Azure Kubernetes Service (AKS)

Yüksek oranda kullanılabilen, güvenli ve tam olarak yönetilen Kubernetes hizmeti

Daha hızlı gönderin, kolayca işletin ve güvenle ölçeklendirin

Tam olarak yönetilen Azure Kubernetes Service (AKS), kapsayıcılı uygulamaları dağıtmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Sunucusuz Kubernetes, tümleşik sürekli tümleştirme, sunucu teslim CI/CD deneyimi, kurumsal sınıf güvenlik ile idare olanağı sunar. Uygulamaları hızla derlemek, teslim etmek ve güvenle ölçeklendirmek için dağıtım ve operasyon ekiplerinizi tek bir platformda birleştirin.

Altyapıyı yönetme ihtiyacı olmaksızın ilave kapasitenin elastik biçimde sağlanması. KEDA aracılığıyla olay denetimli otomatik ölçeklendirme ve tetikleyiciler ekleyin

Daha hızlı uçtan uca geliştirme deneyimi ve Visual Studio Code Kubernetes araçları, Azure DevOps ve Azure İzleyici ile tümleştirme

Azure Active Directory kullanılarak gelişmiş kimlik ve erişim yönetimi, Azure İlkesi ile birden çok küme genelinde kuralların dinamik olarak uygulanması

Sayısı her geçen gün artan 26 bölgede, genel bulutta, Azure Stack’te veya IoT uç cihazlarında kapsayıcıların düzenlenmesi)

Kapsayıcılı uygulama geliştirme sürecini hızlandırın

En karmaşık Kubernetes uygulamalarını bile kolayca tanımlayın, dağıtın, hata ayıklayın ve yükseltin, uygulamalarınıza otomatik olarak kapsayıcı uygulayın. Dev Spaces kullanarak, bağımlılıkların modelini oluşturmadan mikro hizmet temelli uygulamaları geliştirip test edin.

Otomatikleştirilmiş yordam görevleri ile AKS kümelerinize CI/CD işlem hattı ekleyin ve yalnızca birkaç tıklamada Canary dağıtım stratejisi oluşturun. Hataları erken tespit edin ve dağıtımlarınızla ilgili derinlemesine izlenebilirlik sayesinde işlem hatlarınızı iyileştirin.

Ayrıca Azure portalından erişilebilen ve AKS kümeleri için otomatik olarak yapılandırılan denetim düzlemi telemetrisi, günlük toplama ve kapsayıcı durumu özelliklerini kullanarak ortamınıza ilişkin görünürlük elde edin.

Kubernetes’i kolayca yönetin

CLI ya da Terraform gibi kod olarak altyapı araçlarını kullanarak kümeleri kolayca sağlayın. Otomatik yükseltmeler, onarım, izleme ve ölçeklendirmeden yararlanarak altyapı bakımını en aza indirin.

Altyapıyı yönetme hakkında endişelenmeden saniyeler içinde sunucusuz Kubernetes’te ilave işlem kapasitesini elastik olarak sağlayın.

Kullanılabilirlik alanları genelinde yedeklilik olanaklarından yararlanarak daha yüksek kullanılabilirlik elde edin ve veri merkezinden uygulamaları koruyun.

Tüm iş yüklerini bulutta, uç cihazlarda ya da hibrit ortamlarda çalıştırın

Dilediğiniz ortamda çalışan tüm iş yükü türlerini düzenleyin. .NET uygulamalarını Windows Sunucu kapsayıcılarına geçirmek, Linux kapsayıcılardaki Java uygulamalarını modernleştirmek veya genel bulutta, uç cihazlarda ya da karma ortamlarda mikro hizmet uygulamalarını çalıştırmak istemeniz fark etmeksizin Azure’ın size uygun bir çözümü vardır.

Kubernetes temel kavramları hakkında bilgi edinin ve en iyi deneyimleri üretime uygulayın.

Microsoft Build Etkinliğinden Önemli Anlar

Konferansta gerçekleştirilen Azure Kubernetes Service (AKS) Azure oturumunun tümünü isteğe bağlı olarak izleyin.

Hemen izleyin

Azure Kubernetes Service (AKS) için yaygın kullanım alanları

Mevcut uygulamanızı buluta geçirmek için Kubernetes’i kullanın, makine öğreniminden faydalanarak karmaşık bir uygulama derleyin ya da mikro hizmet mimarisinin sunduğu çevikliğin avantajından yararlanın.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Genel Bakış
  2. Akış

  Genel Bakış

  Mevcut uygulamayı kolayca kapsayıcılara geçirin ve Azure tarafından yönetile Kubernetes hizmeti (AKS) içinde çalıştırın. Veri gereksinimleriniz için OSBA'yı (Opensource Broker for Azure) kullanarak Azure Active Directory tümleştirmesiyle erişimi denetleyin ve MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure Hizmetlerine erişin.

  Akış

  1. 1 Kullanıcı mevcut uygulamayı kapsayıcılara dönüştürür ve kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’de yayımlar
  2. 2 Kullanıcı Azure Portal’ı veya komut satırını kullanarak kapsayıcıları AKS kümesine dağıtır
  3. 3 AKS kaynaklarına erişimi denetlemek üzere Azure Active Directory kullanılır
  4. 4 OSBA’yı (Azure için Açık Kaynak Aracısı) kullanarak MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure Hizmetlerine kolayca erişin
  5. 5 İsteğe bağlı olarak, AKS bir VNET sanal ağıyla dağıtılabilir
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Genel Bakış
  2. Akış

  Genel Bakış

  Mikro hizmetlere dayalı bir mimarinin dağıtımını ve yönetimini basitleştirmek için AKS kullanın. AKS yatay ölçeklendirmeyi, kendi kendine onarımı, yük dengelemeyi ve gizli dizi yönetimini kolaylaştırır.

  Akış

  1. 1 Geliştirici, değişiklikleri GitHub’a işlemek için Visual Studio gibi IDE kullanır
  2. 2 GitHub VSTS’de yeni bir derleme tetikler
  3. 3 VSTS mikro hizmetleri kapsayıcı olarak paketler ve Azure Container Registry’e gönderir
  4. 4 Kapsayıcılar AKS kümesine dağıtılır
  5. 5 Kullanıcılar hizmetlere uygulamalar ve web sitesi üzerinden erişir
  6. 6 Kaynaklara erişimin güvenliğini sağlamak üzere Azure Active Directory kullanılır
  7. 7 Mikro hizmetler, bilgi depolamak ve almak için veritabanlarını kullanır
  8. 8 Yönetici ayrı bir yönetici portalı üzerinden erişir
 • Secure DevOps with Kubernetes on AzureSecure DevOps with Kubernetes on Azure123456789
  1. Genel Bakış
  2. Akış

  Genel Bakış

  Ölçeğe uygun olarak, hızla ve gelişmiş güvenlik ile harekete geçmek için DevSecOps özelliklerini kullanın. Sürekli Tümleştirme/Teslimat’ı kullanarak kodu daha hızlı teslim edin. Sürekli izlemeyle geri bildirim döngüsünü hızlandırın. Sürekli güvenlik ve derin izlenebilirliğe yönelik ilke uygulama ile hızı ve güvenliği dengeleyin.

  Akış

  1. 1 Geliştiriciler, bir uygulamanın farklı parçalarını aynı Kubernetes kümesinde birlikte, hızla yineler, test eder ve bunların hatalarını ayıklar
  2. 2 Kod, GitHub deposuyla birleştirilir ve otomatikleştirilmiş derlemeler ve testler Azure Pipelines tarafından çalıştırılır
  3. 3 Kapsayıcı görüntüsü Azure Container Registry’de kayıt edilir
  4. 4 Kubernetes kümeleri, Terraform gibi araçlar kullanılarak sağlanılır. Terraform tarafından yüklenen Helm grafikleri, uygulama kaynaklarının ve yapılandırmanın istenen durumunu tanımlar
  5. 5 İşleçler, AKS kümesine gerçekleştirilecek dağıtımları yönetmek için belirli ilkeleri zorunlu kılar
  6. 6 Yayın işlem hattı, her kod değişimiyle birlikte otomatik olarak önceden tanımlanmış dağıtım stratejisini yürütür yürütür
  7. 7 Azure İlkesi kullanılarak ilke uygulama ve denetim CI/CD işlem hattına eklenir
  8. 8 Azure İzleyici kullanılarak, uygulama telemetrisi, kapsayıcı durumu izleme ve gerçek zamanlı günlük analizi özellikleri elde edilir
  9. 9 Sorunları çözmek için kullanılan içgörüler bir sonraki sprint planlarına aktarılır
 • Dimensione facilmente através do AKS e do ACIDimensione facilmente através do AKS e do ACI443321
  1. Genel Bakış
  2. Akış

  Genel Bakış

  AKS sanal düğümünü kullanarak ACI'nın içinde saniyeler içinde başlatılan podlar sağlayın. AKS, bu sayede ortalama iş yükünüze tam uygun kapasitede çalıştırılabilir. AKS kümenizin kapasitesi biterken, ek bir sunucu yönetmeye gerek kalmadan ACI’da ek pod’lar ile ölçek genişletebilirsiniz.

  Akış

  1. 1 Kullanıcı Azure Container Registry'de kapsayıcı kaydeder
  2. 2 Kapsayıcı görüntüleri Azure Container Registry’den çekilir
  3. 3 Bir Sanal Kubelet uygulaması olan AKS sanal düğümü, trafik ani artışlarla geldiğinde AKS’den ACI içine pod sağlar.
  4. 4 AKS ve ACI kapsayıcıları paylaşılan veri deposuna yazar
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand