Navigáció kihagyása

Azure Functions

A serverless, event-driven compute service that allows you to write less code, maintain less infrastructure, and save on costs

Accelerate and simplify serverless application development

Develop more efficiently with an event-driven, serverless compute platform that helps solve complex orchestration problems. Build and debug locally without additional setup, deploy and operate at scale in the cloud, and integrate services using triggers and bindings.

Automated and flexible scaling

Keep your focus on adding value instead of managing infrastructure.

Integrated programming model

Respond to events and seamlessly connect to other services.

End-to-end development experience

Build, debug, deploy, and monitor with integrated tools and built-in DevOps capabilities.

Variety of programming languages and hosting options

Choose what's right for each scenario and quickly adjust to meet business needs.

A teljes fejlesztési folyamat javítása

Get a complete serverless application development experience—from building and debugging locally to deploying and monitoring in the cloud. Use Functions extensions on Visual Studio and Visual Studio Code for a faster and more efficient development on your local machine, fully integrated with the whole Azure platform. Set up continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with Azure Pipelines and get intelligent and proactive insights about the performance of serverless applications in production from Azure Monitor.

Az összetett vezénylési problémák megoldásának leegyszerűsítése

Serverless functions are meant to be short-lived and stateless—until you need them to solve stateful problems. Remove this limitation using a fully managed service, without provisioning more resources, just by coding your workflow definition. Simplify complex, stateful coordination requirements programmatically in event-driven applications with the Durable Functions extension. Also, use your functions on declarative workflows that work with more than 250 connectors in Azure Logic Apps.

További információ a Durable Functionsről

Csatlakozás más szolgáltatásokhoz integráció kódolása nélkül a gyorsabb megoldásfejlesztés érdekében

Csak ahhoz kell forráskódot írnia, ami igazán számít az Ön üzletében. Kódolási időt takaríthat meg a triggerekre és kötésekre alapuló programozási modellel, amely lehetővé teszi, hogy a kiszolgáló nélküli alkalmazások eseményekre válaszoljanak, és hogy gördülékenyen csatlakozhassanak más szolgáltatásokhoz. A Functions használatával mikroszolgáltatásokat támogató megközelítéssel fejleszthet skálázhatóbb, eseményvezérelt alkalmazásokat.

Idő megtakarítása triggerekkel és kötésekkel

Létrehozás egyszer, üzembe helyezés bárhol

Nem minden alkalmazás egyforma, így természetesen nincs egyetlen szolgáltatási csomag sem, amely mindegyiknek megfelelne. Az üzleti igényeinek leginkább megfelelő Functions-csomagot választhatja, és ugyanazt a kódot több célhelyen is üzembe helyezheti ki a felhőbeli végrehajtás alapján fizetendőtől kezdve a Kubernetes-fürtig vagy a peremhálózati számításhoz használt IoT-eszközökön.

Fejlesszen igényei szerint

Azonnal elkezdheti a kódolást az Ön számára már ismerős és kedvelt technológiákkal, nincs szükség új nyelv vagy keretrendszerek tanulására. Minden egyedi forgatókönyvhöz kiválaszthatja az Ön által kedvelt programnyelvet: .NET Node vagy Java webalkalmazásokhoz és API-khoz, Python Machine Learning-munkafolyamatokhoz és PowerShell felhőbeli automatizáláshoz.

A támogatott nyelvek megtekintése

Megbízható kiszolgáló nélküli alkalmazások létrehozása beépített biztonsággal és monitorozással

 • Az Azure Application Insights használatával monitorozhatja és elemezheti a kódteljesítményt. Az Azure Monitor alkalmazástérképeivel és elosztott nyomon követésével feltárhatja a szűk keresztmetszeteket és a meghibásodásra hajlamos területeket az alkalmazás bármely összetevőjénél.
 • Az Azure Key Vault használatával alkalmazásbeállításokat tárhat fel a hozzáférési szabályzatok és a naplózási előzmények teljes felügyeletével a kód módosítása nélkül.
 • A Functions prémium csomagjával elkülönítheti a hálózatokat a virtuális hálózati kapcsolatok használatával, a kimenő forgalmat biztonságos virtuális hálózatba irányíthatja, a bejövő forgalmat pedig korlátozhatja és alkalmazáskorlátozásokat is definiálhat.
 • Felügyelt identitásokat a szolgáltatás szintjén konfigurálhat, így az alkalmazások egyszerűen hozzáférhetnek az Azure Active Directory által védett más erőforrásokhoz.
 • Az alkalmazásoknak beépített hitelesítéssel biztosíthat hozzáférést az Azure Active Directory, a Microsoft-fiók vagy külső szolgáltatók, például a Twitter, a Facebook vagy a Google használatával.

Üzleti igényeinek megfelelő szolgáltatáscsomagot választhat

Használatalapú csomag

Automatikusan skálázhat, és csak akkor kell fizetnie a számítási erőforrásokért, amikor a függvények futnak. A használatalapú csomagoknál a rendszer dinamikusan, a bejövő események száma alapján adja hozzá és távolítja el a Functions üzemeltetett példányait.

Prémium szintű csomag

Az igények szerinti automatikus skálázásnál előkészített feldolgozókkal futtathat alkalmazásokat az inaktivitás után késedelem nélkül, hatékonyabb példányokon végezhet futtatást, és virtuális hálózatokhoz csatlakozhat.

Azure App Service-csomag

A Functions szolgáltatást futtathatja az App Service-csomagokon belül, a szokásos App Service-díjakkal. Jó választás hosszan futó műveletekhez, valamint ha jobban előrelátható skálázás és költségek szükségesek.

Fejlesztői dokumentáció, mintakód és alkalmazásfejlesztési források

Öt perces gyorsútmutatók

Az első windowsos vagy linuxos függvény létrehozása a következővel:

Community and Azure Support

Follow Azure Functions on Twitter. Ask questions and get support from Microsoft engineers and Azure community experts on Stack Overflow. Find samples and repositories on GitHub.

Ezeket a megoldásokat létrehozhatja a Functions használatával

Serverless APIs with Node.js or Microsoft .NET

Serverless web application for static websites and single-page applications

Serverless microservices for event-driven scenarios

Machine learning workflows with a serverless architecture

Serverless data processing pipelines for files and real-time data

Serverless cloud automation and hybrid resources management

Serverless rapid application development for line of business apps

Start building serverless applications with Functions in three steps

Get 1 million requests for free per month by signing up for an Azure free account.

Create your first serverless function on .NET, JavaScript, Java or Python with a 5-minute quickstart guide.

Ötleteket szerezhet és részleteiben megismerkedhet a Functions fogalmaival a dokumentációban, a kódminták katalógusában és az előre elkészített összetevők kódtárában.

Ügyféltapasztalatok az Azure Functions használatával

Increase development velocity

Zeiss chose Functions because of its simple programming model with declarative bindings, which allowed them to write fewer lines of code.

Zeiss

Bonyolult üzleti problémák feldolgozási idejének javítása

A FUJIFILM Software csökkentette a feldolgozási időt, és aznapi címkézést tett lehetővé baseball-meccsenként átlagosan 3000 fényképhez az Azure Durable Functions használatával.

Fuji Film

Achieve scale with no infrastructure management

PWC used Functions to create scalable API for its regulatory obligation knowledge mining solution.

PWC

A szolgáltatásintegráció idejének csökkentése

A Functions használatával ugyanannyi idő alatt háromszor annyi szállító integrálható.

Hotailors

Frissítések, blogok és közlemények az Azure Functions kapcsán

Gyakori kérdések a Functionsről

 • A Functions különféle mértékben támogat nyelveket, például a C#, a JavaScript, az F#, Java és a Python nyelveket.

  Az összes támogatott nyelv
 • A Használatalapú csomagban és az App Service-csomagban a Functions-alkalmazások az idő 99,95%-ában futnak vagy elérhetőek.

  A Functions teljes SLA-jának megtekintése
 • A Functions különféle csomagokban használható: Használatalapú csomag, Azure App Service-csomag és Prémium csomag.

  A különféle csomagok üzemeltetésének és méreteinek összehasonlítása
 • A más szolgáltatásokhoz (például Azure Blob Storage vagy Azure Cosmos DB) történő fixen kódolt hozzáférés kiküszöbölése triggerekkel és kötésekkel. A triggerek elindítják egy függvény futtatását, a kötések pedig olyan deklarációk, amelyek a függvényt más erőforrásokhoz csatlakoztatják.

  A Functions által támogatott összes trigger és kötés
 • Függvényeket létrehozhat saját helyi számítógépén kedvenc kódszerkesztőjében és fejlesztői eszközeivel. Helyi függvényeket élő Azure-szolgáltatásokhoz csatlakoztathat, a hibakeresésüket pedig a helyi számítógépen végezheti el a Functions teljes közös nyelvi futtatókörnyezetét használva. A függvények helyi számítógépen történő fejlesztésének a követelményei a kiválasztott programnyelv és az eszközök függvényében változnak.

  Lásd: helyi fejlesztőkörnyezetek

Ingyenes Azure-fiókkal egymillió ingyenes Functions-függvényt hajthat végre.