Opgraderingstilbud for Enterprise Agreement-supportplan ("EA-opgraderingstilbud")

Til og med 30. juni 2017 tilbyder Microsoft en 12 måneders opgradering af Azure-supportplanen for visse kunder på følgende måde:

  • Tilgængelig for kunder, der har eller har planer om at købe Microsoft Azure-tjenester i henhold til en Enterprise Agreement eller en Microsoft Product and Services Agreement, (begge en "aftale").
  • Nogle kunder er måske berettiget til yderligere fordele som led i nærværende EA-opgraderingstilbud, enten hvis aftalen indeholder en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester for mindst $100000, eller hvis forbruget af Azure-tjenester er lig med mindst $10000 pr. måned i tre på hinanden følgende måneder1.

Dette EA-opgraderingstilbud er kun tilgængeligt for kunder, der har aftaler vedrørende Azure, Azure Government og Azure Germany. Det er ikke tilgængeligt for kunder, der allerede har en Premier Support-kontrakt eller "Azure i Kina"-konti.

EA-opgraderingstilbuddet for nye og eksisterende kunder samt kunder, der fornyr Azure-aftalen:
Hvis din organisation … Du får nu … Hvis du ikke overholder ovennævnte forpligtelses-/forbrugsbetingelser, får du nu …
køber i øjeblikket ikke en Microsoft Azure-supportplan Azure Standard Support uden ekstra omkostninger en opgradering til Azure Professional Direct-support (ProDirect) uden ekstra omkostninger
køber i øjeblikket Microsoft Azure Standard Support en opgradering til Azure ProDirect-support uden ekstra omkostninger en opgradering til Azure ProDirect-support og 6 Azure App Consulting Services-sessioner uden ekstra omkostninger2
køber i øjeblikket Microsoft Azure Professional Direct-support (ProDirect) Azure ProDirect-support og 6 Azure App Consulting Services-sessioner uden ekstra omkostninger2 Azure ProDirect-support og 12 Azure App Consulting Services-sessioner uden ekstra omkostninger2

Vilkår og betingelser

Følgende vilkår gælder for kunder, der er berettiget til at bruge Azure-tjenester i henhold til en aftale, som er aktiv pr. 1. maj 2016, signerer en ny aftale mellem 1. maj 2016 og 30. juni 2017 eller fornyr en aftale, der er ved at udløbe, mellem 1. maj 2016 og 30. juni 2017.

Køber ikke i øjeblikket Azure-support: Kunder, der køber Azure-tjenester uden teknisk support, tilbydes gratis Azure Standard Support i de første 12 måneder af deres aftale. Kunder, der ikke har købt teknisk support, men som har oprettet en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder1, bliver tilbudt ProDirect-support i stedet for Standard Support indtil afslutningen af den oprindelige 12 måneders periode.

Køber i øjeblikket Azure Standard Support: Kunder, der køber Azure-tjenester med Azure Standard Support, modtager en gratis opgradering til Azure ProDirect-support i 12 måneder. Kunder med Standard Support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder1, modtager også en pakke med seks App Consulting Services-sessioner,2 der skal være brugt i løbet af den oprindelige 12 måneders opgraderingsperiode.

Køber i øjeblikket Azure ProDirect-support: Kunder, der køber Azure-tjenester med Azure ProDirect-support, modtager en gratis pakke med 6 Azure App Consulting Services-sessioner2. Kunder med Azure ProDirect-support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder1, modtager en yderligere pakke med seks App Consulting Services-sessioner for i alt 12 sessioner2. Alle Azure App Consulting Services-sessioner skal være brugt i løbet af den oprindelige 12 måneders opgraderingsperiode.

Kunder i det offentlige

Gennem dette kampagnetilbud yder Microsoft muligvis uden beregning visse fordele til kunder i det offentlige. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra kunder i det offentlige for sådanne fordele. Microsoft erklærer, at leveringen af disse fordele uden beregning til kunder i det offentlige er i fuld overensstemmelse med gældende love om gaver, etik og andre love og bestemmelser om gratis gaver og tjenester. Microsoft erklærer, at leveringen af disse tjenester udelukkende er til brug og gavn for kunder i det offentlige og ikke til personlig brug eller gavn for de enkelte offentlige ansatte.

Ansvarsfraskrivelse

Microsoft kan efter eget skøn når som helst afslutte, ændre eller revidere vilkårene i nærværende EA-opgraderingstilbud. Kunden kan når som helst afslutte deltagelsen i EA-opgraderingstilbuddet ved at give Microsoft skriftlig besked.

1Eller det tilsvarende beløb i lokal valuta, som bestemt i kundens aftale.

2Azure App Consulting Services-supportfordelen gælder ikke for Azure Government og Azure Germany. Gå til Azure Government-support og Azure Germany-support for at få yderligere oplysninger.

Ofte stillede spørgsmål