Azure Pass

Ez a korlátozott ajánlat lehetővé teszi az arra jogosult, fizetésre felhasználható kreditekkel rendelkező vásárlóknak, hogy díjmentesen férjenek hozzá a Microsoft Azure-hoz.

Rugalmasan felhasználható Azure-kreditek

Jogosult vásárlóként fizetésre felhasználható Microsoft Azure-krediteket kap. A fizetésre havonta felhasználható kreditek összegét és az ajánlat időtartamát az ajánlat aktiválásakor határozzuk meg. A vásárló dönti el, hogyan használja fel Microsoft Azure-kreditjeit. A kreditek tetszőleges Microsoft Azure-szolgáltatások, többek között a következők igénybe vételéhez használhatók fel: Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobilszolgáltatások, Storage, SQL Database, HDInsight és Media Services.

A havi kreditek ingyenesen elkölthetők a Microsoft Azure szolgáltatásaira. A havi kreditek elköltése után a szolgáltatás a következő hónapig nem lesz használható. Lehetőség van azonban a költségkontrollálási funkció kikapcsolására: ekkor a kreditek biztosította kereteken felüli használati díjakat az utólagos elszámolású csomagok díjain számoljuk el. A részletekről a költségkeretekkel és a költségkontrollálási funkcióval foglalkozó oldalunkon tájékozódhat. A 2014. július 14-ét megelőzően Azure előfizetéssel – az ingyenes próbát is beleértve - nem rendelkező fiókok esetén az Azure Pass előfizetések az ajánlati időszak végén utólagos elszámolású előfizetésekké válnak, ha a költségkeretet legalább 5 nappal a lejáratot megelőzően határozatlan időre megszüntették.

A fel nem használt havi kreditek nem vihetők át további hónapokra és más Azure-előfizetéseknek sem adhatók át. A díjmentesen elérhető szolgáltatások igénybe vétele esetén felmerülő, adózással kapcsolatos ügyekben az igénybe vevőnek kell eljárnia. A díjszabás változásairól legalább 30 nappal korábban értesítést küldünk.

Korlátozások

Az Azure-kreditek nem használhatók azure-os támogatási csomagok, a Visual Studio Team Services-szolgáltatások, harmadik felek termékei, a Piactéren árult termékek, valamint az Azure-szolgáltatásoktól függetlenül értékesített más termékek (például a Prémium szintű Microsoft Azure Active Directory) megvásárlására.

AzureU program

Az akkreditált egyetemek, főiskolák és egyéb felsőoktatási intézmények („akkreditált oktatási intézmények”) számára az AzureU programban biztosított Microsoft Azure-kreditek kizárólag a hallgatók tanulmányi munkájához, akadémiai kutatásokhoz, valamint a tanulmányi munkához vagy kutatáshoz kapcsolódó hallgatói projektekhez használhatók fel. A kreditek sem személyes célra, sem az egyes oktatók javára nem fordíthatók. A krediteket az akkreditált oktatási intézményeknek nyújtott ingyenes szolgáltatásokra érvényes törvényekkel és előírásokkal összhangban kell felhasználni, az adott intézmény ajándékozásra vonatkozó irányelveit is beleértve. Amennyiben a kreditek felhasználása konfliktusba ütközik az említett törvényekkel, előírásokkal és irányelvekkel, a felhasználást le kell állítani. Az intézmény ajándékozási irányelveinek tiszteletben tartását biztosítandó a kreditfelhasználóknak előzetesen egyeztetniük kell az Azure-kreditekről intézményük etikai biztosával. A Microsoft lemond mindennemű kompenzációval kapcsolatos jogáról az általa az AzureU programban rendelkezésre bocsátott Azure-kreditekért cserébe az akkreditált oktatási intézménnyel szemben.

Fizetési lehetőségek

Fizetés csak bankkártyával, illetve előzetes megállapodás esetén számla ellenében is lehetséges. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltöltőkártyát vagy virtuális hitelkártyát nem fogadunk el.

A díjszabással és a számlázással kapcsolatos további információk díjszabási oldalunkon találhatók.

Lemondási irányelvek

Az előfizetés bármikor lemondható. A felmerült, ki nem egyenlített díjakat meg kell fizetni.

Az ajánlat érvényessége

Ez az ajánlat az alábbi országokban, illetve régiókban tartózkodó vásárlóink számára érhető el, és a díját a jelzett pénznemben számoljuk el:

Korlátok, kvóták és megkötések

A Microsoft Azure általános korlátainak, kvótáinak és megkötéseinek listája ebben adokumentumban található.

A csomagokra a következő havi használati kvóták érvényesek. A feltüntetett értékeket meghaladó igények esetén az érdeklődők bármikor kérhetik ügyfélszolgálatunk segítségét. Az elképzelések megismerésével ezeket a korlátokat igény szerint tudjuk változtatni.

Szolgáltatói szerződések

Az Azure minden platformszolgáltatásához átfogó szolgáltatói szerződést biztosítunk. Ezekről további információ a szolgáltatói szerződéseket ismertető lapon található. Az előzetes verziójú szolgáltatásokhoz nem tartozik szolgáltatásszint-szerződés.

Erőforrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás

A szolgáltatási erőforrások használatszintjének (például a futó számítási példányok számának vagy a használt tárolókapacitásnak) bármilyen növelése a szolgáltatási erőforrások rendelkezésre állásának függvényében teljesíthető. A „Korlátozások, kvóták és megkötések” című részben ismertetett kvóták egyike sem jelent arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a kvóták kihasználásához szükséges erőforrások ténylegesen rendelkezésre állnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajánlatunkban foglalt olyan előfizetéseket, amelyek nem generálnak díjat, és 90 napnál hosszabb ideje inaktívak, bármely számítási erőforrásból – beleértve az üzemeltetett szolgáltatás(oka)t, virtuális gépeket és weboldalakat is – eltávolítsuk. Ugyanakkor ilyen esetben az adatok megmaradnak és a vásárlók bármikor újra üzembe helyezhetik azokat. A számítási erőforrások eltávolítása előtt erre vonatkozó előzetes értesítést küldünk.

A számítási erőforrások eltávolítása a következők műveletek egyikének 90 naponkénti ismétlésével akadályozható meg:

  1. Bejelentkezés az Azure Portalra vagy az új Microsoft Azure Portalra
  2. Erőforrásai eléréséhez használja az Azure API-kat