Container Registry

A Docker private registry elsőosztályú Azure-erőforrásként való kezelése

Az Azure-beli üzembe helyezésnél központi tárolóregisztrációs adatbázisban tárolhatja és kezelheti a rendszerképeket, így a tárolóalapú fejlesztést is leegyszerűsítheti.

Lemezképek felügyelete a tárolók összes típusára vonatkozóan

Az Azure Container Registry a tárolók üzembe helyezésének összes típusa, köztük a DC/OS, a Docker Swarm, a Kubernetes és az Azure-szolgáltatások, például az App Service, a Batch és a Service Fabric esetében lehetővé teszi a lemezképek tárolását. A fejlesztési és üzemeltetési csapatok így az üzemeltetési környezet konfigurációjától elszigetelten felügyelhetik az alkalmazások konfigurációját.

Lemezképek tárolása az Azure Container Registryvel

Több régióra kiterjedő regisztrációs adatbázis kezelése

Hatékonyan kezelhet egy több régióra replikált egyetlen regisztrációs adatbázist. A georeplikációval a globális üzemelő példányokat egyetlen entitásként kezelheti, így egyszerűbbé válik a üzemeltetés és a felügyelet.

Tartsa elérhető közelségben tárolólemezképeit

Csökkentheti a hálózati késéseket és megszüntetheti a bejövő/kimenő forgalom költségeit, ha a Docker-jegyzéket ugyanabban az adatközpontban tartja, mint az üzemelő példányait. Az Azure Container Registry helyi, hálózatközeli tárolóhelyet nyújt az előfizetésein belüli tárolólemezképeinek, így teljes ellenőrzést gyakorolhat az elérés és a lemezképnevek felett.

Késés csökkentése Docker-jegyzék segítségével
Docker CLI-eszközök használata az Azure Container Registryvel

Ismerős, nyílt forráskódú Docker CLI-eszközöket használhat

Nincs szükség új API-k vagy parancsok megismerésére. Mivel az Azure Container Registry kompatibilis a Docker Registry 2-es verziójával, ugyanazokat a jól ismert és nyílt forráskódú Docker CLI-eszközöket, valamint a Registry hatékony használatához szükséges, a birtokában lévő képességeket használhatja.

A regisztrációs adatbázis funkcionalitásának kiterjesztése

Biztonságban tarthatja a lemezképeket, ha a hozzáférést az Azure Active Directoryval hitelesíti és kezeli. Webhookok használatával aktiválhat eseményeket tárolóműveletek alapján. Mindkét technológia kompatibilis a szabványos regisztrációs adatbázisokkal.

A funkcionalitást kiterjesztheti az Azure Container Registry szolgáltatással

Kapcsolódó termékek és szolgáltatások

Azure Kubernetes Service (AKS)

Egyszerűsítheti a Kubernetes üzembe helyezését, kezelését és működtetését

App Service

Hatékony felhőalapú alkalmazások gyors létrehozása webes és mobilplatformokra

Service Fabric

Mikroszolgáltatások fejlesztése és tárolók szervezése Windows vagy Linux rendszeren

Az Azure Container Registry kipróbálása