Navigáció kihagyása

A Microsoft Cloud bevezetésének keretrendszere az Azure-hoz

A Microsoft bevált útmutatása a felhőbevezetési folyamat felgyorsításához

Mi az a felhőadaptálási keretrendszer?

A felhőadaptálási keretrendszer egy bizonyítottan hatékony, útmutatást nyújtó eszköz, amellyel létrehozhatja és bevezetheti a sikeres felhőbeli működéshez szükséges üzleti és technológiai stratégiákat a cégében. A keretrendszer biztosítja a rövid- és hosszútávú célok eléréséhez szükséges ajánlott eljárásokat, dokumentációt és eszközöket a felhőszolgáltatás-tervezők, informatikai szakemberek és üzleti döntéshozók számára.

A felhőadaptálási keretrendszer ajánlott eljárásainak használata megkönnyíti a cégek számára üzleti és gyakorlati stratégiáik összehangolását az üzleti sikeresség érdekében.

Az üzleti célok elérése

Szakértői útmutatást kaphat a szervezeti és technikai módosítások tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban a kockázatok mérséklése mellett.

Szervezeti módosítások kezelése

Fenntartható módszereket találhat szervezete számára a felhőtechnológiák elfogadására.

Technológiák bevezetése az üzleti növekedéshez

Fedezze fel és tanulja meg hogyan valósíthat meg olyan biztonságos felhőtechnológiákat, amelyek úgy méretezhetők, hogy együtt növekedjenek vállalkozásával.

A környezet védelme

Bizonyított útmutatással rögzítheti a kockázatokat, megtervezheti a vezérlőket, beállíthatja a biztonsági alapkonfigurációt, és biztonságosan működhet.

Irányítás kialakítása és a költségek optimalizálása

Költségvetéseket hozhat létre, figyelemmel kísérheti a költségfelosztási mintákat, szabályzatokat állíthat be, és vezérlőket valósíthat meg a felhőbeli kiadások és üzembe helyezés optimalizálása érdekében.

A felhőbevezetés folyamata

Egyetlen adott felhőbevezetési útvonal nem működik minden szervezetnél, a biztonságos módszertan főbb megvalósítási szakaszai azonban hasonlóak minden szervezetben és iparágban: a stratégia definiálása, terv készítése, a vállalat felkészítése, a felhő bevezetése, majd a digitális tulajdon szabályozása és kezelése.

A motiváció megértése

Megismerkedhet a felhő gazdaságosságával, és olyan pénzügyi és technikai tippeket is kaphat, amelyekkel könnyebben kialakíthatja a felhőstratégiáját, és megalkothatja az üzleti esetét.

A kívánt üzleti eredmények azonosítása

Fektessen le világos üzleti eredményeket, amelyek megfelelnek a motiváló szempontoknak. Ezzel a sablonnal segíthet az érintetteknek és a döntéshozóknak meghatározni a legfontosabb célokat.

Az üzleti indoklás definiálása

Az üzleti eset lefektetésével és egy pénzügyi modell létrehozásával előre jelezheti a felhőbevezetési stratégia üzleti hatását.

A digitális tulajdon leltárazása

A számítási feladatok, alkalmazások, adatforrások, virtuális gépek és egyéb informatikai eszközök katalogizálásával kiértékelheti őket, és meghatározhatja a felhőbeli üzemeltetésük ideális módját.

Felhőbevezetési terv létrehozása

Felhőbevezetési terv létrehozásához állapítson meg egy fontossági sorrendet a számítási feladatok között azok üzleti hatása és technikai összetettsége alapján.

Készségek és támogatási felkészültség definiálása

A megfelelő készségszintek kialakítási tervének létrehozásával és bevezetésével definiálhatja a támogatási igényeket, megoldást találhat az aktuális hiányosságokra, és meggyőződhet róla, hogy üzleti és informatikai alkalmazottai felkészültek a változásokra és az új technológiák használatára.

A felhőkörnyezet előkészítése

Ismerje meg, hogy miként hozhat létre Azure-kezdőzónákat. Két lehetőség közül választhat: nagyvállalati szint, vagy kisvállalati szint és bővítés.

Az Azure telepítési útmutatója ismerteti a felhőkörnyezet beállításához szükséges eszközöket.

Minden szervezet más okok miatt szeretne átállni a felhőre, azonban két fő motiváló szempont megfigyelhető:

Migrálás

Ennek célja a meglévő helyszíni alkalmazások felhőbe való áthelyezése egy növekményes folyamat alapján. Ez azt feltételezi, hogy a szervezet kezdetben korlátozott hatókörű felhőbe való migrálást végez, mielőtt a kezdeti tapasztalatok alapján és a migrálási folyamat javításával további számítási feladatok áthelyezésére is kiterjesztené ezt.

Innováció

Ennek célja a digitális tulajdon modernizálása az üzlet és a termékinnováció fellendítése érdekében. Az infrastruktúra üzembe helyezésének, üzemeltetésének és irányításának modern megközelítései gyors ütemben hidalják át a szakadékot a fejlesztés és az üzemeltetés között.

A cégirányítás felmérése és javítása

A cégirányítási teljesítménytesztelő eszközzel azonosíthatja a szervezet átalakítási folyamatának hiányosságait, felmérheti és nyomon követheti a cégirányítás állapotát egy adott időszakra nézve, valamint javaslatokat kaphat a hibák megoldására. Az igényektől függően a javaslatok a következőkre terjedhetnek ki:

 • Releváns dokumentáció a használati esethez.
 • Készségfejlesztő tanfolyamok és képzési tervek a Microsoft Learnben.
 • Partneri megoldások.
 • Testreszabott útmutatás az Azure mérnökeitől a Microsoft FastTrack for Azure-on keresztül.

Ossza meg az elemzést a Microsoft-fiókjához tartozó képviselővel vagy egy partnerrel további cégirányítási megoldások felfedezéséhez.

Cégirányítási gyakorlatok lefektetése

Cégirányítási minimálisan működőképes termék (MVP) bevezetésével kezdeti cégirányítási eljárásokat fektethet le a költségkezelés, a biztonsági alapértékek, az erőforrás-konzisztencia, az identitásbeli alapértékek és az üzembe helyezési automatizálás felhőbeli cégirányítási irányzatai alapján.

Üzleti kockázatok felmérése és a kockázattűrés definiálása

Azonosíthatja az üzleti kockázatokat és a kockázattűrést, majd csökkentheti ezeket a cégirányítási és megfelelőségi szabályzatokkal. Ismétlődő cégirányítási folyamatok megvalósításával figyelheti a szabályzatok betartását.

A felhőadaptálási keretrendszer metodológiát használva a kezeléshez minden munkaterhelés olyan hatáselemzéssel mérhető, kritikussági szint és üzleti érték szerinti besorolást kap, amely kiszámítja a teljesítménycsökkenéssel vagy az üzleti tevékenység megszakadásával járó értékvesztést. Az így kapott kézzelfogható bevételi hatás használatával a felhőműveletekkel foglalkozó csapatok egy üzleti csapattal együttműködve jól-kezelt felhőkörnyezeteket hozhatnak létre – rugalmas megoldásokat kezelni képes folyamatokkal és eszközökkel.

A kulcsfontosságú implementációk fontosabb elemei:

Monitoring

 • Adatgyűjtés engedélyezése.
 • Alaptevékenységek azonosítása.
 • Riasztások létrehozása.
 • Szolgáltatásmetrikák mérése és szolgáltatói szerződések létrehozása.

Felügyelet

 • Az üzleti működéshez szükséges kritikus fontosságú tevékenységek azonosítása.
 • A tevékenységek hozzárendelése szolgáltatásokhoz.
 • A szolgáltatások függőségeinek elemzése.
 • Áttekintő nézetek létrehozása a szolgáltatások irányítópultjai számára.

Resiliency

 • Rugalmas platform.
 • Egyensúly kialakítása a rugalmassági befektetések és a megfelelő védelmi szint között.
 • Leállások utáni helyreállítás minimális állásidővel és adatvesztéssel.
 • Váltás egy magas rendelkezésre állást biztosító platformra.

Irányítsa a biztonsági program fejlesztését a teljes végállapotról alkotott elképzeléssel a biztonságos módszer alapján. Segítségével áttekintheti a biztonsági folyamatokat, az ajánlott eljárásokat, a modelleket és tapasztalatokat. A biztonságos módszer fő összetevői a következők:

Kockázatelemzések

A biztonsági betekintések integrálása a kockázatkezelési keretrendszerbe és a digitális kezdeményezésekbe.

Üzleti rugalmasság

Gondoskodjon arról, hogy a szervezet továbbra is működőképes maradjon a támadások során, és gyorsan visszanyerje a teljes működési állapotát.

Eszközvédelem

Védje a bizalmas adatokat és rendszereket, és folyamatosan fedezze fel, osztályozza és tegye biztonságossá az eszközöket.

Útmutató és eszközök az első lépések megtételéhez

Saját felhőkörnyezet létrehozása az Azure-kezdőzónákkal

A felhőportfólió üzembe helyezési és üzemeltetési igényeit skálázható, moduláris megvalósítási lehetőségekkel kezelheti a felhőkörnyezet kiépítéséhez.

A felhőkörnyezet kiértékelése

Kezdje el a felhőadoptációs folyamatot az Azure-platform felkészültségének felülvizsgálatával. Értékelje ki a tervét annak érdekében, hogy egy olyan kezdőzónát hozhasson létre, amely a felhőben létrehozott vagy az abba migrálandó számítási feladatokat fogja üzemeltetni.

Azure-kezdőzóna felülvizsgálatának elvégzése

Erős, skálázható alaprendszer létrehozása

Egy bevált architekturális megközelítéssel és implementációs útmutatóval segítséget kaphat az Azure-beli kezdőzónák nagy méretekben történő létrehozásához és üzemeltetéséhez.

Az Azure-kezdőzóna gyorsító üzembe helyezése

Értékelésekkel fenntarthatja a felhőbevezetési folyamat előrehaladását

Megismerheti az eszközöket és a személyre szabott ajánlásokat, amelyekkel jobban átláthatja a felhőbevezetést, definiálhatja saját stratégiáját, és megszüntetheti a gátló tényezőket.

A Cloud Adoption Strategy Evaluator keretrendszert biztosít a felhőstratégia és üzleti eset létrehozásakor szükséges különböző területek megismeréséhez, és útmutatást nyújt a következő lépések végrehajtásához.

Megtalálhatja a legmegfelelőbb alkalmazásokat és adatkorszerűsítési stratégiát. Gyorsítsa fel a piacra lépési időt, és nyújtson innovatív ügyfélélményt a belső és külső alkalmazások pontos értékelésével.

A stratégiai migrálási felmérési és készültségi eszközzel megismerheti a szervezet felkészültségét egy nagyszabású felhőbe való migrálási megoldás megvalósítására.

Az értékeléssel azonosíthatja a szervezet jelenlegi cégirányítási állapotának hiányosságait. Személyre szabott teljesítményteszt-jelentést és útmutatást kaphat a kezdeti lépésekhez.

A Cloud Journey Tracker eszköz értékelésével azonosíthatja felhőbevezetési igényeit, valamint egyéni javaslatokat kaphat.

Az Azure-beli erőforrásokkal maximalizálhatja a felhő értékét

Érje el üzleti céljait, és hasznosítsa a felhő folyamatos előnyeit az eszközök, programok és erőforrások átfogó készletének kihasználásával.

Dokumentáció és források

Microsoft Learn

Bővítse alkalmazottai felhővel kapcsolatos ismereteit a képzési tervek segítségével.

További információ

FastTrack for Azure

Segítségkérés a Microsoft mérnökeitől.

Az első lépések

Felhőadaptálási keretrendszer – e-könyv

Ismerje meg azokat a kérdéseket, amelyeket fel kell tennie, ha a Microsoft Azure-hoz készült felhőadaptálási keretrendszer használatával létre szeretne hozni egy digitális működési modellt.

Itt töltheti le

Azure-migrálási és korszerűsítési program

Segítséget kérhet ahhoz, hogy egy már bevált és teljes körű megközelítéssel migrálhassa és modernizálhassa a számítási feladatokat.

További információ

A felhő gazdaságossága

Ismerkedjen meg az Azure-szakértők által nyújtott fontosabb pénzügyi és technikai tanácsokkal, és a legfontosabb szervezetek által ajánlott eljárásokkal.

További információ

Azure jól megtervezett

Megtudhatja, hogyan tervezhet és hozhat létre jól megtervezett felhőbeli számítási feladatokat.

További információ

A Microsoft felhőbevezetési keretrendszere az Azure-hoz – gyakori kérdések

 • Bár a felhő már nem számít újdonságnak, a Microsoft Azure-hoz készült felhőadaptálási keretrendszere új vállalatirányítási és technológiai lehetőségeket teremt. A felhőadaptálási keretrendszer eszközöket biztosít, és útmutatást nyújt úgy a felhőalapú technológiák, mint az üzleti, a személyi és a folyamatszervezési változtatások bevezetéséhez az Azure-ra való biztonságos és szabályozott áttérés érdekében. Mivel az ajánlott eljárásokon és a sikeres ügyfél- és partneri tapasztalatokon alapul, a keretrendszert rendszeresen frissítjük.

 • A felhőbevezetési keretrendszer világszerte elérhető.
 • Mivel a felhő bevezetése a teljes céget érintő döntés, a felhőadaptálási keretrendszer úgy lett kialakítva, hogy használata előnyökkel járjon a rendszergazdák, a felhőtervezők és az üzleti döntéshozók számára is a teljes cégen belül.
 • Nem létezik általános módszer a felhő bevezetéséhez: minden szervezet maga határozza meg a saját útját. Ezeknek az utaknak azonban több közös szakasza van, és a felhőadaptálási keretrendszer ezeket tartalmazza, mégpedig modulárisan, hogy az áttérést bármely szakaszban meg lehessen kezdeni. A Cloud Journey Tracker felmérés segítségével azonosíthatja cége felhőadaptálási útvonalát, vagy megkeresheti azt a partnert, aki segítséget nyújt az első lépések megtételéhez.
 • Az értékelések segítségével gyorsan azonosíthatja a felhőadaptálás legjobb módszerét a szervezet számára. Javaslatokat nyújtanak az Ön igényei alapján, és a szervezet bármely tagja áttekintheti őket az Ön kényelme érdekében. A felhőadaptálási igények rögzítése mellett ezek az értékelések segítenek a a cégirányítási benchmarkok definiálásában és a számítási feladatok kiértékelésében.

Együttműködés egy szakértővel

A felhőadaptálási folyamat minden lépéséhez szakértői segítséget kérhet.

A felhőbevezetési folyamat felgyorsítása

Kiértékelheti üzleti stratégiáit, és személyre szabott útmutatást kaphat a Microsoft Assessments platformtól.