokat, és alkalmazhat gépi tanulást a berendezések hibáinak és a költséges állásidőknek az előrejelzéséhez és megelőzéséhez.

Irányítópult

KPI-összegzés

Riasztások és figyelmeztetések

Objektumadatok

Riasztás utáni hibaelhárítás

3/1. lépés

Valós idejű távoli figyelés

Az operátorok a teljes infrastruktúra valós idejű elhelyezkedését és állapotát láthatják az irányítópulton.

3/2. lépés

Objektumok helyének és állapotának megtekintése

Az objektumok állapotának ismerete kulcsfontosságú, hiszen minden időigényes incidens rendkívül költséges lehet a termelési mennyiség és a szállítási szerződések szempontjából.

3/3. lépés

A távoli helyek figyelemmel kísérése

Míg egy adott helyszínt hathavonta látogattak meg rutinkarbantartás céljából, most valós időben figyelhetik az állapotát.

2/1. lépés

Üzleti metrikák nyomon követése valós időben

A kritikus fontosságú helyi és termelési adatok jelentős üzleti KPI-információkban lesznek összegezve, így összevethetők akár a napi, akár egy termelési időszakon belüli célkitűzésekkel és a küszöbértékekkel is. Olyan objektumokról nyerhet valós idejű információt, amelyeket eddig napokig, hetekig vagy hónapokig nem monitoroztak.

2/2. lépés

Integráció meglévő rendszerekkel

Az érzékelők valós idejű adatai kombinálhatók más külső forrásokból, vagy akár más vállalati rendszerekből (például CRM vagy ERP-szolgáltatások) származó információkkal is.

3/1. lépés

Valós idejű riasztások és figyelmeztetések

A riasztások valós időben lesznek jelentve, így nem kerülik el az operátor figyelmét. A leállásokra gyorsan reagálhat az egyéni portálon vagy a gépek leállításával, amit az irányítópultról küldött parancsok segítségével végezhet el.

3/2. lépés

Meghibásodások előrejelzése

Fontos körülmény, hogy a riasztások egy része előre van jelezve. A karbantartás még a meghibásodás előtt elvégezhető, ha az adatok olyan helyzetre vagy trendre utalnak, amelyeket a prediktív modell problémásként azonosít.

3/3. lépés

A problémák megoldása, mielőtt súlyossá válnának

Az operátor kiválaszthatja azt a legmagasabb prioritású kritikus hibát, amely még nem lett megoldva és nincs figyelve.

3/1. lépés

Valós idejű adatcsatornák elemzése

Az irányítópult valós időben tölti be az adatokat. Ezen a szinten az egyes objektumok tényleges termelési teljesítménye és állapota monitorozható.

3/2. lépés

Megalapozottabb döntéshozatal

Ezeknek az adatoknak a használatával a döntéshozók megtervezhetik a beütemezett (vagy akár az ezen kívüli) feladatokat, megszervezhetik a karbantartási időszakokat, és előre jelezhetik a távoli helyszíneken lévő objektumok termelési eredményeit is.

3/3. lépés

Karbantartás elvégzése még az objektum meghibásodása előtt

Ebben a példában egy ventilátorra vonatkozó előrejelzett figyelmeztetés szerepel. Napokon belül meghibásodik, ami az objektum leállásához vezet majd. Ez még jóval az alkatrész várható élettartamán belül történik. Az operátor itt kiválaszthatja a konkrét alkatrészt, hogy intézkedni tudjon.

5/1. lépés

Intézkedés és problémaelhárítás

Az irányítópulton a riasztás adatai konkrét információt nyújtanak az operátor számára az alkatrésszel és az azonosított problémával kapcsolatban. Ezek közé tartozik például a sorozatszám, az alkatrész száma, sőt még a leltárról és a cserealkatrészek hollétéről is kap információt.

5/2. lépés

Üzletre gyakorolt hatás elemzése

A meghibásodás előrejelzése azt is tartalmazza, hogy a légszűrő ventilátor még az előtt fog meghibásodni, mielőtt a rutinkarbantartás esedékes lenne. Ez az objektum időveszteséggel járó leállásához vezet.

5/3. lépés

Adatok elemzése valós időben

A terepen lévő eszközökből az adatok valós időben lesznek beolvasva, és megjelennek a portálon. Az operátor a valós idejű tényleges adatcsatorna figyelésével ellenőrizheti, hogy a riasztások és a rendelkezésére bocsátott információk helytállóak-e. A riasztás küszöbértéke ugyancsak megjelenik, így a felhasználó egyszerűen összevetheti a figyelési adatokat a normál működéssel.

5/4. lépés

Szolgáltatási jegyek létrehozása

Az operátor szolgáltatási jegyet is létrehozhat, amelynek alapján a karbantartó személyzet kicserélheti az adott alkatrészt, és így fenntartható az objektum működőképes állapota. Ezen kívül olyan adatok is rendelkezésre állnak, amelyek üzleti elemzésekhez használhatóak, és amelyekkel az eredmény függvényében változtatások végezhetőek a működésben.

5/5. lépés

Szolgáltatási jegyek létrehozása

Az operátor szolgáltatási jegyet is létrehozhat, amelynek alapján a karbantartó személyzet kicserélheti az adott alkatrészt, és így fenntartható az objektum működőképes állapota. Ezen kívül olyan adatok is rendelkezésre állnak, amelyek üzleti elemzésekhez használhatóak, és amelyekkel az eredmény függvényében változtatások végezhetőek a működésben.

Ismerje meg az Azure ipari IoT-megoldásait és architektúráit

A rendszerek és a teljes ellátási lánc integrálására szolgáló digitális alapszintű műveletek létrehozásával jelentős digitális átalakítást érhet el.

Feltételfigyelés

Figyeli a berendezések legfontosabb paramétereit a jelentős változások észlelése érdekében, és hogy megelőzze a váratlan hibákat és a termelési fennakadásokat.

Prediktív karbantartás

Diagnosztizálja a berendezések állapotát és teljesítményét, előrejelzi a potenciális meghibásodásokat és a karbantartási igényeket, és a vegyes valósági és a digitálisiker-technológiák használatával javítja a szolgáltatást valós időben.

További információ az Azure Industrial IoT-hez használható OPC-szolgáltatásokról

OPC Twin

Az OPC Twin REST API-kon keresztül biztosítja az ipari eszközök felderítését, regisztrálását és távvezérlését. Az OPC Twin használatához nincs szükség OPC Unified Architecture (OPC UA) SDK-ra, nem írja elő a programozási nyelvet, és kiszolgáló nélküli munkafolyamatokban is használható.

OPC Vault

Az OPC Vault egy olyan mikroszolgáltatás, amely az OPC UA-kiszolgáló és az ügyfélalkalmazások tanúsítvány-életciklusát konfigurálja, regisztrálja és felügyeli a felhőben.

OPC Publisher

Az OPC Publisher egy olyan referenciaimplementáció, amely bemutatja, hogyan lehet csatlakozni a meglévő OPC UA-kiszolgálókhoz, és hogyan lehet közzétenni a JSON-kódolású telemetriai adatokat az Azure IoT Hubba az OPC UA-kiszolgálókból OPC UA Pub/Sub formátumban JSON-adattartalom használatával.

További információ az Azure IoT termékeiről és szolgáltatásairól

Microsoft Defender for IoT

A fenyegetések teljes körű, adaptív észlelésére és megelőzésére szolgáló biztonsági megoldás IoT-alapú számítási feladatokhoz

Azure IoT Edge

A felhőbeli intelligencia és elemzés kiterjesztése a számítási feladatoknak a felhőből a peremhálózatra történő áthelyezésével

Azure IoT Central

Gyorsabban hozhat létre megoldásokat, és csökkentheti az IoT-kezelés, az üzemeltetés és a fejlesztés költségeit és terheit

Azure Percept

Az Edge Intelligence felgyorsítása a chiptől a szolgáltatásig

Azure IoT Hub

Felügyelt szolgáltatás az IoT-eszközök és az Azure közötti kétirányú kommunikációhoz

Azure Sphere

Átfogó biztonsági megoldás a hardverekre, az operációs rendszerre és a felhőbeli összetevőkre kiterjedően

Azure Digital Twins

A valós világ modellezésére használható, következő generációs IoT-megoldások

Azure Stream Analytics

Kiszolgáló nélküli, valós idejű elemzések a felhőtől a peremhálózatokig

Az Azure Industrial IoT legújabb hírei és források az Ipar 4.0-hoz

Működő IoT – videósorozat

Amit az Attabotics vezérigazgatója és műszaki igazgatója szerint jó tudni

Scott Gravelle, az Attabotics vezérigazgatója és műszaki igazgatója beszél a robotok építéséről, a képzelet határairól és arról, hogy mit lett volna jó tudni egy végponti IoT-implementáció végrehajtása előtt.

Amit a Stanley, Black & Decker vezérigazgatója és műszaki igazgatója szerint jó tudni

Sudhi Bangalore, a Stanley, Black & Decker műszaki igazgatója beszél az előre meghatározott minőségi követelményekről, a változások elfogadásáról, az egyszerű tervek összetettségéről és arról, hogy mit lett volna jó tudni az peremhálózati megoldás megvalósítása előtt.

Amit a Fermax műszaki igazgatója szerint jó tudni

Francisco Sanchez, a Fermax műszaki igazgatója beszél a végfelhasználói vélemények közvetlen meghallgatásának értékéről, a biztonság alapvető fontosságáról és arról, hogy miért lett volna jó alaposabban mérlegelni egy SaaS-modell értékét az IoT implementálása előtt.

Az ügyfelek lenyűgöző eredményeket érnek el az ipari Azure IoT segítségével

A Maersk segít az ügyfeleknek a termékek nyomon követésében

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, felhőarchitektúráért felelős vezető, A.P. Moller – Maersk
Maersk

A Bühler Group másképp közelíti meg a kockavetést az IoT révén

"The use of industry standards like OPC UA promotes interoperability between suppliers and enables them to work better together. It opens the door to develop solutions that drive efficiency across the entire value chain rather than a single machine."

Robert Cuny, IoT-programmenedzser, Bühler Group
Buhler

A Tetra Pak fenntartja az élelmiszerek és az italok biztonságos szállítását

"When you have plants around the world, the service knowledge we gain from one plant comes to benefit another."

Johan Nilsson, alelnök, Tetra Pak Services
Tetra Pak

Az ABB nagyobb munkavégző hatékonyságot ért el alacsonyabb költségek mellett

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, termékmenedzsmentért felelős igazgatóhelyettes, ABB Enterprise Software
ABB Group

A Thyssenkrupp javítja a bérlők felhasználói élményét

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Michael Cesarz professzor, vezérigazgató, MULTI, thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Gyakori kérdések

 • Az Open Manufacturing platform (OMP) egy nonprofit szervezet, amely segít a gyártó vállalatok számára, hogy felgyorsítsák a gyártási IoT-innovációt nagy méretekben az iparági együttműködés, az ismeretek és az adatok megosztása, valamint az új technológiákhoz való hozzáférés révén.

  A legújabb hírek

 • A Nyílt platformos kommunikáció egységesített architektúrája (Open Platform Communications Unified Architecture, OPC UA) egy globális iparági szabvány, amely biztosítja az ipari automatizálási eszközök és rendszerek nyitott kapcsolatát, együttműködési képességét, biztonságát és megbízhatóságát, valamint lehetővé teszi a gyártók számára, hogy az objektumaikat egy intelligens gyárrá alakítsák át.

  További információ

 • A Common Data Model olyan szabványosított, bővíthető adatsémákat tartalmaz, amelyeket a Microsoft és partnerei tettek közzé. Az előre definiált sémák között vannak entitások, attribútumok, szemantikai metaadatok és kapcsolatok. A sémák általánosan használt fogalmakat és tevékenységeket jelentenek, például fiók és kampány, hogy leegyszerűsítse az adatok létrehozását, összesítését és elemzését.

  További információ

 • Az ANSI/ISA-95 a nagyvállalati és a vezérlési rendszerek integrációjának nemzetközi szabványa, amelyet elsősorban az ipari eszközök csatlakoztatására használnak a gyártók. A szabványnak meg kell határoznia a robusztus, biztonságos és költséghatékony információcserét, amely hatékonyan csökkenti a megvalósításhoz kapcsolódó kockázatokat, költségeket és hibákat. Az információcsere mechanizmusának meg kell őriznie az egyes rendszerekre vonatkozó információk integritását és a vezérlési hatókört.

  További információ

Microsoft-partner keresése

Az IoT használatba vételében tapasztalt Microsoft-partnerektől kaphat segítséget.

Befejezett iparági IoT-megoldás vásárlása

Minősített alkalmazások és szolgáltatások gazdag választékában kereshet.

Az első lépések

További információ az üzembe helyezési lehetőségekről.