Azure ürünleri

Azure ürünlerine gözatın veya onları arayın

Ağ İletişimi

Buluttaki ve şirket içindeki altyapı ve hizmetler arasında bağlantı kurarak müşterilerinize mümkün olan en iyi deneyimi sunun

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun

Azure Bastion

Sanal makinelerinize özel ve tam olarak yönetilen RDP ile SSH erişimi

Azure DDoS Koruması

Uygulamalarınızı Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarına karşı koruyun

Azure DNS

DNS etki alanınızı Azure'da barındırın

Azure ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Azure Güvenlik Duvarı

Yerleşik yüksek kullanılabilirlik, sınırsız bulut ölçeklenebilirliği ve sıfır bakım ihtiyacı özellikleri ile birlikte yerel güvenlik duvarı oluşturma olanakları

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi

Global olarak dağıtılmış, yazılım tanımlı çevreler için merkezi ağ güvenlik ilkesi ve rota yönetimi

Azure Front Door

Küresel, mikro hizmet tabanlı web uygulamaları için güvenliği artırılmış ölçeklenebilir teslim noktası

Azure Internet Analyzer

Ağ altyapısındaki değişikliklerin müşterilerinizin performansını nasıl etkileyeceğini test edin.

Azure Özel Bağlantı

Verilerinizi Microsoft ağında tutarak, Azure platformunda barındırılan hizmetlere özel erişim

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

Load Balancer

Uygulamalarınıza yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ağ performansı sağlayın

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

Sanal WAN

Azure aracılığıyla şubeden şubeye bağlantıyı iyileştirme ve otomatik hale getirme

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Web Application Firewall

Web uygulamaları için güçlü bir koruma sağlayan, bulutta yerel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF)

Analiz

Herhangi bir türdeki, hacimdeki veya hızdaki verileri toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin

Azure Analysis Services

Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı

Azure Veri Gezgini

Hızlı ve yüksek oranda ölçeklenebilir veri keşif hizmeti

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Veri Paylaşımı

Dış kuruluşlarla büyük veriler paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Azure Stream Analytics

Uygulamalardan ve cihazlardan hızlı veri akışlarında gerçek zamanlı analiz

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti (eski adı SQL Veri Ambarı)

Veri Kataloğu

Kurumsal veri varlıklarınızdan daha fazla değer elde edin

Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

Data Lake Analytics

Büyük verileri kolaylaştıran dağıtılmış analiz hizmeti

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Log Analytics

Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

HDInsight için R Server

Büyük veri için tahmine dayalı analiz, makine öğrenimi ve istatistiksel modelleme

Bilgi İşlem

Bulut işlem kapasitesi ve isteğe bağlı ölçeklendirme özelliklerine erişim elde edin ve sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapın

API Apps

Bulut API'lerini kolayca oluşturun ve kullanın

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure CycleCloud

Herhangi bir ölçekteki yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve işlem kümelerini oluşturun, yönetin, işletin ve iyileştirin

Azure Ayrılmış Konak

Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındıracak, ayrılmış bir fiziksel sunucu

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Kubernetes Service (AKS)

Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın

Azure Spring Cloud

VMware ile oluşturulup işletilen, tam olarak yönetilen bir Spring Cloud hizmeti

Azure VMware Solution

VMware iş yüklerinizi Azure’da yerel olarak çalıştırın

Batch

Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi

Cloud Services

Yüksek düzeyde erişilebilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun

Container Instances

Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın

Linux Sanal Makineleri

Ubuntu, Red Hat ve daha fazlası için sanal makineler sağlayın

Mobile Apps

Tüm mobil uygulamalar için arka uç oluşturun ve barındırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Sanal Makinelerde SQL Server

Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Web Apps

Görev açısından kritik web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın

Windows Sanal Masaüstü

Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi

Blok zinciri

Tümleşik araç paketiyle blok zinciri tabanlı uygulamalar derleyin ve yönetin

Azure Blok Zinciri Hizmeti

Konsorsiyum blok zinciri ağları oluşturup bunları yönetin ve genişletin

Azure Blok Zinciri Belirteçleri

Kayıt defteri tabanlı belirteçleri kolayca tanımlayın, oluşturun ve yönetin

Azure Blockchain Workbench

Buluttaki blok zinciri uygulamaları kolayca prototip haline getirin

Azure Cosmos DB

Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Depolama

Verileriniz, uygulamalarınız ve iş yükleriniz için büyük oranda ölçeklenebilir, güvenli bir bulut depolama alanı edinin

Arşiv Depolama

Nadiren erişilen verilerin depolanması için sektör lideri fiyat noktası

Azure için Avere vFXT

Bulutta yüksek performanslı, dosya tabanlı iş yükleri çalıştırın

Azure Backup

Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Veri Paylaşımı

Dış kuruluşlarla büyük veriler paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet

Dosya Depolama

Standart SMB 3.0 protokolünü kullanan dosya paylaşımları

Azure FXT Edge Filer

HPC ortamları için hibrit depolama iyileştirme çözümü

Azure HPC Önbelleği

Yüksek performanslı bilgi işleme (HPC) yönelik dosya önbelleğe alma

Azure NetApp Files

NetApp tarafından sağlanan kurumsal düzeyde Azure dosya paylaşımları

Blob depolaması

Yapılandırılmamış veriler için REST tabanlı nesne depolama

Data Box

Azure’a veri aktarımı ve kenar işlemlerine yönelik uygulamalar ve çözümler

Disk Depolama

Azure Sanal Makineler için yüksek performanslı, yüksek düzeyde dayanıklı blok depolama

Kuyruk Depolama

Uygulamaları, trafiğe göre etkili bir şekilde ölçeklendirme

Depolama Hesapları

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

Depolama Gezgini

Azure Depolama kaynaklarını görüntüleyin ve bunlarla etkileşime geçin

StorSimple

Kurumsal bir hibrit bulut depolaması çözümüyle maliyetleri düşürün

DevOps

Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla yenilikleri daha hızlı bir şekilde sunun

Azure Artifacts

Paket oluşturun, paketleri barındırın ve ekibinizle paylaşın

Azure Boards

Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın

Azure Repos

Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın

Azure Test Plans

El ile ve keşif testi araç seti ile güvenle test edin ve gönderin

DevOps aracı tümleştirmeleri

En sevdiğiniz DevOps araçlarını Azure ile kullanın

Geçiş

Kılavuzlar, araçlar ve kaynaklar sayesinde buluta geçişinizi kolaylaştırın ve hızlandırın

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin

Azure Geçişi

Şirket içi sanal makinelerinizi kolayca keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma sayesinde işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın

Maliyet Yönetimi + Faturalandırma

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Data Box

Azure’a veri aktarımı ve kenar işlemlerine yönelik uygulamalar ve çözümler

Geliştirici Araçları

Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Azure Lab Services

Sınıflar, denemeler, geliştirme ve test etme süreçleri veya diğer senaryolar için laboratuvar oluşturun

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın

Geliştirici araçlarının tümleştirilmesi

Eclipse, IntelliJ ve Maven gibi alışık olduğunuz geliştirme araçlarını Azure ile kullanın

SDK'lar

İhtiyaç duyduğunuz SDK'leri ve komut satırı araçlarını edinin

Visual Studio

Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam

Visual Studio Code

Bulut geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi

Visual Studio Codespaces

Her yerden erişebileceğiniz bulut destekli geliştirme ortamları

Güvenlik

Kuruluşunuzu hibrit bulut iş yüklerinde gelişmiş tehditlere karşı koruyun

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Active Directory Domain Services

Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin

Azure DDoS Koruması

Uygulamalarınızı Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarına karşı koruyun

Azure Ayrılmış HSM

Bulutta kullandığınız donanım güvenliği modüllerini yönetin

Azure Front Door

Küresel, mikro hizmet tabanlı web uygulamaları için güvenliği artırılmış ölçeklenebilir teslim noktası

Azure Information Protection

Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun

Azure Sentinel

Kuruluşunuzun korunmasına yardımcı olması için bulutta yerel SIEM ve akıllı güvenlik analizini çalıştırın

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Web Application Firewall

Web uygulamaları için güçlü bir koruma sağlayan, bulutta yerel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF)

Hibrit

Azure yeniliğine her yerde kullanın. Bulut bilişimin çevikliğini ve yeniliğini şirket içi iş yüklerinize taşıyın.

