Blokklánc

Az Azure Blockchain szolgáltatásaival intelligensebb és hatékonyabb ellátási láncokat hozhat létre, csökkentheti a csalás kockázatát, gyorsabban ellenőrizheti a tranzakciókat, valamint úttörő üzleti modelleket hozhat létre.

Az első lépések

Sikeres blokklánc-technológiás üzletvitel az Azure bevált, három lépéses módszerével

Az adatok és a logika egy nem módosítható, megosztott hálózaton való azonnali megosztásával leegyszerűsítheti a partnerek közti munkafolyamatok nyilvántartását és ellenőrzéseit. Az Azure három lépésből álló blokkláncmódszerének bevezetésével konzorciumi hálózatot építhet, leegyszerűsítheti a cégirányítást és a felügyeletet, és integrálhatja a blokkláncmegoldást a már használt rendszerekkel és eszközökkel.

Konzorciumi hálózat, tranzakciónapló üzembe helyezése, tagok meghívása, valamint engedélyek beállítása segítségével lefektetheti saját blokkláncalkalmazásának alapjait:

 • Alkalmazását előre konfigurált hálózatokkal és felügyelt infrastruktúrával kezelheti az Azure Blockchain ServiceELŐZETES VERZIÓJA segítségével.

A konzorcium üzleti folyamatait intelligens szerződésekkel digitalizálhatja, így nem módosíthatóvá teheti a megosztott adatait:

 • Az VS Code intuitív Azure Blockchain-bővítményével intelligens szerződéseket hozhat létre és fordíthat le, mielőtt azokat üzembe helyezné az Azure Blockchain Service-ben.
 • Az Azure DevOps segítségével leegyszerűsítheti a verziókezelést.
 • Az Azure Blockchain Workbenchben gyorsan végrehajthatja és érvényesítheti a Blockchain-forgatókönyveket az Azure-ral és a már ismert eszközökkel, meglévő beépített kapcsolatok használatával.

Az infrastruktúra és az intelligens szerződés beállítása utáni utolsó lépés az alkalmazás elkészítése és a már használt eszközökkel való kompatibilitásra való kiterjesztése:

 • Az Azure Blockchain Service-szel összekapcsolhatja a forrásokat, adatokat fordíthat le a tranzakciónaplóban, valamint közzéteheti az intelligens szerződés eredményeit az adatbázisokban és az alkalmazásokban. Ha pedig még kezdő a blokkláncalkalmazások fejlesztése terén, Azure Blockchain Workbench-sablonokat használhat.
 • Az Azure Blockchain fejlesztőkészlettel blokkláncalkalmazását összekapcsolhatja és integrálhatja meglévő alkalmazásaival és adatbázisaival.

Azure Blockchain megoldásarchitektúrák

Ezekből az illusztrált architektúra-forgatókönyvekből megtudhatja, hogyan helyezheti biztonságba adatait és digitalizálhatja munkafolyamatait a blokklánc-technológiával (így például az Ethereum-hálózatokkal).

區塊鏈工作流程應用程式企業會使用區塊鏈來將與其他組織共用的工作流程數位化,例如在供應鏈間移動實體資產。區塊鏈應用程式在各使用案例間大同小異。在這裡我們會使用 Azure 區塊鏈服務作為基礎受控區塊鏈網路,並建置能夠從相關使用者介面內嵌訊號,以及向聯盟中進行取用的應用程式傳達總帳資料的聯盟應用程式。11234456

Blokklánc-munkafolyamati alkalmazás

Áttekintés

Számos cég blokklánccal digitalizálja más cégekkel megosztott munkafolyamatait, például az ellátási lánc fizikai eszközeinek mozgatását. A blokkláncalkalmazások hasonló alapon működnek minden használati esetben. Itt az Azure Blockchain Service-t alkalmazzuk felügyelt blokklánchálózatként, és egy olyan konzorciumalkalmazást fejlesztünk, amely kapcsolódó felhasználói felületekről képes jeleket betölteni, valamint tranzakciónapló-adatokat képes küldeni a konzorcium minden alkalmazásának.

