Spring over navigation

Sikkerhed og overensstemmelse

Trusselsregistrering og -forhindring vha. avanceret cloudsikkerhed

Sikkerhed og overensstemmelse muliggør sikkerhed på tværs af datacentermiljøer, herunder noder i datacentrene i det lokale miljø og hos andre cloudtjenesteudbydere. Tjenesten prissættes pr. node. En node er enhver fysisk server eller virtuel maskine, der administreres af tjenesten. Prismodellen for Sikkerhed og overensstemmelse og Azure Security Center er i praksis den samme. Begge prissættes pr. node. Brug af Sikkerhed og overensstemmelse vises på fakturaen som Azure Security Center. Begge tjenester er gratis i de første 60 dage. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten efter denne periode, går vi automatisk i gang med at opkræve gebyr for tjenesten til de priser, der er anført nedenfor.
Sikkerhed og overensstemmelse
Security & Audit Inkluderet
Antimalwareløsning Inkluderet
Inkluderede daglige uploaddata 500 MB
Inkluderet dataopbevaring 1 måned
Pris $15 pr. node pr. måned
  • Prisen beregnes forholdsmæssigt pr. time. Tjenesten debiteres dermed kun for antallet af timer, hvor en node sender date – cirka $0.02 pr. time (i en måned med 31 dage).
  • Den inkluderede tildeling af uploaddata samles på tværs af noderne. Hvis der f.eks. er 10 noder tilknyttet tjenesten, er den samlede tildeling af uploaddata 5.000 MB pr. dag. De 5.000 MB fordeles på de 10 noder, så en bestemt node kan uploade mere end 500 MB om dagen, hvis blot de samlede data, der uploades på tværs af alle noder er under 500 MB den pågældende dag.
  • Ud fra observation af forbruget har vi kunnet konstatere, at de fleste noder, med undtagelse af domænecontrollere, ikke overskrider de daglige mængder.
Yderligere data og opbevaring

Hvis uploadede data overskrider de inkluderede mængder pr. dag, eller skal lagres i længere tid end en måned, debiteres overforbruget i henhold til nedenstående priser

Måler for overforbrug Pris
Yderligere data, der er uploadet ud over de inkluderede daglige data $2.3 pr. GB
Yderligere opbevaring ud over 1 måned $0.1 GB pr. måned

Support og SLA

Tilgængeligheden af Sikkerhed og overensstemmelse er baseret på SLA'en for det underliggende Log Analytics-arbejdsområde og de anvendte Automation-kontoressourcer. Du kan få flere oplysninger i SLA'en til Log Analytics og SLA'en til Automation.

Ofte stillede spørgsmål

  • I dit Log Analytics-arbejdsområde skal du aktivere løsningen til sikkerhed og/eller antimalware, eller på Azure Marketplace kan du vælge tilbuddet Sikkerhed og overensstemmelse.

    Sikkerhed og overensstemmelse kan installeres i et hvilket som helst Log Analytics-arbejdsområde, uanset arbejdsområdet prisniveau, men det faktureres altid pr. node i overensstemmelse med ovennævnte priser.

  • En node er et unikt computernavn, der sender sikkerhedsdata til Log Analytics. Hver time beregner Log Analytics antallet af unikke computernavne og debiterer 1/730 node på forbrugstælleren for Azure Security Center.

    For hver 1 node tildeles der 500 MB data pr. dag. Ved dagens udgang beregnes antallet af rapporterede noder og ganges med 500 MB for at bestemme tildelingen af sikkerhedsdata for den pågældende dag. Mængden af sikkerhedsdata, der sendes til Log Analytics beregnes også, og hvis den overskrider tildelingen af sikkerhedsdata, debiteres den datamængde, der ligger over de tildelte data, til prisen for yderligere data.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Sikkerhed og overensstemmelse

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis