Azure Lighthouse

Differenciált felügyeleti szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele a partnerek számára

Több ügyfélkörnyezet hatékony felügyelete

Az Azure Lighthouse képességeket kínál a tömeges ügyfélközi felügyelethez, így a partnerek a nagyobb hatékonyságra és az automatizálásra alapozva differenciált szolgáltatásokat nyújthatnak. Ezek a képességek következetesen kiterjeszthetők piactéri ajánlatokra, Azure-szolgáltatásokra, API-kra és licencelési modellekre.

Az ügyfelek Azure-erőforrásainak kivetítése saját környezetbe

Ügyfélbérlők százainak méretezett felügyelete egyetlen környezetből – a sajátjából

A felügyeleti IP-cím környezeten belüli védelme

Részletesen szabályozható szintű hozzáférés az ügyfelek erőforrásaihoz és előfizetéseihez

A felhőfelügyelet automatizálása és méretezése

A manuális üzemeltetési feladatok csökkentése és az ügyfélfelügyelet méretezése ügyfélközi felügyeleti funkciók használatával. Az ügyfelek környezeteinek maximális átláthatóság a saját környezetéből. Egyszerűbb üzletkötési folyamatok, például az ügyfelek bevonása automatikus munkafolyamatokkal.

Nagyobb átláthatóság és szabályozás

Lehetővé teheti ügyfelei számára, hogy a partnereket egyetlen vezérlőpanelen tekintsék át és kezeljék pontosan és részletesen szabályozható hozzáféréssel. A tevékenységek átlátszóságának és vizsgálhatóságának biztosításával erősítheti a bizalmukat.

Piaci terjeszkedés az ügyfelek új módokon történő megszólításával

Zökkenőmentesen hozzáférhet az ügyfelek erőforrásaihoz, és új partneri ajánlatokkal gyorsíthatja fel a bevonásukat. Minden ügyfél-erőforrást felügyelhet az összes Azure-szolgáltatásban. Az ügyfeleket elérheti az Azure Marketplace-en, az Azure API-kon, az Azure Portalon és az Azure Resource Manageren keresztül, mégpedig az ügyfelek által tetszőlegesen választott licencelési csatornán keresztül.

Továbbfejlesztett biztonság és hozzáférés-kezelés

 • Egyedi felügyeleti IP-címének védelme a központi vezérlőpanelen
 • Az ügyfelek forrásadatainak kivetítése és delegálása saját környezetébe a felügyelet méretezéséhez, az egyéni ügyfél bérlőiben lévő adatok védelme mellett
 • A tevékenységek jobb átláthatósága, vizsgálhatósága és szabályozhatósága naplók és riasztások segítségével az Azure Portalon lévő ügyfélfelületen

Az Azure Lighthouse ingyenesen használható

Az Azure Lighthouse további díjfizetés nélkül elérhető. Fontos tudni, hogy a mögöttes Azure-szolgáltatások, például az Azure Monitor Log Analytics és a Security Center igénybe vétele költségekkel járhat az Azure Lighthouse használata során. Ha a mögöttes szolgáltatást ingyenesen kínáljuk, akkor nem számítunk fel díjat a használatáért.

Visszajelzések az Azure-partnerközösségtől

Háromféle lehetőség az azonnali kezdéshez

Tovább tájékozódhat, megtekintheti a bemutatót, és kidolgozhat egy alkalmazási tervet.

Meglévő ügyfelek bevonása az Azure Lighthouse használatába Azure Resource Manager-sablonok használatával.

Új ügyfelek zökkenőmentes felügyeletének lehetővé tétele egy Azure Marketplace-beli felügyelt szolgáltatási ajánlattal.

Technikai dokumentáció és sablonok

Technológiai alapok

Elolvashatja az Azure Lighthouse áttekintését, és megismerheti a hátterében álló technológiát, az Azure által delegált erőforrás-kezelést.

Bemutató megtekintése

Ügyfelek bevonása és ajánlatok

Elsajátíthatja az ügyfelek bevonását, és egy Azure Marketplace-ajánlat előkészítését.

Példasablonok

Hozzáférhet az Azure Lighthouse különböző Azure-szolgáltatásokkal, például az Azure Security Centerrel és az Azure Monitorral való használatát bemutató GitHub-sablonokhoz.

Az Azure Lighthouse szolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Az Azure által delegált erőforrás-kezelés az Azure Lighthouse szolgáltatást működtető alapvető felügyeleti technológia. Erre a központi technológiára építve az ügyfelek delegálhatják és pontosan kioszthatják egy vagy több szolgáltató hozzáférését az erőforrások meghatározott köréhez (beleértve az előfizetéseket és az erőforráscsoportokat), megadott szerepkörökkel. Ezáltal válik lehetővé az ügyfelek rugalmas bevonása az Azure Resource Manager-sablonokkal és az Azure Marketplace felügyelt szolgáltatásokra vonatkozó ajánlataival, az egyszerűbb szabályozás az Azure Policy és az Azure Resource Graph használatával, valamint a bérlőközi felügyelet olyan szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, mint az Azure Security Center és a Service Health.
 • Az Azure Lighthouse szolgáltatást minden Azure-ügyfél és -partner használhatja.
 • Az Azure Lighthouse képességei meglévő Azure-eszközökre épülnek. Ezáltal sokféle ügyféltípus – köztük felügyelt szolgáltatások szállítói, viszonteladók és nagyvállalati informatikusok – számára is elérhetővé válnak az Azure Lighthouse általános elérhetőségével.
 • Az Azure Lighthouse egységes, biztonságos többügyfeles és bérlőközi felületet biztosít az összes Azure-beli felügyeleti és figyelési eszközhöz, az Azure Policytól az Azure Monitoron át az Azure Security Centerig.

  Bár más felhőszolgáltatók is kínálhatnak fiókközi hozzáférést és vállalati szabályzatsablonokat, ezek az elkülönülő képességek nem terjednek ki a felügyeleti eszközkészlet többi részére.

  Az Azure az egyetlen felhőszolgáltató, amely egységes, központi felügyeleti és figyelési képességeket kínál partnereinek az ügyfelek nevében egyetlen vezérlőfelületen, nagy méretekben végzett felügyelethez. A szolgáltatók közül egyetlenként kínálunk lehetőséget partnereinknek üzletük növelésére a felügyelet automatizálásának többféle lehetőségével – például az Azure Lighthouse által elérhetővé tett Azure Marketplace-ajánlatokkal.

  Más felhőszolgáltatóktól eltérően az Azure lehetővé teszi, hogy a független szoftverszállítók és a felügyelt szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók közös szolgáltatásokban és megoldáscsomagokban használják fel az Azure Lighthouse-t.

 • Az Azure Lighthouse-képességek következetesen érvényesülnek minden licencelési és értékesítési csatornán. Tovább dolgozhat a felhőszolgáltató partnerekkel, és értékes felügyeleti eszközöket használhat. Az ügyfélközi és többügyfeles felügyelt szolgáltatások hozzáférési keretrendszere például részletes hozzáférés-vezérlést és hatókör-definiálást tesz lehetővé a felhőszolgáltató partner számára, ez pedig az ügyfelek és a partnerek számára is lényeges.
 • Az Azure Lighthouse már beépíthető az Azure Marketplace-ajánlatokba, mint felügyelt szolgáltatási ajánlat. Közzéteheti saját privát vagy nyilvános felügyelt szolgáltatási megoldását, amely a szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben hozzáfér az ügyfelek Azure-környezeteihez. Az üzleti tranzakciók az Azure Marketplace-en kívül vannak kezelve, az Azure Resource Manager-sablonok vagy API-k pedig alternatív üzembe helyezési mechanizmusokat kínálnak.
 • Az Azure Lighthouse portál összes felületét az Azure Lighthouse-on keresztül elérhető API-k működtetik. Ezeket az API-kat Azure-beli felhőfelügyeleti portáljába vagy saját egyéni portáljába integrálhatja a felügyeleti képességek natív Azure-beli továbbfejlesztéséhez.

Ha Ön készen áll – kezdhetjük

Az első lépések