Azure Kubernetes Service (AKS)

Højt tilgængelig, sikker og fuldt administreret Kubernetes-tjeneste

Hurtigere forsendelse, nemmere håndtering og problemfri skalering

Udrul og administrer nemmere objektbeholderbaserede programmer med en fuldt administreret Kubernetes-tjeneste. Azure Kubernetes Service (AKS) tilbyder en integreret CI/CD-oplevelse (kontinuerlig integrering og kontinuerlig levering) samt sikkerhed og styring i virksomhedsklassen. Foren dine udviklings- og driftsteams på en enkelt platform, så de hurtigt kan skabe, levere og skalere programmer med ro i sindet.

Elastisk klargøring af kapacitet uden at der er behov for at administrere infrastrukturen og med mulighed for at tilføje hændelsesstyret autoskalering og udløsere via KEDA

Hurtigere komplet udviklingsoplevelse med Azure Dev Spaces herunder integration med værktøjer til Visual Studio Code Kubernetes, Azure DevOps og Azure Monitor

Avanceret administration af identitet og adgang ved hjælp af Azure Active Directory og håndhævelse af dynamiske regler på tværs af flere klynger med Azure Policy

Tilgængelig i flere områder end nogen anden cloududbyder

Accelereret appudvikling med objektbeholdere

Definer, udrul, foretag fejlfinding og opgrader nemt selv de mest komplekse Kubernetes-programmer, og placer automatisk dine programmer i objektbeholdere. Udvikl og test programmer, som er baseret på microservices, uden at beskadige afhængigheder, der bruger Dev Spaces.

Føj en komplet CI/CD-pipeline til dine AKS-klynger med automatiserede rutineopgaver, og konfigurer en strategi for udrulning af en kontrolværdi med kun nogle få klik. Registrer fejl tidligt, og optimer dine pipelines med omfattende sporbarhed i dine udrulninger.

Få indsigt i dit miljø med kontrolplantelemetri, sammenlægning af logge og objektbeholdertilstand, der er tilgængelig på Azure Portal og automatisk konfigureret til AKS-klynger.

Gennemse grundlæggende oplysninger om DevOps

Øget driftsmæssig effektivitet

Stol trygt på den indbyggede automatiserede klargøring, reparation, overvågning og skalering. Denne løsning med afkrydsningsfelter hjælper dig med at komme hurtigt i gang og minimerer vedligeholdelsen af infrastruktur.

 • Klargør nemt fuldt administrerede klynger med automatisk konfigurerede overvågningsfunktioner baseret på Prometheus.
 • Brug Azure Advisor til at optimere dine Kubernetes-udrulninger med tilpassede anbefalinger i realtid baseret på vores viden fra samarbejdet med tusindvis af virksomhedskunder.
 • Udfør elastisk tilføjelse af beregningskapacitet med serveruafhængige Kubernetes på få sekunder uden at bekymre dig om at skulle administrere infrastrukturen.
 • Opnå højere tilgængelighed, og beskyt programmer mod fejl i datacentre ved hjælp af redundans på tværs af tilgængelighedszoner.

Få mere at vide om serveruafhængig Kubernetes

Kør en hvilken som helst arbejdsbelastning i cloudmiljøet, på en grænseenhed eller som en hybrid

Brug en hvilken som helst type arbejdsbelastning, der kører i et miljø efter eget valg. Uanset om du vil flytte .NET-programmer til Windows Server-objektbeholdere, modernisere Java-programmer i Linux-objektbeholdere eller køre microservices-programmer i det offentlige cloudmiljø på grænseenheder eller i hybridmiljøer, har Azure en løsning til dig.

Få mere at vide om Kubernetes-kernekoncepterne, og anvend bedste praksis i produktionen.

Almindelig anvendelse af Azure Kubernetes Service (AKS)

Migrer dit eksisterende program til cloudmiljøet, skab et komplekst program, der bruger maskinel indlæring, eller drag fordel af den fleksibilitet, som fås med en microservices-arkitektur.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Overfør let et program til en eller flere objektbeholdere, og kør det i AKS. Kontrollér adgang via integration med Azure Active Directory, og opret forbindelse til SLA-baserede Azure-tjenester som f.eks. Azure Database til MySQL ved at bruge Open Service Broker for Azure til dine databehov.

  Flow

  1. 1 Konverter dit program til en eller flere objektbeholdere, og publicer objektbeholderafbildningerne til Azure Container Registry.
  2. 2 Brugeren udruller objektbeholderne til en AKS-klynge ved hjælp af Azure-portalen eller kommandolinjen
  3. 3 Brug Azure Active Directory til at styre adgangen til AKS-ressourcer.
  4. 4 Nem adgang til SLA-baseret Azure-tjenester som f.eks. Azure Database til MySQL ved hjælp af Open Service Broker for Azure.
  5. 5 Alternativt kan du udrulle AKS med et virtuelt netværk (VNET).
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Brug AKS til at strømline vandret skalering, selvreparation, justering af belastning og hemmelig administration.

  Flow

  1. 1 Brug et IDE, f.eks. Visual Studio, til at sende ændringer til GitHub.
  2. 2 GitHub udløser et nyt build på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps pakker mikrotjenester som objektbeholdere og sender dem til AzureContainer Registry
  4. 4 Objektbeholdere udrulles til AKS-klynger
  5. 5 Azure Active Directory bruges til at give sikker adgang til ressourcer
  6. 6 Brugerne får adgang til tjenester via apps og websteder
  7. 7 Administratorer får adgang til appsene via en separat administratorportal
  8. 8 Mikrotjenester bruger databaser til at gemme og hente oplysninger
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  DevOps og Kubernetes fungerer bedre sammen. Når du implementerer sikker DevOps sammen med Kubernetes på Azure, kan du opnå balance mellem hastighed og sikkerhed og levere kode hurtigere i stor skala. Anbring et rækværk omkring udviklingsprocessen ved hjælp af CI/CD med dynamiske politikkontrolelementer, og sæt skub i feedbackløkken med konstant overvågning. Brug Azure Pipelines til hurtigt at levere, mens du sikre overholdelsen af vigtige politikker med Azure Policy. Azure giver dig mulighed for at observere dit build og dine udgivelsespipelines i realtid samt mulighed for at foretage en gennemgang af overholdelsen af angivne standarder samt omkonfigurationer.

  Flow

  1. 1 Gentag, test og fejlfind hurtigt forskellige dele af en applikation sammen i den samme Kubernetes-klynge
  2. 2 Kode er flettet ind i et GitHub-lager, hvorefter automatiserede builds og tests køres af Azure Pipelines
  3. 3 Objektbeholderafbildningen registreres i Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-klynger klargøres med værktøjer som Terraform. Helm-diagrammer, der er installeret af Terraform, definerer den ønskede tilstand for appressourcer og -konfigurationer
  5. 5 Operatorer håndhæver politikker for at styre udrulninger til Azure Kubernetes Service-klyngen
  6. 6 Udgivelsespipelinen udfører automatisk en forhåndsdefineret installationsstrategi sammen med hver kodeændring
  7. 7 Håndhævelse af politik og overvågning føjes til CI/CD-pipeline vha. Azure Policy
  8. 8 Apptelemetri, overvågning af objektbeholdernes tilstand og loganalyse i realtid hentes ved hjælp af Azure Monitor
  9. 9 Indsigt bruges til at håndtere problemer og bidrage til de næste sprintplaner
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Brug den virtuelle AKS-node til at klargøre pods i Azure Container Instances, som starter på få sekunder. Det gør det muligt at gøre AKS med lige præcis tilstrækkelig kapacitet til dine gennemsnitlige arbejdsbelastninger. Når du løber tør for kapacitet i din AKS-klynge, kan du skalere ekstra pods i Azure Container Instances, uden at det er nødvendigt at administrere yderligere servere.

  Flow

  1. 1 Registrer din objektbeholder i Azure Container Registry
  2. 2 Objektbeholderafbildninger trækkes fra Azure Container Registry
  3. 3 Virtuel node i AKS, der er en Virtual Kubelet-implementering, klargør pods internt i Azure Container Instances fra AKS, når trafikken kommer i bølger
  4. 4 AKS og Azure Container Instances-objektbeholdere skriver til et delt datalager
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand