Azure Kubernetes Service (AKS)

Yüksek oranda kullanılabilen, güvenli ve tam olarak yönetilen Kubernetes hizmeti

Daha hızlı gönderin, kolayca işletin ve güvenle ölçeklendirin

Tam olarak yönetilen bir Kubernetes hizmetiyle kapsayıcılı uygulamaları daha kolay oluşturup yönetin. Azure Kubernetes Service (AKS) sunucusuz Kubernetes, tümleşik sürekli tümleştirme ve sürekli teslim (CI/CD) deneyimi, kurumsal sınıf güvenlik ile idare olanağı sunar. Uygulamaları hızla derlemek, teslim etmek ve güvenle ölçeklendirmek için dağıtım ve operasyon ekiplerinizi tek bir platformda birleştirin.

Altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan, KEDA aracılığıyla olay odaklı otomatik ölçeklendirme ve tetikleyici ekleme özelliğiyle kapasiteyi elastik sağlama

Visual Studio Code Kubernetes araçları, Azure DevOps ve Azure İzleyici aracılığıyla daha hızlı uçtan uca geliştirme deneyimi

Azure Active Directory kullanılarak gelişmiş kimlik ve erişim yönetimi, Azure İlkesi ile birden çok küme genelinde kuralların dinamik olarak uygulanması

Diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla bölgede kullanıma sunuldu

Kapsayıcılı uygulama geliştirme sürecini hızlandırın

En karmaşık Kubernetes uygulamalarını bile kolayca tanımlayın, dağıtın, hata ayıklayın ve yükseltin, uygulamalarınıza otomatik olarak kapsayıcı uygulayın. Pazara çıkma süresini hızlandırmak için modern uygulama geliştirmeyi kullanın.

Otomatikleştirilmiş yordam görevleri ile AKS kümelerinize CI/CD işlem hattı ekleyin ve yalnızca birkaç tıklamada kanarya dağıtım stratejisi oluşturun. Hataları erken tespit edin ve dağıtımlarınızla ilgili derinlemesine izlenebilirlik sayesinde işlem hatlarınızı iyileştirin.

Ayrıca Azure portalından erişilebilen ve AKS kümeleri için otomatik olarak yapılandırılan Kubernetes kaynakları görünümü, denetim düzlemi telemetrisi, günlük toplama ve kapsayıcı durumu özelliklerini kullanarak ortamınıza ilişkin görünürlük elde edin.

DevOps temel konularını gözden geçirin

Artan operasyonel verimlilik

Yerleşik otomatik sağlama, onarım, izleme ve ölçeklendirme özelliklerinden yararlanın. Bu onay kutusu benzeri deneyim hızla çalışmaya başlamanıza yardımcı olur ve altyapı bakımını en aza indirir.

 • Prometheus tabanında otomatik olarak yapılandırılan izleme özellikleriyle tam olarak yönetilen kümeleri kolayca sağlayın.
 • Azure Danışmanı’nı kullanarak Kubernetes dağıtımlarınızı, binlerce kurumsal müşteri ile çalışarak elde ettiğimiz bilgileri temel alan gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş önerilerle iyileştirin. Azure Noktası ile sunulan yüksek indirimli kapasiteleri kullanarak maliyetten tasarruf edin.
 • Altyapıyı yönetme hakkında endişelenmeden sunucusuz Kubernetes’te saniyeler içinde işlem kapasitesi ekleyin.
 • Kullanılabilirlik alanları genelinde yedeklilik olanaklarından yararlanarak daha yüksek kullanılabilirlik elde edin ve veri merkezinden uygulamaları koruyun.

Maliyet tasarrufu stratejileri hakkında bilgi edinin

Daha güvenli, kurumsal düzeyde bir temele dayanarak uygulama geliştirin

Tüm iş yüklerini bulutta, uç cihazlarda ya da hibrit ortamlarda çalıştırın

Dilediğiniz ortamda çalışan tüm iş yükü türlerini düzenleyin. .NET uygulamalarını Windows Sunucu kapsayıcılarına geçirmek, Linux kapsayıcılardaki Java uygulamalarını modernleştirmek veya genel bulutta, uç cihazlarda ya da karma ortamlarda mikro hizmet uygulamalarını çalıştırmak istemeniz fark etmeksizin Azure’ın size uygun bir çözümü vardır.

Kubernetes temel kavramları hakkında bilgi edinin ve en iyi deneyimleri üretime uygulayın.

Azure Kubernetes Service (AKS) için yaygın kullanım alanları

Mevcut uygulamanızı buluta geçirin, makine öğreniminden faydalanarak karmaşık bir uygulama derleyin ya da mikro hizmet mimarisinin sunduğu çevikliğin avantajından yararlanın.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Genel Bakış

Uygulamayı kolayca kapsayıcılara geçirin ve AKS’nin içinden çalıştırın. Veri gereksinimlerinizde Azure için Açık Hizmet Aracısı’nı kullanarak Azure Active Directory tümleştirmesiyle erişimi denetleyin ve MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure hizmetlerine erişin.

Akış

 1. 1 Uygulamanızı kapsayıcılara dönüştürün ve kapsayıcı görüntülerini Azure Container Registry’de yayımlayın.
 2. 2 Kullanıcı Azure Portal’ı veya komut satırını kullanarak kapsayıcıları AKS kümesine dağıtır.
 3. 3 AKS kaynaklarına erişimi denetlemek için Azure Active Directory kullanın.
 4. 4 Azure için Açık Hizmet Aracısı’nı kullanarak MySQL için Azure Veritabanı gibi SLA destekli Azure Hizmetlerine kolayca erişin.
 5. 5 İsteğe bağlı olarak, AKS’yi bir VNET sanal ağıyla dağıtın.
Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Genel Bakış

Yatay ölçeklendirmeyi, kendi kendine onarımı, yük dengelemeyi ve gizli dizi yönetimini düzenlemek için AKS’yi kullanın.

Akış

 1. 1 Değişiklikleri GitHub’a işlemek için Visual Studio gibi bir IDE kullanın.
 2. 2 GitHub Azure DevOps’da yeni bir derleme tetikler
 3. 3 Azure DevOps mikro hizmetleri kapsayıcı olarak paketler ve Azure Container Registry’e gönderir
 4. 4 Kapsayıcılar AKS kümesine dağıtılır
 5. 5 Kaynaklara erişimin güvenliğini sağlamak üzere Azure Active Directory kullanılır
 6. 6 Kullanıcılar hizmetlere uygulamalar ve web siteleri üzerinden erişir
 7. 7 Yöneticiler uygulamalara ayrı bir yönetici portalı üzerinden erişir
 8. 8 Mikro hizmetler, bilgi depolamak ve almak için veritabanlarını kullanır
Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Genel Bakış

DevOps ve Kubernetes birlikte daha iyi. Azure üzerinde Kubernetes ile güvenli DevOps birlikte kullanıldığında, hız ve güvenlik dengesini sağlayabilir ve ölçeğe göre, daha hızlı bir şekilde kod dağıtabilirsiniz. CI/CD ile dinamik ilke denetimleri kullanarak gelişim sürecinin çevresine koruyucu bariyer koyun ve sabit izleme ile geri bildirim döngüsünü hızlandırın. Azure Pipelines ile hızla dağıtım yaparken Azure İlkesi ile kritik ilkelerin uygulandığından da emin olun. Azure, derleme ve yayınlama işlem hattınız için gerçek zamanlı gözlemlenebilirlik sağlar. Ayrıca uyumluluk denetimini uygulamanıza ve yeniden yapılandırmanıza da olanak tanır.

Akış

 1. 1 Bir uygulamanın farklı parçalarını aynı Kubernetes kümesinde birlikte, hızla yineleyin, test edin ve bunların hatalarını ayıklayın
 2. 2 Kod, GitHub deposuyla birleştirilir ve bundan sonra otomatikleştirilmiş derlemeler ve testler Azure Pipelines tarafından çalıştırılır
 3. 3 Kapsayıcı görüntüsü Azure Container Registry’ye kaydedilir
 4. 4 Kubernetes kümeleri Terraform gibi araçlar kullanılarak sağlanır; Terraform tarafından yüklenen Helm grafikleri, uygulama kaynaklarının ve yapılandırmanın istenen durumunu tanımlar
 5. 5 İşleçler, AKS kümesine gerçekleştirilecek dağıtımları yönetmek için belirli ilkeleri zorunlu kılar
 6. 6 Yayın işlem hattı, her kod değişikliğiyle birlikte otomatik olarak önceden tanımlanmış dağıtım stratejisini yürütür
 7. 7 Azure İlkesi kullanılarak ilke uygulama ve denetim CI/CD işlem hattına eklenir
 8. 8 Azure İzleyici kullanılarak, uygulama telemetrisi, kapsayıcı durumu izleme ve gerçek zamanlı günlük analizi özellikleri elde edilir
 9. 9 Sorunları çözmek için kullanılan içgörüler bir sonraki sprint planlarına aktarılır
Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI