Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure üzerinde Kubernetes

Tasarımıyla kurumsal düzeyde.

Kurumsal Kubernetes uzmanlığınızı oluşturun

Azure’da Kubernetes ile binlerce müşteri etkileşiminden bilgi edinin. Diğerlerinin bunu nasıl yaptığını öğrenmek için videoyu izleyin.

1.000'ler

kurumsal etkileşimlerin kurumsal özellikleri

3.500

veri güvenliğinize ve gizliliğinize odaklanmış güvenlik uzmanı sayısı

destek

Sertifikalı hizmet sağlayıcılarından 365 gün boyunca kullanıma hazır

Yerleşik en iyi deneyimler

Kaynakları güvenli hale getirmek, küme temizliğini sürdürmek ve operasyonel verimliliği artırmak için proaktif ve eyleme dönüştürülebilir öneriler alın.

Kurumsal destek

Daha hızlı tanılama ve sorun giderme özellikleri için Kubernetes Sertifikalı Hizmet Sağlayıcıları’ndan ve self servis deneyiminden destek alın.

Çok katmanlı güvenlik

İşlem kaynaklarında, verilerde ve ağda güçlendirilmiş güvenlik ve yalıtım katmanları uygulayın.

Birleşik yönetim

Azure Arcile bulutlar arasında, şirket içinde ve uçta tutarlı yapılandırma ve yönetim sağlayın.

Yerleşik en iyi deneyimler

Kubernetes dağıtımlarınızı, binlerce kurumsal müşteri ile çalışarak elde ettiğimiz bilgileri temel alan gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş önerilerle iyileştirin. Azure Kubernetes Service (AKS) kümenizin ve kullanım telemetrisinin yapılandırmasını otomatik olarak analiz edin, olası sorunları proaktif olarak tanımlayın ve Azure Danışmanı’ndan rehberlik alın. Danışman, bir sorun oluşmadan önce performansı, kullanılabilirliği ve Kubernetes kümenizin güvenliğini geliştirmenize yardımcı olur.

Yeni veya deneyimli bir Kubernetes kullanıcısı olmanızdan bağımsız olarak, sektörün en iyi deneyimlerini ve beklenmedik şekilde kullanım dışı Kubernetes API’lerine yönelik önceden tanımlanmış ilkeler ve bayraklar gibi rehberlik sunan bir deneyim elde edin. Küme otomatik ölçeklendiricisine sahip spot düğüm havuzları, Azure İlkesi’ni kullanarak Kubernetes kaynak kotalarını zorlama ve veri katmanı iyileştirmesi dahil olmak üzere maliyet iyileştirme stratejilerini keşfedin.

Yerleşik en iyi deneyimlere bir örnek

Çok katmanlı güvenlik

Tutarlı yapılandırma, kimlik, gizli dizi ve ilke yönetimiyle işletim sistemlerinde, işlem kaynaklarında, verilerde ve ağlarda güçlendirilmiş güvenlik ve yalıtım katmanları elde edin.

Açık İlke Aracısı’nda oluşturulan Azure İlkesi’ni kullanarak kümelerinizde ve sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hatlarınızda uyumluluk kurallarını tutarlı olarak uygulayın. Azure Active Directory’yi kullanarak ayrıntılı kimlik ve erişim denetimleri uygulayın ve Azure Güvenlik Merkezi tümleştirmesi ile uyumluluğa yönelik rakipsiz güvenlik yönetimi, akıllı tehdit algılama ve eyleme dönüştürülebilir öneriler edinin.

Kurumsal destek

Microsoft veya iş ortaklarının çözüm mimarilerini kullanarak gönül rahatlığıyla çalışın. Denemeden ölçeklendirmeye kadar tüm aşamalarda Kubernetes şeması oluşturma ve Kubernetes uygulamaya ilişkin yardım alın. Müşteri olarak, kullanıma hazır desteğe her zaman erişin.

Azure portalındaki akıllı ve kendi kendine tanılama yapabilen araç ile ortak Kubernetes küme sorunlarının kök nedenini daha önceden belirleyin. Microsoft desteği ekiplerinin yetersiz kaynak, alt ağ kapasitesi eksikliği ve düğüm yetkilendirme hatası gibi sık görülen sorunları analiz etmek, algılamak ve çözmek için kullandığı teknolojilere erişin.

Masalarında çalışan insanların olduğu açık konseptli bir ofis
Çoklu bulut, şirket içi ve uç ortamlar arasında birleşik yönetimi gösteren bir diyagram

Ortamlarda birleştirilmiş yönetim

Azure Arcile bulutlardaki, veri merkezlerindeki ve uçtaki Kubernetes kümelerini ve sunucularını düzenleyin ve yönetin. Azure İlkesi ile büyük ölçekte kuruluş standartlarını zorlayın ve uyumluluğu değerlendirin. Azure İzleyiciile performans ve sistem durumunun merkezi bir gerçek zamanlı görünümünü alın.

Azure Kubernetes Service’de (AKS) ve Azure Arc’ın kullanılabildiği farklı ortamlardaki diğer Kubernetes kümelerinde DevOps temelli teknikler ile en iyi tutarlılık için ölçeğe uygun uygulama yönetimi elde edin.

Kubernetes’i benimseme aşamalarında doğru desteği alın

 • Kubernetes’i benimseme denetim listesini izleme

  Kubernetes’i benimserken güvenlik, işlemler, uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve mimariyle ilgili göz önünde bulundurulması gerekenlere bakın. Şablonlar, kod örnekleri, uzman öğreticiler, gerçek dünyaya ilişkin en iyi deneyimler makaleleriyle ihtiyaç duyduğunuz yanıtları bulun.

 • AKS Ürün Ana Hattı hakkında bilgi edinin

  Kuruluşunuzun iş gereksinimlerine bağlı olarak kümenin ağ iletişimi, güvenliği, kimliği, yönetimi ve izlenmesi için öneriler alın.

 • Uzman rehberliği alın

  Microsoft Kubernetes mühendisleri ve Azure Kubernetes uzmanlarından Kubernetes hakkında en son yenilikleri öğrenmek için AKS ofis saatlerini birleştirin.

Bu kuruluşlar Azure’da Kubernetes ile başarıya ulaştı

Azure’da Kubernetes çalıştırın

Azure’da Kubernetes çalıştıran geliştirme araçlarını, platformları, verileri ve tümleştirme uygulamalarını özetleyen bir diyagram
 • Azure Kubernetes Service (AKS): Yüksek oranda kullanılabilen, güvenli ve tam olarak yönetilen Kubernetes hizmeti
 • Azure Red Hat OpenShift: Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti
 • Azure Container Instances: Sunucu yönetmeden Azure’da kapsayıcı çalıştırmaya yönelik hizmet

Azure’da Kubernetes’e yönelik kurumsal özellikler ve hizmetler

Azure İlkesi

Birden fazla kümede ve CI/CD işlem hattında tanımlanan kuralları uygulayın. Uyumluluk için düğümleri, podları ve kapsayıcı görüntülerini izleyin, doğrulayın ve yeniden yapılandırın.

Azure Güvenlik Merkezi

Uyumluluk için rakipsiz güvenlik yönetimini, akıllı tehdit algılama özelliğini ve eyleme dönüştürülebilir önerileri edinin.

Azure Danışmanı

Uygulamalarınızın performansını artırmaya ve bunlar için operasyonel mükemmellik, kullanılabilirlik ve güvenlik elde etmeye yönelik akıllı öneriler alın.

Azure Arc

DevOps tekniklerini kullanarak Kubernetes uygulamalarını tüm ortamlarda dağıtın ve yönetin. Uygulamaların tutarlı bir şekilde kaynak denetiminden dağıtılıp yapılandırıldığından emin olun.

Azure Cosmos DB

Anahtar teslim küresel dağıtım ve saydam çoklu ana kaynak çoğaltma özelliği ile tam olarak yönetilen bir veritabanı hizmeti uygulayın. Tümü sektör lideri kapsamlı SLA’lar ile desteklenen 99. yüzdebirlik dilimde tek haneli milisaniyelik okuma ve yazma gecikme süreleri, dünya çapında aktarım hızı ve depolama için otomatik ve elastik ölçeklendirme, yüzde 99,999 yüksek kullanılabilirlik ve beş iyi tanımlanmış tutarlılık seçimi özelliklerini elde edin.

Azure Machine Learning

Bu kurumsal sınıf makine öğrenmesi hizmetiyle modelleri daha hızlı şekilde dağıtın. Sorumlu yapay zeka için tasarlanan yanıt veren güvenilir ve güvenli platform üzerinde yenilik yapın ve makine öğrenmesi alanında endüstri lideri MLOps olan DevOps ile ekip çalışmasını güçlendirin.

...

Azure Active Directory

Tümleşik bir oturum açma deneyimi aracılığıyla kümeniz ve podunuz için ayrıntılı erişim denetimi elde edin.

Azure Özel Bağlantı

Sanal ağınızda özel bir uç noktası olan Kubernetes API sunucusuyla etkileşime geçerek tüm Kubernetes yönetim işlemlerinin tamamen yalıtılmış olarak kalmasını sağlayın.

Azure Container Registry

Yerleşik Helm chart desteği ile birlikte gelen özel kapsayıcı kayıt defterinize yalnızca doğrulanan görüntüleri dağıtın. Kullanıcılarınıza yakın olan veri merkezlerine otomatik olarak coğrafi çoğaltma yapın.

GitHub Actions

AKS kümelerini hedefleyen uçtan uca CI/CD özelliklerini doğrudan GitHub deponuzda oluşturun.

Azure İzleyici

Azure portalından erişilebilen ve Kubernetes kümeleri için otomatik olarak yapılandırılan denetim düzlemi telemetrisi, günlük toplama ve kapsayıcı durumu özelliklerini kullanarak ortamınıza ilişkin görünürlük elde edin. Azure İzleyici, kümelerin ve uygulamaların izlenebilmesi için Prometheus ile tümleştirilir ve görselleştirme için Grafana panolarını kullanır.

AKS sanal düğümleri

Altyapıyı yönetme ihtiyacı olmadan esnek biçimde ek kapasite sağlayın.  Kubernetes Olaya Dayalı Otomatik Ölçeklendirme (KEDA)aracılığıyla olaya dayalı otomatik ölçeklendirme ve tetikleyiciler ekleyin.

Azure Kullanılabilirlik Alanları

Kullanılabilirlik alanları genelinde yedeklilik olanaklarından yararlanarak daha yüksek kullanılabilirlik elde edin ve veri merkezinden uygulamaları koruyun.

Azure API Management

Tüm API’ler için tüm ortamlarda hibrit ve çok bulutlu bir yönetim platformu uygulayın.

Azure Bilişsel Hizmetler

Kapsamlı bir yapay zeka hizmetleri ve bilişsel API’ler ailesinden aldığınız yardım ile akıllı uygulamalar oluşturun.

Ekiplerin Kubernetes’i ölçeğe uygun şekilde benimsemesini sağlama

Mimarlar

API öncelikli uygulamalar, gerçek zamanlı öneriler, ticaret platformları veya coğrafi bölgelere dağıtılmış uygulamalar oluştururken müşteri etkileşimlerinden edinilen kanıtlanmış uygulamaları temel alan ölçeklenebilir, dayanıklı ve yüksek oranda kullanılabilir uygulamalar tasarlamaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımı izleyin.

Altyapı ve operasyon yöneticileri

Uygulamalarınız üretime geçerken genelde bir sunucu kümesinde dağıtılmış birden fazla kapsayıcıyı kullanır. Bu, işlemsel karmaşıklığı artırır ve müşterilerinize değer sunmak için kullanabileceğiniz zamanı bunlara harcamanıza neden olur. İşlem kaynaklarına yönelik sağlama, yükseltme, izleme ve ölçeklendirmeyi otomatikleştirmek için Azure Kubernetes Service gibi tam olarak yönetilen bir Kubernetes hizmetini kullanın.

Geliştiriciler

İş akışlarınızı otomatikleştirmek için geliştiriciler için tasarlanmış yönetilen bir Kubernetes platformunu sık kullandığınız IDE, CI/CD işlemi ve izleme araçlarıyla sorunsuzca tümleştirin. Yerleşik CI/CD ve kapsayıcı durumu izleme özellikleriyle koddan kapsayıcıya ve Kubernetes kümesine geçişi hızlandırarak bu işlemin otomasyon aracılığıyla dakikalar içinde tamamlanmasını sağlayın.

Güvenlik yöneticisi

Kimlik, veriler, ağ ve uygulamalarda yerleşik güvenlik denetimleri sunan bir bulutu kullanın. Ölçeğe uygun koruma özelliklerini kümelerinize merkezi ve tutarlı bir şekilde uygulayın. Azure İlkesi ile uyumlu ortam başlatma ve koruma görevlerini önemli ölçüde basitleştirin. Kuruluşunuzun mevcut kimlik sağlayıcısını (Azure Active Directory gibi) kümeyle tümleştirin. Azure Güvenlik Merkezi kapsayıcı güvenlik açığı taraması, güvenlik önerileri, ortam güçlendirme ve çalışma zamanı gibi özellikler sunar.

Azure’da Kuberentes’e yönelik ortak kurumsal kullanım örnekleri

Esnek talep işleme çözüm mimarisi

Ani artışları istek üzerine işleme

Dönemsel ve diğer yüksek trafikli talep dönemlerinde müşterilere hızlı ve güvenilir hizmet kalitesi sunun.

 • Trafik ve satışlarda oluşan ani artışları hemen uygulanabilen esnek ölçeklendirme ile altyapıları yönetmeden işleyin.
 • Dünyanın her yerinden kullanılabilen düşük gecikme süreli veri erişimi ile hızlı ve güçlü kullanıcı deneyimleri oluşturun.
 • Birden fazla veri merkezinde yüksek oranda kullanılabilirlik elde edin.
Güvenli DevOps başvuru mimarisi

AKS’ye yönelik güvenli DevOps uygulama

Kolaylaştırılmış DevOps ile güvenlikten ödün vermeden ekip çevikliğini artırın.

 • Yönetilen Kubernetes ve yerleşik CI/CD ile kodu daha hızlı sunun.
 • Gerçek zamanlı izleme ile geri bildirim döngüsünü hızlandırın.
 • Sürekli güvenlik ve derin izlenebilirlik uygulayın.

 

API Öncelikli SaaS iş modeli çözüm mimarisi

API öncelikli bir SaaS iş modeline geçiş yapma

Fırsatları stratejik avantajlara dönüştürmek için uyum sağlayın, gelişin ve daha hızlı yenilik üretilmesini teşvik edin.

 • Dakikalar içinde API ağ geçitleri ve geliştirici portalları oluşturun ve iç ve dış kullanımlara yönelik API’leri kolayca yayımlayın.
 • Tüm veri şemalarını işleyin ve ani değişikliklere hızla uyum sağlayın.
 • Arka uç hizmetlerine her yerden bağlanın ve tüm API’leri tek bir yerden yönetin, güvenli hale getirin ve iyileştirin.
Anlık IoT veri akışı çözüm mimarisi

Anlık IoT veri akışı

Yüksek hacimdeki IoT verilerini alıp analiz etme ve gerçek zamanlı öneriler ile içgörüler oluşturun.

 • Verileri gerçek zamanlı olarak alın ve algılama ve bildirim sağlama özelliği olan bir işlem hattını saniyeler içinde oluşturun.
 • Güvenli bir API ağ geçidiyle her yerde çalışan arka uç hizmetlerini bağlayın.
 • İşlem kapasitesini altyapıyı yönetme ihtiyacı olmadan esnek şekilde sağlayın.
Azure çözüm mimarisinde gerçek zamanlı öneri API'si

Gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş öneriler

Müşterilerin sevecekleri öğeleri bulmalarına yardımcı olun.

 • Yüksek hacimli verileri milisaniyeler içinde analiz edin.
 • Düşük gecikme süresi ile dünya çapında yüksek uygulama performansı sağlayın.
 • Ayarlanabilir veri tutarlılığı modelleriyle içgörüleri hızla edinin.
Makine öğrenimi işlemleri başvuru mimarisi

Makine öğrenmesi işlemleri

Güçlü makine öğrenmesi yaşam döngüsü yönetimi sayesinde daha hızlı bir şekilde yenilik sunun.

 • İzlenebilirlik elde etmek ve tutarlı model sunmak için tekrarlanabilir iş akışları oluşturun.
 • Güçlü GPU işlemi özelliğine sahip yönetilen Kubernetes hizmeti ile modelleri her yerden eğitip dağıtın.
 • Azure DevOps ve GitHub tümleştirmesiyle otomatikleştirin ve CI/CD için derleyin.

Kubernetes nedir?

Temel bilgileri öğrenin. Açık kaynak kapsayıcı düzenleme araçlarıyla kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı derlemeyi, teslim etmeyi ve ölçeklendirmeyi öğrenin.

Kubernetes öğrenme ve eğitim

Video, makale, kitap, uygulamalı atölyeler ve teknik web seminerlerini içeren bir müfreyi kullanarak Kubernetes benimsemesini kolaylaştırın.

Bir Kubernetes atölyesi deneyin

Azure Kubernetes Service (AKS) üzerinde Kubernetes’e çok kapsayıcılı bir uygulama dağıtmak için görevlere gidin.

Uygulamalı Kubernetes deneyimi

Azure ile kapsayıcı tabanlı uygulamalar oluşturup dağıtmayı öğrenin. Kubernetes e-kitap koleksiyonunu indirin.