Data Factory

Azure Data Factory kullanan müşteriler:

Veri silolarını ortadan kaldırın

Azure Data Factory kodsuz bir deneyim sunan hibrit veri tümleştirme hizmetidir. Heterojen veri kaynaklarından verileri ayıklayın, Eşleme Verileri Akışı özelliği (şu anda önizleme aşamasında) ile bulut ölçeğinde dönüştürün, istediğiniz analiz altyapısında veya iş zekası aracında yayımlayın ve veri işlem hatlarınızı izleyip yönetin. Konumu ister bulut ister şirket içi olsun verileriniz üzerinde kurumsal düzeyde güvenlikle çalışın.

Sunulan 80’den fazla veri kaynağı bağlayıcısından yararlanarak veri tümleştirme projelerinize hız kazandırın. Veri işlem hatlarınızı oluşturmak, izlemek ve yönetmek için grafik kullanıcı arabirimini kullanın. Ham verileri, iş zekası araçları veya özel uygulamaları tarafından kullanılmaya hazır, tamamlanmış ve biçimlendirilmiş verilere dönüştürün. SQL Server Integration Services (SSIS) paketlerinizi Azure’a kolayca taşıyın ve Azure Data Factory’nin kaynaklarınızı yönetmesini sağlayarak üretkenliğinizi artırıp maliyetlerinizi düşürün.

Üretken

Görsel bir sürükle ve bırak kullanıcı arabirimi ile otomatik veri tümleştirme çözümleri oluşturun. Kod yazmadan 80’den fazla kaynaktan verileri sorunsuzca taşıyın.

Hibrit

Şirket içinde ve bulutta kullanıma yönelik veri tümleştirme işlem hatları oluşturun. SQL Server Integration Services (SSIS) paketlerini Azure’a kolayca taşıyın.

Güvenilir

Azure Data Factory’yi kullanarak veri taşıma eylemi HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 ve CSA STAR sertifikalıdır.

Ölçeklendirilebilir

Yönetilmesi gereken bir altyapı olmadan sunucusuz bulut tabanlı veri tümleştirmesi oluşturun. Müşterilerinizin artışına göre ölçeği genişletilebilen esnek özelliklerden yararlanın.

Hizmet özellikleri

1. Adım: Yerleşik bağlayıcılarla verilere erişme ve veri alma

Bir veri işlem hattında Veri Kopyalama etkinliğini kullanarak verileri şirket içi kaynaklardan ve bulut kaynaklarından bulutta bulunan merkezi bir veri deposuna taşıyın.

2. Adım: Kod içermeyen kullanıcı arabirimiyle ölçeklendirilebilir veri akışı oluşturma ve kendi kodunuzu yazma

Veri tümleştirmesi oluşturun, büyük veri işlemeyi ve makine öğrenimini kolayca dönüştürüp görsel arabirimle tümleştirin.

3. Adım: İşlem hatlarınızı zamanlama, çalıştırma ve izleme

İsteğe bağlı ve tetikleyici tabanlı zamanlama ile işlem hatlarını çağırın. Günlük ve işlem hattı geçmişi ile işlem hattı etkinliğini görsel olarak izleyin ve hata kaynaklarını takip edin.

Azure Data Factory ile veri tümleştirmesi

Görsel sürükle ve bırak kullanıcı arabirimi

Basitliği benimseyin. Veri işlem hatlarını hızla çalışır duruma getirin. Verilerinizi oluşturmak, dağıtmak, dönüştürmek ve yönetmek için görsel sürükle bırak arabirimini kullanın.

Buluta SSIS geçişi

Şirket içi SSIS’nizde yapılan yatırımları korurken SSIS paketlerinizi Azure’a kolayca taşıyın. Yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik elde etmenin yanı sıra tam olarak yönetilen Azure hizmetlerini kullanarak maliyetlerinizi düşürün.

Kapsamlı düzenleme

Data Factory, verileri bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan bir yöntemden çok daha fazlasıdır. Veri tümleştirme ve dönüşüm süreçlerini ölçeğe uygun şekilde düzenlemek için görsel olarak iş akışları oluşturun.

Birden çok dil desteği

İstediğiniz şekilde çalışın. İşlem hatları oluşturmak için görsel arabirimini kullanın veya Python, .NET ya da ARM platformlarında kendi kodunuzu yazın. Çok çeşitli işleme hizmetleri arasından seçim yapın ve seçtiğiniz hizmetleri yönetilen veri işlem hatlarına yerleştirerek iş için en uygun aracı kullanın veya herhangi bir işlem hattına işleme adımı olarak özel kod ekleyin.

Hibrit veri taşıma ve dönüşüm

Data Factory Azure veri hizmetleri,şirket içi veri kaynakları, Amazon S3, Redshift ve Google BigQuery de dahil olmak üzere yerel olarak desteklenen 80’den fazla bağlayıcı sunar. Kodsuz bulut ortamı, iş mantığı oluşturmaya, veri dönüşümlerine ve gerektiği şekilde ölçeklendirmeye odaklanmanıza olanak tanır.

Azure Data Factory ile neler yapabilirsiniz?

Veri ambarınızı modernleştirin

Şirket içi ve bulut veri kaynaklarındaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri tümleştirin, büyük verilerdeki ve veri ambarı altyapılarındaki verileri dönüştürün ve daha sonra veri reyonlarınızı iş analizi için Azure SQL Veri Ambarı’na yükleyin.

Veriye dayalı modern uygulamalar

Küresel ölçekte bir veri tümleştirme deneyimine olanak tanıyan, veriye dayalı özel bulut uygulamaları oluşturun.

Buluta SSIS geçişi

Şirket içi SSIS’nizde yapılan yatırımları korurken SSIS paketlerinizi Azure’a kolayca taşıyın. Yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik elde etmenin yanı sıra tam olarak yönetilen Azure hizmetlerini kullanarak maliyetlerinizi düşürün.

Uygulamalı bir laboratuvara katılarak Azure Data Factory ile çalışmaya hazır hale gelin

Şunları öğrenirsiniz:

  • SSIS paketlerini Azure'a taşıyın.
  • Veri ambarınızı modernleştirin.
  • Data Factory işlem hatlarınızı zamanlayın ve izleyin.

Açık laboratuvar

SQL Server Integration Services paketlerinizi Data Factory ile Azure’a nasıl taşıyabileceğinizi öğrenmek için bu e-kitabı okuyun.

E-kitabı okuyun

Bu Data Factory teknik incelemesini okuyarak aşağıdakilere yönelik Data Factory işlem hatları oluşturmayı öğrenin:

  • Veri ambarınızı modernleştirin.
  • Veriye dayalı akıllı uygulamalar oluşturun.
  • Server Integration Services paketlerinizi Azure'a taşıyın.
Azure Data Factory teknik incelemesini okuyun

İlgili ürün ve hizmetler

SQL Veri Ambarı

Kurumsal düzeyde özellikler içeren, hizmet olarak elastik veri ambarı

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Azure Cosmos DB

Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı

Bugün Data Factory ile neler yapabileceğinizi keşfedin

Kullanmaya başlayın