Ved at overgå til cloudmiljøet kan it-driftsteams redesigne infrastrukturen for overvågningsmodeller

Se, hvordan det at bruge en decentraliseret tilgang til overvågning, styrker både it og teams for virksomhedsprogrammer og giver dem mulighed for at få mere værdi i deres roller.

Udfordringen: Tilpasning til en model, der drives i cloudmiljøet

Dengang Manageability Platforms-teamet, som er en del af Microsoft Core Services and Engineering (CSEO), administrerede infrastrukturen i et centraliseret overvågnings- og underretningsmiljø, var modellen tydelig: De leverede en selvstændig tjeneste, som teamene for virksomhedsprogrammer kunne bruge. Så overgik Microsoft til cloudmiljøet, og modellen fungerede ikke længere.

I takt med at virksomheden flyttede interne systemer og apps over til Azure, oprettede teamene for virksomhedsprogrammer deres egne virtuelle maskiner (VM'er) og ønskede fuld kontrol over dem, men Manageability Platforms-teamene var stadig ansvarlige for at overvåge og administrere dem. Forsøg på at opdele ansvaret løste ikke problemet. Manageability Platforms-teamet indså, at med flytningen til cloudmiljøet ville den bedste måde at opfylde deres mission med at give udviklingsteamene magten på være at slippe den daglige overvågningsproces og støtte en ny, decentraliseret overvågningsmodel.

"The move to Azure redefined the relationship between business app teams and us … It literally broke how we worked, including our accountability model, and we had to redesign our support services to accommodate the new self-service cloud model."

Dana Baxter, Principal Service Engineer, Manageability Platforms

Ændring af kulturen for kontrol

Til at starte med prøvede Manageability Platforms-teamet at oprette sin egen pulje af Azure-abonnementer, som teamene for virksomhedsprogrammer kunne bruge. De fandt hurtigt ud af, at der stadig var en flaskehals for teams, der selv ville administrere tingene. Idet automatisering og selvbetjeningsegenskaber bliver tilgængelige i Azure Monitor, så Manageability Platforms-teamet muligheden for at erstatte deres centraliserede model og overdrage ansvaret for overvågning til teamene for virksomhedsprogrammer. Samtidigt vidste de, at de blev nødt til at drive et udfordrende kulturskift for at overvinde modstand.

Men først skulle de sikre sig, at driftsdelen af den nye DevOps-model var på plads. De ryddede op i rodet af gamle vigtige beskeder, så de gik fra omkring 100 til 15, og oprettede derefter en værktøjspakke på GitHub for at hjælpe teamene for virksomhedsprogrammer med at overvåge deres egen infrastruktur. Værktøjspakken etablerede værn, der hjalp Manageability Platforms med at mindske deres eget ubehag ved at skulle slippe kontrollen over noget, de havde ejet i årevis. Deres sidste skridt involverede en mere omfattede kommunikation med flere facetter og en træningsindsats på tværs af organisationen.

"Our KPIs used to be all about alerts, trouble tickets, time to resolution, and so on. Today they're around things like inventory, security patching, compliance, and other components of enterprise manageability."

Dana Baxter, Principal Service Engineer, Manageability Platforms

Decentraliseret overvågning styrker begge teams

Overgangen til en decentraliseret, selvbetjent tilgang til overvågning og rapportering af virksomheder var ikke nem, men den var umagen værd. Nu gør rapportering og dashboardværktøjer, der er aktiveret af Azure Monitor og Power BI, det nemt for teams for virksomhedsprogrammer at overvåge en hvilken som helst del af deres miljø. Med evnen til hurtigt at skræddersy deres egne dashboards og vigtige beskeder, så de passer til den måde, de skaber og administrerer deres programmer på, kan de konfigurere det overvågningsmiljø, der passer bedst til deres behov. I stedet for at levere en overvågningstjeneste fra dag til dag, som udviklingsteamene kan bruge, er Manageability Platforms-teammedlemmerne blevet værdifulde konsulenter i deres partnerskab med udvikling. Vigtigst af alt har de friheden til at fokusere på mere strategiske, fremadrettede projekter, f.eks. sikkerhedsopdateringer, lager og overholdelse af angivne standarder, der giver virksomheden mere værdi.

Se nærmere på den rejse, som teamet tog, for at få en model, der drives i cloudmiljøet.

Læs hele historien