Konuşmayı Metne Dönüştürme

Daha doğal etkileşimler için konuşma sesini metne dönüştürün

Gelişmiş konuşma tanıma

Konuşma hizmetinin bir parçası olan Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliğini kullanarak farklı kaynaklardan gelen sesleri hızlı bir şekilde metne dönüştürün. Modelleri özelleştirerek benzersiz sözlükler, konuşma stilleri veya arka plan gürültüsü gibi yaygın konuşma tanıma engellerini ortadan kaldırın. Katılımcıların sohbetleri gerçek zamanlı olarak takip edip etkileşim kurmasına yardımcı olarak sesi daha erişilebilir hale getirin.

Devrim niteliğinde bir yenilik

Derin sinir ağı modelleriyle desteklenen en yüksek konuşma tanıma doğruluğundan faydalanın.

Gerçek zamanlı etkileşim

Konuşmaya dahil olan tüm katılımcıların verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesi için sesi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün.

Özelleştirilmiş konuşma tanıma

Konuşma tanıma özelliğini konuşma stillerine ve uzmanlık alanına özgü terminolojiye göre uyarlayın.

Esnek dağıtım

Kapsayıcı desteği sayesinde Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmetini bulutta, şirket içi ortamınızda veya uç cihazlarda çalıştırın.

Konuşma alanındaki en yeni teknolojileri kullanın

Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalarla desteklenen konuşma özelliklerinden faydalanarak uygulamalarınızı geliştirin. Microsoft, Switchboard konuşma tanıma görevinde insan düzeyinde sonuçlara ulaşan ilk şirkettir ve konuşma tanıma alanında en son teknolojilerden faydalanarak araştırma yapmaya devam etmektedir.

Konuşma alanındaki ilerlemeler hakkında daha fazla bilgi edinin

Tanıtımı bir mikrofon üzerinden kendi sesinizi kullanarak denemek için lütfen WebRTC destekli başka bir tarayıcıya (örneğin, Microsoft Edge, Firefox veya Chrome’un yeni bir sürümü) geçin.

Bunu oluşturmak istiyor musunuz?

Uyarlanmış modellerle konuşma tanıma hizmetini iyileştirin

Konuşma tanıma alanında sık karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmak için konuşma tanıma modellerinizi özelleştirin. Dil modellerinizi özelleştirerek kullanıcılarınızın konuşma stillerine ve aksanlarına göre veya yer adları, ürünler ve sektöre özgü ifadeler gibi benzersiz sözlüklerle uyarlayın. Office 365 verilerinizle otomatik olarak oluşturabileceğiniz özel modeller sayesinde kuruluşunuza özgü terimler için konuşma tanıma doğruluğunu iyileştirin.

Özel Konuşma hizmetini kullanmaya başlama

Örnek Cümleler

Taban Çizgisi

Özel Konuşma

Bunu oluşturmak istiyor musunuz?

Konuşmalarınızdan içgörü elde edin

Birden çok kullanıcının dahil olduğu konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökerek katılımcıların tartışmaya odaklanmasını sağlayın. Kimin neyi ve ne zaman söylediğini belirleyip hızlıca sonraki aşamalara geçin. Deneyimi birden fazla mikrofonun kullanıldığı cihazlar için iyileştirin. Metin dökümünde analiz gerçekleştirerek konuşmalardan daha fazla içgörü elde edin.

Konuşma Transkripsiyonu özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Her yerde, buluttan uca dağıtma

Veri güvenliği ve düşük gecikme süresi konularının kritik öneme sahip olduğu durumlarda, Konuşmayı Metne Dönüştürme teknolojisini bulutta veya şirket içinde kapsayıcılarla çalıştırın.

Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmetini kapsayıcılarda çalıştırma hakkında daha fazla bilgi edinin

Kuruluş için güvenlik

  • Microsoft, siber güvenlik araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl 1 milyar ABD Dolarını aşan yatırımlar yapıyor.

  • Yalnızca veri güvenliğiniz ve gizliliğiniz için çalışan 3.500 güvenlik uzmanımız bulunuyor.

  • Diğer tüm bulut sağlayıcılarına kıyasla Azure daha fazla uyumluluk sertifikasına sahiptir. Kapsamlı listeyi görüntüleyin.

İhtiyacınız olan gücü, kontrolü ve özelleştirmeyi esnek fiyatlandırmayla elde edin

Hiçbir ön maliyet olmadan, yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmeti sayesinde metne dönüştürülen ses dosyalarının süresi üzerinden saatlik olarak ödeme yaparsınız.

Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmetinin fiyatlandırmasını inceleyin

Üç adımda Konuşmayı Metne Dönüştürme ile çalışmaya başlama

Ücretsiz bir Azure hesabına kaydolarak anında erişim ve 200 ABD Doları değerinde kredi elde edin.
Azure portalında oturum açın ve Konuşma'yı ekleyin.
Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmetini ekleme hakkında bilgi edinmek için hızlı başlangıç kılavuzlarını ve belgeleri inceleyin.

Konuşmayı Metne Dönüştürme için geliştirici kaynakları

Belgeler ve öğreticiler

Konuşmayı Metne Dönüştürme ile çalışmaya başlayın.

Kurslar

Konuşmayı Metne Dönüştürme hizmetini kullanmayı öğrenmek için bir Pluralsight kursuna katılın.

Uygulama alanları

Konuşma ve çağrı merkezi transkripsiyonu gibi Konuşmayı Metne Dönüştürme senaryoları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Konuşmayı Metne Dönüştürme hakkında sıkça sorulan sorular

  • Konuşmayı Metne Dönüştürme tarafından desteklenen tüm dillerin listesini görmek için belgelerimize bakın.
  • Mikrofondan ses kaydedebilir, bir akıştan veri okuyabilir veya Konuşma SDK'sı ve REST API'leri ile depolama alanındaki ses dosyalarına erişebilirsiniz. Konuşma SDK'sı WAV/PCM 16 bit, 16 kHz/8 kHz, tek kanallı sesten konuşma tanıma gerçekleştirebilir. Konuşmayı metne dönüştürme REST uç noktası veya toplu transkripsiyon hizmeti ile ek ses biçimleri için de destek sunulmaktadır.

Konuşmayı Metne Dönüştürme ile çalışmaya başlama