Navigáció kihagyása

Data Lake Analytics

Igény szerinti analitikai szolgáltatás az intelligens döntések támogatásához

Egyszerűen fejleszthet és futtathat U-SQL, R, Python és .NET nyelveken írt, nagymértékben párhuzamos adatátalakító és -feldolgozó programokat akár több petabájtnyi adaton. Mivel nincs felügyelendő infrastruktúra, igény szerint dolgozhatja fel az adatokat, azonnal végezhet méretezéseket, és a számlázás feladatonként történik.

Indítás pillanatok alatt, azonnali méretezés, feladatonkénti számlázás

Az Azure Data Lake Analytics-szel másodpercek alatt dolgozhat fel big data-feladatokat. Nem kell aggódnia az infrastruktúra miatt: nincsenek felügyeletet vagy beállítást igénylő lassú kiszolgálók, virtuális gépek vagy fürtök. Az Azure Data Lake Analytics-egységekben (AU) mért feldolgozási teljesítmény azonnal méretezhető, feladatonként egy és több ezer egység között. A számlázás a feladatonként elvégzett feldolgozási egységek száma alapján történik.

Nagymértékben párhuzamos programok fejlesztése könnyedén

Az U-SQL egy egyszerű, kifejező és bővíthető nyelv, amely lehetővé teszi a kódok egyszeri megírását, majd azok automatikus, párhuzamos felhasználását a szükséges méretezésnek megfelelően. A .NET, R vagy Python nyelveken írt, meglévő kódtárak felhasználásával több petabájtnyi adatot dolgozhat fel különböző számításifeladat-kategóriákhoz (többek között lekérdezés, ETL, elemzések, gépi tanulás, gépi fordítás, képfeldolgozás és hangulatelemzés). Nézze meg az U-SQL-lekérdezésének végrehajtása Azure Data Lake-ben videót, amelyben egymillió kép objektumtípusát azonosítjuk az U-SQL beépített kognitív kódtárával.

Big data jellegű programok hibakeresése és optimalizálása egyszerűen

A felhőterjesztésű programokban történő hibakeresés olyan egyszerű, mintha a személyes környezetében lévő programokban végezne hibakeresést. Végrehajtási környezetünk aktívan elemzi a programokat futás közben, és javaslatokat ad a teljesítmény növelésére és a költségek csökkentésére. Például ha 1000 AU-t kér a programjához, de csak 50 AU-ra van szüksége, a rendszer az 50 AU felhasználását javasolja, így 95%-os költségmegtakarítást érhet el.

Az elemzések virtualizálása

Az összes adatát relációs erőforrások (például Azure SQL Database vagy Azure SQL Data Warehouse) optimalizált adatvirtualizálásával dolgozhatja fel. A rendszer a lekérdezéseket automatikusan optimalizálja azáltal, hogy a feldolgozást az adatok áthelyezése nélkül a forrásadatokhoz közel helyezi, így maximalizálja a teljesítményt, és minimalizálja a hálózati késést.

Nagyvállalati szintű biztonság, naplózás és ügyfélszolgálat

A helyszíni biztonsági és cégirányítási ellenőrzéseket kiterjesztheti a felhőre, és megfelelhet a szükséges biztonsági és jogszabályi követelményeknek. Az egyszeri bejelentkezés (SSO), a többtényezős hitelesítés és a milliónyi identitás gördülékeny kezelése az Azure Active Directory által beépítetten rendelkezésre áll. A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és az összes feldolgozási és felügyeleti művelet naplózási lehetősége alapállapotban be van kapcsolva. 99,9%-os rendelkezésre állású, nagyvállalati szintű szolgáltatási szerződést (SLA) és napi 24 órában működő ügyfélszolgálatot garantálunk big data jellegű megoldásához.

Kapcsolódó termékek és szolgáltatások

Data Lake Store

Nagy kapacitású adattár a big data koncepción alapuló adatelemzési célokra

HDInsight

Felhőalapú Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- és Storm-fürtök kiépítése

Próbálja ki a Data Lake Analytics-szet ingyen