Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Spring over navigation

Kølager

Pålidelig behandling af beskeder for scenarier, herunder behandling i arbejdsprocesser eller kommunikation mellem programkomponenter

Kunder, der bruger kølager

Håndter øget trafik

Azure-kølager hjælper dine programmer med at håndtere uventet øget trafik, og de kan forhindre, at serverne bliver overbebyrdet af pludselige øgede mængder af anmodninger. De indgående anmodninger lagres midlertidigt i køen, indtil serverne er med igen, i stedet for at blive droppet. Dermed bryder dine programmer ikke ned på grund af øget trafik.

Håndter øget trafik

Mere effektiv skalering af programmer

Azure-kølager kan direkte afspejle, hvor godt serverne behandler front-end-anmodninger. Dynamisk tildeling af ressourcer på baggrund af køens længde medfører, at ressourcer kan udnyttes optimalt.

Mere effektiv skalering af programmer

Opret mere fleksible programmer

Kølager gør det muligt for programkomponenter – alle former for kode, der udfører en funktion for programmet – at kommunikere uden at være afhængig af hinanden, så du kan oprette adskilte komponenter, der kører i clouden, på computeren, i det lokale miljø eller på mobilenheder. Køer gør det lettere at skalere dit program og gør programmet mindre følsomt over for fejl i enkelte komponenter: Hvis der opstår nedbrud i en komponent, kan kølager midlertidigt lagre anmodninger, indtil komponenten er oppe at køre igen og kan behandle dem.

Opret mere fleksible programmer

Produktiv udviklingsoplevelse

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

await queue.CreateIfNotExistsAsync();

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage("Hello World!"));

CloudQueueMessage peekedMessage = await queue.PeekMessageAsync();

Console.WriteLine("The peeked message is {0}", peekedMessage.AsString);

CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();

await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);

Kodeeksempel på tilføjelse af en meddelelse til en kø vha. .NET-klientbiblioteket.

Azure Storage indeholder omfattende klientbiblioteker til bygning af apps vha. .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby og Python. Klientbibliotekerne gør interaktion med køer enkelt og ligetil, samtidig med at de yder support i forbindelse med fejl i programkomponenter. Der er også adgang til data i Azure Storage via REST-API'en, der kan kaldes fra alle sprog, der foretager HTTP/HTTPS-anmodninger.

Begynd at bruge kølager