Data Lake Analytics

Igény szerinti analitikai szolgáltatás az intelligens döntések támogatásához

Egyszerűen fejleszthet és futtathat U-SQL, R, Python és .NET nyelveken írt, nagymértékben párhuzamos adatátalakító és -feldolgozó programokat akár több petabájtnyi adaton. Mivel nincs felügyelendő infrastruktúra, igény szerint dolgozhatja fel az adatokat, azonnal végezhet méretezéseket, és a számlázás feladatonként történik.

Indítás pillanatok alatt, azonnali méretezés, feladatonkénti számlázás

Az Azure Data Lake Analytics-szel másodpercek alatt dolgozhat fel big data-feladatokat. Nem kell aggódnia az infrastruktúra miatt: nincsenek felügyeletet vagy beállítást igénylő lassú kiszolgálók, virtuális gépek vagy fürtök. Az Azure Data Lake Analytics-egységekben (AU) mért feldolgozási teljesítmény azonnal méretezhető, feladatonként egy és több ezer egység között. A számlázás a feladatonként elvégzett feldolgozási egységek száma alapján történik.

MPP-programok fejlesztése könnyedén

Az U-SQL egy egyszerű, kifejező és bővíthető nyelv, amely lehetővé teszi a kódok egyszeri megírását, majd azok automatikus, párhuzamos felhasználását a szükséges méretezésnek megfelelően. A .NET, R vagy Python nyelveken írt, meglévő kódtárak felhasználásával több petabájtnyi adatot dolgozhat fel különböző számításifeladat-kategóriákhoz (többek között lekérdezés, ETL, elemzések, gépi tanulás, gépi fordítás, képfeldolgozás és hangulatelemzés). Nézze meg az U-SQL-lekérdezésének végrehajtása Azure Data Lake-ben videót, amelyben egymillió kép objektumtípusát azonosítjuk az U-SQL beépített kognitív kódtárával.

Big data jellegű programok hibakeresése és optimalizálása egyszerűen

A felhőterjesztésű programokban történő hibakeresés olyan egyszerű, mintha a személyes környezetében lévő programokban végezne hibakeresést. Végrehajtási környezetünk aktívan elemzi a programokat futás közben, és javaslatokat ad a teljesítmény növelésére és a költségek csökkentésére. Például ha 1000 AU-t kér a programjához, de csak 50 AU-ra van szüksége, a rendszer az 50 AU felhasználását javasolja, így 95%-os költségmegtakarítást érhet el.

Az elemzések virtualizálása

Az összes adatát relációs erőforrások (például Azure SQL Database vagy Azure SQL Data Warehouse) optimalizált adatvirtualizálásával dolgozhatja fel. A rendszer a lekérdezéseket automatikusan optimalizálja azáltal, hogy a feldolgozást az adatok áthelyezése nélkül a forrásadatokhoz közel helyezi, így maximalizálja a teljesítményt, és minimalizálja a hálózati késést.

Nagyvállalati szintű biztonság, naplózás és ügyfélszolgálat

A helyszíni biztonsági és cégirányítási ellenőrzéseket kiterjesztheti a felhőre, és megfelelhet a szükséges biztonsági és jogszabályi követelményeknek. Az egyszeri bejelentkezés (SSO), a többtényezős hitelesítés és a milliónyi identitás gördülékeny kezelése az Azure Active Directory által beépítetten rendelkezésre áll. A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és az összes feldolgozási és felügyeleti művelet naplózási lehetősége alapállapotban be van kapcsolva. 99,9%-os rendelkezésre állású, nagyvállalati szintű szolgáltatási szerződést (SLA) és napi 24 órában működő ügyfélszolgálatot garantálunk big data jellegű megoldásához.

Kapcsolódó termékek és szolgáltatások

Azure Data Lake Storage

Rendkívül rugalmasan méretezhető, az Azure Blob Storage-on alapuló, biztonságos Data Lake szolgáltatás

HDInsight

Felhőalapú Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- és Storm-fürtök kiépítése

Próbálja ki a Data Lake Analytics-szet ingyen