Gezintiyi Atla

Azure Kubernetes Service (AKS)

Kubernetes yönetimini, dağıtımını ve işlemlerini basitleştirin.

Tam olarak yönetilen bir Kubernetes kapsayıcı düzenleme hizmeti kullanın.

AKS videolarından daha fazlasını öğrenin

Azure Kubernetes Hizmeti’nin (AKS) Kubernetes’in dağıtımını ve işlemlerini nasıl basitleştirdiğini ve uygulama altyapınızı nasıl güvenle ve çeviklikle dinamik bir şekilde ölçeklendirmenizi sağladığını öğrenin.

Kubernetes’i kolayca dağıtın ve yönetin

Azure portal ve Azure CLI üzerinden veya Azure Resources Manager ve Terraform gibi kod olarak altyapı araçlarıyla kümeleri kolayca sağlayın. Otomatik yükseltme ve ölçeklendirme ile küme bakımını basitleştirin. Ayrıca Azure portalın bir parçası olarak görünür durumda olan ve AKS kümeleri için otomatik olarak yapılandırılan denetim düzlemi telemetrisi, günlük toplama ve kapsayıcı durumu özelliklerini kullanarak, yönetilen Kubernetes ortamınıza ilişkin operasyonel görünürlük elde edin.

Uygulamaları güvenle ölçeklendirin ve çalıştırın

Yerleşik uygulama otomatik ölçeklendirmesiyle artan gereksinimleri karşılayın. Azure veri merkezlerinden yararlanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı AKS üzerinde genel olarak dağıtın. Azure Traffic Manager ile trafiği en yakın bölgeye yönlendirerek uygulama performansını artırın. Sanal Kubelet desteği (önizleme) ile trafik ani artışlar gösterdiğinde AKS kümenizi esnek bir biçimde aşmak için Azure Container Instances’ı kullanın.

Kubernetes ortamınızın güvenliğini sağlayın

Azure Active Directory hesapları ve kullanıcı grupları ile Kubernetes kümenize erişimi denetleyin. Kubernetes kaynaklarına yönelik ayrıntılı denetim için Azure Active Directory’yi Kubernetes rol temelli erişim denetimleriyle tümleştirin. Key Vault ile birlikte Kubernetes ana ve aracı düğümleri tarafından kullanılan şifreleme anahtarlarını ve diğer gizli dizileri koruma altına alın. Özel sanal ağlar, Azure Container Network Interface (CNI) ve ağ ilkesi zorlama ile kapsayıcı ağ iletişiminizin güvenliğini sağlayın.

Kapsayıcılı uygulama geliştirme sürecini hızlandırın

En düşük düzeyde geliştirme makinesi kurulumuna başlayın. Helm’i kullanarak en karmaşık Kubernetes uygulamalarını bile kolayca tanımlayın, yükleyin ve yükseltin, uygulamalarınıza otomatik olarak kapsayıcı ve iskele uygulayın. Azure Dev Spaces ve Visual Studio, Visual Studio Code veya Azure CLI kullanarak kapsayıcılarınızı yinelemeli olarak geliştirin test edin ve hataları ayıklayın. Bağımlılıkları çoğaltmaya veya örneklendirmeye gerek kalmadan AKS kümesi paylaşın ve işbirliği içinde birlikte çalışın. Yerleşik HTTP yönlendirme özelliğiyle uygulamaları birkaç saniye içinde dağıtın.

Açık kaynak araçlar ve API’lerle dilediğiniz gibi çalışın

AKS yüzde 100 açık kaynaklı Kubernetes olduğundan Kubernetes ekosistemindeki hizmetlerden ve araçlardan eksiksiz bir şekilde yararlanmanızı sağlar. Yazılım teslimi işlem hattınızı otomatikleştirmek için Helm, Draft ve Brigade gibi yaygın olarak kullanılan açık kaynak araçlarını kullanın. Azure için Açık Hizmet Aracısı’nı kullanarak Kubernetes’i CosmosDB gibi SLA destekli Azure Hizmetleri ile kolayca tümleştirin.

Birkaç tıklama ile CI/CD ayarlayın

Azure DevOps Projesi’ni (Önizleme) kullanarak eksiksiz bir CI/CD işlem hattı ve uygulama telemetrisi ile yalnızca üç adımda bir uygulamayı Kubernetes’e yükleyebilirsiniz. Kapsayıcı geliştirmesini basitleştirmek ve birden çok bölgede çoğaltılmış şekilde tek bir kayıt defterini yönetmek için Azure Container Registry’yi kullanın. Azure Container Registry’den coğrafi çoğaltma, operasyon ve yönetimi basitleştirmek için global dağıtımları tek bir varlık halinde yönetebilmenizi sağlar.

Designing Distributed Systems (Dağıtılmış Sistemler Tasarlama) kitabının kapağı

Ücretsiz e-kitap: Designing Distributed Systems (Dağıtılmış Sistemler Tasarlama)

Güvenilir sistemler geliştirmenin daha kolay ve daha verimli olmasını sağlamaya yardımcı olan yinelenebilir, genel desenler ve yeniden kullanılabilir bileşenleri keşfedin. Bu sayede, geliştirme işlemlerine daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Microsoft’un Seçkin Mühendisi ve Kubernetes projesinin kurucu ortaklarından olan Brendan Burns tarafından yazılan ücretsiz O’Reilly e-kitabını edinin.

E-kitabı indirin

Azure Kubernetes Hizmeti’ni çalıştıran müşteriler

Azure Kubernetes Service (AKS) yaygın senaryoları

Mevcut uygulamaları kolayca geçirin

既存のアプリケーションの簡単な移行既存のアプリケーションの簡単な移行12345
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Mevcut uygulamayı kolayca kapsayıcılara geçirin ve Azure tarafından yönetile Kubernetes hizmeti (AKS) içinde çalıştırın. Veri gereksinimleriniz için OSBA'yı (Opensource Broker for Azure) kullanarak Azure Active Directory tümleştirmesiyle erişimi denetleyin ve MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure Hizmetlerine erişin.

 1. 1 Kullanıcı mevcut uygulamayı kapsayıcılara dönüştürür ve kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’de yayımlar
 2. 2 Kullanıcı Azure Portal’ı veya komut satırını kullanarak kapsayıcıları AKS kümesine dağıtır
 3. 3 AKS kaynaklarına erişimi denetlemek üzere Azure Active Directory kullanılır
 4. 4 OSBA’yı (Azure için Açık Kaynak Aracısı) kullanarak MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure Hizmetlerine kolayca erişin
 5. 5 İsteğe bağlı olarak, AKS bir VNET sanal ağıyla dağıtılabilir

Mikro Hizmetlere dayalı uygulamaların dağıtımını ve yönetimini basitleşin

アプリケーションに基づいてマイクロサービスのデプロイと管理を簡略化アプリケーションに基づいてマイクロサービスのデプロイと管理を簡略化12345567778
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Mikro hizmetlere dayalı bir mimarinin dağıtımını ve yönetimini basitleştirmek için AKS kullanın. AKS yatay ölçeklendirmeyi, kendi kendine onarımı, yük dengelemeyi ve gizli dizi yönetimini kolaylaştırır.

 1. 1 Geliştirici, değişiklikleri GitHub’a işlemek için Visual Studio gibi IDE kullanır
 2. 2 GitHub VSTS’de yeni bir derleme tetikler
 3. 3 VSTS mikro hizmetleri kapsayıcı olarak paketler ve Azure Container Registry’e gönderir
 4. 4 Kapsayıcılar AKS kümesine dağıtılır
 5. 5 Kullanıcılar hizmetlere uygulamalar ve web sitesi üzerinden erişir
 6. 6 Kaynaklara erişimin güvenliğini sağlamak üzere Azure Active Directory kullanılır
 7. 7 Mikro hizmetler, bilgi depolamak ve almak için veritabanlarını kullanır
 8. 8 Yönetici ayrı bir yönetici portalı üzerinden erişir

AKS ve ACI kullanarak kolayca ölçeklendirin

AKS と ACI を使用した容易なスケーリングAKS と ACI を使用した容易なスケーリング112233334444
 1. Genel Bakış
 2. Akış

ACI Bağlayıcısı'nı kullanarak ACI'nın içinde saniyeler içinde başlatılan podlar sağlayın. AKS, bu sayede ortalama iş yükünüze tam uygun kapasitede çalıştırılabilir. AKS kümenizin kapasitesi biterken, ek bir sunucu yönetmeye gerek kalmadan ACI’da ek pod’lar ile ölçek genişletebilirsiniz.

 1. 1 Kullanıcı Azure Container Registry'de kapsayıcı kaydeder
 2. 2 Kapsayıcı görüntüleri Azure Container Registry’den çekilir
 3. 3 Bir Sanal Kubelet uygulaması olan ACI bağlayıcısı, trafik ani artışlarla geldiğinde AKS’den ACI içine pod sağlar.
 4. 4 AKS ve ACI kapsayıcıları paylaşılan veri deposuna yazar

İsteğe bağlı IoT cihaz dağıtımı ve yönetimi

オンデマンドでの IoT デバイスのデプロイと管理オンデマンドでの IoT デバイスのデプロイと管理