Önizleme özellikleri

Azure, geri bildiriminizi almak üzere, aşağıdaki önizleme özelliklerini değerlendirmeniz amacıyla size sunuyor. Bir önizlemeye; önizleme, beta veya diğer yayın öncesi özellikler, hizmetler, yazılımlar veya bölgeler dahil olabilir. Önizlemeler, hizmet sözleşmenizde ve önizleme ek koşullarında belirtilen kısıtlı veya farklı hizmet koşullarına tabidir. Önizlemelere ancak Azure'un kullanımını düzenleyen sözleşmenize ilave olarak bu kullanım koşullarını kabul ettiğiniz takdirde erişebilirsiniz.

Azure Konum Tabanlı Hizmetler

Diğer Azure araçları ve hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde tümleşmiş jeo uzamsal hizmet API’si portföyü olan Azure Konum Tabanlı Hizmetler’i kullanarak uygulamalarınıza haritalar, konum arama, yönlendirme ve trafik özellikleri ekleyin. Bilinen REST API’lerini kullanan ve size JavaScript Harita Denetimleri sunan jeo uzamsal hizmetlerle IoT’nizi, taşınabilirliği, varlık izlemeyi ve mantıksal çözümleri iyileştirin.

Daha fazla bilgi edinin

IoT Edge

IoT Edge, bulut zekasını uç cihazlara yayar. Bulut hizmetlerinin Windows ve Linux IoT cihazlarınızda yerel olarak çalıştırılmasına olanak tanır. İş yüklerini bulutta geliştirin ve test edin, ardından uç cihazlarınızda zeka dağıtımı yapmak için Docker uyumlu kapsayıcılar üzerinden uç cihazlara dağıtın. Microsoft Azure ile üçüncü taraf hizmetlerini tümleştirerek veya mevcut hizmetlerden faydalanarak, kendi iş mantığınızla özel bir IoT uygulaması oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Container Service (AKS)

Kubernetes’te uygulama, yükleme, bakım yapma ve güvenliği sağlama işlemlerinin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Barındırılan Kubernetes ortamınızı yönetmek için Azure Container Service’i kullanırsanız, kapsayıcılı uygulamaları dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için kapsayıcı düzenleme uzmanlığına gereksinim duymazsınız. Küme başına ücretlendirilmezsiniz, yalnızca tükettiğiniz kaynaklar için ödeme yaparsınız.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Bulut yolculuğunuzu hızlandırın. Şirket içi SQL Server ve Oracle veritabanlarınızı buluta kolayca ve daha güvenli taşımak için kapsamlı ama basit ve kendi kendine yol gösteren bir geçiş işlemi kullanarak, bulut geçişinizin karmaşıklığını azaltır.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra API'si

Apache® Cassandra API'si, Azure Cosmos DB'nin gücüyle Cassandra'yı hizmet olarak sağlar. Geliştiriciler, alışık oldukları Cassandra SDK’larını ve araçlarını kullanarak mevcut uygulamaları “lift-and-shift” yöntemiyle taşıyabilir ve üst düzeyde ölçeklendirilebilir, global dağıtımlı, çok modelli bir veritabanı hizmetiyle birlikte Cassandra API’yi kullanarak yeni uygulamalar oluşturabilir.

Daha fazla bilgi edinin

DevOps Projeleri

DevOps Projeleri ile, yalnızca üç adımda herhangi bir Azure hizmeti üzerinde uygulamanızı çalıştırmaya başlayın; uygulama dilini, çalışma zamanını ve Azure hizmetini seçmeniz yeterlidir.

Databricks

Veri bilimi, mühendislik ve işletmenizi gelişmiş bir Apache Spark tabanlı platform olan Microsoft Azure Databricks ile birleştirerek analiz altyapınızı kurun ve ölçeklendirin.

Daha fazla bilgi edinin

Batch AI

Yeni bir platform hizmeti olan Batch AI, derin öğrenme ile diğer yapay zeka veya makine öğrenimi modellerini Microsoft’un veri uzmanları tarafından kullanılan ölçek ve esneklikle eğitmenize ve test etmenize yardımcı olur. Yönetilen GPU ve CPU kümeleri, geliştirme süresini kısaltıp sürecin daha kolay ve daha üretken olmasını sağlamak üzere hem daha büyük ağlar tasarlamanıza hem de denemeleri paralel olarak ve uygun ölçekte çalıştırmanıza olanak tanır. Batch AI ile yalnızca eğitiminizde kullanılan işlem ve depolama için ödeme yaparsınız. Küme yönetimi ve iş zamanlama için ek ücret uygulanmaz.

Azure Data Box

Azure Data Box, müşterilerin Azure Depolama’ya yüksek miktarda veri aktarmasına yardımcı olmak amacıyla Microsoft tarafından tasarlanan güvenli, sağlamlaştırılmış ve kötü amaçlı değişikliklere karşı korumalı bir gereçtir. Müşteriler, Data Box’ı Azure portalı üzerinden sipariş edebilir ve iş yerine teslim edilmesini isteyerek standart bir NAS protokolü (SMB/CIFS) aracılığıyla verilerini hızla cihaza kopyalayabilir. Data Box’taki bilgilerin güvenliği 256 bit AES şifreleme ile sağlanarak gizlilik garanti altına alınır. Cihaz Microsoft’a geri döndürüldüğünde veriler doğrudan Azure Blob veya Dosya depolama alanına aktarılır ve sonra cihazdaki veriler güvenli bir şekilde silinir. İş ortağı çözümleri de Azure Data Box ile tümleştirilebilir ve böylece iş ortakları, müşterilerinin büyük ölçekli Azure Veri aktarımı projelerine yardım edebilir. Önizleme süresince kullanılabilirlik yalnızca ABD’deki bölgelerle sınırlı olacaktır, ancak ilgilenen tüm müşteriler kaydolabilir.

Daha fazla bilgi edinin

Azure İlkesi

Azure İlkesi, yerleşik ilkeleri etkinleştirme veya kendi özel ilkelerinizi oluşturma seçeneği sunarak Azure kaynakları için uygun ölçekte güvenlik ve yönetim olanakları sağlar. Tam özellikli IntelliSense ile Azure portalında ilke oluşturun ve ilkeyi bir kaynak grubuna, aboneliğe hatta tüm kuruluşunuzu kapsayan bir yönetim grubuna uygulayın. İlkeleri zorunlu kılabilir veya en iyi yöntemlere göre ilke uyumluluğunu denetleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Cloud Shell’de PowerShell

Cloud Shell, hemen her yerden Azure’a kimliği doğrulanmış kabuk erişimi sunan ve Microsoft tarafından yönetilen bir yönetici makinesidir. Popüler komut satırı araçları ve sık kullanılan programlama dillerine yönelik desteğin yanı sıra, verilerinizin oturumlarda kalıcılığını sağlayan ekli Azure Dosya depolama alanı içerir.

Daha fazla bilgi edinin

DDoS Koruması

Yeni bir hizmet olan Azure DDos Koruması uygulamalarınızın, 3-7 arası OSI Katmanlarına yönelik Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarının etkilerinden korunmasına yardımcı olur. Bu hizmet, Azure dahilindeki hizmetlerinizin genel IP adreslerini izler, bir uygulamanın normal trafik düzenlerini öğrenir ve bir saldırı algılandığı anda riski azaltır. Bu hizmete abone olduğunuzda ayrıca, uygulamanıza yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarla ilişkili ileri düzey telemetri ve uyarılar da alırsınız. Önizleme süresince, hizmet kullanımı için sizden herhangi bir ücret alınmaz.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Geçişi

Şirket içi kaynaklarınızı Azure bulutuna taşımadan önce geçiş değerlendirmesi yapmak için Azure Geçişi hizmetini kullanın. Bu hizmet, geçiş için uygunluk, doğru boyut ve maliyet değerlendirmesi yapmanıza yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin

Machine Learning Denemesi hizmeti

Deneme hızınızı artırın. Masaüstünüzde hızla prototip oluşturun, sonra Docker kapsayıcıları aracılığıyla sanal makinelerde ölçeği kolayca artırın veya Apache Spark kümelerini kullanarak ölçeği genişletin. Model performansını proaktif bir şekilde yönetin, en iyi modeli belirleyin ve bu modeli verilerle yükseltin. Endüstri standardı haline gelmiş güçlü GIT depolarını kullanarak işbirliği yapın ve çözüm paylaşın.

Daha fazla bilgi edinin

Machine Learning Model yönetimi

Modellerinizi her yerde dağıtın ve yönetin. Bulutta, şirket içinde veya uçta Docker kapsayıcılarını kullanarak modellerinizi hızla üretime dağıtın. En iyi performansa sahip modellerinizi üretim düzeyine yükseltin ve performansları düştüğünde yeniden eğitin. Gerçek zamanlı veya yüksek aktarım hızına sahip toplu hizmetler olarak dağıtın.

Daha fazla bilgi edinin

Machine Learning Workbench

Veri hazırlama adımları sizin tarafınızdan gerçekleştirildiği sırada bunları öğrenen yerleşik veri hazırlama özellikli, indirilebilen bir masaüstü uygulaması ve komut satırı aracı ile her şeyi birbirine bağlayın. Proje yönetimi, çalıştırma geçmişi ve not defteri tümleştirmesiyle üretkenliğinizi artırın. TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML ve scikit-learn gibi popüler açık kaynak çerçeveleri kullanın.

Daha fazla bilgi edinin

Machine Learning Visual Studio Code uzantısı

Yerleşik Azure Machine Learning hizmetlerini kullanarak derinlikli öğrenme modellerini daha kolay oluşturun. Masaüstü, bulut ve uçta sorunsuz bir geliştirici deneyimine sahip olmak için Visual Studio Code uzantımızı kullanın. Doğrudan kendi tercih ettiğiniz tümleşik geliştirme ortamı üzerinden derinlikli öğrenme modelleri ve çağrı hizmetleri geliştirin.

Daha fazla bilgi edinin

Machine Learning MMLSpark

Apache Spark’a yönelik derinlikli öğrenme ve veri bilimi araçlarını kullanarak büyük resim ve metin veri kümeleri için hızla güçlü, yüksek oranda ölçeklenebilir tahmine dayalı modeller ve analiz modelleri oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Kullanılabilirlik Alanları

Kullanılabilirlik Alanları, bir Azure bölgesinde yedekli güç, soğutma ve ağ olanakları sağlayan hata yalıtımlı konumlardır. Kullanılabilirlik Alanları, yüksek kullanılabilirlik ve tüm veri merkezini etkileyen arızalara karşı hataya dayanıklılık özellikleriyle görev açısından kritik uygulamalar çalıştırmanıza olanak tanır. Azure, Kullanılabilirlik Alanları sayesinde en zorlu iş devamlılığı ihtiyaçlarınıza yönelik olarak en kapsamlı yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma özelliklerini sunmaktadır.

Daha fazla bilgi edinin

Event Grid

Event Grid, birden fazla kaynaktan gelen olayları sunucusuz mantıksal iş akışlarına bağlamanıza olanak veren, tam olarak yönetilen bir olay yönlendirme hizmetidir. Yoklama sürecini ortadan kaldıran, çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi sağlayan reaktif uygulamalar oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Linux’ta Web Apps

Azure App Service, node.js ve php sürümleri için varsayılan kapsayıcılar sağlayarak hizmetin hızlıca kullanıma sunulmasını kolaylaştırır. Yeni kapsayıcı desteğimiz sayesinde geliştiriciler, varsayılanları temel alarak özelleştirilmiş bir kapsayıcı oluşturabilir. Örneğin geliştiriciler, hizmet tarafından sağlanan varsayılan derlemeler dışındaki node.js ve php derlemelerini kullanarak kapsayıcı oluşturabilir. Bu sayede, varsayılan kapsayıcılarda bulunmayan yeni veya deneysel altyapı sürümlerini kullanabilirler.

Daha fazla bilgi edinin

Analysis Services

Microsoft SQL Server Analysis Services hizmetinin kendini kanıtlamış analitik altyapısını temel alan Azure Analysis Services, bulutun ölçeklendirme, esneklik ve yönetim avantajlarıyla kurumsal düzeyde BI anlama dayalı modelleme özellikleri sunar. Azure Analysis Services, karmaşık verileri eyleme dönüştürülebilir öngörüler haline getirmenize yardımcı olur. Ayrıca, ekibinizin şu anda sahip olduğu becerileri, araçları ve verileri kullanarak zaten yapmış olduğunuz yatırımlardan daha fazla kazanç elde edersiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Faturalandırma Uyarısı Hizmeti

Azure Fatura Uyarısı Hizmeti’ni kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde, hesaplarınız için faturalandırma etkinliğini izlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak özelleştirilmiş faturalandırma uyarıları oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Bilişsel Hizmetler

Geliştiricilerin çözümlerine kolayca görüntü işleme, konuşma tanıma, dil, bilgi ve arama gibi akıllı özellikler eklemesine imkan tanıyan API’ler ve SDK’lardan oluşan bir portföy.

Daha fazla bilgi edinin

Container Instances

Kapsayıcıları tek bir komutla kolayca çalıştırın. Azure Container Instances’ı saniyeler içinde kullanmaya başlayın ve saniyelik faturalandırma avantajından yararlanarak altyapı maliyetlerinizi düşürün. Öğrenmeniz gereken kapsayıcı düzenleme araçları yoktur; uygulamanız bir kapsayıcıya eklenir ve bulutta çalıştırılır.

Daha fazla bilgi edinin

Custom Decision Service

Deneyim kazandıkça zeka düzeyi artan, bulut tabanlı ve bağlamsal bir karar verme API’si ile akıllı sistemler oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Medya Analizi

Azure Medya Analizi, kurum ve kuruluşların gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi aracılığıyla video dosyalarından eyleme dönüştürülebilir öngörüler çıkarmasını kolaylaştıran bir grup konuşma ve görüntü tanıma bileşeni sağlar. Azure Medya Analizi hizmetleri, uygun ölçekte, canlı ya da isteğe bağlı (VOD) ses veya video kodlamaya, şifrelemeye ve bunların akışını gerçekleştirmeye yönelik bir Azure bulut medya çözümü olan Azure Media Services platformunda depolanır. Kurumsal ölçekte sağlanan Medya Analizi hizmetleri, büyük kurumların ihtiyacı olan uyumluluk, güvenlik ve küresel erişimi sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Web Uygulamaları ve Mobile Apps’in Performansını Test Edin

Artık performans/yük testi yapabilir ve yük altında uygulama performansını doğrulayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki çeşitli konumlardan binlerce sanal kullanıcı oluşturarak uygulamanızda gerçek dünya trafiği benzetimi gerçekleştirin. Bu işlevselliğin genel önizlemesiyle ücretsiz kullanın.

Daha fazla bilgi edinin

HDInsight için R Server

HDInsight için R Server, HDInsight ile oluşturulmuş Hadoop ve Spark kümeleri ile tümleşik, ölçeği genişletilen bir R uygulamasıdır. Bu yüzde yüz açık kaynaklı R uygulaması bulutta çalıştırılır.

Daha fazla bilgi edinin

Depolama Hizmeti Şifrelemesi

Azure Blob depolama için Depolama Hizmeti Şifrelemesi; blok blobları, sayfa blobları ve ekleme blobları dahil olmak üzere Blob depolamanızı otomatik olarak şifreleyerek kurumsal güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olur. Azure Depolama tüm şifreleme, şifre çözme ve anahtar yönetimi işlemlerini tamamen şeffaf bir biçimde gerçekleştirir. Verilerin tamamı, mevcut en güçlü blok şifreleme özelliklerinden biri olan 256 bit AES şifrelemesiyle şifrelenir. Bu özelliği yeni oluşturulan ARM depolama hesaplarında etkinleştirebilirsiniz ve bunun için ek ücret ödemezsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Active Directory koşullu erişim ilkeleri

Azure Active Directory’nin sağlamaya başladığı koşullu erişim ilkeleri sayesinde, Azure Active Directory bağlantılı uygulamalar için kullanıcı konumuna ve grup üyeliğine bağlı erişim kuralları oluşturabilirsiniz. Daha hassas uygulamalara, kuruluş ağının dışında Azure Multi-Factor Authentication gerektirme gibi daha katı ilkeler atanırken hassaslık düzeyi daha düşük olan uygulamalar daha açık ilkelere sahip olabilir.

Azure Active Directory dinamik grup üyeliği

Bu önizlemeyle, yöneticiler üyeliklerini dinamik olarak tanımlamak için, Azure Active Directory'deki herhangi bir grup üzerinde kullanıcı özniteliklerine ("departman" veya "ülke" gibi) bağlı kurallar belirler. Bu gruplar, uygulamalara veya bulut kaynaklarına erişim sağlamak veya kullanıcılara lisans atamak için kullanılabilir.

Azure Active Directory parola geçişi

Azure Active Directory, paylaşılan uygulama hesaplarını gruplara atamanıza olanak tanır. Bu, özellikle şirketlere ait Twitter, Facebook veya LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarının yönetimi için avantajlıdır. Bu hesapların gerçek parolaları yalnızca yöneticiler tarafından bilinir. Grubun diğer üyeleri ise hesaplara iş kimlik bilgilerini kullanarak erişebilir. Bu özellik, parolaları otomatik olarak geçirilecek biçimde yapılandırmanıza imkan tanıyarak güvenliği artırır. Bu sayede, sizin tanımladığınız bir aralıkta otomatik olarak yeni, güçlü, karmaşık parolalar oluşturularak paylaşılan hesaplar daha güvenli hale getirilir ve şirkete ait sosyal medya hesaplarının kötüye kullanılma riski en düşük düzeye çekilir.

Azure Active Directory Ayrıcalıklı Kimlik Yönetimi

Azure Active Directory Premium'un yeni özelliği olan Privileged Identity Management, ayrıcalıklı kimlikleri ve bu kimliklerin kaynaklara erişimini bulmanızı, kısıtlamanızı ve izlemenizi sağlamanın yanı sıra, gerektiğinde istek üzerine tam zamanında yönetimsel erişim de uygular. Şu an genel önizlemede olan bu yeni özelliğe yeni Microsoft Azure Portal aracılığıyla erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Active Directory self servis erişim istekleri

Bu önizleme, Azure Active Directory kullanıcılarının, kuruluşları tarafından kullanıma sunulan uygulama listesinden seçim yapmasına ve bir self servis işlem aracılığıyla bu uygulamalara erişim isteğinde bulunmasına imkan tanır. Bu işlem, seçilen uygulamaya anında veya bir onay iş akışı aracılığıyla erişim sağlayabilir.

MySQL için Azure Veritabanı

MySQL için Azure Veritabanı tarafından, uygulama geliştirmeye ve dağıtıma yönelik olarak sunulan bir yönetilen veritabanı hizmeti sayesinde, en güvendiğiniz bulutta çok kısa bir süre içinde MySQL veritabanı oluşturabilir ve çalışma sırasında ölçeklendirebilirsiniz.

Kapsamlı fiyatlandırma modelleriyle, yüksek kullanılabilirlik, güvenlik ve kurtarma gibi istediğiniz özelliklerin tümüne hiçbir ek maliyet olmadan, yerleşik olarak sahip olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

PostgreSQL için Azure Veritabanı

PostgreSQL için Azure Veritabanı tarafından, uygulama geliştirmeye ve dağıtıma yönelik olarak sunulan bir yönetilen veritabanı hizmeti sayesinde, en güvendiğiniz bulutta çok kısa bir süre içinde PostgreSQL veritabanı oluşturabilir ve çalışma sırasında ölçeklendirebilirsiniz.

Kapsamlı fiyatlandırma modelleriyle, yüksek kullanılabilirlik, güvenlik ve kurtarma gibi istediğiniz özelliklerin tümüne hiçbir ek maliyet olmadan, yerleşik olarak sahip olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin

Video Indexer

Video Indexer’ın yapay zekası sayesinde videolardan hızla öngörüler ayıklayın. Sözcükleri algılayın, yüz ve duyguları belirleyin, iş akışları oluşturun.

Daha fazla bilgi edinin

Duygu Tanıma API'si

Duygu Tanıma API’si, bir resim veya videodaki insanların yüz ifadelerini tanır ve duygularına ilişkin bir özet sunar. Algılanan duygular kızgınlık, küçümseme, iğrenme, korku, mutluluk, nötr, üzüntü ve şaşkınlıktır.

Daha fazla bilgi edinin

Özel Konuşma Hizmeti

Konuşma tarzı, sözlük ve arka plan gürültüsü gibi konuşma tanıma engellerini aşın.

Daha fazla bilgi edinin

Konuşmacı Tanıma API’si

Konuşmacı Tanıma API’si ile konuşmacıları belirleyin veya kimlik doğrulaması yöntemi olarak konuşmayı kullanın.

Daha fazla bilgi edinin

Dil Analizi API’si

Dil Analizi API’si ile karmaşık dil kavramlarını basitleştirin ve metni ayrıştırın. Doğal dil işleme için gelişmiş dil analizi araçlarından yararlanın, konuşma bölümü etiketleme ve ayrıştırma özelliklerine erişin.

Daha fazla bilgi edinin

Web Dil Modeli API’si

Son teknoloji dil modelleme API’lerini kullanarak sözcük bölme, birleşik olasılıklar, koşullu olasılıklar ve sonraki sözcük tamamlamaları dahil olmak üzere çeşitli standart doğal dil işleme görevlerini otomatikleştirin.

Daha fazla bilgi edinin

Entity Linking Intelligence Service API’si

Bir belge içindeki belirli bir metin paragrafı sağlandığında, Entity Linking Intelligence Service bağlama göre her ayrı varlığı tanır ve tanımlar.

Daha fazla bilgi edinin

Bilgi Keşfetme Hizmeti

Doğal dil girişlerini kullanarak, yapılandırılmış veriler üzerinde etkileşimli arama deneyimlerini etkinleştirin.

Daha fazla bilgi edinin

Soru-Cevap Oluşturucu API’si

Bilgileri damıtarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve içinde kolayca gezinilebilen sorular ve yanıtlar elde edin.

Daha fazla bilgi edinin

Öneriler API’si

Müşterilerinizin ne istediğini tahmin edin ve katalog keşfedilebilirliğini artırın. Azure Machine Learning kullanılarak oluşturulan Öneriler API’si, müşteri verilerini kullanarak müşterileriniz için önerilen öğeler sunar ve dönüştürme oranlarını artırır.

Daha fazla bilgi edinin

Custom Vision Service

Kendinize özgü kullanım durumu için kolayca kendi son teknolojiye sahip bilgisayar görme modellerinizi özelleştirin. Yalnızca birkaç etiketlenmiş resmi karşıya yüklemeniz yeterlidir. Custom Vision Service gerisini halleder.

Daha fazla bilgi edinin

Bing Varlık Arama API’si

Bing Varlık Arama API’si, web’den sağlanan bilgilerle uygulamanızı zenginleştirmenize yardımcı olabilir. Sürekli büyümekte olan Bing Bilgi Grafiğine erişerek kişiler, yerler, filmler, kitaplar, nesneler ve yerel işletmeler gibi gerçek dünyaya ait varlıklardan milyarlarcasına ait başlıca detayları edinmenize olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinin