Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Haritalar için Harita Denetimi geliştirmesi kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 24 Eylül, 2018

Azure Haritalar, geliştiricilerin güncel coğrafi kodlama, yönlendirme, IP coğrafi konumu ve diğer konum tabanlı hizmetlerle çözümler oluşturmasını sağlayan jeo-uzamsal API'lerden oluşan bir hizmettir. Kolay ve içgörülere dayalı veri katmanı ve görselleştirme oluşturmak üzere tasarlanmış yeni özelliklerle geliştirilmiş Harita Denetimi API'si kullanıma sunuldu. Kutucuklar, simgeler, poligonlar ve çizgiler gibi farklı varlıkların değişik biçimlerine ait olan ve haritadaki HTML tabanlı simgeleri destekleyen katmanları ve veri temelli stil oluşturmayı etkinleştiren işlevleri kullanıma sunuyoruz. Ayrıca geliştiricilere erişim kolaylığı sağlama amacıyla sık kullanılan coğrafi geometri hesaplamalarını içeren uzamsal matematik kitaplığını da kullanıma sunuyoruz. 

Daha fazla bilgi için lütfen ürün sayfasına ve bloga bakın.

  • Azure Haritalar
  • Services

İlgili Ürünler