Flow

 1. 1 A releváns alkalmazások, eszközök és adatforrások eseményeket és adatokat küldenek egy üzenetközvetítőnek (az Azure Service Busnak).
 2. 2 Az elosztott tranzakciónaplós technológiát (DLT-t) használó Logic App lekéri az adatokat a Service Bustól, majd elküldi őket a tranzakciókészítőnek, amely elkészíti és aláírja a tranzakciót.
 3. 3 Az aláírt tranzakció továbbkerül az Azure Blockchain Service-hez (amely egy teljes mértékben felügyelt Ethereum-konzorciumi hálózat) egy naplóspecifikus Logic App-összekötő segítségével.
 4. 4 A Blockchain Data Manager rögzíti a blokk- és tranzakcióadatokat a konfigurált tranzakciós csomópontokból, dekódolja az eseményeket és tulajdonságokat, majd az adatokat a konfigurált célhelyekre küldi.
 5. 5 Az üzenetközvetítő üzleti alkalmazásoknak és láncon kívüli adatbázisoknak továbbítja a tranzakciónapló-adatokat.
 6. 6 Az információt a Power BI-hoz hasonló eszközök elemzik és jelenítik meg a láncon kívüli adatbázisokhoz való csatlakozással.
供應鏈追蹤了解如何使用 Azure Blockchain Workbench。運用逐步流程圖建置適用於供應鏈的資產追蹤應用程式。12345678

Ellátási lánc nyomon követése

Áttekintés

A blokklánc gyakori használati mintázata az, amikor IoT-funkciókkal monitoroznak egy tételt, miközben az végighalad egy többrésztvevős ellátási láncon. Erre a használati mintára kiváló példa a romlandó árucikkek hűtéssel való szállítása. Ilyen árucikk lehet az élelmiszer vagy a gyógyszeranyagok, amelyeknél bizonyos megfelelőségi szabályoknak a teljes szállítási folyamat alatt meg kell felelni. Ilyen esetekben egy kezdeményező fél (például a kiskereskedő) szerződésbeli feltételeket határoz meg többek között a páratartalom vagy a hőmérséklet megengedett tartományait tekintve, amelyeket az ellátási láncban a felügyeletet ellátó félnek be kell tartania. Ha az eszköz bármely pillanatban olyan páratartalmat vagy hőmérsékletet érzékel, amely kívül esik a megadott tartományokon, az intelligens szerződés állapota frissülni fog, és jelezni fogja a megfelelőség hiányát, és ezzel együtt egy tranzakciót rögzít a blokkláncban, és lefelé irányuló javítási eseményeket indít el.

Flow

 1. 1 Az IoT-eszközök az IoT Hubbal kommunikálnak. Az IoT Hub olyan konfigurált útvonallal rendelkezik, amely az útvonalhoz társított Service Busba küld meghatározott üzeneteket. Az üzenet ekkor még az eszközre jellemző natív formátumban van, és azt át kell alakítani az Azure Blockchain Workbench által használt formátumra. Ezt az átalakítást egy Azure Logic App-alkalmazás végzi el. Ez akkor aktiválódik, amikor egy új üzenet jelenik meg az IoT Hubbal társított Service Busban. Ekkor az üzenetet átalakítja, majd elküldi a Service Busnak, amely pedig kézbesíti azt az Azure Blockchain Workbenchnek. Az első szolgáltatás gyakorlatilag az IoT Hub „kimenő postafiókjaként” funkcionál, a második pedig az Azure Blockchain Workbench „bejövő postafiókjaként”.
 2. 2 A DLT-ügyfél megkapja az adatokat az üzenetközvetítőtől (Service Bus), és adatokat küld a tranzakciószerkesztőnek - Aláíró.
 3. 3 A tranzakciószerkesztő létrehozza és aláírja a tranzakciót.
 4. 4 Az aláírt tranzakció át lesz irányítva a Blockchainhez (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 A DLT Watcher visszaigazolást kap a tranzakció Blockchainben való véglegesítéséről, és elküldi a visszaigazolást az üzenetközvetítőnek (Service Bus).
 6. 6 A DB-fogyasztók megerősített blokklánc-tranzakciókat küldenek a láncon kívüli adatbázisokba (Azure SQL Database).
 7. 7 Az információt a Power BI-hoz hasonló eszközök elemzik és jelenítik meg a láncon kívüli adatbázisokhoz (Azure SQL Database) való csatlakozással.
 8. 8 Az események a tranzakciónaplóból az Event Gridbe és a Service Busba kerülnek, így azok az alsóbb szinteken felhasználhatók. Ilyen „alsóbb szintű” felhasználók lehetnek a logikai alkalmazások, a függvények és más olyan kódok, amelyeknek az a feladata, hogy az eseményekkel valamilyen műveletet végezzenek el. Lehetséges például olyan Azure-függvény, amely megkap egy eseményt, amelyet aztán az SQL Serverben vagy más adattárolóban helyez el.

A legújabb Azure Blockchain-hírek és -erőforrások

Az ügyfelek lenyűgöző eredményeket érnek el az Azure Blockchain segítségével

GE Aviation

A GE Aviation blokklánc használatával egyszerűsíti a repülőgép-alkatrészek követését a gyártól a használatba vételig.

Starbucks

A Starbucks az Azure használatával támogatja a kistermelőket és követi nyomon a termékek útját a babkávétól baristáig.

Insurwave

Az Insurwave elosztott közös tranzakciónaplókkal csökkenti a biztosítási ügyfelek, közvetítők, biztosítók és külső felek kockázatait.

Buhler

A Bühler blokklánc-technológiával követi nyomon a termést a farmtól a felhasználásig, így elősegíti az élelmiszer egészséges és biztonságos szolgáltatását napi kétmilliárd ember számára.

Singapore Airlines

A Singapore Airlines az Azure használatával konvertálja az ügyfelek mérföldpontjait blokkláncalapú tokenekre, amelyeket kiskereskedői hálózatuknál költhetnek el.

Webjet

A Webjet az Azure támogatásával tartja fenn az online utazási piac számára nyújtott Rezchain nevű számlarendezési szolgáltatást.

3M

A 3M az Azure Blockchainen alapuló új címkéző szolgáltatást készít az ellátási láncának védelmére.

Nasdaq

A Nasdaq blokklánctechnológiát vezetett be a tőkepiacokon, és ezzel kezeli több blokklánc és fizetési mechanizmus tranzakcióteljesítéseit, kifizetéseit és elszámolásait.

Xbox

A Microsoft blokkláncmegoldások használatával számítja ki a szerzői díjakat az Xbox-játékok kiadói számára, és ehhez hónapok helyett órákra van szüksége.

Gyakori kérdések

 • A blokklánc egy összetett kriptográfián alapuló, rekordrögzítő és szerződéskényszerítő technológia. Segítségével a szervezetek egy megosztott tranzakciónaplóban (más néven elosztott tranzakciónaplós technológiával, DLT-vel) cserélhetnek és követhetnek nyomon eszközöket és tranzakciókat, így leegyszerűsíthetik a munkafolyamatokat (például az ellátási láncot).

  A blokklánchálózatok a partnerek összes gépe között megoszlanak (ezt konzorciumhálózatnak nevezzük), így minden partner valós időben láthatja a hálózat összes tranzakcióját. A partnerek emellett még az előtt elutasíthatják a helytelen tranzakciókat, hogy azok bekerülnének a tranzakciónaplóba, ami egyszerűbbé teszi a naplózást, és jelentősen csökkenti a csalás veszélyét.

  Az ellátási lánccal kapcsolatos és megosztott munkafolyamati alkalmazások mellett a fejlesztők új bevételi forrásokat szerezhetnek blokkláncalapú termékek és szolgáltatások létrehozásával.

 • A blokk olyan adatfürtöt jelent a blokkláncon belül, amely egyedi azonosítóval és előzményekkel is rendelkezik. A blokkok olyan tranzakcióadatokat tárolnak, mint a dátum, az idő, vagy dollárban kifejezett összegek, valamint a tranzakció résztvevőinek digitális aláírását (amely a felhasználónévhez hasonló).

 • Három fő blokklánctípust különböztetünk meg: nyilvános, privát és konzorciumi.

  • A nyilvános blokklánc teljes mértékben decentralizált, így nem egyetlen kézben összpontosul a hálózat felügyelete. A lánc minden tranzakcióját a hálózat minden csomópontja láthatja.
  • A privát blokklánc egy adott személy tulajdona, a csomópontoknak pedig engedélyre van szükségük a hálózathoz való hozzáféréshez.
  • A konzorciumi blokklánc egy megosztott hatáskörű privát blokklánc, amely a hálózat érdekeit helyezi előtérbe.
 • A blokklánc egy átlátható és ellenőrizhető rendszer. A blokklánc megosztott és biztonságos tranzakciónaplója megoszlik a számítógépek hálózata között, így a technológia segít megszüntetni a pazarlást, csökkenti a csalás kockázatát, és új bevételi források létrehozását teszi lehetővé.

 • Az Azure Blockchain Service számos Azure-funkció segítségével tartja biztonságban és könnyen elérhetően az adatokat. Az adatbiztonságért az elkülönítés, a titkosítás és a hitelesítés felel. A blokklánc decentralizált és nem módosítható természete rendkívül biztonságossá teszi a technológiát.

Az Azure Blockchain használatba vétele

A kód nélküli konzorciumkezeléssel teljes mértékben felügyelt blokklánchálózatokat helyezhet üzembe néhány kattintással, és ipari méretekben végezhet cégirányítást.

A Block Talk megtekintése

A Channel 9 Block Talk műsorában bemutatókat tekinthet meg, így naprakész maradhat a blokklánc-technológiával kapcsolatban.

Az Azure Marketplace böngészése

Több tucat, a a Microsoft és a partnerek által fejlesztett kész blokkláncmegoldást találhat.