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Arc

Azure hizmetlerini ve yönetimini istediğiniz altyapıda kullanın

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiricileri için, yönetilen PostgreSQL veritabanı hizmeti

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Azure IoT Edge

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin

Azure Sentinel

Kuruluşunuzun korunmasına yardımcı olması için bulutta yerel SIEM ve akıllı güvenlik analizini çalıştırın

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Azure Stack

Bulut sınırlarını aşan yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

Azure Stack HCI

Sanal iş yüklerini şirket içinde çalıştırmak için hiper yakınsanmış altyapıyı Azure ve hibrit hizmetlerle tümleştirin

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub, onaylanmış donanıma önceden yüklenmiş yazılımlarla birlikte tümleşik bir donanım sistemi halinde satılır

Azure Stack Edge

Azure’ın işlem, depolama ve zeka özelliklerini uç sistemlere getiren Azure yönetilen aleti

Kapsayıcılar

Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin

API Apps

Bulut API'lerini kolayca oluşturun ve kullanın

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure Kubernetes Service (AKS)

Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın

Azure Red Hat OpenShift

Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti

Container Instances

Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın

Container Registry

Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin

Mobile Apps

Tüm mobil uygulamalar için arka uç oluşturun ve barındırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Kapsayıcılar için Web Apps

İşinizle ölçeklendirilebilen kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın

Web Apps

Görev açısından kritik web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın

Karma Gerçeklik

Kapsamlı ve işbirliğine dayalı deneyimler oluşturmak için fiziksel ve dijital dünyalarınızı bir araya getirin

Azure Digital Twins

Yeni nesil IoT uzamsal zeka çözümleri oluşturun

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Remote Rendering

Yüksek kaliteli ve etkileşimli 3B içerik işleyerek cihazlarınızda bu içeriğin akışını gerçek zamanlı olarak gerçekleştirin

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Kimlik

Cihazlarda, verilerde, uygulamalarda ve altyapıdaki gelişmiş tehditlere karşı korunmak için kullanıcı kimliklerini ve erişimi yönetin

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Active Directory B2C

Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi

Azure Active Directory Domain Services

Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin

Azure Information Protection

Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun

Medya

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazda yüksek kaliteli video içerikleri sunun

Azure Media Player

Tüm oynatma ihtiyaçlarınız için tek bir oynatıcı

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

Content Protection

AES, PlayReady, Widevine ve Fairplay kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim edin

Encoding

Bulut ölçeğinde stüdyo düzeyinde kodlama

Canlı ve İsteğe Bağlı Akış

İşletme ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse her cihaza ölçekli olarak içerik sunma

Canlı Video Analizi

Dilediğiniz yapay zeka modelini kullanarak video tabanlı akıllı uygulamalar oluşturun

Media Services

Ölçekli video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın

Video Indexer

Videolardaki içgörüleri ortaya çıkarın

Mobil

Tüm mobil cihazlara yönelik platformlar arası ve yerel uygulamalar oluşturup dağıtın

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure Bilişsel Arama

Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure Bilişsel Hizmetler

Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Visual Studio App Center

Mobil ve masaüstü uygulamalarınızı devamlı olarak derleyin, test edin, dağıtın ve izleyin

Xamarin

Bulut tabanlı mobil uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturun

Nesnelerin İnterneti

Altyapınızı değiştirmeksizin herhangi bir cihaza ve platforma IoT özellikleri ekleyin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Azure Cosmos DB

Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı

Azure Digital Twins

Yeni nesil IoT uzamsal zeka çözümleri oluşturun

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Azure IoT Central

IoT çözümlerinin oluşturulmasını hızlandırın

Azure IoT Edge

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin

Azure IoT Hub

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin

Azure IoT çözüm hızlandırıcıları

Sık karşılaşılan IoT senaryolarına yönelik şablonlarla tamamen özelleştirilebilir çözümler oluşturun

Azure Machine Learning

Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure RTOS

Tümleşik IoT geliştirme ve bağlantı kurma süreçlerini kolaylaştırma

Azure Sphere

Silikondan buluta uzanan MCU destekli cihazları güvenle bağlayın

Uç Cihazlar için Azure SQL

Yerleşik yapay zeka teknolojisine ve küçük bir ayak izine sahip, uç için iyileştirilmiş veri altyapısı

Azure Stream Analytics

Uygulamalardan ve cihazlardan hızlı veri akışlarında gerçek zamanlı analiz

Azure Time Series Insights

IoT cihazlarındaki zaman serisi verilerini keşfedin ve analiz edin

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Windows 10 IoT Core Services

Uzun vadeli işletim sistemi desteğinin yanı sıra cihaz güncelleştirmelerini yönetme ve cihaz durumunu değerlendirme hizmetleri

Tümleştirme

Şirket içi ve bulut tabanlı uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kuruluşunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde tümleştirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

FHIR için Azure API

Sistem durumu verilerine yönelik çözümler ve birlikte çalışabilirlik için kolayca bir FHIR hizmeti oluşturup dağıtma

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Service Bus

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın

Veritabanları

Hızlı büyümeyi destekleyin; güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin

FHIR için Azure API

Sistem durumu verilerine yönelik çözümler ve birlikte çalışabilirlik için kolayca bir FHIR hizmeti oluşturup dağıtma

Redis için Azure Cache

Verilere yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresiyle erişim olanağıyla uygulamaları daha da güçlendirin

Azure Cosmos DB

Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı

MariaDB için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiricileri için yönetilen MariaDB veritabanı hizmeti

MySQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiriciler için yönetilen MySQL veritabanı hizmeti

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiricileri için, yönetilen PostgreSQL veritabanı hizmeti

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin

Azure SQL

Geçiş ve uygulama modernleştirme için modern SQL ailesi

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Uç Cihazlar için Azure SQL

Yerleşik yapay zeka teknolojisine ve küçük bir ayak izine sahip, uç için iyileştirilmiş veri altyapısı

Azure SQL Yönetilen Örneği

Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği

Sanal Makinelerde SQL Server

Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın

Tablo Depolama

Kısmen yapılandırılmış veri kümeleri kullanan NoSQL anahtar-değer deposu

Web

Güçlü web uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun, dağıtın ve ölçeklendirin

API Apps

Bulut API'lerini kolayca oluşturun ve kullanın

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure Bilişsel Arama

Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure SignalR Service

Gerçek zamanlı web işlevlerini kolayca ekleyin

Azure Spring Cloud

VMware ile oluşturulup işletilen, tam olarak yönetilen bir Spring Cloud hizmeti

Content Delivery Network

Dünya çapında geniş çaplı erişimle güvenli, güvenilir içerik teslimi sağlayın

Mobile Apps

Tüm mobil uygulamalar için arka uç oluşturun ve barındırın

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Kapsayıcılar için Web Apps

İşinizle ölçeklendirilebilen kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın

Web Apps

Görev açısından kritik web uygulamalarını uygun ölçekte hızla oluşturun ve dağıtın

Windows Sanal Masaüstü

Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi

Windows Sanal Masaüstü

Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Herhangi bir geliştirici ve herhangi bir senaryo içi yapay zeka özelliklerini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturun

Anomali Algılayıcısı

Uygulamalarınıza anomali algılama özelliklerini kolayca ekleyin.

Azure Bot Hizmeti

İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti

Azure Bilişsel Arama

Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Azure Machine Learning

Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun

Azure Açık Veri Kümeleri

Makine öğrenmesi modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla seçki olarak sunulan açık veri kümelerini barındırmak ve paylaşmak için bulut platformu

Bing Otomatik Öneri

Aramalar için uygulamanıza akıllı otomatik öneri seçenekleri ekleyin

Bing Özel Arama

İstediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayan kullanımı kolay, reklamsız, profesyonel düzeyde bir arama aracı

Bing Varlık Arama

Web’deki varlık bilgilerini belirleyip geliştirerek deneyimlerinizi zenginleştirin

Bing Resim Arama

Resimleri arayın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Bing Haber Arama

Haberleri arayın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Bing Yazım Denetimi

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Bing Video Arama

Videoları arayın ve kapsamlı sonuçlar elde edin

Bing Görsel Arama

Tercih ettiğiniz cihazda ilginç resim uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olan zengin içgörüler edinin.

Bing Web Araması

Milyarlarca web belgesi arasından gelişmiş arama ayrıntıları elde edin

Azure Bilişsel Hizmetler

Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin

Görüntü İşleme

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Özel Görüntü İşleme

Son teknoloji ürünü görüntü işleme modellerini kolayca özelleştirerek kendinize özgü kullanım örnekleri oluşturun

Veri Bilimi Sanal Makineleri

Yapay zeka geliştirmeye yönelik zengin, önceden yapılandırılmış ortam

Yüz Tanıma

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, tanımlayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Form Tanıma

Formlarınızı anlayan yapay zeka destekli belge ayıklama hizmeti

Tam Ekran Okuyucu

Tüm yaş ve beceri gruplarından kullanıcılara metin okuyup anlamada destek olun

Mürekkep Tanıma

El yazısı, şekiller ve mürekkeple yazılan belge düzeni gibi dijital mürekkep içeriğini tanıyan bir yapay zeka hizmeti

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Language Understanding

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Microsoft Genomiks

Genom dizilemeyi ve araştırma içgörülerini destekleyin

Kişiselleştirme

Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlayan bir AI hizmeti

Project Bonsai

Simülasyonları kullanarak akıllı endüstriyel denetim sistemleri oluşturmaya yönelik makine öğretmesi hizmeti

Soru-Cevap Oluşturma

Bilgileri kategorilere ayırarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve kolayca bulunabilen yanıtlar elde edin

Konuşmacı Tanıma

Konuşmacıları doğrulayan ve belirleyen bir Konuşma hizmeti özelliği

Konuşmayı Metne Dönüştürme

Konuşmayı doğru bir şekilde metne dönüştüren bir Konuşma hizmeti özelliği

Konuşma Çevirisi

Gerçek zamanlı konuşma çevirisi teknolojisini uygulamanızla kolayca tümleştirin

Metin Analizi

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Metin Okuma

Metni gerçeğe yakın bir konuşmaya dönüştüren Konuşma hizmeti özelliği

Translator

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın

Video Indexer

Videolardaki içgörüleri ortaya çıkarın

Yönetim ve İdare

Bulut kaynaklarınızın yönetimini ve uyumluluğunu basitleştirme, otomatikleştirme ve iyileştirme

Otomasyon

Süreç otomasyonu sayesinde bulut yönetimini basitleştirin

Azure Advisor

Azure’a yönelik en iyi yöntemler için kişiselleştirilmiş öneri altyapınız

Azure Backup

Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun

Azure Blueprints

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar

Azure Lighthouse

Hizmet sağlayıcılarına müşterileri uygun ölçekte ve hassas bir şekilde yönetmek için güç katar

Azure Yönetilen Uygulamalar

Bulut tekliflerinin yönetimini kolaylaştırın

Azure Geçişi

Şirket içi sanal makinelerinizi kolayca keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin

Azure mobil uygulaması

Azure kaynaklarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden bağlanın

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure İlkesi

Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın

Azure Resource Manager

Uygulama kaynaklarınızı yönetme biçiminizi basitleştirme

Azure Resource Manager şablonları

Resource Manager’ı kullanarak tüm Azure kaynaklarınız için kod olarak altyapı sunun

Azure Hizmet Durumu

Azure hizmetlerindeki sorunlardan etkilenirseniz kişiselleştirilmiş rehberlik ve destekten yararlanabilirsiniz

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma sayesinde işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı bir kabukla Azure yönetimini kolaylaştırın

Maliyet Yönetimi + Faturalandırma

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Log Analytics

Şirket içinde ve bulutta makine verilerini toplayın, arayın ve görselleştirin

Microsoft Azure Portal

Tüm Azure ürünlerini tek ve birleşik bir konsol üzerinde oluşturun, yönetin ve izleyin

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin