Gezintiyi Atla

Uygulama modernizasyonu nedir?

İş gereksinimlerine uymak için geçerli uygulamaları ve verileri bulut öncelikli bir modele güncelleştirme işlemidir. Bu, buluta geçişi içerebilir.

Modernizasyon ne anlama gelir?

Modernizasyon; kuruluş işlemlerini, sistemlerini ve araçlarını en güncel sürümlere veya en iyi yöntemlere güncelleştirme işlemidir. Bulut bilişim bağlamında modernizasyon, bir kuruluşun uygulamalarını, işlemlerini ve veri yönetimini bulut öncelikli bir yaklaşıma geçirme işlemidir. Hedef; kurumsal ve teknolojik performansı artırmak, müşteri ve çalışan deneyimlerinin kalitesini geliştirmek ve yeni tekliflerle güncelleştirmeler için pazara çıkış süresini hızlandırmaktır.

Uygulama modernizasyonu nedir?

Uygulama modernizasyonu, bir kuruluşun mevcut uygulamalarını bulut öncelikli bir modele güncelleştirme işlemidir (bazen eski modernizasyon olarak da bilinir). Bir kuruluş şirket içi uygulamalar kullanıyorsa, modernizasyon bu uygulamaları genel, özel veya hibrit buluta geçirmeyi de içerebilir. Yaygın olarak modernleştirilmiş uygulamalar ve veriler şunları içerir:

 • .NET uygulamaları
 • Linux web uygulamaları
 • Java uygulamaları
 • SAP uygulamaları
 • SQL veritabanları

Bir kuruluşun geçerli yazılım sistemleri ve programları ilk kez uygulandığında harika olmuş olabilir, ancak en son (veya gelecekteki) teknolojiye ayak uyduramayabilirler. Bu zorlukla baş etme konusundaki tek yaklaşım sıfırdan başlamaktır: mevcut en güncel teknoloji yığınıyla uyumlu yeni uygulamalar oluşturmak veya satın almak. (En güncel yığın her zaman gelişmekte olsa da, modernizasyonun en son faktörlerinden bazıları yeni en iyi güvenlik yöntemlerini, ölçeklenebilirlik gereksinimlerini ve yapay zeka, sanallaştırma, IoT ve kapsayıcı alanlarındaki gelişmeleri içerir.) Ancak bu, hem yüksek maliyetli hem de zaman alan bir yaklaşım olabilir. Söz konusu zorluk ise hala devam eder: En güncel uygulama bile kendi teknoloji ekosisteminin gerisinde kalabilir.

Tamamen yeni uygulamalar oluşturarak sıfırdan başlamak yerine, kuruluşlar zaten sahip oldukları uygulamaları modernleştirebilir. Ayrıca, uygulamaları modernleştirmeye aşamalı olarak yaklaşmanın genellikle mümkün ve daha kullanışlı olduğunu da unutmamak önemlidir. Örneğin, birçok kuruluş, uygulamalarını şirket içi veri merkezilerinden buluta "lift-and-shift" geçişinde taşıyarak başlar ve bu da bulut bilişimin en temel avantajlarından hemen yararlanmalarını sağlar. Buradan da, daha yeni özellikleri veya en iyi yöntemleri benimsemek için uygulamalarının tümünü veya bazılarını yeniden oluşturma gibi daha gelişmiş modernizasyon tekniklerine geçebilirler.

Uygulama modernizasyonunun avantajları nelerdir?

Hızlandırılmış yenilik ve pazara çıkış süresi. Kuruluşların, uygulamaları ve altyapıyı korumak için çok fazla zaman ve kaynak ayırması gerekmediğinde, kuruluşlar yeniliklere daha fazla zaman ayırabilir. Bulut tabanlı araçlar ve hizmetler, geliştirme sürecini kolaylaştırmanıza daha da yardımcı olur ve bu da pazara çıkış süresini daha hızlı hale getirir.

Güvenlik ve güvenilirlik. Kuruluşlar, bulut öncelikli bir yaklaşımla iş yüklerini korumaya yardımcı olmak için yerleşik güncelleştirme ve güvenlik özelliklerini kullanılabilir. Diğer yerleşik özellikler arasında yüksek kullanılabilirlik, olağanüstü durum kurtarma, yedeklemeler ve performans izleme gibi önemli şeyler için görev otomasyonu yer alabilir.

Uyumluluk ve beceri. Uygulamaları modernleştirmenin avantajı yalnızca en güncel teknolojiyle çalışabilmeleri değil, aynı zamanda teknoloji gelişse bile çalışmaya devam edebilmeleridir. Bu sorunsuz süreç sayesinde, güncel ve gelecekteki iş gereksinimlerini karşılamak için hızlı güncelleştirmeler ve değişiklikler yapılabilir. Ayrıca bu sayede ani talep artışları olduğunda uygulamaların düzgün çalışmaya devam edebilmesi ve ani talep düşüşleri olduğunda maliyetleri anında azaltmak için otomatik ölçeklendirme de sağlanabilir.

Verimlilik. Dikkatlice yapıldığında, mevcut uygulamaları modernleştirmek sıfırdan yeni uygulamalar oluşturmaktan daha kolay olabilir. Bu şekilde, kuruluşlar yeni bir şeyler oluşturmaya zaman ve para harcamak yerine mevcut yatırımlar üzerinden ilerleyebilir. Uygulama modernizasyonu, mevcut işlemlere tamamen yeni uygulamalar sokmaya kıyasla çok sayıda geçerli işlemi saklamanıza ve iş sürekliliğini korumanıza yardımcı olur.

Uygulama modernizasyonu adımları ve stratejileri

Modernizasyonun temel dayanakları

Başarılı uygulama modernizasyonunun adımları ve stratejileri, kuruluş hedefleri için bir altyapı desteklemeye yönelik olmalıdır. Örneğin, Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi, kuruluş hedeflerine yönelik beş mimari dayanağa sahiptir. Bunlar uygulama modernizasyonu için de kullanılabilir:

 • Güvenilirlik: Sistemin hatalardan kurtarma ve çalışmaya devam etme olanağı.
 • Güvenlik: Uygulamaları ve verileri tehditlere karşı koruma.
 • Maliyet iyileştirmesi: Sunulan değeri en üst düzeye çıkarmak için maliyetleri yönetme.
 • Operasyonel mükemmellik: Bir sistemin üretimde çalışmaya devam etmesini sağlayan işlem süreçleri.
 • Performans verimliliği: Bir sistemin yükteki değişikliklere uyum sağlama olanağı.

Uygulama modernizasyonu adımları

Bir kuruluşun uygulamalarını modernleştirme süreci üç adımla genel olarak tanımlanabilir.

 1. Planlama. Bu ilk adım, kuruluşların uygulama modernizasyonu hedeflerini dikkatlice düşünmesini ve bir işlem yapmadan önce stratejilerini tanımlamasını gerektirir. Bu, değişime hazırlık olarak mevcut uygulamaları ve ortamları keşfetmenin ve değerlendirmenin tam zamanıdır.
 2. Uygulama. Bu adım sırasında, kuruluşlar yeni beceriler geliştirip uygulamalarını yinelemeli olarak modernleştirmeye başlar. Yinelemeli bir modernizasyon yaklaşımı, kuruluşlara proje kapsamlarını veya stratejilerini gerektiği şekilde değiştirme esnekliği sağlar.
 3. İşlemleri. Uygulama modernizasyonu, tek seferlik bir fırsat değildir. Kuruluşlar bulut öncelikli bir yaklaşıma geçtikten sonra uygulamalarının güvenliğini sağlamak, bunları idare etmek, yönetmek ve iyileştirmek için bulut platformu hizmetlerini ve araçlarını kullanabilir.

Uygulama modernizasyonu stratejileri

Bu stratejiler, bir kuruluşun modernizasyon hedefleri ve uygulamaların kendilerinde kod değişiklikleri yapılması gereksinimi ile ayırt edilir. Uygulama modernizasyonu stratejisi, planlama adımı sırasında tanımlanır ve uygulama adımı sırasında etkili olur.

Yeniden barındırın. Bazen "lift-and-shift ile taşıma" olarak da bilinen bu modernizasyon stratejisi, hemen hemen hiçbir kod değişikliği gerektirmediğinden hıza önem verir. Kuruluşlar uygulamaları önceki ortamlarından alıp geçerli ortamlarına olduğu gibi geçirir.

Yeniden platform oluşturun. Bu yaklaşım, yeniden barındırma ile yeniden düzenleme arasında yer alır. Yeniden platform oluşturma ile kuruluşlar, uygulamaların bulut teknolojileriyle birlikte kullanılabilmesi için kod değişiklikleri yapar.

Yeniden düzenleyin (veya yeniden paketleyin) . Yeniden düzenleme, üretkenliğin yanı sıra hıza öncelik verir. Bu stratejiyle uygulamaların bulut öncelikli bir ortama kolayca bağlanabilmesi ve bu ortamdan en iyi şekilde faydalanabilmesi için yalnızca en az seviyede kod değişiklikleri gerekir.

Yeniden tasarlayın. Bir kuruluş için bulut ölçeklenebilirliği gerektiğinde, yeniden tasarlama doğru yaklaşım olabilir. Yeniden tasarlama ile, bulutta daha iyi ölçeklendirmek için uygulamaların işlevleri ve kodları değiştirilip genişletilir.

Yeniden oluşturun (veya yeniden yazın) . Bulut çözümlerini kullanarak bir uygulamayı yeniden oluşturmak için, yeniden oluşturmak bazen doğru seçenektir. Bu ağır bir yüktür, ancak mevcut uygulamaların sınırlı işlevselliği veya ömrü varsa gerekli olabilir.

Değiştirin. Bir uygulama, yeniden oluşturulduktan sonra bile güncel veya gelecekteki iş gereksinimlerini karşılamıyorsa, bunu hazır bir çözümle değiştirmek gerekebilir. Bu yaklaşım, yeniden oluşturmaktan daha hızlı olabilir ve değerli geliştirme kaynaklarını meşgul etmeyebilir. Ancak uygulamaların değiştirilmesi, iş süreçlerinde kesintilere ve gelecekteki modernizasyon girişimlerine yönelik sınırlamalar dahil olmak üzere zorluklara neden olabilir.

Uygulama geliştirme sürecini modernleştirme

Uygulamaları modernleştirmeye ek olarak, herhangi bir kuruluşun uzun vadeli stratejisinin kritik bir öğesi, Geliştirici Hızı olarak da bilinen uygulama geliştirme yaklaşımını modernleştirmek olmalıdır. Bu, geliştirici takımlarının üretkenliğini, işbirliğini ve iş kalitesini en üst düzeye çıkarmak için araçlarını ve işlemlerini modernleştirmeyi içerir. Kuruluşların Geliştirici Hızlarını değerlendirip geliştirmelerine yardımcı olmak için araçlar, analist çalışmaları ve diğer kaynaklar bulunur.

Araçlar ve hizmetler

Uygulamalarını modernleştirmek isteyen kuruluşların buna başlamak için birçok yolu vardır. BT varlıklarını iyileştirmede kuruluşları destekleyen teknolojiler arasında şunlar vardır:

Bulut bilişim

İnternet tabanlı bulut hizmetleri uygulama performansını, verimliliğini ve ölçeğini artırabilir.

Kapsayıcılar

Bu yazılım paketleri, birden çok ortam arasında sorunsuz dağıtımı sağlayan uygulama kodunu bir araya getirir.

Mikro Hizmetler

Bu mimari yaklaşım, her çekirdek işlevin (hizmet olarak da bilinir) bağımsız olarak oluşturulmasını sağlayarak uygulama geliştirmeyi daha çevik hale getirir.

