HDInsight

Egyszerűen használható, költséghatékony, nagyvállalati szintű szolgáltatás nyílt forráskódú analitikához

Milyen előnyöket nyújt a HDInsight?

A költséghatékony, nagyvállalati szintű, nyílt forráskódú analitikai megoldásokhoz készült Azure HDInsight szolgáltatással könnyedén futtathat népszerű nyílt forráskódú keretrendszereket, mint amilyen például az Apache Hadoop, a Spark és a Kafka. Zökkenőmentesen dolgozhat fel hatalmas mennyiségű adatot, és kombinálhatja a nyílt forráskódú ökoszisztéma előnyeit az Azure által nyújtott globális méretezhetőséggel.

  • Gyorsan létrehozhat igény szerinti big data-fürtöket, méretezheti őket felfelé vagy lefelé a használati szükségleteihez mérten, és csak azért kell fizetnie, amit használt.
  • Az Azure Virtual Network, valamint titkosítás és Azure Active Directory-integráció segítségével kielégítheti az iparági és kormányzati megfelelőségi szabványok követelményeit, és megvédheti céges adatait.
  • A HDInsight-eszközökkel gyorsan megkezdheti a munkát kedvenc fejlesztői környezetében.
  • A HDInsight zökkenőmentesen integrálódik más Azure-szolgáltatásokkal, ideértve a Data Factory és a Data Lake Storage szolgáltatást, így átfogó analitikai folyamatokat építhet ki.

Miért érdemes a HDInsightot választani?

Egyszerű

Gyorsan hozhat létre nyílt forráskódú projekteket és fürtöket, hardverek telepítése és infrastruktúra kezelése nélkül.

Költséghatékony

A big data-fürtök igény szerinti létrehozásával, valamint fel- és leskálázásával csökkentheti a költségeit, hiszen csak a ténylegesen használt erőforrásokért kell fizetnie.

Nagyvállalati színvonal

Tegyen szert nagyvállalati szintű biztonságra és iparági szinten vezető megfelelőségre, több mint 30 tanúsítvánnyal.

Open program

Optimalizált összetevők létrehozása Hadoophoz, Sparkhoz és egyebekhez. Tartson lépést a legújabb verziókkal.

Mit tartalmaz a HDInsight?

Nyílt forráskódú ökoszisztéma

A HDInsight támogatja az Apache Hadoop és Spark ökoszisztéma legújabb nyílt forráskódú projektjeit. Tartson lépést a nyílt forráskódú keretrendszerek legújabb kiadásaival, ideértve például a Kafka, a HBase, és a Hive LLAP keretrendszert.

Biztonság és megfelelőség

Tegyen szert nagyvállalati szintű adatvédelemre és monitorozásra, virtuális hálózatokra, titkosításra, Active Directory-alapú és egyéb hitelesítésre, valamint szerepköralapú hozzáférés-vezérlésre. A HDInsight a megfelelőségi szabványok kielégítéséhez több mint 30 iparági tanúsítvánnyal rendelkezik, például ISO, SOC, HIPAA és PCI.

Natív integráció Azure-szolgáltatásokkal

Zökkenőmentesen integrálhatja megoldásait az Azure-adattárak és -szolgáltatások széles választékával, ideértve az SQL Data Warehouse, az Azure Cosmos DB, a Data Lake Storage, a Blob Storage, az Event Hubs és a Data Factory szolgáltatást.

Egyszerűsített monitoring

A HDInsight az Azure Log Analytics integrálásával egyetlen felületen teszi lehetővé az összes fürt monitorozását.

Széleskörű alkalmazástámogatás

A HDInsight a big data ökoszisztémába tartozó alkalmazások széles körét támogatja, melyeket egyetlen kattintással telepítheti. Több mint 30 népszerű Hadoop- és Spark-alkalmazás közül választhatja ki a forgatókönyvének legmegfelelőbb megoldást.

Több nyelv és eszköz

Kedvenc eszközeit és csomagjait használhatja, amilyen például a Visual Studio, az Eclipse, az IntelliJ, a Jupyter vagy a Zeppelin. Már jól ismert nyelveken programozhat, többek között a Scala, a Python, az R, a JavaScript vagy a .NET használatával.

Azure HDInsight-ökoszisztéma

Eszközök

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Adathozzáférés

Batch

SQL

NoSQL

Stream

Machine Learning

Egyebek

Data Lake Storage Gen2

Biztonság

Apache Ranger

Azure Active Directory

Virtual Network

A HDInsight szolgáltatást már használó ügyfeleink

  • Roche
  • LG CNS
  • Reckitt Benckiser
  • Jet.com
  • Asos

Miben segít Önnek a HDInsight?

Kinyerés, átalakítás és betöltés (ETL) a HDInsight használatával

A Hadoop MapReduce és az Apache Spark segítségével big data-fürtjeit igény szerint kinyerheti, átalakíthatja és betöltheti.

Extração, transformação e carregamento (ETL) com o HDInsightExtraia, transforme e carregue os seus clusters de macrodados sob pedido com o Hadoop MapReduce e com o Apache Spark.

Streamelés a HDInsighttal

Az Apache Kafka, az Apache Storm és az Apache Spark Streaming használatával másodpercenként több milliónyi streamelési eseményt dolgozhat fel.

Transmitir com o HDInsightIngira e processe milhões de eventos de transmissão por segundo com o Apache Kafka, Apache Storm e Apache Spark Streaming.

Interaktív lekérdezés a HDInsighttal

Az Apache Hive LLAP lehetővé teszi gyors, interaktív SQL-lekérdezések végrehajtását a strukturált és strukturálatlan adatain.

Consultas interativas com o HDInsightRealize consultas de SQL rápidas e interativas à escala por dados estruturados ou não estruturados com o Apache Hive LLAP.

Bővítse helyszíni big data-befektetéseit a HDInsighttal

Bővítse ki helyszíni big data beruházásait felhőbeli megoldásokkal, és formálja át vállalkozását a HDInsight által nyújtott fejlett elemzési képességekkel.

Expandir os investimentos em macrodados no local com o HDInsightExpanda os seus investimentos de macrodados no local para a cloud e transforme o seu negócio ao utilizar as capacidades de análise avançadas do HDInsight.

Használati példák

Vevőanalitika

Segítse az alkalmazottakat az adatokon alapuló döntéshozásban egy teljes körű, nyílt forráskódú analitikai platform építésével. Könnyedén feldolgozhat hatalmas mennyiségű adatokat különböző forrásokból.

Ismerje meg, hogyan használja Reckitt Benckiser a HDInsight szolgáltatást fogyasztói analitikához.

Személyre szabott javaslatok

Vonja be vásárlóit újabb módokon személyre szabott javaslati motor létrehozásával.

Ismerje meg, hogyan használja az ASOS a HDInsight szolgáltatást személyre szabott ajánlatokhoz.

Prediktív karbantartás

Előrejelezheti és megelőzheti a hibákat a létfontosságú berendezések működésben tartásához. Optimalizálhatja a működést az adatok valós idejő betöltésével és feldolgozásával.

Ismerje meg, hogyan használja a Roche Diagnostics a HDInsight szolgáltatást prediktív karbantartáshoz.

Kockázatfelmérés

Építsen még jobb modelleket a kritikus adatok átalakításával és elemzésével, és gondoskodjon adatai biztonságos tárolásáról nagyvállalati szintű szolgáltatásokkal.

Ismerje meg, hogyan használja a Milliman a HDInsight szolgáltatást kockázatfelméréshez.

Kapcsolódó termékek és szolgáltatások

Azure Databricks

Gyors, könnyű és együttműködő Apache Spark-alapú elemzési platform

Data Lake Storage Gen2

Rendkívül rugalmasan méretezhető, az Azure Blob Storage-on alapuló, biztonságos Data Lake szolgáltatás

SQL Data Warehouse

Szolgáltatásként elérhető rugalmas adattárház nagyvállalati szintű funkciókkal

A HDInsight használatának megkezdése