Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Kubernetes nedir?

Kubernetes, kapsayıcı dağıtımı, yönetimi ve ölçeklendirmesi için geliştirilmiş açık kaynak bir düzenleme yazılımıdır.

Kubernetes’i açıklıyoruz


Bağımlılıkları ve yapılandırmalarıyla birlikte paketlenmiş mikro hizmetler olan kapsayıcı teknolojisiyle oluşturulan modern uygulamaların oranı gittikçe artıyor. Kubernetes (“kubernetis” şeklinde telaffuz edilir), bu kapsayıcıları ölçeğe göre dağıtmaya ve yönetmeye yönelik açık kaynak yazılımdır. Ayrıca Yunancada gemi dümencisi veya pilot anlamına gelir. Bazen “k8s” veya “k-eights” olarak da anılan Kubernetes ile daha hızlı bir şekilde kapsayıcılı uygulamalar oluşturun, teslim edin ve bunları ölçeklendirin.

Kubernetes’in çalışma biçimi

Uygulamalar birden fazla sunucuya dağıtılan birden fazla kapsayıcının kullanımına açılacak şekilde büyüdükçe, bunları çalıştırmak daha karmaşık hale gelir. Kubernetes, bu karmaşıklığın yönetilmesi için kapsayıcıların nasıl ve nerede çalışacağını kontrol eden açık kaynak bir API sağlar.

Kubernetes sanal makine kümelerini düzenleyip kapsayıcıları, kullanılabilir işlem kaynaklarına ve her bir kapsayıcının kaynak gereksinimlerine bağlı olarak bu sanal makinelerde çalışacak şekilde zamanlar. Kapsayıcılar, Kubernetes için temel işlem birimi olan podlar halinde gruplandırılmıştır ve bu podlar istediğiniz duruma uygun şekilde ölçeklendirilir.

Kubernetes ayrıca hizmet keşfini otomatik olarak yönetir, yük dengelemeyi birleştirir, kaynak ayırmayı izler ve işlem kullanımı temelinde ölçeklendirir. Ayrıca ayrı ayrı kaynakların sistem durumunu kontrol eder ve kapsayıcıları otomatik olarak yeniden başlatarak ya da çoğaltarak uygulamaların kendi kendini iyileştirmesine imkan tanır.

Kubernetes’in nasıl çalıştığını izleyin
Kubernetes’in nasıl çalıştığını izleyin
Sekmelere Geri Dön

Kubernetes neden kullanılmalı?

Genellikle farklı makinelere dağıtılmış birçok kapsayıcı içerdiklerinden kapsayıcılı uygulamaların çalışır halde tutulması karmaşık bir iş olabilir. Kubernetes bu kapsayıcıları zamanlayıp dağıtmanız ve bunları istediğiniz duruma uygun şekilde ölçeklendirip yaşam döngülerini yönetmeniz için bir yöntem sunar. Kapsayıcı temelli uygulamalarınızı taşınabilir, ölçeklenebilir ve genişletilebilir bir yöntemle uygulamak için Kubernetes’ten yararlanın.

İş yüklerini taşınabilir kılın

Kapsayıcı uygulamalar altyapılarından ayrı olduğundan bunları Kubernetes’te çalıştırdığında taşınabilir hale gelir. Ortamlar genelinde tutarlılığı korumaya devam ederken bunları şirket içi, karma ve çoklu bulut ortamları arasında yerel makinelerden üretime taşıyın.

Kapsayıcıları kolayca özelleştirin

Kubernetes ile karmaşık kapsayıcılı uygulamalar tanımlayıp bunları bir sunucu kümesine, hatta birden çok kümeye dağıtın. Kubernetes uygulamaları istediğiniz duruma uygun şekilde ölçeklendirdiğinden, kapsayıcı durumunu otomatik olarak izler ve korur.

Daha fazla genişletilebilir uygulama derleyin

Geliştiricilerden ve şirketlerden oluşan büyük bir açık kaynak topluluğu, etkin bir şekilde Kubernetes’e güvenlik, izleme ve yönetim gibi özellikler ekleyen uzantılar ve eklentiler derliyor. Ayrıca Sertifikalı Kubernetes Uyumluluk Programı’nda, her Kubernetes sürümünün bu topluluk tekliflerinin kullanımını kolaylaştıran API’leri desteklemesi zorunludur.

Kubernetes’i kullanmaya başlayın

Kapsayıcılı uygulamaları dağıtmaya ve yönetmeye başlamayı öğrenin.

Öğrenme yolunu izleyin

Kubernetes’i kullanmaya başlamak için pratik beceriler edinin.

Eksiksiz bir Kubernetes platformunda derleyin

Kubernetes taşınabilirlik, ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik sunar. Ancak uçtan uca geliştirme, işlemler ve güvenlik kontrolü eklemeniz, güvenlikten veya güvenilirlikten ödün vermeden güncelleştirmeleri daha hızlı dağıtmanıza ve altyapı yönetimi konusunda zamandan tasarruf etmenize imkan tanır. Kubernetes’i benimsediğinizde uygulamanız gerekenler şunlardır:

 • Sağlama, düzeltme eki uygulama ve yükseltme gibi rutin görevlerin sona erdirilmesi için altyapı otomasyonu veya sunucusuz Kubernetes.

 • Kapsayıcılı uygulama geliştirmeye ve sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) iş akışlarına yönelik araçlar.

 • Güvenlik, idare, kimlik ve erişim yönetimine yönelik hizmetler.

DevOps uygulamaları ile Kubernetes’ten yararlanın

Kubernetes uygulaması büyüyüp daha fazla kapsayıcı, ortam ve ekip ekledikçe, çevresel ve işlemsel karmaşıklığın yanı sıra yayın sıklığı da artma eğilimi gösteriyor. Kubernetes ortamlarında DevOps uygulamalarını hayata geçirmeniz, gelişmiş güvenlikle ve uygun ölçekte hızla harekete geçmenize imkan tanır.

CI/CD ile kodu daha hızlı teslim edin

Kapsayıcılar geliştirme ve operasyon takımları arasındaki işbirliğini kolaylaştıran tutarlı bir uygulama paketleme biçimi sunsa da CI/CD, bu görevleri otomatikleştirerek kod aşamasından önce kapsayıcı, sonra Kubernetes kümesi aşamasına ulaşma süresini dakikalarla ifade edilecek kadar kısaltır.

Kod olarak altyapıyla kaynakları etkili bir biçimde yönetme

Kod olarak altyapı, takımlar arasında işlem kaynaklarının tutarlı ve görünür olmasını sağlayarak insan hatası olasılığını azaltır. Bu uygulama, Kubernetes uygulamalarının Helm destekli bildirimlere dayalı olmasıyla ilişkilidir. Bu ikisinin birleşimi sayesinde uygulamalarınızı, kaynaklarınızı ve yapılandırmalarınızı güvenilebilir, izlenebilir ve tekrarlanabilir bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Sürekli izlemeyle geri bildirim döngüsünü hızlandırın

Kapsayıcı durumu izlemeden merkezi günlük kaydına kadar her konuda kaynaklarınızın, kümenizin, Kubernetes API’nizin, kapsayıcılarınızın ve kodunuzun durumuna ilişkin bütünlüklü bir görünürlük ile hataların yapılması ile düzeltilmesi arasındaki süreyi kısaltın. Bu görünürlük, kaynak sorunlarının önlenmesine, kötü amaçlı isteklerin izlenmesine ve Kubernetes uygulamalarınızın iyi durumda tutulmasına yardımcı olur.

DevOps ile hız ve güvenlik arasında denge kurun

Hızdan ödün vermeden DevOps iş akışınızda gerçek zamanlı gözlemlenebilirlik olanağı elde edin. Uyumluluk denetimlerini ve yeniden yapılandırma işlemlerini otomatik bir biçimde uygulayarak derleme ve yayın işlem hattınızı, sonuç olarak da Kubernetes uygulamanızı güvenli hale getirin.

Kubernetes ile İşlem Akışı Bilgi Grafiği DevOps iş akışı

Kubernetes ile örnek DevOps iş akışı

 1. Bir uygulamanın farklı parçalarını aynı Kubernetes kümesinde birlikte, hızla yineleyin, test edin ve bunların hatalarını ayıklayın.

 2. Sürekli tümleştirme için kodu birleştirip bir GitHub deposuna iade edin. Sonra sürekli teslim kapsamında otomatik derleme ve testler çalıştırın.

 3. Kapsayıcı görüntülerinin kaynağını ve bütünlüğünü doğrulayın. Görüntüler taramadan geçene kadar karantinada tutulur.

 4. Terraform gibi araçlarla Kubernetes kümeleri sağlayın. Terraform tarafından yüklenen Helm grafikleri, uygulama kaynaklarının ve yapılandırmanın istenen durumunu tanımlar.

 5. Kubernetes kümesine gerçekleştirilecek dağıtımları yönetmek için belirli ilkeleri zorunlu kılın.

 6. Yayın işlem hattı, her kodla birlikte otomatik olarak önceden tanımlanmış dağıtım stratejisini yürütür.

 7. CI/CD işlem hattına ilke denetimi ve otomatik düzeltme özellikleri ekleyin. Örneğin, Kubernetes ortamınızda yalnızca yayın işlem hattının yeni pod oluşturma izni vardır.

 8. Uygulama telemetrisi, kapsayıcı durumu izleme ve gerçek zamanlı günlük analizi özelliklerini etkinleştirin.

 9. Sorunları giderme ve gelecek sprint’lere ilişkin plan yapma konusunda içgörülerden yararlanın.

Azure ile Kubernetes’in güçlü yanlarını temel alıp bunları geliştirin

Tam olarak yönetilen Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) ile sağlama, yükseltme, izleme ve ölçeklendirmeyi otomatikleştirin. Geliştirmeden üretime kadar olan süreç için daha basit bir deneyim olan sunucusuz Kubernetes’in yanı sıra kurumsal sınıf güvenlik ve yönetim olanaklarına sahip olun.

Kubernetes topluluğundan ilham alın ve yenilik elde edin

Kubernetes; bilgileri, kodları ve kullanıcılara devamlı desteğiyle katkıda bulunan binlerce insan ve yüzlerce kuruluş tarafından kuruldu ve onlar sayesinde hızla büyüyor. Bu topluluğun tutkuyla yaptığı katkıları temel alarak yazılımınızın başarı şansını artırın.

35,000

Katkıda Bulunanlar

180,000

İşlemeler

En iyi proje

GitHub’da

Microsoft’un Kubernetes’e katkıları

Process Flow Infographic Microsoft contributions to Kubernetes

Kuruluşlara açık kaynak yaratıcılık sunma

Microsoft, Kubernetes’in kurumlar tarafından benimsenmesini ve geliştiriciler tarafından kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla, açık kaynak projeye katılan çalışan sayısını yalnızca üç yıl içinde üçe katladı. Şu anda kurumsal olarak katkı sağlayanlar arasında üçüncü sırada olan Microsoft, birçok farklı müşteriyle çalışarak edindiği en güncel bilgileri ve en iyi yöntemleri Kubernetes topluluğuna sunarak Kubernetes’in kurumsal kullanıma daha açık ve erişilebilir olması için çaba gösteriyor.

SSS – Kubernetes

 • Kubernetes’i öğrenmeye başlamak için seçki olarak sunulan bu yolculuğu  izleyin.

 • Kubernetes, uygulamaların buluta taşınmasından makine öğrenimi ve yapay zeka konusundaki zorlukların basitleştirilmesine kadar birçok farklı senaryoda kullanışlıdır.

  Temel kullanım örnekleri şunlardır:

  Mevcut uygulamaları buluta taşıma

  Mikro hizmet tabanlı uygulamaların dağıtımını ve yönetimini basitleştirme

  Kolayca ölçeklendirme

  IoT cihaz dağıtımı ve yönetimi

  Makine öğrenmesi

 • Kubernetes’i kullanan binlerce teknik uzman ve iş ortağı tarafından hazırlanan en iyi deneyimlere ve mimari desenlere bakın.

 • Kubernetes dağıtımları, istediğiniz uygulama dağıtım durumunu açıklamanıza olanak tanır. Kubernetes zamanlayıcısı, gerçek durumun istediğiniz durumla eşleşmesini sağlar ve bir veya daha çok podun kilitlenmesi durumunda bu durumu korur. Kubernetes dağıtımları, uygulamalarınızı kesinti süresi olmadan, tutarlı bir biçimde yükseltmenize de olanak tanır.

 • DevOps ile Kubernetes’e dağıtım mekanizmasında genellikle sürüm yönetimi için Git gibi bir depo yer alır. Depo, CI/CD hattının başlangıcıdır. İzlediğiniz yaklaşıma bağlı olarak depodaki değişiklikler tümleştirme, derleme, teslim ve dağıtım etkinliklerini tetikler.

 • Kubernetes ve Docker birlikte çalışır.

  Docker, kapsayıcılı uygulamaları paketlemek ve dağıtmak için açık bir standart sağlar. Docker’ı kullanarak kapsayıcı oluşturup çalıştırabilir, kapsayıcı görüntülerini depolayıp paylaşabilirsiniz.

  Kubernetes, Docker’ın oluşturduğu, dağıtılmış durumdaki kapsayıcılı uygulamaları düzenler ve yönetir. Bu uygulamaların bir makine kümesinde dağıtılıp çalıştırılması için gerekli altyapıyı da sağlar.

Kullanıma hazır: Kubernetes’i Azure’da  ücretsiz olarak deneyin

Ücretsiz kullanmaya başlayın