Azure Kubernetes Service (AKS)

Højt tilgængelig, sikker og fuldt administreret Kubernetes-tjeneste

Hurtigere forsendelse, nemmere håndtering og problemfri skalering

Med den fuldt administrerede AKS (Azure Kubernetes Service) bliver det nemt at udrulle og administrere programmer placeret i objektbeholdere. Du får serveruafhængig Kubernetes, en integreret CI/CD-oplevelse (kontinuerlig integrering og kontinuerlig levering) samt sikkerhed og styring i virksomhedsklassen. Foren dine udviklings- og driftsteams på en enkelt platform, så de hurtigt kan skabe, levere og skalere programmer med ro i sindet.

Elastisk klargøring af yderligere kapacitet uden behov for administration af infrastrukturen. Tilføj hændelsesdrevet automatisk skalering og udløsere via KEDA

Hurtigere komplet udviklingsoplevelse med Azure Dev Spaces herunder integration med værktøjer til Visual Studio Code Kubernetes, Azure DevOps og Azure Monitor

Avanceret administration af identitet og adgang ved hjælp af Azure Active Directory og håndhævelse af dynamiske regler på tværs af flere klynger med Azure Policy

Tilgængelig i flere områder end nogen anden cloududbyder

Accelereret appudvikling med objektbeholdere

Definer, udrul, foretag fejlfinding og opgrader nemt selv de mest komplekse Kubernetes-programmer, og placer automatisk dine programmer i objektbeholdere. Udvikl og test programmer, som er baseret på microservices, uden at beskadige afhængigheder, der bruger Dev Spaces.

Føj en komplet CI/CD-pipeline til dine AKS-klynger med automatiserede rutineopgaver, og konfigurer en strategi for udrulning af en kontrolværdi med kun nogle få klik. Registrer fejl tidligt, og optimer dine pipelines med omfattende sporbarhed i dine udrulninger.

Få indsigt i dit miljø med kontrolplantelemetri, sammenlægning af logge og objektbeholdertilstand, der er tilgængelig på Azure Portal og automatisk konfigureret til AKS-klynger.

Få grundlæggende oplysninger om DevOps

Administrer nemt Kubernetes

Klargør nemt klynger ved hjælp af kommandolinjegrænsefladen eller værktøjer med infrastruktur som kode, f.eks. Terraform. Minimer vedligeholdelse af infrastrukturen ved hjælp af automatiserede opgraderinger, reparationer, overvågning og skalering.

Udfør elastisk klargøring af yderligere beregningskapacitet i serveruafhængige Kubernetes på få sekunder uden at bekymre dig om at skulle administrere infrastrukturen.

Opnå højere tilgængelighed, og beskyt programmer mod fejl i datacentre ved hjælp af redundans på tværs af tilgængelighedszoner.

Få mere at vide om serveruafhængig Kubernetes

Kør en hvilken som helst arbejdsbelastning i cloudmiljøet, på en grænseenhed eller som en hybrid

Brug en hvilken som helst type arbejdsbelastning, der kører i et miljø efter eget valg. Uanset om du vil flytte .NET-programmer til Windows Server-objektbeholdere, modernisere Java-programmer i Linux-objektbeholdere eller køre microservices-programmer i det offentlige cloudmiljø på grænseenheder eller i hybridmiljøer, har Azure en løsning til dig.

Få mere at vide om Kubernetes-kernekoncepterne, og anvend bedste praksis i produktionen.

Almindelig anvendelse af Azure Kubernetes Service (AKS)

Brug Kubernetes til at migrere dit eksisterende program til cloudmiljøet, skab et komplekst program, der bruger maskinel indlæring, eller drag fordel af den fleksibilitet, som fås med en microservices-arkitektur.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Overfør let eksisterende program til objektbeholder(e) inden for den Azure-administrerede Kubernetes-tjeneste (AKS). Kontrollér adgang via integration med Azure Active Directory, og tilgå SLA-baseret Azure Services som f.eks. Azure Database til MySQL ved hjælp af OSBA (Open Service Broker for Azure) til fordel for dine databehov.

