Data Factory

Uygun ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

Azure Data Factory kullanan müşteriler

Genel Bakış

Azure Data Factory, ETL/ELT iş akışlarınızı verilerinizin bulutta veya şirket içi bir ağda barındırılmasından bağımsız olarak, uygun ölçekte oluşturmanıza, zamanlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan karma bir veri tümleştirme hizmetidir. Data Factory’nin geniş kapsamlı özellikleriyle güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılayın.

İçe alma ve hazırlama

Birden çok şirket içi ve bulut kaynaklardan veri almak için, bulut üzerinde global dağıtılan verileri taşıma hizmeti olan Azure Data Factory’yi kullanın. Verilerinizin bulunduğu her yerde veri tümleştirmesi iş akışlarınızı düzenleyin, çeşitli yerel veri bağlayıcılarını kullanarak veri tümleştirme işlemlerinizi hızlandırın, verilerinizi alırken hazırlayıp bölümleyin ya da ön işleme adımları uygulayın.

Dönüştürme ve çözümleme

Verilerinizin dönüştürme ve çözümleme sürecini zamanlayın ve yönetin. Çok çeşitli işleme hizmetleri arasından seçim yapın ve seçtiğiniz hizmetleri yönetilen veri işlem hatlarına yerleştirerek iş için en uygun aracı kullanın. Örneğin büyük veya yarı yapılandırılmış veriler için Hadoop işleme adımı, yapılandırılmış veriler için saklı yordam çağırma adımı, analiz için makine öğrenme adımı ekleyin ya da herhangi bir işlem hattına kendi özel kodunuzu işleme adımı olarak ekleyin.

Yayımlama ve kullanma

Ham verileri, BI araçlar veya uygulamalar tarafından kullanılmaya hazır, tamamlanmış ya da biçimlendirilmiş verilere dönüştürmek için veri işlem hatlarını kullanın. Değerli verilerinizin, gitmeleri gereken yerlere gönderilerek şirket içi veya bulut uygulamalarınız ve hizmetleriniz tarafından kullanılmasını sağlayın.

İzleme ve yönetme

Sorunları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak için veri işlem hatlarından oluşan ağınızı bir bakışta izleyin ve yönetin. Verilerin ne zaman geldiğini, nereden geldiğini, işlemeye nasıl ve ne zaman hazır olacağını kolayca anlayın. Veri Fabrikası’nın genel hizmet durumunu izlemek için uyarılar oluşturun. İsteğe bağlı bulut kaynak yönetimi ile veri işlem hatlarınızı otomatikleştirerek zamandan ve paradan tasarruf edin.

İlgili ürün ve hizmetler

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Machine Learning Studio

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Stream Analytics

Milyonlarca IoT cihazından gerçek zamanlı veri akışı işleme

Data Factory'yi hemen kullanmaya başlayın