Data Factory

Veri hizmetlerini uygun ölçekte oluşturun ve yönetin

Azure Data Factory kullanan müşteriler

Genel bakış şeması

İçe alma ve hazırlama

Birden çok şirket içi ve bulut kaynaklardan veri almak için, bulut üzerinde global dağıtılan verileri taşıma hizmeti olan Azure Data Factory’yi kullanın. Ardından veri yönetimi ağ geçidi ile şirket içi kaynaklara bağlanabilir ve Veri Fabrikası’nı kullanarak verilerinizi bulunması gereken yere taşıyabilirsiniz. Verilerinizi içe alırken hazırlayın ve bölümlere ayırın veya önceden işleme adımları uygulayın.

Dönüştürme ve çözümleme

Verilerinizin dönüştürme ve çözümleme sürecini zamanlayın ve yönetin. Çok çeşitli işleme hizmetleri arasından seçim yapın ve seçtiğiniz hizmetleri yönetilen veri işlem hatlarına yerleştirerek iş için en uygun aracı kullanın. Örneğin büyük veya yarı yapılandırılmış veriler için Hadoop işleme adımı, yapılandırılmış veriler için saklı yordam çağırma adımı, analiz için makine öğrenme adımı ekleyin ya da herhangi bir işlem hattına kendi özel kodunuzu işleme adımı olarak ekleyin.

Yayımlama ve kullanma

Ham verileri, BI araçlar veya uygulamalar tarafından kullanılmaya hazır, tamamlanmış ya da biçimlendirilmiş verilere dönüştürmek için veri işlem hatlarını kullanın. Değerli verilerinizin gitmesi gereken yere gönderilerek şirket içi veya bulut uygulamalarınız ve hizmetleriniz tarafından kullanılmasını sağlamak için Veri Fabrikası’nı kullanın.

İzleme ve yönetme

Sorunları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak için veri işlem hatlarından oluşan ağınızı bir bakışta izleyin ve yönetin. Verilerin ne zaman geldiğini, nereden geldiğini, işlemeye nasıl ve ne zaman hazır olacağını kolayca anlayın. Veri Fabrikası’nın genel hizmet durumunu izlemek için uyarılar oluşturun. Data Factory, isteğe bağlı bulut kaynak yönetimi ile veri işlem hatlarınızı otomatikleştirerek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

İlgili ürün ve hizmetler

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Machine Learning

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Stream Analytics

Milyonlarca IoT cihazından gerçek zamanlı veri akışı işleme

Data Factory'yi hemen kullanmaya başlayın