  Flow

  1. 1 Brugeren konverterer eksisterende program til en eller flere objektbeholdere og publicerer objektbeholderafbildningerne til Azure Container Registry
  2. 2 Brugeren udruller objektbeholderne til en AKS-klynge ved hjælp af Azure-portalen eller kommandolinjen
  3. 3 Azure Active Directory bruges til at styre adgangen til AKS-ressourcer
  4. 4 Nem adgang til SLA-baseret Azure Services som f.eks. Azure Database til MySQL ved hjælp af OSBA (Open Service Broker for Azure)
  5. 5 AKS kan alternativt udrulles med et virtuel netværk (VNET)
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Brug AKS til at forenkle installationen og administrationen af arkitektur baseret på mikrotjenester. AKS strømliner vandret skalering, selvreparation, justering af belastning, hemmelig administration.

  Flow

  1. 1 Udvikleren bruger et IDE, f.eks. Visual Studio, til at sende ændringer til GitHub
  2. 2 GitHub udløser et nyt build på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps pakker mikrotjenester som objektbeholdere og sender dem til AzureContainer Registry
  4. 4 Objektbeholdere udrulles til AKS-klynger
  5. 5 Brugerne får adgang til tjenester via app og websted
  6. 6 Azure Active Directory bruges til at give sikker adgang til ressourcer
  7. 7 Mikrotjenester bruger databaser til at gemme og hente oplysninger
  8. 8 Administratorer får adgang via en separat administratorportal
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  DevOps og Kubernetes fungerer bedre sammen. Når du implementerer sikker DevOps sammen med Kubernetes på Azure, kan du opnå balance mellem hastighed og sikkerhed og levere kode hurtigere i stor skala. Anbring et værn omkring udviklingsprocessen ved hjælp af CI/CD med dynamiske politikkontrolelementer, og sæt skub i feedbackløkken med konstant overvågning. Brug Azure Pipelines til hurtigt at levere, mens du sikre overholdelsen af vigtige politikker med Azure Policy. Azure giver dig mulighed for at observere dit build og dine udgivelsespipelines i realtid samt mulighed for at let at foretage en gennemgang af overholdelsen af angivne standarder samt omkonfigurationer.

  Flow

  1. 1 Udviklere gentager, tester og fejlfinder hurtigt forskellige dele af et program sammen i den samme Kubernetes-klynge
  2. 2 Kode er flettet ind i et GitHub-lager, hvorefter automatiserede builds og tests køres af Azure Pipelines
  3. 3 Objektbeholderafbildning registreres i Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-klynger klargøres vha. værktøjer som Terraform; Helm-diagrammer, installeret af Terraform, definerer den ønskede tilstand for appressourcer og -konfigurationer
  5. 5 Operatorer håndhæver politikker for at styre udrulninger til Azure Kubernetes Service-klyngen
  6. 6 Udgivelsespipelinen udfører automatisk forhåndsdefineret installationsstrategier med hver kodeændring
  7. 7 Håndhævelse af politik og overvågning føjes til CI/CD-pipeline vha. Azure Policy
  8. 8 Apptelemetri, overvågning af objektbeholdernes tilstand og loganalyse i realtid hentes vha. Azure Monitor
  9. 9 Indsigt bruges til at håndtere problemer og Insights bidrage til de næste sprintplaner
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Oversigt
  2. Flow

  Oversigt

  Brug virtuel node i AKS til at klargøre pods internt i ACI, der starter på få sekunder. Det gør det muligt at gøre AKS med lige præcis tilstrækkelig kapacitet til dine gennemsnitlige arbejdsbelastninger. Når du løber tør for kapacitet i din AKS-klynge, kan du skalere ekstra pods i ACI, uden at det er nødvendigt at administrere yderligere servere.

  Flow

  1. 1 Objektbeholder med brugerregistre i Azure Container Registry
  2. 2 Objektbeholderafbildninger trækkes fra Azure Container Registry
  3. 3 Virtuel node i AKS, der er en Virtual Kubelet-implementering, klargør pods internt i ACI fra AKS, når trafikken kommer i bølger.
  4. 4 AKS og ACI-objektbeholdere skriver til delt datalager
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand