Opgraderingstilbud for Enterprise Agreement-supportplan ("EA-opgraderingstilbud")

Microsoft forlænger sin 12-måneders Azure-supportplanopgradering* (med undtagelser) til og med den 30. juni 2018 for bestemte kunder, der opfylder følgende berettigelseskrav:

  1. Har eller forventer at købe Microsoft Azure-tjenester under en Enterprise Agreement eller en Microsoft Product and Services Agreement, (begge en “aftale”) og
  2. Har en aftale om Azure, Azure Government eller Azure Germany (dette undtager Premier Support, avanceret support til partnere og “Azure in China”-konti) og
  3. Aftalen er underskrevet og/eller fornyet mellem 1. maj 2016 og 30. juni 2018 ("berettigelsesperioden").

Nogle kunder er måske berettiget til yderligere fordele som led i nærværende EA-opgraderingstilbud, enten hvis aftalen indeholder en forudbetalt årlig forpligtelse til Azure-tjenester for mindst $1000001, eller hvis forbruget af Azure-tjenester er på mindst $100001 pr. måned i tre på hinanden følgende måneder ("forpligtelses-/forbrugsbetingelser").

*12-måneders perioden skal starte på den dato, hvor aftalen underskrives og/eller fornyes. Fordelene ved dette EA-opgraderingstilbud kan fornyes, så længe du opfylder berettigelseskravene.

Opgraderingsfordele
Hvis din organisation … Du får nu Hvis du ikke overholder ovennævnte forpligtelses-/forbrugsbetingelser, får du ekstra fordel af …
Købt Azure-tjenester uden teknisk support Azure Standard Support uden beregning for hver 12-måneders periode inden for berettigelsesperioden plus en opgradering til Azure Professional Direct (ProDirect)-support uden beregning
køber i øjeblikket Microsoft Azure Standard Support Azure Professional Direct (ProDirect)-support uden beregning for hver 12-måneders periode inden for berettigelsesperioden plus 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 uden beregning; skal bruges inden for den aktuelle 12-måneders periode
køber i øjeblikket Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect)-support 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 uden beregning for hver 12-måneders periode inden for berettigelsesperioden plus 6 Azure App Consulting Services-sessioner2 uden beregning; skal bruges inden for den aktuelle 12-måneders periode

1Eller det tilsvarende beløb i lokal valuta, som bestemt i kundens aftale

2Azure App Consulting Services-supportfordelen gælder ikke for Azure Government og Azure Germany. Gå til Azure Government-support og Azure Germany-support for at få yderligere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelser

Gennem dette kampagnetilbud yder Microsoft muligvis uden beregning visse fordele til kunder i det offentlige. Microsoft fraskriver sig alle rettigheder til kompensation fra kunder i det offentlige for sådanne fordele. Microsoft erklærer, at leveringen af disse fordele uden beregning til kunder i det offentlige er i fuld overensstemmelse med gældende love om gaver, etik og andre love og bestemmelser om gratis gaver og tjenester. Microsoft erklærer, at leveringen af disse tjenester udelukkende er til brug og gavn for kunder i det offentlige og ikke til personlig brug eller gavn for de enkelte offentlige ansatte.

Microsoft kan efter eget skøn når som helst afslutte, ændre eller revidere vilkårene i nærværende EA-opgraderingstilbud. Kunden kan når som helst afslutte deltagelsen i EA-opgraderingstilbuddet ved at give Microsoft skriftlig besked.

Ofte stillede spørgsmål