Priser for Cognitive Services

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, tale, sprog og viden

Priser for Cognitive Services Linguistic Analysis API

Få adgang til Linguistic Analysis API uden yderligere omkostninger.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
 • Har du brug for teknisk support til prøveversionstjenester? Brug vores forummer.
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for det gratis niveau. Læs SLA'en.
 • Der er ingen SLA i prøveversionsperioden. Få mere at vide.

Ofte stillede spørgsmål

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1.000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1.000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1.000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1.000 documents, that will count for 2.000 transactions (2 annotations * 1.000 documents).

 • Hvis forbruget på et standardniveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.

 • Alle API-kald (med undtagelse af batchscoringskald) tælles som en transaktion. Batchscoringskald tælles på baggrund af antallet af elementer, der skal scores i den pågældende transaktion.

 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau. Batchscoring understøttes ikke på Gratis niveau.

 • Recommendations-API kan købes i enheder på Standard-niveauer til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned.

 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.

 • Below table provides a list of available end-points for each API. The response for the same end-point of Bing Web Search API may vary depending on the Tier purchased. Refer to the next question for details.

  Included APIs Endpoints Available in Tiers
  Bing Web Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Image Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing News Search API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing-videosøgnings-API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Preview, EN-US Only)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • No, the Bing Web Search API is curtailed to meet specific offering of each Tier. For example, Tier S3 is meant for customers wanting to utilize only web search results and images in their applications. The customers also have an option of calling just a specific end point within a tier and their transactions will count against the overall bundle transactions (for example in Tier S3 a customer can just call Image API end point and make 400 transactions and can call Web Search API end point for 600 transactions and the total will be counted as 1.000 transactions).

 • No, both the APIs could potentially return different results even if you are only looking for images. For example, for a certain type of query, Bing Web Search API may return a combination of web results, videos, news but may not return images. However, for the same query, Bing Image Search API may return images.

 • Tiers are priced based on the number of transactions. As an example, for Tier S3, price per 1.000 transactions is $4. At the end of billing period if 12.000 transactions are logged for the Bing Web Search API and 1.000 transactions are logged for the Bing Image Search API, then you will have billed for $52 calculated as $4*(13.000/1.000).

 • Bing Spell Check and Bing Autosuggest APIs are billed at 25.000 transactions increment in Tier S1. Whereas, other APIs are billed at 1.000 transactions increment in Tier S1.

  For example, if you are subscribed to Tier S1 and at the end of the billing period 15.000 transactions are logged for the Bing Web Search API, 3.000 transactions logged for Bing Video Search API, and 25.000 for Bing Autosuggest API. In this case, the approximate bill would be $133 calculated by $7*((15.000+3.000)/1.000) + $7*(25.000/25.000).

  Note: For billing, only the end-point is considered and not the requested response. For example, calling the Bing Web Search API only for image response will be counted towards the Bing Web Search API and not towards the Bing Image Search API.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto