Navigáció kihagyása

A Microsoft Cloud bevezetésének keretrendszere az Azure-hoz

Bizonyítottan hatékony útmutatás a felhőbevezetési folyamat felgyorsításához

Mi az a felhőadaptálási keretrendszer?

A felhőadaptálási keretrendszer egy bizonyítottan hatékony útmutatási rendszer, amellyel létrehozhatja és bevezetheti a sikeres felhőbeli működéshez szükséges üzleti és technológiai stratégiákat a szervezetben. Felhőszolgáltatás-tervezők, informatikai szakemberek és üzleti döntéshozók számára a rövid- és hosszútávú célok eléréséhez szükséges ajánlott eljárásokat, dokumentációt és eszközöket tartalmaz.

A felhőadaptálási keretrendszer ajánlott eljárásaival a szervezetek könnyebben igazíthatják egymáshoz üzleti és technikai stratégiáikat, így biztosan haladhatnak a siker felé.

Az üzleti célkitűzések elérése

Azonosíthatja a szervezet számára előnyös felhőbeli lehetőségeket, majd megvalósíthatja céljait a felhőtechnológiákkal.

A szervezete felkészítése a felhőre

Hatékony és fenntartható módokon segítheti elő, hogy szervezete elfogadja és hasznosítsa a jobb üzleti eredményeket nyújtó technológiai változásokat.

Migrálás a felhőbe és optimalizálás

Digitális eszközeit a felhőbe áthelyezve, valamint ezeket és műveleti folyamatait optimalizálva kitűnő innovatív felhőtechnológiákat használhat ki.

A felhőbevezetés folyamata

Nincs egyetlen felhőbevezetési folyamat, amely minden vállalatnak megfelelne, a főbb implementációs fázisok azonban hasonlóak minden szervezetben és iparágban: a stratégia definiálása, terv készítése, a vállalat felkészítése, a felhő bevezetése, majd a digitális tulajdon szabályozása és kezelése.

A motiváció megértése

Megismerkedhet a felhő gazdaságosságával, és olyan pénzügyi és technikai tippeket is kaphat, amelyekkel könnyebben kialakíthatja a felhőstratégiáját, és megalkothatja az üzleti esetét.

A kívánt üzleti eredmények azonosítása

Fektessen le világos üzleti eredményeket, amelyek megfelelnek a motiváló szempontoknak. Ezzel a sablonnal segíthet az érintetteknek és a döntéshozóknak meghatározni a legfontosabb célokat.

Az üzleti indoklás definiálása

Üzleti eset lefektetésével és egy pénzügyi modell létrehozásával előre jelezheti a felhőbevezetési stratégia üzleti hatását.

A digitális tulajdon leltárazása

A számítási feladatok, alkalmazások, adatforrások, virtuális gépek és egyéb informatikai eszközök katalogizálásával kiértékelheti őket, és meghatározhatja a felhőbeli üzemeltetésük ideális módját.

Felhőbevezetési terv létrehozása

Felhőbevezetési terv létrehozásához állapítson meg egy fontossági sorrendet a számítási feladatok között azok üzleti hatása és technikai összetettsége alapján.

Készségek és támogatási felkészültség definiálása

A megfelelő készségszintek kialakítási tervének létrehozásával és bevezetésével definiálhatja a támogatási igényeket, megoldást találhat az aktuális hiányosságokra, és meggyőződhet róla, hogy üzleti és informatikai alkalmazottai felkészültek a változásokra és az új technológiák használatára.

A felhőkörnyezet előkészítése

Megtudhatja, hogyan hozhat létre Azure-kezdőzónákat két lehetséges úton: nagyvállalati szinten, vagy kis méretben kezdve, és onnan bővítve.

Az Azure telepítési útmutatójában megtalálhatja a felhőkörnyezet beállításához szükséges eszközöket.

Minden szervezet más okok miatt szeretne átállni a felhőre, azonban két fő motiváló szempont megfigyelhető:

Migrálás

Ennek célja a meglévő helyszíni alkalmazások felhőbe való áthelyezése egy növekményes folyamat alapján. Ez azt feltételezi, hogy a szervezet kezdetben korlátozott hatókörű felhőbe való migrálást végez, mielőtt a kezdeti tapasztalatok alapján és a migrálási folyamat javításával további számítási feladatok áthelyezésére is kiterjesztené ezt.

Innováció

Ennek célja a digitális tulajdon modernizálása az üzlet és a termékinnováció fellendítése érdekében. Az infrastruktúra üzembe helyezésének, üzemeltetésének és irányításának modern megközelítései gyors ütemben hidalják át a szakadékot a fejlesztés és az üzemeltetés között.

A cégirányítás felmérése és javítása

A cégirányítási teljesítménytesztelő eszközzel azonosíthatja a szervezet átalakítási folyamatának hiányosságait, felmérheti és nyomon követheti a cégirányítás állapotát egy adott időszakra nézve, valamint javaslatokat kaphat a hibák megoldására. Az igényektől függően a javaslatok a következőkre terjedhetnek ki:

 • Releváns dokumentáció a használati esethez.
 • Készségfejlesztő kurzusok és képzési tervek a Microsoft Learn felületén.
 • Partneri megoldások.
 • Testreszabott útmutatás az Azure mérnökeitől a Microsoft FastTrack for Azure-on keresztül.

Ossza meg az elemzést a Microsoft-fiókjához tartozó képviselővel vagy egy partnerrel további cégirányítási megoldások felfedezéséhez.

Cégirányítási gyakorlatok lefektetése

Cégirányítási minimálisan működőképes termék (MVP) bevezetésével kezdeti cégirányítási eljárásokat fektethet le a költségkezelés, a biztonsági alapértékek, az erőforrás-konzisztencia, az identitásbeli alapértékek és az üzembe helyezési automatizálás felhőbeli cégirányítási irányzatai alapján.

Üzleti kockázatok felmérése és a kockázattűrés definiálása

Azonosíthatja az üzleti kockázatokat és a kockázattűrést, majd csökkentheti ezeket a cégirányítási és megfelelőségi szabályzatokkal. Ismétlődő cégirányítási folyamatok megvalósításával figyelheti a szabályzatok betartását.

Ha a felhőadaptálási keretrendszer kezelési metodológiáját alkalmazza, az minden számítási feladatot kritikussági szint és üzleti érték szerint sorol be, majd hatáselemzéssel mér, amely kiszámítja a teljesítménycsökkenéshez vagy az üzleti tevékenység megszakadásához köthető értékvesztést. Az így kapott, kézzelfogható bevételi hatás segítségével a felhőműveletekkel foglalkozó csapatok a vállalattal együttműködve hatékonyan kezelt felhőkörnyezeteket hozhatnak létre – rugalmas megoldásokat kezelni képes folyamatokkal és eszközökkel.

A bevezetés fontosabb elemei:

Monitoring

 • Adatgyűjtés engedélyezése.
 • A műveleti alapérték azonosítása.
 • Riasztások létrehozása.
 • Szolgáltatásmetrikák mérése és szolgáltatói szerződések létrehozása.

Felügyelet

 • Azonosíthatja az üzleti műveletekhez szükséges, kritikus fontosságú műveleteket.
 • A műveleteket szolgáltatásokhoz rendelheti.
 • Elemezheti a szolgáltatások függőségeit.
 • Magas szintű nézeteket hozhat létre a szolgáltatások irányítópultjaihoz.

Resiliency

 • Rugalmas platformmal dolgozhat.
 • Rugalmassági befektetéseit a megfelelő védelmi szinthez igazíthatja.
 • Minimális állásidővel és adatvesztéssel állhat helyre a leállások után.
 • Magas rendelkezésre állású platformot hozhat létre.

Útmutató és eszközök az első lépések megtételéhez

Saját felhőkörnyezet létrehozása az Azure-kezdőzónákkal

A felhőportfólió üzembe helyezési és üzemeltetési igényeit skálázható, moduláris megvalósítási lehetőségekkel kezelheti a felhőkörnyezet kiépítéséhez.

Nagyvállalati szintű

Egy architekturális megközelítés és referenciamegvalósítás, amellyel hatékonyan hozhat létre és helyezhet üzembe Azure-kezdőzónákat nagy méretekben.

Kezdés nagyvállalati szintű célzónákkal

A bővítés előtt kezdjen kis méretben

Kezdje egy kisebb kezdőzóna megvalósításával. A bevezetés előrehaladtával cégirányítási, üzemeltetési és felügyeleti modulokkal bővítheti a kezdőzónákat.

Kezdés kis méretben, majd abból való bővítés

Értékelésekkel fenntarthatja a felhőbevezetési folyamat előrehaladását

Megismerheti az eszközöket és a személyre szabott ajánlásokat, amelyekkel jobban átláthatja a felhőbevezetést, definiálhatja saját stratégiáját, és megszüntetheti a gátló tényezőket.

A felhőbevezetési keretrendszerben gyorsan a releváns tartalmakhoz léphet

A Cloud Journey Tracker eszköz értékelésével azonosíthatja felhőbevezetési igényeit, valamint egyéni javaslatokat kaphat.

A felhőbevezetési folyamat nyomon követése

Felmérheti migrálási felkészültségét

A stratégiai migrálási felmérési és készültségi eszközzel megismerheti a szervezet felkészültségét egy nagyszabású felhőbe való migrálási megoldás megvalósítására.

Készüljön fel a migrálásra

A cégirányítási alapterv definiálása

Az értékeléssel azonosíthatja a szervezet jelenlegi cégirányítási állapotának hiányosságait. Személyre szabott teljesítményteszt-jelentést és útmutatást kaphat a kezdeti lépésekhez.

A cégirányítási teljesítményteszt beállítása

A számítási feladatok értékelése ajánlott eljárásokkal

A Microsoft Azure Well-Architected Framework használatával megvizsgálhatja a számítási feladatokat a megbízhatóság, a költséghatékonyság, a teljesítménybeli hatékonyság, a biztonság és a működésbeli kiválóság területén.

A számítási feladatok architektúrájának értékelése

A partnerek fontos részei a felhőbevezetési folyamatnak

A felhőbevezetési folyamat minden lépéséhez segítséget nyújtó partnert kereshet.

Dokumentáció és források

Microsoft Learn

Fejlessze alkalmazottai felhőkészségeit képzési tervekkel.

További információ

FastTrack for Azure

Segítség a Microsoft mérnökeitől.

Az első lépések

Az Azure migrálási és modernizálási központja

A felhőbe történő migrálási folyamat elindítása.

Az első lépések

Azure-migrálási és korszerűsítési program

Get help migrating and modernizing your workloads with a proven end-to-end approach.

További információ

A felhő gazdaságossága

Ismerkedjen meg az Azure-szakértők által nyújtott fő pénzügyi és technikai tanácsokkal, és a legfontosabb szervezetek által ajánlott eljárásokkal.

További információ

Azure customer enablement

Get the most out of Azure with proven tools, guidance, and resources.

További információ

A Microsoft felhőbevezetési keretrendszere az Azure-hoz – gyakori kérdések

 • Bár a felhő már nem újdonság, az Azure-hoz készült Microsoft felhőadaptálási keretrendszer új vállalatirányítási és technológiai lehetőségeket teremt. A felhőadaptálási keretrendszer eszközöket és útmutatást biztosít nem csak a felhőalapú technológiák, hanem az üzleti, személyi és folyamatváltozások megvalósításához is, hogy magabiztosan és szabályozottan tudjanak áttérni az Azure-ra. Mivel ajánlott eljárásokat és az ügyfelek és a partnerek tapasztalatait használja, a keretrendszer rendszeresen frissül.

 • A felhőbevezetési keretrendszer világszerte elérhető.
 • Mivel a felhő bevezetése a teljes céget érintő döntés, a felhőadaptálási keretrendszer úgy lett kialakítva, hogy használata előnyökkel járjon a rendszergazdák, a felhőtervezők és az üzleti döntéshozók számára is a teljes cégen belül.
 • Nincs egyetlen felhőbevezetési módszer; minden szervezetnek meg kell határoznia a saját bevezetési folyamatát. Ezzel együtt vannak azonban olyan lépések, amelyek mindenütt előfordulnak a folyamat során, és ezeket a Felhőbevezetési keretrendszer modulokra osztva tartalmazza, így a használatát elkezdheti, bárhol is tart Ön éppen a bevezetés folyamatában. A Cloud Journey Tracker értékelés elvégzésével meghatározhatja az Ön saját szervezetéhez a megfelelő felhőbevezetési folyamatot, de egy partnert is kereshet, aki segítséget nyújt az első lépések megtételéhez.

 • Az értékelések segítségével gyorsan azonosíthatja azt a megközelítést, amely az Ön szervezete számára a leginkább megfelelő. Javaslatokat tesznek elérhetővé az Ön igényei alapján, és ezeket a szervezeten belül bárki áttekintheti, amikor csak szeretné. A felhőbevezetési igények meghatározása mellett ezekkel az értékelésekkel meghatározhatja a cégirányítási mutatókat is, és értékelheti a számítási feladatokat is.

A felhőbevezetési folyamat felgyorsítása

Az első lépések