Enterprise Agreement-supporttilbud

Fra 1. maj 2016 giver Microsoft en 12-måneders supportopgradering til alle kunder, der har købt eller planlægger at købe Microsoft Azure-tjenester på en Enterprise Agreement eller Microsofts-produkt- og -serviceaftale (hver især kaldet "Aftale"), med undtagelse af de kunder, der har en Premier-supportkontrakt. Kunderne kan være berettigede til yderligere fordele, hvis de opretter en forudbetalt årlig forpligtelse hos Microsoft på mindst $100000, eller hvis de forbruger mindst $10000 pr. måned i tre på hinanden følgende måneder.

Vilkår og betingelser

Eksisterende kunder

Nedenstående vilkår gælder for kunder, der er berettiget til at bruge Azure-tjenester under en Aftale, der er aktiv fra 1. maj 2016:

Kunder, der ikke har købt Azure-teknisk support, tilbydes gratis Standard-support i de første 12 måneder af deres aftale. Kunder, der ikke har købt teknisk support, men som har oprettet en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000,1 eller har forbrugt mindst $100001 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, bliver tilbudt ProDirect-support i stedet for Standard-support i den resterende del af opgraderingsperioden på 12 måneder.

Kunder med Azure-tjenester, der allerede har købt Standard-support, modtager en gratis opgradering til ProDirect-support i 12 måneder. Kunder med Standard-support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, modtager også seks App Consulting Services-sessioner. App Consulting Services-sessioner skal være brugt i løbet af den oprindelige 12 måneders opgraderingsperiode.

Kunder med Azure-tjeneste, der allerede har købt ProDirect-support modtager en gratis pakke med seks App Consulting Services-sessioner, der skal være brugt inden 12 måneder eller inden afslutningen af Aftalen, afhængigt af hvad der kommer først. Kunder med ProDirect-support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller har forbrugt mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, modtager yderligere seks App Consulting Services-sessioner, der skal være brugt inden 12 måneder eller inden afslutningen af tilmeldingen, afhængigt af hvad der kommer først.

1Eller det tilsvarende beløb i lokal valuta, som bestemt i kundens Aftale

Eksisterende kunder
Hvis du er… Indledende fordel Tærskelfordel

Køber ikke support i øjeblikket

Opgrader til Standard-support i 12 måneder Opgrader til ProDirect-support

Er i øjeblikket ved at købe Standard-support

Opgrader til ProDirect-support i 12 måneder Seks App Consulting Services-sessioner

Er i øjeblikket ved at købe ProDirect-support

Seks App Consulting Services-sessioner, tilgængelig i 12 måneder Seks App Consulting Services-sessioner

Nye kunder eller kunder, der fornyr

Nedenstående betingelser gælder for kunder, der underskriver en ny Aftale eller fornyr en Aftale, der er ved at udløbe, mellem 1. maj 2016 og 30. juni 2017, og som ikke tidligere har modtaget fordele under dette kampagnetilbud i mere end 12 måneder:

Kunder, der køber Azure-tjenester uden teknisk support, tilbydes gratis Standard-support i de første 12 måneder af deres aftale. Kunder, der ikke har købt teknisk support, men som har oprettet en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $1000001 eller forbruger mindst $100001 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, bliver tilbudt ProDirect-support i stedet for Standard-support indtil afslutningen af den oprindelige 12 måneders periode.

Kunder, der køber Azure-tjenester med Standard-support, modtager en gratis opgradering til ProDirect-support i de første 12 måneder af deres aftale. Kunder med Standard-support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, modtager en pakke med seks App Consulting Services-sessioner, der skal være brugt i løbet af den oprindelige 12 måneders periode.

Kunder, der køber Azure-tjenester med ProDirect-support, modtager en gratis pakke med seks App Consulting Services-sessioner. Kunder med ProDirect-support, der opretter en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100000 eller forbruger mindst $10000 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, modtager en pakke med seks App Consulting Services-sessioner. Alle App Consulting Services-sessioner skal være brugt i løbet af den oprindelige 12 måneders periode.

1Eller det tilsvarende beløb i lokal valuta, som bestemt i kundens Aftale

Nye kunder eller kunder, der fornyr
Hvis du… Indledende fordel Tærskelfordel

Har ikke købt support

Opgrader til Standard-support i 12 måneder Opgrader til ProDirect-support

Køb Standard-support

Opgrader til ProDirect-support i 12 måneder Seks App Consulting Services-sessioner

Køb ProDirect-support

Seks App Consulting Services-sessioner, tilgængelig i 12 måneder Seks App Consulting Services-sessioner

Kunder i det offentlige

Gennem dette kampagnetilbud yder Microsoft muligvis uden beregning visse fordele til kunder i det offentlige. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra kunder i det offentlige for sådanne fordele. Microsoft erklærer, at leveringen af disse fordele uden beregning til kunder i det offentlige er i fuld overensstemmelse med gældende love om gaver, etik og andre love og bestemmelser om gratis gaver og tjenester. Microsoft erklærer, at leveringen af disse tjenester udelukkende er til brug og gavn for kunder i det offentlige og ikke til personlig brug eller gavn for de enkelte offentlige ansatte.

Azure Government- og Azure Germany-kunder

Nedenstående betingelser gælder for kunder, der underskriver en ny Aftale for Azure Government- eller Azure Germany-tjenester, og som ikke tidligere har modtaget fordele under dette kampagnetilbud i mere end 12 måneder:

Kunder, der køber Azure Government- eller Azure Germany-tjenester uden teknisk support, tilbydes gratis Standard Support i de første 12 måneder af deres aftale. Kunder, der ikke har købt teknisk support, men som har oprettet en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester på mindst $100.0001 eller forbruger mindst $10.0001 i Azure-tjenester om måneden i tre på hinanden følgende måneder, bliver tilbudt ProDirect-support i stedet for Standard Support indtil afslutningen af den oprindelige 12 måneders periode. App Consulting Services-fordelstilbuddet gælder ikke for Azure Government- og Azure Germany-kunder.

Du kan få flere oplysninger om Azure Government- og Azure Germany-supportmuligheder under Azure Government-support og Azure Germany-support.

1Eller det tilsvarende beløb i lokal valuta, som bestemt i kundens Aftale

Ofte stillede spørgsmål