Otomasyon

Yaygın görevleri otomatik olarak gerçekleştiren üçüncü taraf hizmetler uygulama dağıtımını, yönetimini ve tanılamayı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi

Akıllı hizmetler ve çözümler, şirketlerin uygulamalarından ve verilerinden daha zengin içgörüler elde etmesine yardımcı olur.

Uygulama modernizasyonu hizmetleri

Tam olarak yönetilen hizmetler, şirketlerin uygulama geliştirmeyi hızlandırmasına, müşteri ve çalışan deneyimlerini iyileştirmesine, uygulama güvenliğini ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olabilir.

Azure Cosmos DB

Tam olarak yönetilen NoSQL veritabanı hizmetiyle ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamaları modernleştirin

Azure İzleyici

Uygulamanız, altyapınız ve ağınız üzerinde eksiksiz gözlemlenebilirlik elde edin

Azure Sanal Masaüstü

Hemen hemen her yerden, güvenli uzak masaüstü deneyimi sağlayın

Azure API Management

Çok bulutlu ve karma ortamlarda birleşik API yönetimi ile daha hızlı hareket edin

Azure DevOps

Bir dizi modern geliştirme hizmetiyle öncekinden daha akıllı planlar yapın, birlikte daha iyi çalışın ve daha hızlı sevk edin

Azure Spring Apps

Microsoft ve VMware tarafından sağlanan tam olarak yönetilen hizmetle Spring Boot uygulamaları oluşturun ve dağıtın

Azure VMware Çözümü

Şirket içi VMware ortamlarını Azure'a taşıyın veya genişletin

Azure App Service

Herhangi bir platform veya cihaz için kurumsal kullanıma hazır web uygulamalarını ve mobil uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun

Azure Kubernetes Services (AKS)

Yönetilen Kubernetes ile uygulama oluşturun ve ölçeklendirin

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen ve akıllı SQL ile ölçeklenebilir uygulamalar oluşturun

Azure Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Güçlü bir buluta özel web uygulaması güvenlik duvarı hizmetiyle uygulamaların korunmasına yardımcı olun

Azure Arc

Altyapıyı, uygulamaları ve Azure hizmetlerini istediğiniz yerde koruyun, geliştirin ve çalıştırın

Azure Machine Learning

Büyük ölçekte, iş açısından kritik özel makine öğrenmesi modelleri oluşturun

Azure SQL Yönetilen Örneği

Tanıdık araçlar, beceriler ve kaynaklarla mevcut uygulamaları büyük ölçekte modernleştirin

Kişiselleştirme

Müşteriler için kişiselleştirilmiş ve uygun deneyimler sunun

Uygulama modernizasyon araçları

Mevcut BT sistemlerini modernleştirmek ilk başta gözünüzü korkutabilir. Ancak teknoloji yatırımlarını güncelleştirmek isteyen kuruluşların bunu tek başlarına yapması gerekmez. Bulut sağlayıcıları, kuruluşların sistemlerini güncelleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış birçok değerlendirme aracı, metodoloji ve program sunar.

Örneğin, Microsoft Azure, kuruluşların kendi hızlarında modernleştirmeye başlamasına yardımcı olmak için şu kaynakları sunar:

E-kitap: Microsoft Azure ile Buluta Geçiş ve Modernizasyon

kullanmaya başlamak için geçiş ve modernizasyon içgörülerine, stratejilerine ve ipuçlarına genel bakış.

Azure Geçişi

hemen hemen tüm modernizasyon senaryoları için Azure geçiş araçlarına ait bir takas odası.

Azure Geçiş ve Modernizasyon Programı

kuruluşların bulut ortamlarını güvenle ayarlamak için kullanabileceği uzman yardımı, teknik eğitim ve kaynaklar.

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi

bulut benimsemeyi hızlandırmak için tasarlanmış belgeler, rehber, en iyi yöntemler ve araçlardan oluşan başarısı kanıtlanmış bir koleksiyon.

Azure App Service geçiş araçları

işletmelerin web uygulamalarını hızla değerlendirmesine ve Azure'a geçirmesine yardımcı olacak ücretsiz ve kullanımı kolay araçlar.

Belgeler: ASP.NET uygulama kapsayıcıya alma ve Azure App Service’e geçirme

Azure Geçişi Uygulama Kapsayıcıya Alma aracını kullanarak ASP.NET uygulamalarını kapsayıcıya alma ve Azure’a taşımayla ilgili adım adım rehber.

Stratejik Geçiş Değerlendirmesi ve Hazırlık Aracı (SMART)

şirketlerin uygulamalarını Azure'a geçirmek için ne kadar hazır olduğunu ölçmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

Uygulama ve Veri Modernizasyonu Hazırlık Aracı

şirketlerin uygulamalarını ve verilerini modernleştirmeye yönelik iş stratejilerini değerlendirmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

SSS

 • Uygulama modernizasyonu aracılığıyla kuruluşlar uygulamalarını bulut öncelikli bir modele geçirir. Bu, kuruluşlar şirket içi uygulamalar kullanıyorsa geçiş içerebilir.

  Daha fazla bilgi

 • "Eski modernizasyon", "uygulama modernizasyonunun" bir diğer adıdır. Ancak, daha fazla beceri, kararlılık ve yenilik elde etmek için hem eski hem de yeni uygulamalar bulut teknolojisiyle modernleştirilebilir.

  Daha fazla bilgi

 • Uygulama modernizasyonu, hem uygulamaların kendileri hem de bunları modernleştiren kuruluş için çeşitli avantajlar sunar. Önemli avantajlar arasında artırılmış verimlilik, bulut teknolojisiyle uyumluluk, geliştirilmiş güvenlik, daha yüksek kullanılabilirlik ve hızlandırılmış pazara çıkış süresi yer alabilir.

  Daha fazla bilgi

 • Uygulama modernizasyonu için üç kapsayıcı adım vardır: planlama, uygulama ve işlemler. Planlama, bir modernizasyon stratejisi tanımlamayı içerir. Uygulama, uygulamalar için beceri oluşturma ve uygulamaları modernleştirmeyi içerir. İşlemler, süregelen idareyi, yönetimi ve iyileştirmeyi kapsar.

  Daha fazla bilgi

 • Uygulama modernizasyon stratejilerinin, bir kuruluşun modernizasyon hedeflerini desteklemesi için tasarlanmış olması gerekir. Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak beş temel dayanağı açıklar: Güvenilirlik, güvenlik, maliyet iyileştirme, operasyonel mükemmellik ve performans verimliliği.

  Her biri bir kuruluşun uygulamalarına yapmak istediği kod değişiklikleri düzeyiyle birbirinden ayırt edilen dört kapsamlı modernizasyon stratejisi vardır. Yeniden barındırma, uygulamayı eski bir ortamdan daha yeni bir ortama olduğu gibi taşır. Yeniden platform oluşturma, uygulamaları buluta bağlamak için bazı kod değişikliklerine neden olur. Benzer şekilde, yeniden düzenleme de uygulamaların bulut öncelikli bir ortamdan en iyi şekilde faydalanabilmesi için bazı kod değişiklikleri gerektirir. Yeniden tasarlama, bulut ölçeklenebilirliği için uygulamalarda önemli değişiklikler içerir. Yeniden oluşturma, uygulamaları buluta özel çözümler kullanarak yeniden oluşturmayı gerektirir. Değiştirme, geçerli iş gereksinimlerini karşılamak için kuruluşun uygulamalarını tamamen farklı bir uygulamayla değiştirir.

  Daha fazla bilgi

 • Kuruluşun gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli uygulama modernizasyonu araçları ve hizmetleri mevcuttur. Örneğin, bir kuruluş maliyetleri iyileştirmek, güvenle çalışmak ve uygulamalarla verileri buluta getirerek özellikleri daha hızlı sevk etmek isterse, Azure App Service gibi tam olarak yönetilen bir hizmet uygun bir seçenek olabilir.

  Daha fazla bilgi